พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์-พระเจ้าอยู่หัว


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับครูบาวงศ์


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

กดที่เเถบนี้เพื่อดูรูปขนาดดั้งเดิม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชผาติการาม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับ พระอาจารย์วัน อุตฺตโม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับ หลวงปู่ผาง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับหลวงปู่ฝั้น อาจาโร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับหลวงพ่อพุธ ฐานิโย

วัดป่าสาลวัน นครราชสีมา


กดที่เเถบนี้เพื่อดูรูปขนาดดั้งเดิม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับครูบาพรหมา พรหมจักโก

วัดพระบาทตากผ้า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับหลวงปู่ขาว อนาลโย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับหลวงปู่เกษม เขมโก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ


กดที่เเถบนี้เพื่อดูรูปขนาดดั้งเดิม


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับหลวงปู่หลุย จนฺสาโร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับหลวงปู่นำ ชินวโร

วัดดอนศาลา จังหวัดพัทลุง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับหลวงตาบัว ญาณสมฺปนฺโน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับหลวงปู่ชอบ ฐานสโม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับหลวงปู่ดูลย์ อตุโล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับหลวงปู่สิม พุทฺธจาโร


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเทพสาครมุนี (หลวงปู่แก้ว)


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ


วัดบ้านไร่ ตำบล กุดพิมาน อำเภอ ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา


http://board.agalico.com/showthread.php?t=30910