หลวงปู่จันทร์ศรี

กระทู้: หลวงปู่จันทร์ศรี

ป้ายกำกับ: ไม่มี
 1. รูปส่วนตัว DAO

  DAO said:

  หลวงปู่จันทร์ศรี  พระบรมธาตุธรรมเจดีย์ เจดีย์แห่งพระบูรพาจารย์ วัดโพธิสมภรณ์ องค์นี้ พระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป) เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี และคณะศิษย์ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และอัฐิธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นเจดีย์แห่งพระบูรพาจารย์ และเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

  พระบรมธาตุธรรมเจดีย์ ประกอบด้วย ๓ ส่วนหลัก คือ ๑. พระเจดีย์พิพิธภัณฑ์ ๒. พระระเบียงพระเจดีย์ และ ๓. ศาลามงคลธรรม

  ๑. พระเจดีย์พิพิธภัณฑ์ เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ ๓ ชั้น มีสัณฐานรูปแปดเหลี่ยม ส่วนฐานกว้าง ๑๒ เมตร สูง ๓๘ เมตร เป็นปูชนียสถานอันศักสิทธิ์ ประดิษฐานปูชนียวัตถุมหามงคล ได้แก่

  ๑.ปลียอดฉัตรทองคำและยอดพระเจดีย์สแตนเลส ชั้นที่ ๑ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

  ๒. ยอดระฆังคว่ำ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูป พระไตรปิฎก

  ๓.ห้องโถงชั้นที่ ๑ ประดิษฐานพระพุทธเมตตาธรรมเจดีย์ (พระพุทธเมตตาจำลอง หน้าตัก ๕๐ นิ้ว) ภายในพระเกศประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ จัดแสดงอัฐบริขาร รูปเหมือน ชีวประวัติ คติธรรม ของพระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล) และพระอุดมญาณโมลี (จันทร์ศรี จันททีโป)

  ๔. ห้องโถงชั้นที่ ๒ ประดิษฐานพระพุทธมหามณีศรีรัตนอุดมญาณโมลี (พระแก้วมรกตจำลอง หน้าตัก ๓๙ นิ้ว) ภายในพระเกศประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ รูปเหมือน ชีวประวัติ คติธรรม ของหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล และหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ๑ ภาพ แสดงเรื่องราวปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐาน

  ๕. ห้องโถงชั้นที่ ๓ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุอรหันตสาวก โดยเฉพาะบูรพาจารย์แห่งพระธุดงคกรรมฐาน อาทิ หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล หลวงปู่มั่น ภูริฑัตโต และศิษยานุศิษฐ์องค์สำคัญๆ ที่เป็นเพชรน้ำหนึ่งในสายพระกรรมฐาน ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ๘ ภาพ แสดงเรื่องราวสังเวชนียสถานทั้ง ๔ และพระพุทธรูปสำคัญ ๔ ปาง

  ๒. ระเบียงพระเจดีย์ จำนวน ๒ หลัง ได้แก่ พระระเบียงพระเจดีย์ด้านทิศตะวันออก นามว่า พระระเบียงพัชรกิติยาภา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในวาระอันเป็นมงคลที่ได้เสด็จมารับราชการ ณ จ.อุดรธานี และเพื่อจัดแสดงประวัติวัดโพธิสมภรณ์ ประวัติการสร้างพระบรมธาตุธรรมเจดีย์ และเป็นสำนักงานพระบรมธาตุธรรมเจดีย์

  พระระเบียงพระเจดีย์ด้านทิศตะวันตก นามว่า พระระเบียง ๙๘ ปี หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป เพื่อประดิษฐานรูปเหมือน ชีวประวัติย่อ คติธรรม พระบูรพาจารย์พระธุดงคกรรมฐาน จำนวน ๑๗ องค์

  ๓. ศาลามงคลธรรม ตั้งอยู่บริเวณมุมทั้ง ๔ ของพระเจดีย์ เป็นที่ประดิษฐานชีวประวัติย่อ คติธรรม และรูปเหมือนพระบูรพาจารย์พระธุดงคกรรมฐาน ๔ องค์

  ปัจจุบัน งานโครงสร้างพระเจดีย์แล้วเสร็จสมบูรณ์ งานสถาปัตยกรรมตกแต่งพระเจดีย์แล้วเสร็จประมาณ ๘๕ % และงานก่อสร้างพระระเบียงพระเจดีย์ ๒ หลังอยู่ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ซึ่งจะต้องใช้เงินงบประมาณอีกประมาณ ๔ ล้านบาท คาดว่างานทั้งหมดจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ประมาณกลางปี ๒๕๕๒

  ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคเงิน หรือวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐-บาทขึ้นไป จะได้รับการจารึกชื่อไว้ที่ศาลาจารึกนามผู้บริจาค ณ พระบรมธาตุธรรมเจดีย์

  ในวันวิสาขบูชาปีนี้ ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะศิษย์ใน พระอุดมญาณโมลี (จันทร์ศรี จันททีโป) ได้พร้อมใจกันทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล ๘๔,๐๐๐กอง กองละ ๕๐๐ บาท หรือตามกำลังศรัทธา เพื่อสมทบทุนสร้างพระบรมธาตุธรรมเจดีย์องค์นี้ต่อไป ท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมการกุศล บริจาคโดยตรงได้ที่ กุฏิพระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป) หรือโอนเงินทำบุญเข้าบัญชี ผ้าป่า ๘๔,๐๐๐ กอง เพื่อพระบรมธาตุธรรมเจดีย์ โดยพระอุดมญาณโมลี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนโพศรี (อุดรธานี ) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๕๘๗-๒-๕๙๑๐๑-๗ ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๔๐๑-๐-๙๑๔๕๙-๙ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.๐๘-๔๙๕๕-๓๒๘๕,๐๘-๑๙๗๔-๕๙๔๗, ๐-๔๒๒๒-๑๓๗๕ หรือที่ www. Dhamjedee.com  สิ้นทุกข์สุขที่แท้จึงได้พบพาน
   
 2. piangfan said:

  Re: หลวงปู่จันทร์ศรี

  สวัสดีค่ะ อาจารย์ดาว

  อนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะ