โลกเราก็เปลี่ยน อะไรๆ ก็เปลี่ยน แต่จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีหรือว่า
ไม่ดีก็ต้องแล้วแต่สิ่งที่เราได้พบเจอนะค่ะ ถ้ามีเวลาว่างอยากหนีความวุ่นวาย
มานั่งปฎิบัติธรรมให้ใจสงบก็ดีนะค่ะ

http://bit.ly/180pDt