รายชื่อสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

กระทู้: รายชื่อสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

ป้ายกำกับ: ไม่มี
 1. รูปส่วนตัว DAO

  DAO said:

  รายชื่อสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด


  รายชื่อสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด
  ที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม
  ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


  1. วัดธรรมมงคล
  สถาบันพลังจิตตานุภาพ (ศูนย์สมาธิวิริยานุภาพ)
  เลขที่ 132 ถนนสุขุมวิท ซอย 101 ตรอกปุณณวิถี 20
  แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
  โทร./โทรสาร 02-311-1387, 02-741-7822, 02-332-4145

  พระเทพเจติยาจารย์ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)
  เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล


  2. วัดอินทรวิหาร
  อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
  ใกล้กับธนาคารแห่งประเทศไทย ถ.วิสุทธิกษัตริย์
  แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200
  โทร. 02-628-5550-2 โทรสาร 02-282-8429

  พระราชรัตนาภรณ์ (ทองสืบ สจจสาโร น.ธ.เอก ป.ธ.3)
  เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร และเจ้าคณะเขตพระนคร


  3. วัดแก้วโกรวราราม
  ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

  4. วัดถ้ำเสือวิปัสสนา
  ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

  หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ ประธานสงฆ์

  5. วัดป่าสุนันทวนาราม
  บ้านท่าเตียน ต.ไทรโยค
  อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150

  พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก เจ้าอาวาส

  6. วัดประชานิยม
  (ศูนย์เผยแผ่พุทธธรรม วัดประชานิยม)
  เลขที่ 84 ถ.ถีนานนท์ ต.กาฬสินธุ์
  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
  โทร. 043-822-274

  พระเทพสารเมธี (บัวศรี ชุตินฺธโร)
  เจ้าอาวาสวัดประชานิยม, เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ)
  ประธานอำนวยการก่อตั้งและอุปถัมภ์ศูนย์เผยแผ่พุทธธรรม


  7. วัดไทรงาม
  ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150

  8. วัดเด่นสะเดา
  บ้านเด่นสะเดา ต.คลองขลุง
  อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120

  9. ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน
  (สาขาของวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี)
  เลขที่ 6 หมู่ 25 บ้านเนินทาง
  ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  โทร. 043-237-786, 043-323-7790, 08-1471-2013

  พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)
  ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน


  10. วัดป่าแสงอรุณ
  เลขที่ 449 หมู่ 9 บ้านเลิงเปือย (แอวมอง)
  ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  โทร. 043-221-132

  พระเทพวรคุณ (สมาน สุเมโธ)
  เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ และเจ้าคณะภาค 9 (ธ)


  11. วัดเขาสุกิม
  หมู่ 12 ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
  โทร. 08-9931-5544, 08-1456-8384,
  08-1861-8736, 08-9226-6251

  พระญาณวิลาส (บุญ สิริปญฺโญ)
  เจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมในปัจจุบัน


  พระวิสุทธิญาณเถร (หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย)
  อดีตประธานสงฆ์วัดเขาสุกิม ปัจจุบันมรณภาพแล้ว


  12. วัดวิเวกอาคม
  ต.บางขวัญ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

  13. วัดพนมพนาวาส
  ต.คลองขุด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140

  14. วัดเนื่องจำนงค์
  (ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชลบุรี)
  หมู่ 3 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
  โทร. 038-485-378, 08-9406-5134

  พระครูสิริปัญญาวัฒน์ (พระมหาสง่า ปญฺญาวฑฺฒโน)
  เจ้าอาวาสวัดเนื่องจำนงค์


  15. วัดศรีวนาราม
  เลขที่ 88 หมู่ 6 ต.บางละมุง
  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
  โทร. 038-241-370

  พระครูนิวิฐศรัทธาคุณ (พระอาจารย์คำนึง สิริภทฺโท)
  เจ้าอาวาสวัดศรีวนาราม


  16. วัดสระไม้แดง
  หมู่ 16 บ้านสระไม้แดง
  ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
  โทร. 056-424-200

  พระครูศรีพัฒนชัย เจ้าอาวาส

  17. วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม
  ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
  โทร. 056-451-050

  พระราชสิริชัยมุนี
  เจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม
  และเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท


  18. วัดโคกโตนด
  สำนักปฏิบัติธรรมวัดโคกโตนด
  หมู่ 3 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
  โทร. 056-438-116

  พระครูวิบูลย์ชยาภรณ์ เจ้าอาวาส

  19. วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)
  ต.กุดชุมแสง อ.หนอบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
  โทร. 044-829-048, 08-1760-4886

  พระราชภาวนาวราจารย์ (หลวงพ่อบุญมา ปุญญาภิรโต)
  เจ้าอาวาสวัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)


  20. วัดเทพประดิษฐาราม
  หมู่ 3 ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
  โทร. 077-547-066

  พระครูสุธรรมประกาศ (สีลเตโช) เจ้าอาวาส

  21. วัดถ้ำขวัญเมือง
  หมู่ 4 ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร 86130
  โทร. 077-532-078

  พระครูสุธรรมวีราจารย์ (สมใจ ธมฺมสโร)
  เจ้าอาวาสวัดถ้ำขวัญเมือง


  22. วัดพระธาตุดอยก่องข้าว
  บ้านห้วยกีด ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

  23. วัดถ้ำผาจม
  ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
  โทร. 053-731-415 , 053-733-129

  พระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย)
  เจ้าอาวาสวัดถ้ำผาจม


  24. วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)
  เลขที่ 135 หมู่ 10 ถ.สุเทพ
  ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  โทร. 053-811-100, 053-810-270

  พระครูสุคันธศีล
  เจ้าอาวาสวัดอุโมงค์ และเจ้าคณะตำบลสุเทพเขต 2


  25. วัดตโปทาราม (ร่ำเปิง)
  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50250
  โทร. 053 -278 620 ต่อ 0

  พระครูภาวนาวิรัช (สุพัน อาจิณฺณสีโล)
  เจ้าอาวาสวัดตโปทาราม (ร่ำเปิง)


  26. วัดโยธานิมิต (วัดโบสถ์)
  หมู่ 8 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
  โทร. 039-511-918

  พระเทพมุนี เจ้าอาวาส

  27. วัดธรรมาภิมุข (วัดไร่ป่า)
  ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130
  โทร. (039) 595-080, 081-650-8957

  พระวินัยธรเสรี ธมฺมานนฺโท เจ้าอาวาส

  28. วัดตันตยาภิรม
  ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000

  พระวิสุทธิศีลาภรณ์ เจ้าอาวาส

  29. วัดนิโครธาราม
  ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000

  พระครูปัญญาวราภิยุต เจ้าอาวาส

  30. วัดวังตะกู
  เลขที่ 53 หมู่ 2 ซ.วัดวังตะกู ถ.มาลัยแมน
  ต.วังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
  โทร. 034-261-559

  พระธรรมเสนานี (ชุณห์ กิตฺติวณฺโณ)
  เจ้าอาวาสวัดวังตะกู


  31. วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
  ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  พระราชสุธรรมเมธี (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม)
  เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์


  32. วัดห้วยจระเข้
  เลขที่ 447 ถ.พิพิธประสาท ต.พระปฐมเจดีย์
  อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
  โทร. 034-258-739, 08-1364-8928

  33. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  โทร. 02-441-9009, 02-441-9012-3

  34. วัดมรุกขนคร (ร้าง)
  หมู่ 7 บ้านดงขวาง ต.ดอนนางหงส์
  อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110

  พระราชธีราจารย์ (สำลี ป.ธ.5) เจ้าอาวาส

  35. วัดป่าสาลวัน
  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
  โทร. 044-254-402, 08-1967-1435, 08-1955-2125

  พระมงคลวัฒนคุณ (หลวงพ่อเพิ่มบารมี)
  เจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน

  หลวงพ่อพุธ ฐานิโย อดีตเจ้าอาวาส


  36. วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม (วัดพระขาว)
  ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320
  โทร. 044-361-667, 044-361-668

  พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงพ่อทองใส)
  เจ้าอาวาสวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม
  และเจ้าคณะอำเภอปากช่อง (ธรรมยุต)

  พระญาณสิทธาจารย์ (สิงห์ สุนทโร)
  หรือหลวงปู่เมตตาหลวง อดีตเจ้าอาวาส


  37. วัดเทพาลัย
  เลขที่ 234 หมู่ 9 ต.เทพาลัย
  อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
  โทร. 044-754-691

  พระครูวิสุทธิภาวนาญาณ (หลวงพ่อจิต จิตฺตปญโญ)
  เจ้าอาวาสวัดเทพาลัย


  38. วัดประมวลราษฎร์
  บ้านระกาย ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310

  พระครูสุนทรคุณวัตร (ปญฺญาธโร) เจ้าอาวาส

  39. วัดคลองตาลอง
  หมู่ 1 บ้านคลองตาลอง ต.ปากช่อง
  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

  พระครูโชติวัตรวิมล เจ้าอาวาส

  40. วัดชายนา
  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

  41. วัดพรหมคีรี
  ต.ตอหนอง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320

  42. วัดเสมาเมือง
  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
  โทร. 075-310-994, 075-340-451

  พระสิริคณาภรณ์ (หลวงพ่อสังคม)
  เจ้าอาวาสวัดเสมาเมือง
  และรองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช


  43. วัดคีรีวงศ์
  ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  โทร. 056-222-009, 056-226-199
  โทรสาร 056-312-175

  พระวิกรมมุนี (บุญรอด ปญฺญาวโร ป.ธ.5)
  เจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์


  44. วัดสระโบสถ์
  หมู่ 1 บ้านสระโบสถ์ ต.ดอนคา
  อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160

  45. วัดละหาร
  เลขที่ 17 หมู่ 2 บ้านบางบัวทอง
  ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
  โทร. 02-571-7415, 02-920-3709

  พระราชนันทมุนี (หลวงพ่อสำรวย อาภากโร)
  เจ้าอาวาสวัดละหาร และรองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี


  46. วัดสวนแก้ว
  หมู่ 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
  โทร. 02-595-1444, 02-595-1945-7
  โทรสาร 02-595-1222

  พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ)
  เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว


  47. วัดชลประทานรังสฤษฎ์
  เลขที่ 78/8 หมู่ 1 ก.ม. 14 ถ.ติวานนท์
  ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  โทร. 02-583-8845, 02-583-4243, 02-584-3074

  พระเทพปริยัติเมธี (รุ่น ธีรปญฺโญ ป.ธ.9, ศน.บ.)
  รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎ์

  พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)
  อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎ์


  48. วัดพระธาตุแช่แห้ง
  หมู่ 3 บ้านหนองเต่า ต.ม่วงติ๊ด อ.เมือง จ.น่าน

  พระครูวิสิฐนันทวุฒิ (ศิระ ณ น่าน)
  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง


  49. วัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร
  หมู่ 13 ถ.สุริยพงษ์ ต.ในเวียง
  อ.เมือง จ.น่าน 55000
  โทร. 054-710-038

  พระเทพนันทาจารย์ (หลวงพ่อมนต์ คุณทาโร)
  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างค้ำ และเจ้าคณะจังหวัดน่าน


  50. วัดป่าสตึกพัฒนา
  หมู่ 17 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
  โทร. 08-9947-2300

  หลวงพ่อสมพร เจ้าอาวาส

  51. วัดซอยสามัคคี
  ศูนย์วิปัสนาธรรมสุขใจ
  หมู่ 8 บ้านซอยสามัคคี ต.คูคต
  อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  โทร. 02-536-5284

  พระครูพิศาลธรรมานุวัตร (สมนึก เตชธมฺโม)
  เจ้าอาวาสวัดซอยสามัคคี


  52. วัดปัญญานันทาราม
  เลขที่ 1 หมู่ 10 ต.คลองหก
  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
  โทรศัพท์ 02-904-6101-2, 02-904-6107
  โทรสาร 02-904-6065

  พระครูสีลวัฒนาภิรม (พระมหาสง่า สุภโร) เจ้าอาวาส

  พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)
  อดีตประธานสงฆ์วัดปัญญานันทาราม


  53. วัดธรรมรังสี
  หมู่ 2 ต.สามกระทาย
  อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
  โทร. 032-688-864

  พระครูโสภณธรรมพิทักษ์ (วิรตโน) เจ้าอาวาส

  54. วัดบางกระเบา
  ถ.สายบ้านสร้าง-บางแตน ต.บางกระเบา
  อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150

  พระราชภัทรธาดา
  เจ้าอาวาสวัดบางกระเบา และเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี


  55. วัดบางคาง
  ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
  โทร. 037-214-665

  พระครูสุนทรธรรมปยุต เจ้าอาวาส

  56. วัดมะกรูด
  บ้านมะกรูด ต.มะกรูด
  อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
  โทร. 073-421-275

  พระครูนวการโสภณ
  เจ้าอาวาสวัดมะกรูด และเจ้าคณะอำเภอโคกโพธิ์


  57. วัดมุจลินทวาปีวิหาร
  ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
  โทร. 073-437-502

  พระพิพัฒน์สมณคุณ เจ้าอาวาส

  58. วัดมเหยงคณ์
  สำนักปฏิบัติกรรมฐาน วัดมเหยงคณ์
  ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  โทร. 035-242-892, 035-244-335

  พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี) เจ้าอาวาส

  59. วัดสีกุก
  หมู่ 2 บ้านสีกุก ต.น้ำเต้า
  อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250

  พระครูชินธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาส

  60. วัดศรีโคมคำ
  ต.เวียง อ.เมือง จ.พระเยา 56000
  โทร. 054-411-496

  พระธรรมวิมลโมลี (ครูบาปวง ธมฺมปญฺโญ)
  เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ

  มีต่อคะ

  สิ้นทุกข์สุขที่แท้จึงได้พบพาน
   
 2. รูปส่วนตัว DAO

  DAO said:

  Re: รายชื่อสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

  61. วัดดอยกู่ไก่แก้ว
  ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา 56150
  โทร. 054-420-117

  พระครูวิบูลสารนิเทศก์ เจ้าอาวาส

  62. วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์)
  หมู่ 1 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
  โทร. 056-641-230

  พระครูวิสุทธิภาวนาคุณ (พระมหาโกศล จนฺทวณฺโณ)
  เจ้าอาวาสวัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์)


  63. วัดวิปัสสนาพระธาตุสันติวัน
  เลขที่ 289/2 หมู่ที่ 3
  ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  โทร. 055-248-556 , 055-244-556

  พระครูสันติจันคุณ (หลวงพ่อบุญมี จันทูปโม)
  เจ้าอาวาสวัดวิปัสสนาพระธาตุสันติวัน


  64. วัดเสนาสน์
  เลขที่ 128 หมู่ 1 บ้านสวนป่าน ต.ท่างาม
  อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
  โทร. 055-358-338, 089-960-8956

  พระครูพิเศษพัฒนาพิธาน เจ้าอาวาส

  65. วัดหนองไผ่ใต้ (สวนมหาบารมี)
  เลขที่ 111 หมู่ 1 ต.หนองไผ่
  อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
  โทร. 056-781-584

  พระครูจันทพัชรากร จนฺทูปโม (ทวี จนฺทูปโม)
  เจ้าอาวาสวัดหนองไผ่ใต้ (สวนมหาบารมี)


  66. วัดประชานิมิต
  ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
  โทร. 056-791-137

  67. วัดทุ่งกวาว
  หมู่ 1 บ้านทุ่งกวาว ต.ทุ่งกวาว
  อ.เมือง จ.แพร่ 54000
  โทร. 054-511-944

  พระราชวิสุทธี เจ้าอาวาส

  68. วัดพระธาตุช่อแฮ
  สำนักปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุช่อแฮ
  ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ 54000
  โทร. 054-599-209 โทรสาร 054-633-248

  พระครูวิมลกิตติสุนทร (วิชาญ กิตฺติปญฺโญ)
  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ


  69. วัดคงคาภิมุข
  ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 65160
  โทร. 076-421-479

  พระครูนันทปัญญากร (สมศักดิ์ นนฺทปัญโญ)
  เจ้าอาวาสวัดคงคาภิมุข


  70. วัดถ้ำสุมะโน (วิปัสสนา)
  ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000
  โทร. 074-619616-7, 08-7289-8211

  พระคูรภาวนาสุมณฑ์ (พระอาจารย์เดช สุมโน)
  ประธานสงฆ์วัดถ้ำสุมะโน

  พระอาจารย์จำลอง ติกฺขวีโร เจ้าอาวาสวัดถ้ำสุมะโน


  71. วัดป่าลิไลย์
  หมู่ 7 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
  โทร. 074-613-735

  พระครูกิตติวราภรณ์ (พระอาจารย์ ดร.ทวี กิตติญาโณ)
  เจ้าอาวาสวัดป่าลิไลย์


  72. วัดลัฎฐิวนาราม (วัดใต้)
  หมู่ 8 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
  โทร. 076-381-195

  พระครูเมตตาภิรม (วิรัตน์)
  เจ้าอาวาสวัดลัฎฐิวนาราม และเจ้าคณะอำเภอเมืองภูเก็ต


  73. วัดพุทโธธัมมธโร (วัดภูด่านแต้)
  เลขที่ 133 หมู่ที่ 1 บ้านชัยมงคล
  ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130
  โทร. 042-651-116, 042-681-176
  โทรสาร 042-638-301

  พระเทพสิทธิโมลี (พระอาจารย์สมพงษ์ ขนุติโก)
  เจ้าอาวาสวัดพุทโธธัมมธโร และเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร (ธ)


  74. วัดป่าดงรัง
  ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140

  75. วัดป่าหนองคู
  หมู่ 6 บ้านหนองคู ต.หนองกุง
  อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170
  โทร. 08-1051-0945

  พระศรีวรญาณ (พระมหาไหล โฆสโก) เจ้าอาวาส

  76. วัดป่าวังเลิง
  ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
  โทร. 08-1871-4925

  หลวงปู่มหาบุญมี สิริธโร อดีตเจ้าอาวาส

  77. วัดดอยเกิ้ง
  สำนักปฏิบัติธรรมรัตนประทีป
  ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110
  โทร. 053-681-535
  โทรสาร 053-681-534

  พระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ เจ้าอาวาส

  78. วัดเมืองยะลา
  เลขที่ 34 ถ.สุขยางค์ ซ.ชมพูจิตร
  ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
  โทร. 08-7322-1933, 08-7327-4267

  พระธรรมสิทธิมงคล (หลวงพ่อฉิ้น โชติโก)
  เจ้าอาวาสวัดเมืองยะลา และเจ้าคณะจังหวัดยะลา


  79. วัดบูรพาภิราม
  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
  โทร. 043-511-375

  พระสิริวุฒิเมธี (จำปี จนฺทธมฺโม)
  เจ้าอาวาสวัดบูรพาภิราม และเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด


  80. วัดตโปทาราม
  ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000
  โทร. 08-7782-2381

  พระราชรณังคมุนี (เสนอ สิริปัญโญ)
  เจ้าอาวาสวัดตโปทาราม และเจ้าคณะจังหวัดระนอง


  81. วัดป่าชัยมงคล
  หมู่ 3 บ้านพรรั้ง ต.บางริ้น
  อ.เมือง จ.ระนอง 85000
  โทร. 08-1859-4323

  พระครูปลัดสุนทร ทนฺตจิตฺโต เจ้าอาวาส

  82. วัดป่าประดู่
  ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
  โทร. 038-655-420-1, 038-664-585
  โทรสาร 038-655-422

  83. วัดหนองสนม
  เลขที่ 8 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท บ้านหนองสนม
  ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
  โทร. 038-612-513, 08-1650-2564
  โทรสาร 038-807-242

  พระครูสาทรธรรมนิเทศก์ (พระอาจารย์วีระชาติ กันตจาโร)
  เจ้าอาวาสวัดหนองสนม


  84. วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
  ริมถนนสายบางแพ-ดำเนินสะดวก หมู่ 7
  ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
  โทร. 032-246-090-6 กดต่อ 220
  แฟกซ์ 032-246-099

  พระราชญาณวิสิฐ วิ. (เสริมชัย ชยมงฺคโล ป.ธ.6, รป.ม.)
  เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม


  85. วัดเขาวัง
  ถ.เพชรเกษมสายเก่า ต.หน้าเมือง
  อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
  โทร. 032-337-177

  พระเมธีวราภรณ์ (ยุ้ย อุปสันโต)
  เจ้าอาวาสวัดเขาวัง และรองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี


  86. วัดชีป่าสิตาราม
  ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร
  อ.เมือง จ.ลพบุรี 15120
  โทร. 036-471-137

  พระเมธีรัตโนดม
  เจ้าอาวาสวัดชีป่าสิตาราม และรองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี


  87. วัดถ้ำศรีสวัสดิ์
  หมู่ 9 ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140
  โทร. 08-1665-3588

  เจ้าอธิการสุรพงษ์ ปัญญาสาโร
  เจ้าอาวาสวัดถ้ำศรีสวัสดิ์ และเจ้าคณะตำบลห้วยขุนราม


  88. วัดพระเจดีย์ซาวหลัง
  หมู่ 2 บ้านวังหม้อ ต.ต้นธงชัย
  อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
  โทร. 054-320-234

  พระจินดารัตนาภรณ์ (สิริธมฺโม)
  เจ้าอาวาสวัดพระเจดีย์ซาวหลัง และรองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง


  89. วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์
  เลขที่ 96 หมู่ 5 ต.แม่ถอด
  อ.เถิน จ.ลำปาง 52160
  โทร. 08-1942-0753

  พระครูวิมลคณาภรณ์ (หลวงพ่อรวย กลฺยาโณ)
  เจ้าอาวาสวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์


  90. วัดทุ่งบ่อแป้น
  ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
  โทร. 054-367-505

  พระครูอาทรประชากิจ (วินัย ปโชโต)
  เจ้าอาวาสวัดทุ่งบ่อแป้น


  91. วัดพระพุทธบาทตากผ้า
  เลขที่ 279 หมู่ 6 ถ.สายลำพูน- ลี้ บ้านพระบาท
  ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  โทร. 053-521-990

  พระครูพุทธิญาณโสภณ (คำมา อินตะละ) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

  พระครูเวฬุวันพิทักษ์ (ครูบามหาเขื่อนคำ) และ
  พระสุพรหมยานเถร (ครูบาพรหมา พรหมจักโก) อดีตเจ้าอาวาส


  92. วัดมหาพุทธาราม (วัดพระโต)
  ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองเหนือ
  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
  โทร. 045-613-722

  พระศรีธรรมนาถมุนี (พระมหาธีรังกูร ธีรงฺกุโร)
  เจ้าอาวาสวัดมหาพุทธาราม และรองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ


  93. วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง)
  ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190
  โทร. 042-722-002

  พระอาจารย์หลอ นาถกโร เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

  พระอาจารย์วัน อุตฺตโม อดีตเจ้าอาวาส


  94. วัดศรีจำปาชนบท
  หมู่ที่ 9 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
  โทร. 042-734-684

  หลวงปู่คำ ยสกุลปุตฺโต อดีตเจ้าอาวาส

  95. วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร (วัดกลาง)
  ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
  โทร. 074-316-308

  พระรัชชมงคลโกศล (ขาว) เจ้าอาวาส

  96. วัดป่าขวาง
  เลขที่ 9 หมู่ 5 บ้านป่าขวาง ต.รำแกง
  อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280
  โทร. 074-483-132, 074-483-614

  97. วัดป่ามหาชัย
  หมู่ 7 บ้านอ้อมโรงหีบ ต.บ้านเกาะ
  อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
  โทร. 034-418-001

  พระครูสิริสุตวราภรณ์ (พระอาจารย์มหาประกอบ ธมฺมชีโว)
  เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย


  98. วัดเพชรสมุทรวรวิหาร (วัดบ้านแหลม)
  ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
  โทร. 034-715-644

  พระเทพสมุทรโมลี (ประยงค์ ปยธมฺโม)
  เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม


  99. วัดโยธินประดิษฐ์
  หมู่ 25 บ้านบางวัวไทย ต.สำโรงใต้
  อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
  โทร. 02-399--1454

  พระครูรัตนปัญญาโสภณ เจ้าอาวาส

  100. วัดเขาป่าแก้ว
  ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210
  โทร. 037-251-255

  พระครูรัตนวรรณาภรณ์ (สะอาด อคฺควณฺโณ)
  เจ้าอาวาสวัดเขาป่าแก้ว


  101. วัดเขาลาน (ธรรมยุต)
  หมู่ 3 บ้านเขาลาน ต.วังสมบูรณ์
  กิ่ง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250

  พระครูญาณธราจารย์ เจ้าอาวาส

  102. วัดพระพุทธบาท
  ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
  โทร. 036-266-658

  พระธรรมปิฏก (ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.9)
  เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท


  103. วัดเขาพระ
  ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

  พระครูภาวนาวรคุณ (พระมหาศสาตราวุธ จกฺกวโร)
  เจ้าอาวาสวัดเขาพระ


  104. วัดดอนพุด
  หมู่ 5 บ้านดอนพุด ต.ดอนพุด
  อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 18210

  พระครูวินัยธรจรูญ วราโภ เจ้าอาวาส

  105. วัดทองพุ่มพวง
  ถนนพหลโยธิน ซอย 15 ต.ปากเพรียว
  อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
  โทร. 036-211-136

  พระมงคลภัทราจารย์ (หลวงปู่มหาแถม วิสุทฺธสีโล)
  อดีตเจ้าอาวาสวัดทองพุ่มพวง


  106. วัดศรัทธาประชากร
  หมู่ 4 บ้านเขารวก ต.หน้าพระลาน
  อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
  โทร. 036-379-428

  พระพิศาลมงคลวัฒน์ เจ้าอาวาส

  107. สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต
  สี่แยกหินกอง ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
  โทร. 036-379-428, 036-305-239

  พระครูปลัดธรรมนีติวัฒน์ (พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต)
  ประธานสงฆ์สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต


  108. วัดอัมพวัน
  เลขที่ 53 หมู่ 4 ถ.เอเชีย กม.130
  บ้านอัมพวัน ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16160
  โทร. 036-599-381, 036-599-175

  พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)
  เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน


  109. วัดพระพายหลวง
  หมู่ 3 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210
  โทร. 055-697-100

  พระพิศิษฎ์ปุญญสาร เจ้าอาวาส

  110. วัดพิพัฒน์มงคล
  หมู่ 9 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
  โทร. 055-659-072

  พระครูวรคุณประยุต (พระอาจารย์พิพัฒน์มงคล คุณยุตฺโต)
  เจ้าอาวาสวัดพิพัฒน์มงคล และเจ้าคณะอำเภอทุ่งเสลี่ยม


  111. วัดไทรงามธรรมธราราม
  ศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน
  ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ
  ต.ดอนมะสังข์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
  โทร. 035-522-005, 035-535-530
  โทรสาร 035-535-531

  พระครูใบฎีกานันท์ เขมาภิรโต เจ้าอาวาส

  พระครูภาวนานุศาสก์ (แป้น ธมฺมธโรภิกฺขุ)
  อดีตเจ้าอาวาส ปัจจุบันท่านมรณภาพแล้ว


  112. วัดสามชุก
  เลขที่ 3 หมู่ 1 ต.สามชุก
  อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
  โทร. 035-572-759, 035-571-791

  พระครุสุวรรณวิจิตร เจ้าอาวาส

  113. วัดธารน้ำไหล
  สวนโมกขพลาราม
  เลขที่ 68 หมู่ 1 ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
  โทร. 077-431-596-7, 077-431-661-2

  พระครูภาวนาชัยคุณ (โพธิ์ จันทสโร) เจ้าอาวาส

  ท่านพุทธทาสภิกขุ อดีตเจ้าอาวาส


  114. วัดศานติไมตรี
  หมู่ 4 บ้านซอยแปด ต.ขุนทะเล
  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
  โทร. 077-241-578

  พระครูภาวนาสันติคุณ เจ้าอาวาส

  115. วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร
  หมู่ 6 ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
  โทร. 08-1815-3970

  พระพิศาลศาสนกิจ (พระอาจารย์เยื้อน ขันติพโล)
  เจ้าอาวาสวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร


  116. วัดบูรพาราม
  ถ.กรุงศรีใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 12000
  โทร. 044-514-234

  พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)
  เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม

  หลวงปู่ดูลย์ อตุโล อดีตเจ้าอาวาส


  117. วัดโนนสำราญ
  ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.หนองคาย 43150
  โทร. 08-1739--0398

  พระครูอดุลธรรมมาภิมณฑ์ เจ้าอาวาส

  118. วัดสว่างมีชัย
  หมู่ 1 ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.หนองคาย 43190
  โทร. 08-1380-2970

  พระครูภาวนาปัญญาสาร (บัวรินทร์ ปัญญาสาโร)
  เจ้าอาวาสวัดสว่างมีชัย


  119. วัดป่าสามัคคีศิริพัฒนา
  ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
  โทร. 043-260-900

  120. วัดศรีบุญเรืองบุตาราม
  ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140
  โทร. 042-941-174

  121. วัดต้นสน
  ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
  โทร. 035-611-198, 035-611-905

  พระวิสิฐคณาภรณ์ (ประถม ป.ธ.4)
  เจ้าอาวาสวัดต้นสน และรองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง


  122. วัดพิชโสภาราม
  เลขที่ 43 หมู่ 2 ต.แก้งเหนือ
  อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
  โทร. 045-218-019, 08-5769-2605

  พระบวรปริยัติวิธาน (บุญเรือง) เจ้าอาวาส

  123. วัดศรีอุบลรัตนาราม
  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
  โทร. 045-241-660

  พระวินัยโกศล เจ้าอาวาส

  124. วัดถ้ำทอง (ธรรมยุต)
  หมู่ 3 ต.ทุ่งนางงาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
  โทร. 056-461-336

  พระครูสุปัญญาโกศล เจ้าอาวาส

  125. วัดป่าบ้านค้อ
  หมู่ 7 ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
  โทร. 042-250-731

  พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ อดีตเจ้าอาวาส

  126. วัดดอนไชย
  ต.ไชยชุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
  โทร. 055-431-097

  127. วัดหาดสองแคว
  หมู่ 1 บ้านหาดสองแคว ต.หาดสองแคว
  อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
  โทร. 055-496-046

  พระครูมงคลสิริวิธาน (หลวงพ่อบุญเลิศ)
  เจ้าอาวาสวัดหาดสองแคว และเจ้าคณะตำบลหาดสองแคว


  128. วัดสำราญนิเวศ
  หมู่ 9 บ้านสุขสำราญ ต.บุ่ง
  อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
  โทร. 045-512-246

  พระวิชัยมุนี (ไพฑูรย์ ป.ธ.3) เจ้าอาวาส

  129. วัดป่าศรีวิชัยสุวรรณาราม
  หมู่ 7 บ้านดอนนกยูง ต.คำโพน
  อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110
  โทร. 08-9573-9320

  พระทองพูน อุปสันโต เจ้าอาวาส

  130. วัดป่าธรรมรังษี (ธรรมยุต)
  หมู่ 3 ต.ไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290

  พระครูประทีปธรรมโชติ เจ้าอาวาส

  131. วัดสันติวนาราม (ธรรมยุต)
  หมู่ 3 ต.โพนเมืองน้อย
  อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240

  พระสมุห์ประวิทย์ ถิรจิตฺโต เจ้าอาวาส

  132. วัดศรีใคร
  หมู่ 5 บ้านนาไร่ใหญ่ ต.เสนางคนิคม
  อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290
  โทร. 08-9427-5278

  พระวิสุทธิกิตติสาร เจ้าอาวาส

  133. วัดถ้ำแสงเพชร (วัดศาลาพันห้อง)
  ถ.อรุณประเสริฐ หมู่ 10 ต.หนองมะแซว
  อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

  พระอธิการทูล จัตตสัลโล เจ้าอาวาส

  .....................................................

  สิ้นทุกข์สุขที่แท้จึงได้พบพาน