หลวงปู่ฉลวย สุธัมโม
............................................................................วัดป่าบ้านวไลย (วัดป่าวิทยาลัย)
ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110


พระอาจารย์สุชาติ ชาตสุโข เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หลวงปู่ฉลวย สุธัมโม อดีตเจ้าอาวาส

วัดป่าบ้านวไลย (วัดป่าวิทยาลัย) เป็นวัดปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และหลวงปู่ฉลวย สุธัมโม


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ประวัติและปฏิปทาหลวงปู่ฉลวย สุธมฺโม
<!-- m -->
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=10637<!-- m -->

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


มีต่อคะ