วัดป่าบ้านวไลย (วัดป่าวิทยาลัย) จ.ประจวบคีรีขันธ์

กระทู้: วัดป่าบ้านวไลย (วัดป่าวิทยาลัย) จ.ประจวบคีรีขันธ์

ป้ายกำกับ: ไม่มี
 1. รูปส่วนตัว DAO

  DAO said:

  วัดป่าบ้านวไลย (วัดป่าวิทยาลัย) จ.ประจวบคีรีขันธ์
  หลวงปู่ฉลวย สุธัมโม
  ............................................................................  วัดป่าบ้านวไลย (วัดป่าวิทยาลัย)
  ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110


  พระอาจารย์สุชาติ ชาตสุโข เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

  หลวงปู่ฉลวย สุธัมโม อดีตเจ้าอาวาส

  วัดป่าบ้านวไลย (วัดป่าวิทยาลัย) เป็นวัดปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และหลวงปู่ฉลวย สุธัมโม


  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  ประวัติและปฏิปทาหลวงปู่ฉลวย สุธมฺโม
  <!-- m -->
  http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=10637<!-- m -->

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


  มีต่อคะ

  สิ้นทุกข์สุขที่แท้จึงได้พบพาน
   
 2. รูปส่วนตัว DAO

  DAO said:

  Re: วัดป่าบ้านวไลย (วัดป่าวิทยาลัย) จ.ประจวบคีรีขันธ์

  วัดธรรมรังสี
  หมู่ 2 ต.สามกระทาย
  อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
  โทรศัพท์ 032-688-864


  พระครูโสภณธรรมพิทักษ์ (วิรตโน) เจ้าอาวาส

  วัดธรรมรังสี เป็นวัดที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
  ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามแนวนโยบายของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

  .....................................................

  สิ้นทุกข์สุขที่แท้จึงได้พบพาน