วัดหน้าเกตุ
ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
โทรศัพท์ 081-479-6380


พระปลัดทวี ทีปังกโร เจ้าอาวาส

วัดหน้าเกตุ มีการจัดปฏิบัติธรรมทุกวันที่ 1-8 และ 16-23 ของทุกเดือน
โดยปฏิบัติตามแนวของคุณแม่สิริ กรินชัย

.....................................................