ประวัติหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช


http://www.youtube.com/v/wnOJHYPToG8&hl=en_US&fs=1&