ขอเจริญพรพุธศาสนิกชนที่ใจบุญทั้งหลาย เนื่องด้วยอาตมาภาพได้จาริกมาแสวงบุญ(ธุดงค์)ที่บ้านเกิด อ.เลิงนกทา จ.ยโสธรเลยมาพักที่ที่ติดสนามบินแต่เป็นแหล่งเสื่อมโทรม ที่รกร้าง และทิ้งขยะของชาวบ้าน จึงได้มาปักกลดอยู่ตรงนี้ และได้พิจารณาแล้วว่าจะสร้างที่พักสงฆ์ เพื่อ จะได้เผยแผ่พระพุทธศาสนา และจะได้อบรมบุตรหลานชักชวนเด็กๆได้เข้ามาเรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทยตั้งแต่บรรพบุรุษ

เพราะยุคสมัยนี้บุตรหลานได้หันหลังเข้าวัดไปแล้ว แต่อาตมาภาพยังเชื่อว่าจะใช้ที่แห่งนี้สร้างมวลชนและบุตรหลานจึงคิดจะสร้างที่พัก แต่ยังขาด ผู้สนับสนุนในการดำเนินการจึงได้บอกบุญมายังญาติโยมผู้ที่มีจิตศรัทธา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับแรงจิตแรงใจจากทั่วสารทิศ เพื่อสืบสาน สิ่งดีๆสู่ชุมชน และประเทศชาติ ขออำนวยพรทุกๆท่านที่คิดจะช่วยทำบุญในครั้งนี้เจริญพร

พระบัณฑิต อัคคะธัมโม
เจ้าคณะตำบลชานุมาน

319-0-08001-1
ชื่อบัญชี พระบัณฑิต อัคคะธัมโม
ธนาคารกรุงไทย สาขาอำนาจเจริญ

โทรสอบถาม พระบัณฑิต
086-2631055 - 0801664580

admin@udompon.com

รูปขนาดเล็ก

__________________
www.udompon.com

http://www.udompon.com/santisuk1/gg.html