วันที่ 4-6 ธันวาคม 2552 ไปบวชพราหมณ์ที่วัดศรีวนารามมาค่ะเอาบุญมาฝากทุกคนอนุโมทนาบุญกับวีนะค่ะทุกท่าน ทางวัดจัดมาเป็นปีที่3 แล้ว มี หลวงพ่อเจริญ เจ้าอาวาสวัดศรีวนารามเป็นผู้ดำเนินการ ปีนี้ มีคนไปบวชเพิ่ม เป็น 2 เท่า มีพระอาจารย์มหาบุญช่วย เป็น วิทยากร และหลวงพี่วีรชนเป็นผู้ช่วย ก็ผ่านไปด้วยดี กราบขอบพระคุณและ ขออนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อและ พระคุณเจ้าทุกรูปและผู้ที่มาบวชชีพราหมณ์ทุกท่านด้วยค่ะ

[size=14pt]การให้ที่ยิ่งใหญ่ คือการให้ธรรมะ
"การให้ธรรมะเหมือนกับการให้ปัญญาคน มันสำคัญที่สุด ยิ่งใหญ่ที่สุด ก็ตรงที่การให้สติปัญญาหรือธรรมะแก่คน มีผลต่อปัญญา พอปัญญานั้นเจริญงอกงามมันก็ทำให้โลกนี้มีคนดีเพิ่มขึ้นอีก"[/size]