หน้า 2 จากทั้งหมด 6 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1234 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 11 ถึง 20 จากทั้งหมด 51

กระทู้: ด่วนมาก ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซ่อมแซมหลังคากุฏิให้เสร็จก่อนฝนปีนี้

 1. #11

  Re: ด่วนมาก ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซ่อมแซมหลังคากุฏิให้เสร็จก่อนฝนปีนี้

  เข้าห้องสนทนา (คลิก)

  อานิสงส์ของการสร้างวัด

  การสร้างวัด หรือส่วนประกอบของวัด เพื่อถวายพระสงฆ์ที่มาจากถิ่นฐานต่างๆให้เป็นที่พำนักอาศัยที่ปฎิบัติธรรมที่ประกอบกุศลกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ทรงศีล ทรงคุณธรรมนั้นมีอานิสงส์ คือ ผลดีตอบต่อผู้ถวายอย่างยิ่งใหญ่ไพบูลย์

  พระพุทธองค์ ได้ทรงแสดงไว้ ดังนี้

  1."ผู้ใดให้ที่พักอาศัย ผู้นั้นเชื่อว่าให้สิ่งทั้งปวง " (สังยุตตนิกาย สคาถวรรค)

  2. ผู้ให้ที่พักอาศัย ฯลฯ ย่อมมีบุญเจริญในกาลทุกเมื่อ ทั้งกลางวัน ทั้งกลางคืน เขาตั้งอยู่ในธรรม
  สมบูรณ์ด้วยศีล เป็นผู้ไปสวรรค์ (วนโรปสูตร)

  3. ในวิหารทานกถา พระพุทธองค์ทรงยืนยันให้เห็นชัดเจนว่า การถวายวิหาร(วัด)ที่อยู่อาศัยแกภิกษุสงฆ์ เป็นสมุฏฐานก่อให้เกิดประโยชน์สุข ทั้งผู้รับและผู้ถวาย ซึ่งทรงแสดง อานิสงส์ไว้ว่า
  เป็นยอดของสังฆทาน เป็นปัจจัยให้ประสบความเกษมศานต์ จนบรรลุถึงพระนิพพาน เป็นที่สุด โดยตรัสไว้ว่า

  “เสนาสนะที่อยู่อาศัย ย่อมบรรเทาความหนาว ความร้อน ป้องกัน เนื้อร้าย ป้องกันงู และยุงได้ ป้องกันฝนก็ได้ แม้ลมแดดกล้าที่ปรากฏขึ้น ก็บรรเทาได้”

  การถวายกุฎีวิหารที่อยู่อาศัยแก่พระสงฆ์เพื่อเร้นอยู่ ของผู้ต้องการความสงบ เพื่อความสุข เพื่อฌานการเพ่ง เพื่อวิปัสสนา การเห็นแจ้งพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นทาน อันเลิศ
  เพราะเหตุนั้น ผู้มีปัญญา เมื่อเล็งเห็นประโยชน์ของตน พึงสร้างกุฎวิหาร ที่อยู่อาศัยอันรื่นรมย์ ถวายแด่พระสงฆ์ ผู้เป็นพหูสูตเถิด อนึ่งถวายข้าว น้ำ ผ้า และเสนาสนะ แก่พระสงฆ์ ทั้งหลายเหล่านั้น ด้วยน้ำใจอันเลื่อมใส ในท่านผู้ปฏิบัติตรง ทั้งทางกาย และ ทางใจ ท่านย่อมแสดงธรรม อันเป็นเครื่องบรรเทาความทุกข์ทั้งมวล แก่บุคคลผู้เมื่อรู้ธรรมแล้วเป็นผู้ไม่มีกิเลส ปรินิพพานในโลกนี้(เสนาสนขันธกะ พระวินัยปิฎก)

  4. ในพุทธวรรคที่1 ขุททกนิกาย อปทาน ภาค1 แสดง อดีตชาติ ของพระอรหันตสาวก ชั้นผู้ใหญ่ ว่าได้บำเพ็ญทานสร้างวัด และส่วนประกอบของวัด ด้วยศรัทธาเสื่อมใสในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แล้วในชาติปัจจุบันท่านเหล่านั้นก็ได้รับอานิสงส์ผลบุญกุศลคล้ายคลึงกัน ว่าโดยสรุปก็คือ ไม่รู้จักทุคติได้โลกิยสมบัติอันน่าพึงพอใจ จนถึงชั้นสูงสุดและได้บรรลุคุณวิเศษต่างๆ อาทิ วิโมกข์ 8 ปฎิสัมภิทา 4 อภิญญา 6 อรหัตตผล สิ้นอาสวะกิเลสเป็นที่สุด


  "บุคคลผู้ใดมีจิตศรัทธาเลื่อมใสพระรัตนตรัยแล้วก่อสร้างกุฎีวิหารศาลาคูหาน้อยใหญ่ ถวายเป็นทาน จะประกอบด้วยผลอานิสงส์มาก เป็นอเนกประการนับได้ถึง ๔๐ กัลป์"


  ตัวอย่างท่านผู้ใดได้อานิสงส์ดังกล่าว คือ
  พระมหากัสสปเถระ ได้ดีเพราะสร้างพุทธเจดีย์ถวายพระพุทธเจ้า
  พระอุบาลีเถระ ได้ดีเพราะสร้างสังฆาราม(วัด) ถวายพระพุทธเจ้า
  พระอุปสีวเถระ ได้ดีเพราะสร้างอาศรม(ที่อยู่อาศัย)ถวายพระพุทธเจ้า
  พระอายาตทายกเถระ ได้ดีเพราะสร้างบรรณศาลา ถวายพระพุทธเจ้า

  ชาวพุทธได้ทราบ แบบอย่างอันประเสริฐเลิศล้ำอย่างนี้ จึงนิยมสร้างวัด ในประเทศไทยจึงมีวัดวาอารามมากมาย เป็นที่เชิดชูหน้าตาของชาติ จูงใจให้ชาวต่างชาติอยากไปเที่ยวเมืองไทย

 2. #12

  Re: ด่วนมาก ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซ่อมแซมหลังคากุฏิให้เสร็จก่อนฝนปีนี้

  ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ ssanga
  รวมบุญ 1,000.00 บาท
  สาธุบุญ คุณโยม ssanga ที่ได้ร่วมบุญสนับสนุนเป็นเจ้าภาพหลังคาวัดประทุมวัน สาธุ

 3. #13

  Re: ด่วนมาก ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซ่อมแซมหลังคากุฏิให้เสร็จก่อนฝนปีนี้

  author=ฌ.กระเฌอ link=topic=5592.msg47527#msg47527 date=1263477806
  14/01/10 เวลา 16.58 โอนทางตู้เอทีเอ็มแล้ว เข้า บ/ช KTBA 3310132005

  PE' NAN 300 บาท ฌ.กระเฌอ(บี๋) 200 บาท ยอดรวม 500 บาท
  อนุโมทนาสาธุบุญคุณโยม ฌ.กระเฌอ ที่ได้ร่วมบุญซ่อมแซมกุฏิหลังนี้ เพื่อเป็นที่จำพรรษาและที่พักของพระภิกษุสามารถ ขอส่งที่คุณโยมปรารถณาแล้วตั้งใจดีแล้วจงพลันสำเร็จ สาธุ

 4. #14

  Re: ด่วนมาก ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซ่อมแซมหลังคากุฏิให้เสร็จก่อนฝนปีนี้

  ชาญติพงษ์ แก้วสมบุญ โอนเงินทำบุญมุงหลังคา 2 เมตร จำนวน 360 บาท เมื่อ

  วันที่ 13/1/53 ขอให้เสร็จทันฝนนี้นะครับ


  สาธุบุญกุศลที่เกิดขึ้น ที่คุณโยม ชาญติพงษ์ แก้วสมบุญ ได้สมทบทุนมุงหลังคากุฏิหลังนี้ ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่คุณโยมและครอบครัว  http://www.phrasomrak.com

  http://www.romdham.com

  http://www.10675fm.co.cc

  นิทานธรรมออนไลน์ ผ่าน Winamp
  http://210.1.61.28:9001/listen.pls

 5. #15

  Re: ด่วนมาก ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซ่อมแซมหลังคากุฏิให้เสร็จก่อนฝนปีนี้

  author=Phonthip Panukanun link=topic=5592.msg47531#msg47531 date=1263479671
  พรทิพย์ หิรัญรัตน์ ร่วมทำบุญด้วยค่ะ 180 บาท โอนเงินไป 14/1/53 เวลา15.15น ค่ะ
  อนุโมทนาบุญคุณโยม พรทิพย์ หิรัญรัตน์ ที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพส่วนหนึ่งในการซ่อมแซมกุฏิหลังเก่านี้ ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่คุณโยม สาธุ

 6. #16

  Re: ด่วนมาก ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซ่อมแซมหลังคากุฏิให้เสร็จก่อนฝนปีนี้

  รายนามที่จัดส่งใบอนุโมทนาบัตร
  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2553
  เวลา 15.32.36 น.


  คุณโยม ฐิติรัตน์ กทม.
  คุณโยม อัมพร สมุทรปราการ
  คุณโยม สุภารัตน์ อุดรธานี
  คุณโยม นุสรา กทม.

  ภายใน 15 วันถ้ายังไม่ได้รับ กรุณาแจ้ง
  086-2602702 หรือ [email protected]


  เจริญพรเพื่อทราบ
  พระสมรัก ญาณธีโร
  www.phrasomrak.com
  www.romdham.com
  www.10675fm.co.cc

 7. #17

  Re: ด่วนมาก ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซ่อมแซมหลังคากุฏิให้เสร็จก่อนฝนปีนี้

  ขึ้นหน้าจั่วฝั่งด้านทิศตะวันออก  นิทานธรรมออนไลน์ ผ่าน Winamp
  http://210.1.61.28:9001/listen.pls

 8. #18

  Re: ด่วนมาก ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซ่อมแซมหลังคากุฏิให้เสร็จก่อนฝนปีนี้

  author=เกสรช์ link=topic=5592.msg47886#msg47886 date=1263819738
  เกสรช์และครอบครัว ร่วมทำบุญซ่อมแซมหลังคากุฏิฯ 100 บาท โอนไปเมื่อวันเสาร์ที่16มค.ก่อนหกโมงเย็น

  เดือนหน้าจะร่วมทำบุญอีกนะคะ(จะกลับไทย) เพราะตอนนี้อยู่ตปท. ยืมเงินน้องทำบุญไปก่อน....

  โมทนาบุญทุกท่านทุกประการ สาธุ
  อนุโมทนาคุณโยม เกสรช์และครอบครัว ขออนุโมทนาบุญคุณโยมที่ร่วมบุญซ่อมแซมกุฏิหลังนี้ และแจ้งเกี่ยวกับการโอนเงินเพื่อแจ้งให้ทราบ แล้ว ขอบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วจงพลันสำเร็จตามเจตนาของคุณโยมทุกประการ

  สาธุ
  พระสมรัก ญาณธีโร
  www.phrasomrak.com
  www.romdham.com
  www.10675fm.co.cc

 9. #19

  Re: ด่วนมาก ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซ่อมแซมหลังคากุฏิให้เสร็จก่อนฝนปีนี้

  นิทานธรรมชุดที่ 2 เริ่มให้ฟังได้แล้วตามลิงค์ นะ

  http://www.phrasomrak.com/index.php?...00-2&Itemid=33

 10. #20

  Re: ด่วนมาก ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซ่อมแซมหลังคากุฏิให้เสร็จก่อนฝนปีนี้

  โครงหลังคาที่ซ่อมหลังคาใหม่ด้านทิศเหนือ


  เจริญพรเพื่อทราบ
  ร่วมบุญช่วยเหลือการก่อสร้างได้
  ร่วมบุญผ่านธนาคารได้ที่

  ธนาคารกรุงไทย สาขาศีขรภูมิ

  ชื่อบัญชี วัดประทุมวัน

  บัญชีเลขที่ 331-0-13200-5


  ต้องการใบอนุโมทนาบัตร ส่งสลิปโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่ ถึง วัดประทุมวัน บ้านตะกุย ตำบลตรมไพร อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๑๐ หรือแจ้งผ่าน 086-2602702 หรือ [email protected]


  http://www.phrasomrak.com
  http://www.romdham.com
  http://www.10675fm.co.cc

  ลิงรายนามผู้ร่วมบุญแล้ว
  http://www.phrasomrak.com/index.php?...9-37&Itemid=23

ถ้าท่านชอบใจก็ไลค์ โลด...
หน้า 2 จากทั้งหมด 6 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1234 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย

Bookmarks

กฎการโพสต์ข้อความ

 • คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ได้
 • คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ได้
 • คุณ ไม่สามารถ แก้ไขข้อความโพสต์ได้
 •  
 • BB code สถานะ เปิด
 • Smilies สถานะ เปิด
 • [IMG] สถานะ เปิด
 • [VIDEO] สถานะ ปิด
 • HTML สถานะ ปิด