โรงเรียนใดต้องการหนังสือเรียนรุ่นเก่า นำกลับมาพิมพ์ใหม่ ดังนี้
1- แบบหัดอ่านหนังสือไทย(ก-กา) เรียบเรียงโดย สังข์ พุกกะเวส ใช้เป็นแบบเรียนตั้งแต่ออกพระราชบัญญัติการศึกษาถึงปี 2521
2- แบบหัดอ่านหนังสือไทย(พ่อหลี) เรียบเรียงโดย สังข์ พุกกะเวส ใช้เป็นแบบเรียนตั้งแต่ออกพระราชบัญญัติการศึกษาถึงปี 2521
3- แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม 1 (เด็กชายใหม่ รักหมู่ - ป.2 )เรียบเรียงโดย ชด เมนะโพธิ ใช้เป็นแบบเรียนตั้งแต่ ปี 2498 ถึงปี 2521
4- นิทานร้อยบรรทัด เล่ม 1 (ป.2)
5- นิทานร้อยบรรทัด เล่ม 2 (ป.3)
6- หนังสืออ่านสำหรับเด็กประโยคประถม เรื่อง นกกางเขน ของกรมวิชาการ กระทรวงธรรมการ(ปกทอง)
แจ้งความประสงค์ได้ที่ [email protected] หรือ โทร 08-1572-9525 รับพิมพ์ให้เฉพาะโรงเรียนสั่งพิมพ์เท่านั้น และโรงเรียนละไม่เกิน 50 เล่ม ต่อเรื่อง ไม่จำหน่าย เพราะเกรงลิขสิทธิ์