ขอเชิญศิษยานุศิษย์วัดไทรงามธรรมธราราม และพุทธศาสนิกชน ร่วมปฏิบัติธรรม วันที่ ๒๐-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี วันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ สร้างมณฑปทรงไทย เก็บสรีระพระครูภาวนานุศาสก์ (แป้น ธมฺมธโร ภิกขุ) ซึ่งขณะนี้ทางวัดได้ก่อสร้างเสร็จแล้วส่วนหนึ่ง กำลังจะปูพื้นไม้กระดาน ต้องใช้ปัจจัยอีกจำนวนมาก ณ ศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐานวัดไทรงามธรรมธราราม ต.ดอนมะสังข์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โทร.๐๓๕-๕๒๒๐๐๕

กำหนดการดังนี้

วันที่ ๒๐-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ (ขึ้น ๗ – ๑๕ ค่ำเดือน ๗ )
- ร่วมบวชเนกขัมมะ สมาทานศีล ๘ ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม น้อมถวายสังฆทาน

วันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗) ตรงกับวันวิสาขบูชา
- เวลา ๐๗.๐๐ น. ทำบุญตักบาตรถวายแด่พระภิกษุสงฆ์
- เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์
- เวลา ๑๒.๐๐ น. ขอเชิญสาธุชนร่วมรับประทานอาหาร
- เวลา ๑๓.๐๐ น. พร้อมกันถวายองค์ผ้าป่าสามัคคี
- เวลา ๑๘.๓๐ น. ร่วมเวียนเทียนน้อมถวายพระพุทธบูชา

จึงแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ มายังศิษยานุศิษย์วัดไทรงามธรรมธราราม และพุทธศาสนิกชนทั้วไป ทั้งขอความกรุณาช่วยประชาสัมพันธ์ต่อๆกันไปด้วย จะขอขอบคุณ และขออนุโมทนาบุญด้วยครับ