ขอเชิญร่วมงานสาธยายพระไตรปิฎก
วันเสาร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ถึง วันเสาร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๓
ณ วัดใหม่ยายแป้น สี่แยกบางขุนนนท์ ซอยบางขุนนท์ ๒
ถนน จรัญสนิทวงศ์ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ท่านใดมีความประสงค์ที่จะถวายเทียนบุชาพระไตรปิฎก
ขอเชิญได้ที่งานสาธยายพระไตรปิฎก
ขนาดใดก็ได้ครับ
แต่ส่วนมาจะใช้เทียน สีขาว ขนาดเบอร์ ๑๒ ครับ
ท่านใด้จะถวายเทียนขนาด หรือเทียนพรรษาก็ได้
เพราะจุดเทียนตลอดเวลา ตลอด ๒๔ ชั่วโมงครับ
ไมมีการดับจนกว่าจะจบงานสาธยายพระไตรปิฎก
จุดบูชาพระพุทธเจ้า และ พระไตรปิฎก
ให้ติดต่อพระมหาณรงค์ศักดิ์ ฐิติญาโณ

02-435-7555 มือถือ 089-963-4505