กำหนดการงานพระราชทานเพลิงศพ
พระเดชพระคุณพระเทพญาณเวที
(สุเธียร อคฺคปญฺโญอายุ 85 ปี พรรษา65
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 อดีตเจ้าคณะจังหวัดลำพูน
ณ เมรุชั่วคราว สุสานหลวงบ้านหลวย อ.เมือง จ.ลำพูน
วันอาทิตย์ที่ 27 เดือนมิถุนายน 2553 เวลา 15.00 น.
ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
จึงเชิญชวนพุทธนักศีล นักบุญ ทุกท่านร่วมบุญในครั้งนี้ด้วย
1.ไทยธรรมชุดใหญ่ 20 ชุด ละ 5500 บาท
2.ไทยธรรมชุดกลาง 70 ชุดๆละ 4500บาท
3.ไทยธรรมชุดเล็ก 220 ชุด ๆละ 3000บาท
4.ผ้าไตรบังสุกุล 310 ไตร ๆละ 500 บาท
5.ภัตตาหารเพล 200 โต๊ะ ๆละ 800 บาท
6.หนังสือที่ระลึก 5000 เล่ม ๆละ 70 บาท
สนใจร่วมบุญได้ที่
วัดป่าตึงงาม
www.watpatung.com