รู้เท่าทัน ความกลัวตาย

กระทู้: รู้เท่าทัน ความกลัวตาย

ป้ายกำกับ: ไม่มี
 1. *8q* said:

  รู้เท่าทัน ความกลัวตาย

  รู้เท่าทัน ความกลัวตาย

  โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553
  โดย…ปรีดา เรืองวิชาธร


  คนที่รู้สึกว่าตัวเองกลัวตายนั้นไม่ใช่เรื่องแปลก แต่หากไม่กลัวนี่สิแปลก
  จากประสบการณ์ของคนที่เข้าร่วมอบรม “เผชิญความตายอย่างสงบ”
  เกือบทั้งหมดต่างรู้สึกกลัวช่วงเวลาแห่งความตายไม่มากก็น้อย
  แม้หลายคนจะบอกอย่างมั่นใจว่า พร้อมที่จะตายอยู่ทุกเมื่อ
  แต่เอาเข้าจริงก็รู้สึกกลัวอะไรบางอย่าง
  ยิ่งพิจารณามรณสติจนเห็นภาพกระทั่งว่า
  เรากำลังจะจากโลกนี้ไปแล้วจริงๆ
  ก็ถึงกลับเสียววูบหรือร่างกายเย็นยะเยือกหมดแรงไปก็มี


  หลายคนยอมรับว่าที่กลัวตายนั้นปัจจัยหลักอันหนึ่งก็คือ ความไม่พร้อม
  ซึ่งอาจหมายถึงมีเรื่องครอบครัวที่ยังต้องห่วงกังวล
  (ห่วงกังวลว่าเขาจะอยู่โดยลำพังไม่ได้ถ้าไม่มีเรา หรือเขายังพึ่งพิงตนเองไม่ได้)
  และยังผูกพันรักใคร่ไม่อยากจากไป เรื่องหน้าที่การงานที่ยังคั่งค้าง
  เรื่องทรัพย์สินเงินทองที่ยังจัดการไม่ลงตัว บางคนมีเรื่องที่อยากทำแต่ยังไม่ได้ทำ
  เช่น ฝันอยากจะเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกบ้างเพราะชีวิตจมปลักอยู่กับงานมาตลอด
  บางคนฝันอยากจะทำประโยชน์สร้างสรรค์เพื่อคนอื่นบ้าง
  รวมถึงหลายคนต้องการกล่าวคำขอโทษ
  หรือขออโหสิกรรมกับคนที่เขาได้ล่วงเกินไว้ เป็นต้น
  ในขณะที่อีกหลายคนหวาดกลัว
  หากจะต้องเผชิญสภาพความเจ็บปวดในช่วงกำลังจะตาย
  เพราะไม่รู้ว่าจะเจ็บปวดทรมานสักเพียงใด
  เป็นความกลัวต่อสิ่งที่ไม่คุ้นเคยและยังมาไม่ถึง


  นอกจากความกลัวอันเนื่องจากความไม่พร้อมทั้งหลายนี้แล้ว
  ยังมีเหตุแห่งความกลัวที่สำคัญก็คือ กลัวตัวตนจะดับสูญ
  ซึ่งเป็นความกลัวที่ซ่อนอยู่ลึกที่สุดในจิตใจ
  ดังพระไพศาล วิสาโล เคยกล่าวไว้ว่า “ในบรรดาความติดยึดทั้งหลาย
  ไม่มีอะไรที่ลึกซึ้งแน่นหนากว่าความติดยึดในตัวตน
  ความตายในสายตาของคนบางคนจึงหมายถึง ความดับสูญของตัวตน
  ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาทนไม่ได้และทำใจยาก”


  ในทางพุทธศาสนาถือว่า ความกลัวตัวตนจะดับสูญ
  เป็นปัจจัยพื้นฐานที่นำไปสู่ความกลัวนานาชนิด
  การที่เราพยายามยื้อยุดให้มีชีวิตต่อไป
  ส่วนหนึ่งมาจากแรงผลักของความกลัวตัวตนจะดับสูญ
  เพราะสภาวะหลังตายเรามิอาจล่วงรู้ได้
  เราไม่มีอะไรเป็นหลักประกันให้ยึดไว้อย่างมั่นใจ
  จริงๆ แล้วความกลัวตัวตนจะดับสูญไปมีอยู่ด้วยกันทุกคน
  ที่ยังไม่ได้ฝึกฝนจนเห็นความจริงว่า ทุกสิ่งล้วนไม่มีตัวตนเที่ยงแท้ถาวรอะไร
  มีเพียงแต่กระแสของเหตุปัจจัยปรุงแต่งกันขึ้นมาเท่านั้น
  ซึ่งเราต่างหลงไปยึดมั่นถือมั่นว่า มีตัวตนของเรา
  มีของของเราแท้จริงอยู่ตลอดเวลา


  ด้วยเหตุนั้นในช่วงเวลาที่เราต้องเตรียมตัวละจากโลกนี้ไป
  หากรู้สึกหวาดกลัวต่อความตายจะเนื่องด้วยเหตุปัจจัยใดก็ตาม
  ย่อมเป็นอุปสรรคขัดขวางให้เราไม่สามารถจากไปอย่างสงบได้
  และไม่เพียงเท่านี้หากน้อมระลึกถึงความตายของเราขึ้นมาเมื่อใด
  แล้วยังรู้สึกหวาดกลัวต่อความตายหรือรู้สึกไม่พร้อมอยู่เสมอ
  นั่นก็อาจสะท้อนได้ว่า เรากำลังดำเนินชีวิตโดยไม่ได้เตรียมตัวอะไรไว้บ้าง
  เมื่อเวลานั้นมาถึงหรืออีกนัยหนึ่งก็คือ เรากำลังใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างประมาท


  ด้วยเหตุดังกล่าวหากเราปรารถนาจะเผชิญความตายอย่างสงบ
  และอย่างองอาจกล้าหาญแล้ว เราจำต้องเตรียมตัวนับแต่นี้เป็นต้นไป
  เพราะจะหวังไปฝึกฝนหรือเตรียมตัวเมื่อใกล้ถึงเวลานั้นย่อมหวังได้ยาก
  และที่สำคัญเหนืออื่นใดการเตรียมตัวด้วยการดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาทนั้น
  ไม่ได้เกิดผลดีเฉพาะช่วงเวลาใกล้ตายเท่านั้น
  แต่ผลดีย่อมงอกงามต่อชีวิตในแต่ละก้าว
  ซึ่งเราสัมผัสได้อย่างอิ่มเอมทันทีที่เราได้ลงมือทำ


  การใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทในคติพุทธศาสนานั้น (อัปปมาทธรรม)
  ก็คือ ความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติและใช้ปัญญาใคร่ครวญในการดำเนินชีวิต
  ไม่ทำให้ชีวิตตกไปสู่ความเสื่อม
  ขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูล ผู้อื่นในสังคมด้วย


  หากมองในแง่กายภาพแล้ว
  เรื่องที่คนในสังคมสมัยใหม่เสียเวลาทุ่มเทไปมากที่สุด
  เห็นจะได้แก่เรื่อง เศรษฐกิจปากท้อง
  จริงอยู่ทุกคนควรขวนขวายแสวงหาปัจจัย ๔ เพื่อให้เพียงพอแก่ชีวิต
  แต่ทุกวันนี้เราต่างมุ่งแสวงหาทรัพย์สินเงินทองอย่างเป็นบ้าเป็นหลัง
  เพื่อหวังจะซื้อหาความสุขจากวัตถุทั้งหลาย
  ซึ่งมันได้ทำให้มิติของชีวิตด้านอื่นถูกละเลยไปเกือบสิ้นเชิง
  ทั้งเรื่องสุขภาพ เรื่องครอบครัว เรื่องการใส่ใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือคิดถึงส่วนรวม
  ไม่จำต้องพูดถึงการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณ ซึ่งในแง่นี้เราสนใจกันน้อยมาก


  ดังนั้นเราควรน้อมสติเพื่อใคร่ครวญให้มากขึ้นว่า
  การมุ่งแสวงหาและสะสมโภคทรัพย์ต่างๆ อย่างลุ่มหลงมัวเมานั้น
  ได้ทำให้ชีวิตบางมิติเราขาดหายไปมากเพียงใด
  ซึ่งทำให้สมดุลของชีวิตเสียไปหรือไม่เพียงใด
  ทรัพย์สินที่หามาได้เหล่านั้นยิ่งมีมากยิ่งทำให้เกิดความสุขโดยส่วนเดียว จริงหรือ
  และความมั่งคั่งทางวัตถุมันทำให้รู้สึกมั่นคงปลอดภัยโดยแท้จริงหรือ


  เชื่อได้ว่า คำตอบที่เกิดขึ้นจากความเงียบสงัดในใจย่อมทำให้เราตระหนักว่า
  ชีวิตควรให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นมิติอื่นอย่างสมดุล
  ดังเช่นเราควรใส่ใจดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะสามารถต่อกรกับโรคร้าย
  โดยเฉพาะโรคร้ายที่มักจะคร่าชีวิตเราด้วยความทุกข์ทรมานอย่างมะเร็ง
  เราควรให้เวลาอย่างเพียงพอเพื่อสัมพันธภาพอันอบอุ่นในครอบครัว
  หรือสร้างสรรค์ความรักใคร่ปรองดองของคนในสังคม
  ซึ่งรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสร้างสังคมให้ดีงามและเป็นสุข เป็นต้น

  ก่อนเกิดใครเป็นเรา<br />เมื่อเกิดแล้วเราเป็นใคร<br /><br />สิ่งที่ทำอยู่คือกรรมใหม่<br />ผลที่ได้รับคือกรรมเก่า<br /><br />ฟังในสิ่งที่ไม่ได้ยิน<br />มองในสิ่งที่ไม่เห็น<br />ทำในสื่งที่ไม่มี
   
 2. *8q* said:

  Re: รู้เท่าทัน ความกลัวตาย

  ชีวิตที่คิดคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ย่อมทำให้จิตใจขยายเป็นจิตใหญ่และเป็นจิตที่เป็นสุข
  เพราะเราไม่ได้หมกมุ่นคิดเฉพาะว่าตัวเองจะได้อะไรเท่านั้น
  พลังแห่งความเบิกบานที่เกิดขึ้นย่อมทำให้รู้สึกมั่นคงภายใน
  และในด้านหนึ่งย่อมทำให้เห็นว่า
  ความสุขไม่ได้เกิดจากความมั่งคั่งทางวัตถุโดยส่วนเดียวเท่านั้น
  แต่ความสุขสามารถเกิดขึ้นได้จากความรักความปรารถนาดี
  หรือจากความดีงามทั้งหลายที่เราได้ทำ ซึ่งไม่จำต้องอาศัยทรัพย์สินเงินทองก็ได้


  นอกจากนี้เราควรให้เวลากับการฝึกฝนทำจิตใจให้สงบ
  และหมั่นพิจารณาทบทวนความจริงของชีวิต
  เพื่อคลายความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นว่า มีตัวเรา มีของของเรา
  ดังที่ท่านพุทธทาสภิกขุย้ำเตือนเสมอว่า
  “สิ่งต่างๆ ทั้งหลายทั้งปวงอันรวมถึงร่างกายเรานี้
  ธรรมชาติให้ยืมมาชั่วคราวเท่านั้น
  ที่สุดแล้วต้องคืนให้ธรรมชาติกลับไป”
  การหมั่นพิจารณาให้เห็นถึงคติธรรมดาของชีวิต
  ย่อมทำให้ชีวิตเป็นอิสระที่แท้จริงได้มากขึ้น
  เป็นความรู้สึกมั่นคงภายในโดยแท้จริง
  และนั่นย่อมทำให้เรากล้าหาญเมื่อจะต้องเผชิญกับความตายตรงหน้า


  ในทางพุทธศาสนานั้นมองว่า
  การทำคุณงามความดีซึ่งรวมไปถึงการหมั่นทำจิตใจให้สงบนั้น
  ถือเป็นประโยชน์ในเบื้องหน้า (สัมปรายิกัตถะ)
  เป็นหลักประกันแก่ชีวิตเมื่อละจากโลกนี้ไป
  เพราะสิ่งที่จะติดตามเราไปได้หลังจากที่ความตายมาเยือนก็คือ
  กุศลกรรมหรืออกุศลกรรมที่เราได้ทำไว้
  ดังนั้นหากเราจะเผชิญความตายอย่างสงบได้
  ก็ควรเตรียมตัวให้พร้อมโดยเริ่มต้นทำกิจที่ดีงาม
  และจำเป็นต่อชีวิตครอบครัว และสังคมทันทีที่รู้ตัว


  ที่มา...คอลัมน์บทความพุทธิกา
  ลานธรรมจักร

  http://variety.teenee.com/saladharm/26231.html
  ก่อนเกิดใครเป็นเรา<br />เมื่อเกิดแล้วเราเป็นใคร<br /><br />สิ่งที่ทำอยู่คือกรรมใหม่<br />ผลที่ได้รับคือกรรมเก่า<br /><br />ฟังในสิ่งที่ไม่ได้ยิน<br />มองในสิ่งที่ไม่เห็น<br />ทำในสื่งที่ไม่มี
   
 3. Vipawee said:

  Re: รู้เท่าทัน ความกลัวตาย

  อนุโมทนาสาธุค่ะคุณแทนกับธรรมดีๆ