สวัสดีญาติธรรมทุกๆๆท่านค่ะ

ขอแจ้งให้ญาติธรรมทั้งหลายได้ทราบทั่วกันค่ะ มีญาติโยมใจบุญถวายที่ให้หลวงตา วุฒินันท์ จักกวโร
แปลงหนึ่งเพื่อให้หลวงตาสร้างวัดใหม่ค่ะ ตอนนี้หลวงตาจึงกำลังดำเนินการสร้างกุฎิอยู่ค่ะ
แต่ยังขาดปัจจัยอยู่มาก จึงขอบอกบุญมากับญาติโยมเพื่อได้ร่วมบุญสร้างกุฎิกันตามศรัทธาค่ะ

ขณะนี้อาตมากำลังสร้างวัดใหม่ยังไม่มีกฏิอยู่ สำนักที่อยู่ชื่อ ภู่ศิริวิมุตติสุข
394/1หมู่8 ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
ตอนนี้อาตตมา พระวุฒินันท์ จกกวโรเป็นประธานสงฆ์อยู่ กำลังสร้างกุฏีสงฆ์ เป็นกุฏีดิน
ขนาดสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำงบประมาณที่ตั้งไว้ประมาณสองแสนบาท (ค่าช่างแปดหมื่นห้า)
เป็นสำนักที่สร้างขึ้นใหม่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นจำนวนมาก
จึงบอกบุญมายังญาติโยมที่มีจิตศรัทธาทุกท่าน สามารถโอนเงินมาที่
พระวุฒินันท์ จกกวโร ธ.กรุงเทพฯ สาขาวังทอง หมายเลขบัญชี 360-0-65833-4


ญาติโยมมาช่วยกันสร้างที่พักชั่วคราวและถวายของใช้ที่จำเป็นให้กับหลวงตาค่ะ


ญาติโยมและเด็กๆช่วยกันคนละไม้ละมือเพื่อสร้างเป็นที่พักชั่วคราวให้ก่อนค่ะ


ที่พักชั่วคราวซึ่งถือเป็นทั้งศาลาเอนกประสงค์และกุฎิที่พักไปในตัวค่ะ


ญาติโยมนำข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นมาถวายให้หลวงตาค่ะ

ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกๆๆท่านด้วยนะคะ