" วิสาขบูชา ๒๕๕๓ " ร่วมบูชาเวียนเทียนพระบรมสาริกธาตุ และเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพฯ ณ. มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันเสาร์ที่ ๒๒-วันศุกร์ ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓

ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา และ ชมรมเวบพระพุทธศาสนา มูลนิธิเบญจนิกาย และองค์กรพุทธทั่วประเทศ ร่วมจัดนิทรรศการและเชิญฟังคำบรรยาย พร้อมรับแจกหนังสือ และซีดีธรรมะ

กิจกรรมในวันวิสาขบูชา ทางชมรมเวบพระพุทธศาสนา และ มูลนิธิเบญจนิกาย วัดศรีประวัติ www.sriprawat.net โดยนายบริบูรณ์ นันทวะกุล ท่านประธานมูลนิธิเบญจนิกาย

ขอเชิญฟังพระธรรมเทศนา และแนวทางปฏิบัติวิปัสสนา และชมนิทรรศการ มีหนังสือและซีดีธรรม ผลงานของครูบาอาจารย์ต่างๆมากมาย อาทิเช่น พระมหาแสวง โชติปาโล อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีประวัติ อ.สุเทพ โพธิสัทธา อ.เสถียร โพธินันท์ อ.แนบ มหานีรานนท์ อ.บุญมี เมธางกูร ภายใน เต้นท์ชมรมเวบพระพุทธศาสนา และ มูลนิธิเบญจนิกาย วัดศรีประวัติ“(ติดแอร์) จัดให้การบรรยายธรรม โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประกอบด้วยหัวข้อธรรมที่น่าสนใจ ดังนี้

บรรยายธรรม เรื่อง คิดว่ากรรมไม่มีผล คิดผิด โดยพระมหาวัฒนา จันทโชโติ (ปธ.๙)วัดศรีประวัติ

บรรยายธรรม เรื่อง ปฎิบัติธรรมอย่างไรให้ได้ธรรม โดยพระอาจารย์ทอง ฐิตธมฺโม พระวิปัสสนาจารย์ สำนักปฎิบัติธรรมวัดศรีประวัติ

บรรยายธรรม เรื่อง ที่พึ่งที่ดีที่สุด โดย อาจารย์ประสิทธิ์ กรรมการมูลนิธิเบญจนิกาย

เสวนาธรรม เรื่อง ชีวิตภายหลังความตายตามหลักฐานในพระพุทธศาสนา โดย อาจารย์ธเนศ อุ่นศิริ ประธานชมรมเวบพระพุทธศาสนา อดีตกรรมการบริหารพุทธธรรมสภา สภาผู้แทนราษฎร

เสวนาธรรม เรื่อง ชีวิตนั้นสำคัญเพราะมีธรรม โดย อาจารย์ธีรวัส บำเพ็ญบุญบารมี อดีตกรรมการบริหารพุทธธรรมสภา สภาผู้แทนราษฎร

บรรยายธรรม เรื่อง ธรรมะกับชีวิต เป็นของคู่กัน โดยอ,สนธิชัย ทวีโชคทรัพย์สิน ผู้ดำเนินรายการแสงธรรมเพื่อชีวิต

สอบถามรายละเอียดในการจัดงานได้ที่ : อ.ธเนศ อุ่นศิริ ประธานชมรมเวบพุทธศาสนา www.buddhadhamma.net , เวบข้อมูลธรรม http://www.sriprawat.net/18.htm

โทร 089-1692277