เอามาให้ชม ภัยของการขับรถซึ่งเกิดจากความประมาท

http://www.youtube.com/watch?v=eC2SB...layer_embedded