วิธีตั้งชื่อที่เป็นมงคล ตามหลักโหราศาสตร์

กระทู้: วิธีตั้งชื่อที่เป็นมงคล ตามหลักโหราศาสตร์

ป้ายกำกับ: ไม่มี
 1. รูปส่วนตัว noppakorn

  noppakorn said:

  วิธีตั้งชื่อที่เป็นมงคล ตามหลักโหราศาสตร์

  ชื่อทักษา 56 สำหรับหญิงวันพุธกลางวัน
  ปรานต์ธรนันท์ แปลว่า ผู้มีความสุขที่สุด
  กานต์ศรันย์ แปลว่า ผู้เป็นที่พึ่งที่น่ารัก
  ศรันย์ภัทร์ แปลว่า ผู้ดีงามอันเป็นที่พึ่งพิง
  นันท์ประมณฑ์ แปลว่า ผู้ผ่องใสและมีความสุข
  พิมพ์ภรัณย์ แปลว่า ผู้ค้ำจุนอันเป็นแบบอย่าง
  ชื่อทักษา 56 สำหรับหญิงวันอาทิคย์ มีศรีนำ
  ฐิติ์ธยาน์ แปลว่า ผู้มีปัญญาเพ่งพิจฯอันมั่นคง
  ณัฏฐนันทน์ แปลว่า ผู้มีความยินดีในความรอบรู้
  ณัฏฐนังคณ์ (นัดทะนัง) แปลว่า ผู้ไม่มีมีกิเลสดังนักปราชญ์ (จาก ณัฏฐ+ อนังคณ์)
  ฑัยห์วิชยา แปลว่า ผู้มีชัยชนะในการทำความดี
  ฐิติปารณีย์ แปลว่า ผู้ทำให้สำเร็จด้วยความมั่นคง
  ชื่อทักษา 56 สำหรับชายวันพฤหัส มี ส นำ
  สรรค์จิณณ์ แปลว่า ผู้ประพฤติดีที่ได้สร้างไว้
  สัณห์พงศ์ แปลว่า เชื้อสายผู้สุภาพ
  สรพลัฏฐ์ แปลว่า ผู้มีกำลังแกล้วกล้า (สอ ระ พะ ลัด)
  สิปป์สุริศร์ แปลว่า เทวดาผู้ยิ่งใหญ่ทางศิลปะ (สิบ สุ ริด)
  สุริย์ยชญ์ แปลว่า ผู้ได้รับเกียรติอันรุ่งเรืองดังตะวัน (สุ ริ ยด)
  ชื่อทักษา 56 สำหรับชายวันพฤหัส
  กฤษฏ์การัณย์ แปลว่า หน้าที่การงานที่ทำสำเร็จแล้ว
  เกริกไพบูลย์ แปลว่า เต็มเปี่ยมด้วยความเด่นดัง
  หัฏฐะศรณ์ แปลว่า ที่อาศัยอันน่าสนุกสนาน
  สรรค์ปวีร์ แปลว่า ผู้กล้าหาญในการสร้าง
  ณัฏฐ์กฤษณ์ แปลว่า พระกฤษณะผู้รอบรู้
  ชื่อทักษา 56 ความหมาย ออกธรรมะ
  สรรค์จิณณ์ แปลว่า ผู้ประพฤติดีที่ได้สร้างไว้
  สัณห์พงศ์ แปลว่า เชื้อสายผู้สุภาพเรียบร้อย
  ปูรณ์วเรณย์ แปลว่า ผู้ประเสริฐสุดโดยสมบูรณ์
  วิชญ์วรัตม์ แปลว่า ผู้ประเสริฐสุดที่รู้แจ้ง
  นามสกุลทักษา 59
  ปุญญ์ปิยวัชร์ แปลว่า น่ารักและเข้มแข็งด้วยความดี
  ปุญญจันทร์ไชย แปลว่า ชัยชนะที่ให้ความร่มเย็นด้วยความดี
  บุญญ์จรรย์ธร แปลว่า ผู้ทรงความประพฤติดีด้วยวาสนา
  ชื่อทักษา 59 สำหรับหญิงวันอาทิตย์
  พิมพ์นรียา แปลว่า สตรีผู้เป็นแบบอย่าง
  พรรณ์ภคนันท์ แปลว่า ผู้ยินดีในโชคและความงาม
  พัณณ์ประวีณ แปลว่า นักปราชญ์ผู้ชำนาญทางผิวพรรณ
  ชื่อทักษา 59 สำหรับหญิงวันจันทร์
  ศรัณย์รักษ์ แปลว่า ผู้คุ้มครองและพึ่งพิง
  พรรณพัชนันท์ แปลว่า ผู้ยินดีในกรอบแห่งตระกูล
  กรันย์ธนภรณ์ แปลว่า ผู้รักษาทรัพย์ด้วยการกระทำ
  ธรรม์ธวัลพร แปลว่า ผู้ประเสริฐและบริสุทธิ์ด้วยความดี
  ศรณ์ธัชนันท์ แปลว่า ผู้ยินดีในธงชัยอันเป็นที่พึ่ง
  ชื่อที่มีทักษาเลข 59 หญิงวันอังคาร
  ชรินทร์ทิพย์ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ทางน้ำที่วิเศษ,คนยอดดีและวิเศษ
  จันทร์ทิพย์ แปลว่า ผู้วิเศษและอ่อนโยน
  พิมพ์วิไล แปลว่า ผู้มีรูปงาม
  ฐิติฐานีย์ แปลว่า ผู้พึงตั้งอยู่ด้วยความมั่นคง
  ปาลเพ็ญนีติ์ แปลว่า ผู้มีแสงจันทร์นำทางคุ้มครอง
  ชื่อทักษา 59 สำหรับหญิงวันพุธ กลางคืน
  ศรัณย์ธรณ์ แปลว่า แผ่นดินอันเป็นที่พึ่งพิง
  ศรัณญ์ณัฐินี แปลว่า หญิงผู้ฉลาดอันเป็นที่พึ่ง
  ศรีอุษณีย์ แปลว่า มงกุฏอันเป็นมงคล
  ศิริวีรินทร์ แปลว่า ผู้ยิ่งใหญ่ที่กล้าหาญและเป็นมิ่งมงคล
  ศิริลาวัลย์ แปลว่า ผู้สวยงามและเป็นมงคล
  สิริลาวัลย์ แปลว่า ผู้สวยงามมีมงคล
  สิริอุษณีย์ แปลว่า ผู้เป็นมงกุฎมงคล
  ศรันย์ธรณ์ แปลว่า ผู้มีแผ่นดินเป็นที่พึ่ง,ผู้ทรงไว้ในการพึ่งพิง
  ณัฏฐ์ผลิน แปลว่า ผู้มีผลงานดังนักปราชญ์
  นัทธิ์นันท์ธร แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งความยินดีที่ผูกพัน
  ทักษาชื่อ 59 สำหรับหญิงวันศุกร์
  พิมพ์พัทนี แปลว่า ผู้เป็นแบบอย่างของการให้
  ธัญญ์ธัชนันท์ แปลว่า ผู้มีความสุขและยินดีในธงแห่งความเป็นมงคล
  ณัฏฐ์สินี แปลว่า หญิงงามผู้เป็นนักปราชญ์
  พฤนท์นิชนันท์ แปลว่า ผู้มีความสุขมาก
  พิมพ์อนพัช (พิม อะ นะ พัด) แปลว่า ผู้มีรูปร่างหาที่ติไม่ได้
  พัฒน์พันธิน แปลว่า ผู้ผูกพันความเจริญ
  พัทธ์ธนนันท์ แปลว่า ผู้ยินดีในทรัพย์ที่ผูกพัน
  ชื่อที่มีทักษาเลขได้ 59
  ญาณาวิสิฎฐ์ แปลว่า ผู้ประเสริฐด้วยความรู้
  พิมพ์วิไล แปลว่า ผู้งามด้วยรูปลักษณ์
  พิมพ์วรีช์ แปลว่า ผู้เกิดมาประเสริฐด้วยรูปร่าง
  สิริลาวัลย์ แปลว่า ผู้สวยงามมีมงคล
  สิริอุษณีย์ แปลว่า ผู้เป็นมงกุฎมงคล
  เขมนิจจารีย์ แปลว่า ผู้ประเสริฐและมีความสุขเสมอ
  ชนัตชญาน์นันท์ แปลว่า ผู้ยินดีในความรู้ของหมู่ชน กำลังเลข 59
  ชนุตต์ณัฎฐ์ แปลว่า นักปราชญ์ผู้อยู่สูงสุดเหนือหมู่คน กำลังเลข 59
  ชนุตม์ณัฐินี แปลว่า หญิงผู้ฉลาดสูงสุด(เหนือผู้อื่น) กำลังเลข 59
  ชื่อที่มีทักษาเลข 59 มีดังนี้
  พรจิตรทิพย์ แปลว่า ผู้งดงามวิเศษและประเสริฐยิ่ง
  พรจันทิมันตุ์ แปลว่า พระจันทร์ที่ประเสริฐ
  พรธันยวีร์ แปลว่า ผู้กล้าหาญที่มีโชคอันประเสริฐ
  ทิพย์กรนันท์ แปลว่า ผู้มีความยินดีที่สร้างโดยเทวดา,ผู้มีความสุขในการทำสิ่งประเสริฐ
  กัญจน์ทิพย์ แปลว่า ความประเสริฐของทองคำ
  ปรินทร์ทิพย์ แปลว่า ผู้วิเศษและเป็นใหญ่กว่าผู้อื่น
  ทิพย์อรกานต์ แปลว่า ผู้งามน่ารักและวิเศษยิ่ง
  ไอศ์ณัฏฐา แปลว่า นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ 59
  ชื่อทักษา 59 สำหรับชาย เกิดวันอังคาร
  พิสิษฐ์ชัย แปลว่า ผู้มีชัยชนะที่ดีเลิศ
  ไอยประพนธ์ แปลว่า ผู้เกี่ยวเนื่องความเป็นใหญ่
  ดรณ์วีรินทร์ แปลว่า ผู้ยิ่งใหญ่ที่กล้าหาญที่ก้าวพ้นความทุกข์
  ณัฏฐ์ระพี แปลว่า ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์
  พิชย์นิวิฐ แปลว่า ผู้ตั้งมั่นในความรู้
  พัธน์ฑัยห์ แปลว่า ผู้ชอบทำความดีที่ต่อเนื่องกัน
  ชือทักษา 60 สำหรับหญิงวันจันทร์
  พรรณจรรย์ธร แปลว่า ผู้มีความประพฤติดีและงดงาม
  หงส์ศรันย์ แปลว่า ผู้เป็นที่พึ่งที่งามสง่าดังหงส์
  รักษ์พัชนันท์ แปลว่า ผู้รักษาความยินดีในกรอบ
  ชือทักษา 60 สำหรับหญิงวันอังคาร
  ทัศนีย์ภรณ์ แปลว่า ผู้ประดับความสวยงามที่น่ามอง
  ทักษาเลข 60 อักษรนำเป็นกลุ่มศรี หญิงวันศุกร์
  จิณณ์พิมุกต์ แปลว่า ผู้หลุดพ้นและประพฤติดี
  จินต์ธมนันท์ แปลว่า สวยเหมือนพระจันทร์ดังคิด
  จินต์ธนนันท์ แปลว่า ผู้ยินดีในทรัพย์สมดังคิด
  ชนุตม์อนังคณ์ แปลว่า ผู้สูงสุดที่ไม่มัวหมอง
  จิณณะณัฎฐ์ แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประพฤติแล้ว
  จิตบุณย์กันต์ แปลว่า ผู้น่ารักที่มีใจประเสริฐ
  ฉันท์หทัยฑาห์ แปลว่า ผู้พอใจชอบทำความดี
  นามสกุลทักษา 63
  ฐานุตม์อวภาส์ แปลว่า มีรัศมีเจิดจรัสในตำแหน่งอันสูงสุด
  ฐิติไววิทย์ แปลว่า ความเจริญอันมั่นคง
  มนัสวิวรรธน์ แปลว่า ความเจริญรุ่งเรืองสมดังใจ
  รมณ์ลาวัลย์ แปลว่า สวยงามและมีความสุข
  รัตน์อมรินทร์ แปลว่า แก้วของพระอินทร์
  ปัณณ์ธนารีย์ แปลว่า มีทรัพย์อันประเสริฐเป็นความรู้
  ชื่อทักษา 63 สำหรับ หญิงวันจันทร์
  พรรณ์ณัฏฐพร แปลว่า ความประเสริฐของนักปราชญ์ผู้มีผิวพรรณงาม
  ปรัตถ์ฐพัณณ์ แปลว่า ผู้มีคำพูดอันมั่นคงเพื่อส่วนรวม
  ณัฏฐ์พรรณภณ แปลว่า ผู้พูดดังเป็นเชื้อสายนักปราชญ์
  ศรัณย์พัทธ์ แปลว่า ผู้เป็นที่ผูกพันและพึ่งพิง
  ทัพพ์ธนนันท์ แปลว่า ผู้ยินดีในทรัพย์สมบัติ
  ณัฏฐ์พัชร์ แปลว่า ผู้มีคุณค่านักปราชญ์
  ยวิษฐอนันต์ แปลว่า ผู้มากมายความเยาว์วัย
  ธนัตถ์นพนันท์ แปลว่า ผู้ยินดีในสิ่งใหม่ที่มีกำไรเป็นทรัพย์
  ธวัลย์พัทธ์ แปลว่า ผู้ผูกพันความบริสุทธิ์
  จรรย์วนันต์ แปลว่า ชายป่าแห่งความดีงาม
  ชื่อสำหรับหญิงวันอังคาร ทักษาเลขได้ 63
  ธารณ์อุษณีย์ แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งมงกุฏ
  นัทธ์วีรินทร์ แปลว่า ผู้ยิ่งใหญ่ทีผูกพันความกล้าหาญ
  พิชยานิรินทธ์ แปลว่า ผู้ไม่มีกิเลสในชัยชนะ
  ปารย์ปิยรัตน์ แปลว่า ผู้มีคุณค่าเป็นที่รักอันเหมาะสม,ผู้เป็นทีรักดังแก้วมณีอันเหมาะสม
  อาชว์ฐานีย์ แปลว่า ผู้ตั้งอยู่บนความซื่อตรง
  ชื่อทักษา 63 สำหรับหญิงเกิดวันศุกร์
  จิณณ์ณัฏฐี (จิน นัด ถี) แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประพฤติดี
  จิณณ์ณัฐินี (จิน นัด ทิ นี) แปลว่า นักปราชญ์หญิงผู้ประพฤติดี,หญิงฉลาดผู้ประพฤติดี
  พิมพ์ปพิชญ์ แปลว่า นักปราชญ์หญิงผู้เป็นแบบอย่าง 61
  พิมพ์พันธมน แปลว่า ผู้มีรูปแบบเป็นที่ผูกพันทางใจ
  ทัพพ์ธนวันต์ แปลว่า ผู้มีเงินทองทรัพย์สมบัติ
  ณัฏฐ์คณุฒน์ แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐกว่าใคร
  พิชญ์ภูมินันท์ แปลว่า ผู้ยินดีในแผ่นดินที่ชาญฉลาด
  พัณณ์สุนันท์ แปลว่า ผู้น่าพอใจในความดีของชนชั้น
  อัญญ์มนพัทธ์ แปลว่า ผู้ผูกพันใจที่รู้แจ้ง
  ณัฏฐ์พัฒนี แปลว่า ความเจริญของนักปราชญ์
  อัณณ์ณัฐินี แปลว่า หญิงผู้ฉลาดดังแม่น้ำ
  พิมพ์พัณณี แปลว่า ผู้พูดเป็นแบบอย่าง
  พัณณ์ธนัฏฐา แปลว่า ผู้ตั้งมั่นในทรัพย์ที่พรรณา
  สิษฐ์ณฐินี แปลว่า ผู้ดำรงอยู่ด้วยความรู้และความร่ำรวย
  ณัฏฐ์คณุตน์ แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย
  พิชญ์ชุติมันต์ แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรืองดังนักปราชญ์ (พิด ชุ ติ มัน)
  ณัฏฐ์กัญจนี แปลว่า ทองคำของนักปราชญ์,ผู้มีคุณค่าดังนักปราชญ์ (นัด กัน จะ นี)
  จินต์พัทธกานต์ แปลว่า ผู้น่ารักที่ผูกพันความคิดคำนึง (จิน พัด ทะ กาน)
  ชื่อทักษา 63 สำหรับชายวันจันทร์
  ธนัตถ์ศรันย์ แปลว่า ผู้เป็นที่พึ่งพิงอันสำเร็จด้วยทรัพย์
  พงษ์ธวัลย์ แปลว่า ผู้บริสุทธิ์ด้วยตระกูล
  ยศวร์พัฒน์ แปลว่ ผู้เจริญรุ่งเรืองด้วยลาภยศอันประเสริฐ(ยส-สะวะ-พัด)
  ชื่อทักษา 63 สำหรับชาย วันอังคาร
  ทัพพ์นริศร์ แปลว่า ผู้ยิ่งใหญ่ที่มีทรัพย์สมบัติชื่อทักษา 63 สำหรับหญิง วันศุกร์
  พฤทธิ์พิชามญชุ์ แปลว่า ผู้งามด้วยความรู้อันเจริญ (พรึด พิ ชา มน)
  นนท์ณัฏฐินี แปลว่า นักปราชญ์หญิงที่เป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วไป (นน นัด ทิ นี)
  ธันย์พศุตม์ แปลว่า ผู้มีอำนาจสูงสุดที่โชคดี
  ชื่อทักษา63 สำหรับชายวันศุกร์
  นันทน์อาจินต์ แปลว่า ผู้สั่งสมความยินดี
  พงศ์เมธพนธ์ แปลว่า ผู้ผูกพันความรู้ของตระกูล
  ณัฏฐ์คณุฒน์ แปลว่า ผู้ประเสริฐและรอบรู้กว่าคนทั้งหลาย
  ณัฏฐ์เสฏฐ์ แปลว่า ผู้ประเสริฐดังนักปราชญ์
  สัณห์สิษฐ์ แปลว่า ผู้รูปงามและสุภาพ
  ชื่อทักษา 63 สำหรับชาย เกิดวันเสาร์
  จารีย์รัญชน์ แปลว่า ผู้มีความยินดีที่ประพฤติดี
  จิรันดร์พงศ์ แปลว่า ตระกูลที่อยู่ยั่งยืนนาน
  ศรันย์เวธน์ แปลว่า ผู้มีปัญญาเฉียบแหลมเป็นที่พึ่ง
  ยชญ์ยวิษฐ์ แปลว่า ผู้เยาว์ที่น่ายกย่องบูชา
  ไวทย์ทัพพ์ (วัย ทับ) แปลว่า ผู้มีทรัพย์สินและความรู้
  ชิ่อทักษา 63 สำหรับชายวันอาทิตย์
  จิณณ์วเรณย์ แปลว่า ความประเสริฐสุดที่ได้ประพฤติอย่างดี
  จารีย์รัญชน์ แปลว่า ผู้มีความยินดีที่ประพฤติดี
  จิรันดร์พงศ์ แปลว่า ตระกูลที่อยู่นาน
  จิรันดร์พัทธ์ แปลว่า ผู้ผูกพันมานาน
  ชื่อทักษา 64รับหญิง วันจันทร์
  พรรณ์อรนันท์ แปลว่า ผู้มีความสุขและความงามของชนชั้น (พัน ออ ระ นัน)
  อรรจน์มนต์ธร แปลว่า ผู้ทรงไว้ด้วยมนต์ขลังแห่งการบูชา (อัด มน ทอน)
  วัฒน์วรรัญจ์ แปลว่า ผู้มีเสน่ห์อันประเสริฐและเจริญ (รัด วอ ระ รัน)
  ณัฏฐ์วรทย์ แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีความกรุณาอันประเสริฐ
  ปภัสสร์ธันย์ แปลว่า ผู้มีโชคอันผ่องใส
  ชื่อทักษา 65 สำหรับชาย วันจันทร์
  ธันย์ยศนนท์ แปลว่า ผู้ยินดีในเกียรติและโชค
  วัสส์อนันต์ แปลว่า ผู้มีอายุยืน
  ศรันญ์วรัทย์ แปลว่า ผู้มีความกรุณาและเป็นที่พึ่ง
  พัทธ์จรรย์ธร แปลว่า ผู้ประพฤติดีที่ต่อเนื่อง
  ณัฏฐ์วรัชญ์ แปลว่า ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐของนักปราชญ์
  ชื่อทักษา 65 สำหรับชาย วันพฤหัส
  คณิศร์ณพิชญ์ แปลว่า นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ในหมู่คน
  ยวิษฐ์ศรณ์ แปลว่า ผู้พึ่งพิงที่เยาวัย
  ศรัณย์ปวีร์ แปลว่า ผู้กล้าหาญมากอันเป็นที่พึ่ง
  ณัฏฐ์วรัชญ์ แปลว่า ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐของนักปราชญ์
  เศรษฐ์สัณห์ แปลว่า ผู้เรียบร้อยอันดีเลิศ
  เศรษฐ์สัณห์ แปลว่า ผู้เรียบร้อยและประเสริฐสุด
  ศิษฐ์ณพิชญ์ แปลว่า นักปราชญ์ผู้รูปงาม
  เศรษฐหิรัณย์ แปลว่า ผู้ร่ำรวยอันประเสริฐยิ่ง
  สุทธิ์พิรัชย์ แปลว่า ชัยชนะอันกล้าหาญและขาวสะอาด
  พัณณ์พัชรางค์ แปลว่า ผู้มีรูปร่างเข้มแข็งผิวพรรณดี
  ณพิชญ์สิษฐ์ แปลว่า ผู้งามดังนักปราชญ์
  พงศ์พิรัชย์ แปลว่า ชัยชนะของผู้กล้าในตระกูล
  สรรค์ศรัณย์ แปลว่า ผู้เป็นที่พึ่งที่พิถีพิถัน
  เศรษฐ์สัณห์ แปลว่า ผู้เรียบร้อยที่ดีเลิศ
  จิณณ์วลัญชณ์ แปลว่า ผู้ได้รับการใช้สอยที่ประพฤติดี
  ชื่อทักษา 65 สำหรับหญิง วันอาทิตย์
  ธิติ์ฐาปนีย์ แปลว่า ผู้สร้างด้วยความเพียร (ทิด ถา ปะ นี)
  นิฏฐ์ฑัยห์ แปลว่า ผู้เผาความชั่วร้ายสำเร็จ (นิด ทัย)
  ณัฏฐ์ดารินทร์ แปลว่า เจ้าแห่งดาราผู้รอบรู้ (นัด ดา ริน)
  ตุลย์รมณีย์ แปลว่า ผู้งามอย่างสม่ำเสมอ (ตุน รม นี)
  ติณณ์จรรย์ธร แปลว่า ผู้ประพฤติดีที่ก้าวพ้นความทุกข์ (ติน จัน ทอน)
  ชื่อทักษา 65 สำหรับหญิง วันอังคาร
  พิมพ์วรัตม์ แปลว่า ผู้ประเสริฐสุดที่เป็นแบบอย่าง
  จินต์ฐนีย์ แปลว่า ผู้ควรแก่การคิดคำนึง
  ทิฏฐ์ธันยพร แปลว่า ผู้มีความประเสริฐและโชคในชาตินี้
  วัลย์วนันต์ แปลว่า แนวป่าเถาวัลย์
  พัชร์ธนัตถ์พร แปลว่า ผู้ประเสริฐและกำไรด้วยทรัพย์อันมีคุณค่า
  ศรัญย์พัฒน์ แปลว่า ผู้เจริญด้วยความรู้อันเที่ยงตรง (ศร แปลว่า ธนู ความหมายคือ ตรง)
  พิชญ์ศราพงศ์ แปลว่า เชื้อสายอันเที่ยงตรงทางความรู้,ตระกูลที่มีธนูเป็นความรู้
  พรรณ์จารีย์ แปลว่า ผู้ประพฤติดีและงดงาม
  ชื่อทักษา 65 สำหรับหญิง วันพุธกลางวัน
  ฑัยห์ปารณีย์ แปลว่า ผู้ทำสำเร็จในการชอบทำความดี
  ศรัณย์ปวีร์ แปลว่า ผู้กล้าหาญยิ่งอันเป็นที่พึ่ง
  ทิพย์สุปรีดิ์ แปลว่า ผู้น่ายินดีที่วิเศษ,ผู้ยินดีในความเป็นทิพย์
  ทักษาชื่อ 65 สำหรับหญิงวันเสาร์
  ธิฏฐ์กันต์ธร (ธ+อิฏฐ=ธิฏฐ์) แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่รักอันน่ารักยิ่ง
  นิสภ์จรรย์ธร (นิด จัน ทอน) แปลว่า ผู้มีความประพฤติดีและประเสริฐ
  ธันย์มุนินทร์ แปลว่า จอมปราชญ์ผู้โชคดี
  พิมพ์วรัตม์ แปลว่า ผู้ประเสริฐสุดที่เป็นแบบอย่าง
  ทิพย์จารีย์ แปลว่า ผู้มีความประพฤติดีและวิเศษยิ่ง
  ทัพพ์ชาครีย์ แปลว่า ผู้มีความเพียรพยายามเป็นทรัพย์สมบัติ
  ชื่อทักษา 65 สำหรับหญิงวันพฤหัส
  พิชญ์รมณีย์ แปลว่า ความงามของนักปราชญ์
  ณัฏฐ์พัณณี แปลว่า คำอธิบายของนักปราชญ์ ,คำพรรณาของนักปราชญ์
  วรัชญ์ปารณีย์ แปลว่า ผู้ทำความสำเร็จในความรู้อันประเสริฐ
  ศรันย์ปวีร์ แปลว่า ผู้กล้าหาญยิ่งอันเป็นที่พึ่ง
  จิรัฏฐ์จรรยา แปลว่า ผู้มีความประพฤติพร้อมที่ดำรงมั่น
  ชื่อทักษา 65 สำหรับหญิงวันศุกร์
  ณัฏฐ์กัญจน์ แปลว่า ผู้มีคุณค่าดังนักปราชญ์
  ฐิติ์ณัฏฐิญา แปลว่า ผู้มีความรู้ของนักปราชญ์อันมั่นคง
  จักษณ์ฐาปนันท์ แปลว่า ผู้มีความสุขที่อยู่ได้ดัวยการพูด
  ชัญญ์ณัฏฐินี แปลว่า นักปราชญ์หญิงผู้ประเสริฐ
  ทักษาชื่อ 65 สำหรับหญิงวันศุกร์
  ณัฏฐ์พัณณี แปลว่า คำอธิบายของนักปราชญ์ ,คำพรรณาของนักปราชญ์
  อัจจน์กัญจนี แปลว่า ผู้มีคุณค่าดังทองคำที่น่าบูชา(อัด จะ กัน จะ นี)
  พัทธ์ฐานนันท์ แปลว่า ผู้ยินดีในฐานที่ผูกพัน
  ณัฏฐ์นันทน์ แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีความยินดี
  ณัฏฐ์กัญจน์ แปลว่า นักปราชญ์ทอง(มีคุณค่า)
  พัฒน์ภูมินันท์ แปลว่า ผู้มีความสุขในแผ่นดินที่เจริญ
  ชื่อทักษาเลข 65 สำหรับหญิงเกิดวันเสาร์
  พิมพ์วรัตม์ แปลว่า ผู้ประเสริฐสุดที่เป็นแบบอย่าง
  ทิพย์จารีย์ แปลว่า ผู้มีความประพฤติดีและวิเศษยิ่ง
  การตั้งชื่อและแปลชื่อโดยคุณอุบาสกนพกรณ์
  จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน
  - ของดตอบคำถามเป็นการส่วนตัว
  - ของดการแจ้งลบกระทู้ (โดยไม่มีเหตุอันควร) หลังจากที่ได้คำตอบแล้ว
  - กรุณาตั้งคำถามให้ตรงตามหมวดหมู่อักษร
  - ขอตอบวันละ 3 ชื่อ (กรุณารอคิวหากมีผู้ถามเข้ามามาก)


  ขอชื่อใหม่ต้อง...
  1. แจ้งชื่อนามสกุลหรือทักษาเลข
  2. วันเกิด(จ-อ)
  3. อาชีพ
  4. เหตุผล(เพื่อวิเคราะห์ชื่อมงคล)
 2. รูปส่วนตัว noppakorn

  noppakorn said:

  วิธีตั้งชื่อที่เป็นมงคล ตามหลักโหราศาสตร์

  ชื่อและทักษาชื่อที่ได้รวบรวมไว้นี้ ยกให้เป็น"สมบัติทางปัญญาของ วัดเกาะวาลุการาม"


  ผู้ใดจะนำไปใช้เพื่อเชิงธุรกิจ หรือเผยแพร่ ต้องขออนุญาตกับทางวัดเสียก่อน
  การตั้งชื่อและแปลชื่อโดยคุณอุบาสกนพกรณ์
  จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน
  - ของดตอบคำถามเป็นการส่วนตัว
  - ของดการแจ้งลบกระทู้ (โดยไม่มีเหตุอันควร) หลังจากที่ได้คำตอบแล้ว
  - กรุณาตั้งคำถามให้ตรงตามหมวดหมู่อักษร
  - ขอตอบวันละ 3 ชื่อ (กรุณารอคิวหากมีผู้ถามเข้ามามาก)


  ขอชื่อใหม่ต้อง...
  1. แจ้งชื่อนามสกุลหรือทักษาเลข
  2. วันเกิด(จ-อ)
  3. อาชีพ
  4. เหตุผล(เพื่อวิเคราะห์ชื่อมงคล)
 3. รูปส่วนตัว noppakorn

  noppakorn said:

  Re: วิธีตั้งชื่อที่เป็นมงคล ตามหลักโหราศาสตร์

  แปลชื่อตั้งชื่ออย่าใช้หน้านี้ครับ "โปรด" ใช้ตามหัวข้อหมวดอักษรครับ จะเป็นพระคุณยิ่ง
  การตั้งชื่อและแปลชื่อโดยคุณอุบาสกนพกรณ์
  จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน
  - ของดตอบคำถามเป็นการส่วนตัว
  - ของดการแจ้งลบกระทู้ (โดยไม่มีเหตุอันควร) หลังจากที่ได้คำตอบแล้ว
  - กรุณาตั้งคำถามให้ตรงตามหมวดหมู่อักษร
  - ขอตอบวันละ 3 ชื่อ (กรุณารอคิวหากมีผู้ถามเข้ามามาก)


  ขอชื่อใหม่ต้อง...
  1. แจ้งชื่อนามสกุลหรือทักษาเลข
  2. วันเกิด(จ-อ)
  3. อาชีพ
  4. เหตุผล(เพื่อวิเคราะห์ชื่อมงคล)