วิธีตั้งชื่อที่เป็นมงคล ตามหลักโหราศาสตร์

กระทู้: วิธีตั้งชื่อที่เป็นมงคล ตามหลักโหราศาสตร์

ป้ายกำกับ: ไม่มี
 1. รูปส่วนตัว noppakorn

  noppakorn said:

  วิธีตั้งชื่อที่เป็นมงคล ตามหลักโหราศาสตร์

  วิธีตั้งชื่อที่เป็นมงคล ตามหลักโหราศาสตร์ แบบดูดวงชะตา ที่ใช้ วันเดือน ปี เวลา และทักษาพยากรณ์มาประกอบ โดยจัดลำดับเป็น
  บริวาร อายุ เดช ศรี มูลละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี ความหมายก็คือ


  บริวาร หมายถึงมีบารมี มีผู้รับใช้ มีผู้คอยช่วยเหลือ
  อายุ หมายถึง อายุขัย
  เดช หมายถึง อำนาจ อิทธิพล
  ศรี หมายถึง สิ่งที่เป็นศิริมงคล
  มูลละ หมายถึง ทรัพย์สมบัติ มรดก
  อุตสาหะ หมายถึง มีความขยันหมั่นเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุความสำเร็จ
  มนตรี หมายถึง ผู้อุปการะ ผู้อุปถัมภ์ ผู้ให้คำปรึกษา
  กาลกิณี หมายถึง สิ่งที่เป็นอัปมงคล เป็นเสนียดจัญไร สิ่งไม่ดีที่นำความทุกข์มาให้

  การเสริมดวงชะตาตามพยัญชนะเพื่อเพิ่มเติมในสิ่งที่ขาด หรือประสงค์ให้เป็นไป พิจารณาดังนี้

  เสริมดวงทางผู้แวดล้อม เช่น บุตร-ภรรยา-ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "บริวาร" ในการตั้งชื่อ ให้อักษรเหล่านี้มีในชื่อของคุณ
  เสริมดวงทางการดำเนินชีวิตที่ต้องเพื่อให้มีอายุยืนยาว หรือมีอายุมั่นขวัญยืน ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "อายุ" ใในการตั้งชื่อ ห้อักษรเหล่านี้มีในชื่อของคุณ
  เสริมดวงทางอำนาจวาสนา บารมี เกียรติยศ และชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงาน ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "เดช" ในการตั้งชื่อ ให้อักษรเหล่านี้มีในชื่อของคุณ
  เสริมดวงในสิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "ศรี" ในการตั้งชื่อ ให้อักษรเหล่านี้มีในชื่อของคุณ
  เสริมดวงทางทรัพย์สิน การงาน หลักฐานความเป็นอยู่ ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "มูละ" คือ "บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม" ในการตั้งชื่อ คือให้อักษรเหล่านี้มีในชื่อของคุณ
  เสริมพลังความมุ่งมั่น ความขยันหมั่นเพียรในการประกอบกิจการค้า ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "อุตสาหะ" ในการตั้งชื่อ คือให้อักษรเหล่านี้มีในชื่อของคุณ
  เสริมดวงทางความเป็นใหญ่ หรือประสพผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "มนตรี" ในการตั้งชื่อ คือให้อักษรเหล่านี้มีในชื่อของคุณ
  ไม่ควรใช้อักษรกลุ่ม "กาลกิณี" คือ "สระทั้งหมด" ในการตั้งชื่อ คืออย่าให้อักษรเหล่านี้มีในชื่อของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เป็นมงคล ความอับโชคและอุปสรรคต่างๆ


  ชื่อมงคลของผู้เกิดแต่ละวัน


  คนเกิดวันอาทิตย์ ถือว่าบริวาร คือสระทั้งหมด, อายุ ได้แก่ตัว ก ข ค ฆ ง, เดช คือจ ฉ ช ฌ ญ, ศรีได้แก่ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ, มูละได้แก่ ต ถ ท ธ น, อุตสาหะ คือ ป ผ พ ภ ม, มนตรี คือ ย ร ล ว และกาลกิณี คือ ส ห ฬ อ

  ถ้าคุณเกิดวันอาทิตย์ เป็นชายนิยมใช้ เดช นำหน้า ก็ควรจะขึ้นต้นชื่อด้วย จ ฉ ช ฌ ญ ตัวใดตัวหนึ่ง ไม่ต้องเอามาทั้งหมด ต่อไปก็เลือกเอาในบรรดา มูละ คือ ต ถ ท ธ น ตัวใดตัวหนึ่ง หรือ มนตรี คือเลือกมาจาก ย ร ล ว ถ้าอยากมีอายุก็ไปหาจาก ก ข ค ฆ ง และจะแถมด้วย อุตสาหะ คือ ป ผ พ ภ ม ก็ดี แต่หลีกเลี่ยงอย่างเอาตัว ส ห ฬ อ แต่ถ้าเป็นหญิงก็นิยม ศรี นำหน้า คือ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ (สงสัยจะหาชื่อยาก) แต่จะไม่เอาศรีนำหน้าก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าพ่อแม่อยากให้มีเสน่ห์และโชคลาภก็น่าจะเอาตัวใดตัวหนึ่งในนี้ประกอบในชื่อ

  คนเกิดวันจันทร์ บริวาร คือ ก ข ค ฆ ง, อายุ คือ จ ฉ ช ฌ ญ, เดช คือ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ, ศรี คือ ต ถ ท ธ น,มูละ คือ ป ผ พ ภ ม ,อุตสาหะ คือ ย ร ล ว ,มนตรี คือส ห ฬ อ และกาลกิณี คือสระทั้งหมด ชื่อคนเกิดวันจันทร์จึงตั้งยากหน่อยเพราะต้องเลี่ยงสระ อย่างชื่ออรรถกฤต เหมาะกับคนเกิดวันจันทร์ เพราะมีทั้ง มนตรี อุตสาหะ ศรี และบริวาร ข้อสำคัญคือชื่อนี้หลีกเลี่ยงรูปสระได้หมด ไม่มีกาลกิณี

  คนเกิดวันอังคาร ตัวกาลกิณี คือ ก ข ค ฆ ง ควรหลีกเลี่ยง , บริวาร คือ จ ฉ ช ฌ ญ ,อายุ ได้แก่ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ, เดชคือ ต ถ ท ธ น,ศรีคือป ผ พ ภ ม,มูละได้แก่ ย ร ล ว ,อุตสาหะ คือส ห ฬ อ และมนตรี คือสระทั้งหมด

  คนเกิดวันพุธ ตอนหลังมาแบ่งเป็นพุธกลางคืนเรียกว่าราหู พุธกลางวันเรียกว่าพุธ แต่ในตำราทักษาปกรณ์เดิมไม่ได้แบ่ง บริวาร คือ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ, อายุ คือ ต ถ ท ธ น, เดช คือ ป ผ พ ภ ม, ศรี ได้แก่ ย ร ล ว , มูละ คือ ส ห ฬ อ, อุตสาหะได้แก่สระทั้งหมด , มนตรี คือ ก ข ค ฆ ง และกาลกิณีคือ จ ฉ ช ฌ ญ

  คนเกิดวันพฤหัส บริวารคือ ป ผ พ ภ ม, อายุ คือ ย ร ล ว , เดช คือ ส ห ฬ อ, ศรี คือสระทุกตัว, มูละ คือ ก ข ค ฆ ง,อุตสาหะ คือ จ ฉ ช ฌ ญ, มนตรีคือ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ และกาลกิณี คือ ต ถ ท ธ น

  คนเกิดวันศุกร์ บริวาร คือ ส ห ฬ อ, สระทั้งหมดเป็นอายุ, เดช คือ ก ข ค ฆ ง,ศรี คือ จ ฉ ช ฌ ญ, มูละ คือ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ,อุตสาหะคือ ต ถ ท ธ น, มนตรี คือ ป ผ พ ภ ม และกาลกิณี คือ ย ร ล ว

  คนเกิดวันเสาร์ บริวารคือ ต ถ ท ธ น, อายุ คือ ป ผ พ ภ ม, เดช คือ ย ร ล ว, ศรี คือ ส ห ฬ อ, มูละ ได้แก่สระทั้งหมด อุตสาหะ คือ ก ข ค ฆ ง,มนตรี คือ จ ฉ ช ฌ ญ และกาลกิณี คือ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ  การตั้งชื่อและแปลชื่อโดยคุณอุบาสกนพกรณ์
  จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน
  - ของดตอบคำถามเป็นการส่วนตัว
  - ของดการแจ้งลบกระทู้ (โดยไม่มีเหตุอันควร) หลังจากที่ได้คำตอบแล้ว
  - กรุณาตั้งคำถามให้ตรงตามหมวดหมู่อักษร
  - ขอตอบวันละ 3 ชื่อ (กรุณารอคิวหากมีผู้ถามเข้ามามาก)


  ขอชื่อใหม่ต้อง...
  1. แจ้งชื่อนามสกุลหรือทักษาเลข
  2. วันเกิด(จ-อ)
  3. อาชีพ
  4. เหตุผล(เพื่อวิเคราะห์ชื่อมงคล)
 2. รูปส่วนตัว noppakorn

  noppakorn said:

  วิธีตั้งชื่อที่เป็นมงคล ตามหลักโหราศาสตร์

  หลักของการตั้งชื่อ
  ๑. ตามหลักทักษา ชื่อที่ดีไม่ควรมีอักษรในวรรคกาลกิณีรวมอยู่

  ๒. ตามหลักเลขศาสตร์ทุกพยัญชนะ,สระและวรรณยุกต์จะมีค่าเป็นตัวเลข (เลขของดาว)

  ๓. ไม่เป็นชื่อที่เสมอด้วยพระนามของพระพุทธเจ้าหรือพระศาสดาของศาสนาใดๆ

  ๔. ไม่เป็นชื่อที่เสมอด้วยพระนามของพระมหากษัตริย์,พระราชทินนามและพระนามาภิไธย

  ๕. ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ไทยและมีความหมายดี

  ๖. ไม่เป็นคำหยาบคายและสองแง่สองง่าม

  ๗. ไม่เป็นคำที่หาที่มาไม่ได้หรือเป็นคำที่ไม่มีความหมายเช่น ชื่อ ฎสยพะสกง

  ๘. ชื่อไม่ควรยาวเกิน ๔ พยางค์ (๒-๔ พยางค์กำลังดี) นามสกุลเกิน ๕ พยางค์ได้ แต่ไม่ควร
  ยาวเกินไป

  ๙. ไม่มีความหมายที่สูงเลิศเลอจนเกินความเหมาะสม (กลับจะเป็นผลเสีย เพราะเกินความ
  พอดี)

  การคิดวันเกิดของผู้ตั้งชื่อ

  การเปลี่ยนวันใหม่ทางโหราศาสตร์ให้เริ่มที่ ๐๖.๐๐ น.
  และคำว่า "กลางวัน" ให้เริ่มตั้งแต่ ๐๖.๐๐ น.-๑๗.๕๙ น. (ก่อน ๖ โมงเย็น) ส่วนคำว่า
  "กลางคืน" ให้เริ่มตั้งแต่ ๑๘.๐๐ น.-๐๕.๕๙ น. (ก่อน ๖ โมงเช้า)

  ดังนั้นในรอบหนึ่งวันของโหราศาสตร์ไทย (๒๔ ชม.) จะเริ่มตั้งแต่ ๐๖.๐๐ น.-๐๕.๕๙ น. จะมี
  วันยกเว้นคือวันพุธ ถ้าท่านที่เกิดช่วงเวลา ๐๖.๐๐ น.-๑๗.๕๙ น. ถือว่าเป็นวันพุธกลางวัน
  ใช้เลข ๔ แทน แต่ถ้าท่านเกิดวันพุธช่วงเวลา ๑๘.๐๐น.-๐๕.๕๙ น. ถือว่าเป็นวันพุธกลางคืน
  หรือวัน "ราหู" ใช้เลข ๘ แทน

  โหราศาสตร์ ใช้ตัวเลข (ดาว) แทนวันดังนี้

  วันอาทิตย์ (๑),
  วันจันทร์ (๒),
  วันอังคาร (๓).
  วันพุธ (๔),
  วันพฤหัสบดี (๕),
  วันศุกร์ (๖),
  วันเสาร์ (๗),
  วันพุธกลางคืนหรือราหู (๘)

  หลักคิดทักษา ตามเลขศาสตร์ สระและพยัญชนะมีค่าเลขที่ใช้เทียบกับอักษร ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ ศาสตร์ดังนี้

  เลข 1 ก ด ถ ท ภ า ำ ฤ ฤา สระอุ ไม้เอก

  เลข 2 ข ช ง บ ป สระเอ สระอู สระแอ ไม้โท

  เลข 3 ฆ ต ฑ ฒ ไม้จัตวา

  เลข 4 ค ธ ญ ร ษ สระอะ สระอิ สระโอ ไม้หันอากาศ

  เลข 5 ฉ ฌ ณ น ม ห ฎ ฮ ฬ สระอึ

  เลข 6 จ ล ว อ สระใอ

  เลข 7 ซ ศ ส ไม้ตรี สระอี สระอือ

  เลข 8 ผ ฝ พ ฟ ย ไม้ไต่คู้ ( ็)

  เลข 9 ฏ ฐ สระไอ การันต์

  เลข 1 A I J Q Y

  เลข 2 B K R

  เลข 3 C G L S

  เลข 4 D M T

  เลข 5 E H N X

  เลข 6 U V W

  เลข 7 O Z

  เลข 8 F P

  คุณค่าของผลรวมทักษาชื่อหรือสกุล

  ความหมายของเลข 1 เป็นดาวอาทิตย์ เลขแห่งความเชื่อมั่นในตัวเองสูง สติปัญญาว่องไวใจนักเลง กล้าหาญ มีความทะเยอทะยานที่จะเป็นใหญ่เป็นโต ชอบออกหน้าไม่เป็นรองใคร ถือความคิดอ่านตนเป็นใหญ่ เป็นหัวหน้า เป็นผู้นำคน บางครั้งดูหยิ่งทรนงเกินสมควร ชอบเด่นชอบดัง ถือตัว ใจคอเด็ดเดี่ยวมั่นคงมีการตัดสินใจได้รวดเร็ว ไม่โลเล ชีวิตมักจะมีการเดินทาง
  ความหมายของเลข 2 เป็นดาวจันทร์ มักเป็นคนมีจินตนาการสูง จิตใจอ่อนไหว ละเมียดละไมบางครั้งคิดมาก เพ้อฟัน ประเภทสร้างวิมานในอากาศ ชอบกวีนิพนธ์ ชอบของละเอียดอ่อน สุนทรีย์ คล้อยตามคนอื่นได้ง่าย ชอบชีวิตอิสระ คนเลข ๒ ดูเผินๆ เป็นคนอ่อนไหวแต่ถึงคราวคับขัน จะควบคุมสติได้ดี มีความกล้าเข็มแข็งอย่างน่าทึ่งเข้าทำนองอ่อนที่สุดก็แข็งที่สุด ส่วนความดื้อรั้น ดุจเดียวกับเลข ๑ ดาวอาทิตย์
  ความหมายของเลข 3 เป็นดาวอังคาร ดาวแห่งความกล้าหาญชาญชัย ชอบการต่อสู้ ชอบสงคราม การสู้รบ ดาวอังคารจึงถือเป็นทั้งสงครามที่แท้จริง และสงครามทางกามารมณ์ อีกประการหนึ่ง เป็นเกษตรราศีพิจิก อันเป็นเครื่องหมายอวัยวะเพศด้วย ดาวอังคารยังหมายถึงโทสจริต เอะอะปึงปัง ความขยันขันแข็ง ว่องไวบางครั้งดื้อรั้นแบบคนเลข ๑ รวมไปถึงความหรูหรา ฟุ่มเฟือย
  ความหมายของเลข 4 เป็นดาวพุธ หมายถึง สติปัญญา แต่ปัญญาแบบพุธ เป็น "โลกีย์ปัญญา" ปัญญาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องปัญญา อย่างโลกๆ ปติภาณเฉลียว ฉลาด ว่องไว ทันคนชอบติดต่อคบหาสมาคม เข้าไหนเข้าได้ เรียกว่ามีมนุษย์สัมพันธ์เป็นเลิศ ว่างั้นเถอะ เนื่องจากดาวพุธมักจะกลมกลืนกับสถานการณ์ได้ง่ายบางครั้งบ่งบอกถึงความไม่แน่นอน
  ความหมายของเลข 5 เป็นปัญญาเช่นเดียวกับเลข 4 แต่เป็นปัญญาเหนือโลก เป็นรู้ความเข้าใจโลกและชีวิต 5 เป็นตัวแทนคุณธรรม จริยธรรม ความคงแก่เรียน ความยุติธรรม หมายถึงผู้ใหญ่ ครูอาจารย์ พระสงฆ์ ความสุขุมเยือกเย็นคนเลข 5 มักจะชอบศาสนา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นคนมองโลกในแง่ดี บางครั้งก็ซื่อบริสุทธิ์เกินไปจนกลายเป็นคนเซ่อก็มีบางครั้งชอบสันโดษ จนกลายเป็นคนเห็นแก่ตัว ไม่เอาใครก็มี
  ความหมายของเลข 6 ดาวศุกร์ เป็นดาวศิลปะ สุนทรียะ ความรัก คนเลข 6 จึงมีเสน่ห์ รักสวยรักงาม มีรสนิยมดีชอบศิลปะ และดนตรี สนุกบันเทิง เป็นพวก "สุขนิยม" ต้องการให้ผู้อื่นมีความสุขโดยไม่อิจฉาริษยา นอกจากนี้ยังรวมไปถึงโภคทรัพย์ ทรัพย์สินต่างๆ ในดวงชะตาชายหมายรวมถึง ความรัก ภรรยา ความปรารถนา อันสวยงาม
  ความหมายของเลข 7 ดาวเสาร์เป็นสัญลักษณ์แห่งทุกข์โศก โรคภัยการสูญเสีย เลข 7 มักกำพร้า เร่ร่อน อยู่ไม่เป็นที่ มักเดือดร้อนเป็นนิตย์ ส่วนดีก็คือ มีสติปัญญาและความอดทนเป็นเลิศ แต่ตามตำราฝรั่งบอกว่า เลข 7 เป็นเลขเป็นเลขแห่งความสมบูรณ์ดีทุกด้าน เพราะพระเจ้าสร้างโลกสร้างโลกเสร็จภายใน 7 วัน สัปดาห์หนึ่งมี 7 วันจีนก็ถือว่าเลข 7 เป็นเลขดีในการตั้งชื่อ โดยใช้อักษรไทยให้หลีกเลี่ยงเลข 7 ไว้ได้เลยเพราะถือว่าเป็นดาวบาปเคราะห์ จะมีผลทางลบมากกว่าทางบวกแน่นอน
  ความหมายของเลข 8 ราหู เป็นเครื่องหมายแห่งอาถรรพณ์วิบัติลุ่มหลงมัวเมา มักถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกกลั่นแกล้ง ราหูกับเสาร์ ต่างเป็นเลขทุกข์เหมือนกัน แต่ทุกข์แบบเสาร์ เป็นความเศร้าโศก แห้งแล้ง ตรมไหม้ภายใน ทุกข์แบบราหูเป็นทุกข์เพราะถูกใส่ไคล้ทำให้มัวหมอง ล้มละลาย ผู้ใดมีชื่อที่มีเลข 8 ล่ะก็ เตรียมมั่วๆ เบรอๆ ได้เลย หลีกเลี่ยงไว้จึงจะดี
  ความหมายของเลข 9 เป็นเลข แห่งความลึกลับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่พิสูจน์ไม่ได้ มักมีความคิดฉับพลัน มีญาณสังหรณ์ที่แม่นยำ เลื่อมใส ศรัทธา สนใจในศาสนาเร้นลับสนใจของเก่าแก่ ชอบสะสมของเก่า อีกอย่างหนึ่งเชื่อกันว่าดาวเกตุ (9) เป็นดาวคุ้มภัยให้ความแคล้ว คุกตาราง อุบัติเหตุได้ และยังช่วยให้อายุมั่นขวัญยืน ให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
  ความหมายของเลข 10 ชอบเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดน ความอยากเด่น อยากดัง เชื่อมั่นในตัวเองสูงชอบอิสระ ไม่ชอบอยู่ใต้บังคับใคร เมื่อรวมกันแล้ว ทำให้เป็นคนแข็งกร้าว ไม่ง้อคน ชอบแหวกแนว ไม่ค่อยนุ่มนวลส่วนดีก็คือ กล้าตัดสินใจ ทำกิจการใหญ่ ได้อย่างไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคที่ขวางหน้า กล้าได้กล้าเสีย รักความยุติธรรม ไม่เอาเปรียบใคร ในชีวิตมักจะมีอุปสรรค คิดจะทำอะไรมักจะเจอคู่แข่ง มีคนปองร้าย บริวารมักจะให้โทษ เพราะตัวเองมักชอบเผด็จการ ทำให้ชีวิตมักอาภัพ มีศัตรูรอบด้าน บริวารและบุคคลในครอบครัวมักจะแข็งข้อและก่อเหตุกระทบกระเทือนใจอย่างรุนแรงเสมอ
  ความหมายของเลข 11 เป็นคนที่มีบุคลิกสองอย่างขัดแย้งกัน การแสดงออกภายนอกนุ่มนวล แต่ภายในแข็งแกร่ง มักจะซ่อนบุคลิก ลักษณะอันแท้จริงไว้ภายในซึ่งทำให้คนอื่นอ่านยาก มักจะอำพรางส่วนลึกของจิตใจไม่ให้ใครเห็นใครรู้จนยากที่ใครจะทายใจได่ง่ายๆ บุคคลที่เลขรวมกันถึง 11มักจะเป็นคนหลงตัวเอง ทำอะไรคือชอบเอาตัวเองเป็นหลัก เอาพวกพ้องเป็นหลัก เป็นคนที่จัดว่าดื้อรั้นอย่างหนักถ้าปักใจอะไรแล้วอยากที่ใครจะมาเปลียนแปลงได้ แต่บางครั้งจิตใจก็อ่อนไหวง่าย รวนเร ไม่แน่นอน จึงมักจะถูกพวกมากลากไป ชีวิตต้องต่อสู้ดิ้นรนฟันฝ่าอุปสรรคด้วยแข้งตัวเองตลอด เป็นคนที่มีความทะเยอทะยานสูงมาก ใฝ่ฝันต่อความก้าวหน้าอย่างเร่าร้อนรุนแรง มักจะตัดสินจออกมาในลักษณะเด็ดเดี่ยวแข็งกร้าว กล้าที่จะตัดสินใจ ต่อเหตุการณ์ร้ายแรงเด็ดขาดโดยไม่มีคาดฝันมาก่อน
  ความหมายของเลข 12 เป็นเลขของดวงอาทิตย์ (1) และดาวจันทร์ [2) ธาตุไฟกับธาตุน้ำจึงรวมอยู่ในบุคลิกเดียวกัน ทำให้เป็นที่มีอารมณ์ขัดแย้งกันในตัวเอง คือ เป็นคนหยิ่ง ถือดี และในบางครั้งอ่อนไหวง่าย มักถูกยุแหย่ได้ง่าย เป็นคนลักษณะกล้าแข็ง มีโทสะจริต ชอบการเอาชนะไม่ยอมสยบใครง่ายๆชีวิตจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย จะมีโรคภัยไข้เจ็บเรื้อรัง เลข 12 เป็นกำลังของดาวพระราหู ทำให้เป็นคนที่ถ้าหลงใครจะหลงอย่างไม่ลืมหูลืมตา กล้าเสียสละ แม้กระทั่งชีวิตตัวเองเพื่อ คนอื่น บุคคลเลข 12 หาก อยู่ในตำแหน่งสูงๆต้องระวังชีวิตจะขึ้นลงหาความแน่นอนไม่ได้ หากพัวพันกับใครแล้วมักจะถูกใส่ร้ายป้ายสีจากบุคคลอื่นเสมอ
  ความหมายของเลข 13 เป็นดาวคู่ศัตรูเมื่อมาอยูร่วมกันทำให้เกิดอิทธิพลได้ทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายเกิดขึ้นได้อย่างฉับพลันคือ จะให้คุณและโทษ อย่างรวดเร็ว จะเกิดอุบัติเหตุอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน ดังนั้นบุคคลเลข 13 จึงมักจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งดีและร้าย ส่วนพิเศษ คือมักจะส่งผลดีอย่างรวดเร็ว ทำให้มีโชค เช่นเดียวกันบุคคลเลข 13 มักจะมีความคิดเห็นแปลกไม่เหมือนคนอื่นบางครั้งชอบทำตัวเด่นแปลกแนว กล้าแบบไม่ต้องกลัวใครจึงมักส่งผลให้เกิดอันตราย ในบั้นปลาย ต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุ การผ่าตัด ถูกอาวุธถูกศัตรูทำร้าย ครอบครัวมีปัญหาแตกร้าว ไม่ปกติสุข ผู้ใหญ่ให้โทษทีเดียว ถึงกับไม่มีตึกชั้น 13 หรือห้องที่ 13
  ความหมายของเลข 14 มีสติปัญญา ไหวพริบดี มักจะส่งเสริมให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์อย่างมั่นคง ไฟช่วยสนับสนุนให้สมองเฉียบแหลมว่องไว เป็นคนชอบคิดชอบค้นและจดจำสิ่งต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ เลข 14 เป็นเลขกำลังจักรพรรดิ์ จึงทำให้เข้มแข็ง มีพลังกล้าแข็ง ส่งเสริมให้พบกับความมีความยุติธรรมเป็นหลักประจำใจ ปฏิญาณดี แก้ปัญหาเก่ง สมองยอดเยี่ยม แต่เป็นคนเจ้าระเบียบ ชอบสอนชอบบ่น เพราะได้อิทธิพลจากดาวพฤหัสบดี ทำให้เข้าใจได้ทั้ง โลกีย์ปัญญา (ความรู้สำหรับหากินและโลกุตรปัญญา)
  ความหมายของเลข 15 เป็นกำลังของดาวจันทร์ มักจะเป็นคนมีเสน่ห์ มีปฏิภาณว่องไว เข้ากับคนได้ทุกระดับ อ่านใจคนเก่ง มักจะมีผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ค้ำจุนช่วยเหลือตลอด มักจะได้รับของตอบแทน ทั้งมิ่งของและการเงินจากบุคคลอื่นเสมอ แต่มีจุดอ่อน คือ เป็นคนขี้สงสารคนอื่น จึงทำให้ถูกหลอกง่าย จึงต้องระวังหูเบา อย่าเชื่อใจใครง่าย โดยไม่ไตร่ตรอง เพราะกำลังของดาวจันทร์ (2) บุคคลเลข 15 เป็นนักพูดชั้นดี ดึงดูดเร้าใจผู้อื่น เหมาะกับอาชีพนักปกครอง นักบริหาร เลข 15 บวกกัน ได้ เลข 6 คือดาวศุกร์ เห็นคนมีแนวโน้มไปทางศิลปะ รักศิลปะ รักสวยรักงาม ชอบความรื่นรมย์ มีพรสวรรค์ มักมองโลกในแง่ดีเสมอ ไม่ชอบเก็บตัว ไม่ชอบความทุกข์เป็นคนมีมิตรสหายมาก ใจกว้าง
  ความหมายของเลข 16 มีทั้งส่วนดี และส่วนเสีย 16 เรียกว่า "โสพัส " เป็นเลขคุ้มภัย สามารถคุ้มโทษคุ้มภัยได้ แต่ในขณะเดียวกัน อิทธิพลของตัวเลขก็มักจะคุ้มตัวเองให้พ้นอุปสรรค มีศัตรูมาก และสุดท้ายมักจะแพ้ภัยศัตรู ถึงแม้จะมีวาสนาสูงก็ตาม ก็มักจะพบจุดจบอย่างไม่คาดคิด อันตรายในบั้นปลาย จุดเด่นของเลข 16 คือ ส่งเสริมให้ชีวิตพบกับความสำเร็จอย่างผาดโผน มีชื่อเสียง มีอำนาจแบบชนิดไม่คิดฝัน แต่ระวังปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดอย่างไม่คาดฝันเช่นกัน เลข 16 รวมกันได้ 7 คือดาวเสาร์ เป็นเลขแห่งความทุกข์อุปสรรค อับโชค บุคคลใต้อิทธิพล 16 จึงมักประสบโชคร้ายก่อน จึงจะพบความสำเร็จภายหลัง บางรายกว่าจะพบความสำเร็จได้ต้องฟันฝ่าอุปสรรคนา นับประการ
  ความหมายของเลข 17 คุ้มโทษคุ้มภัยได้ มักจะมีสติปัญญาแตกฉาน เข้าใจอะไรได้ง่าย สามารถหยั่งรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วแต่ชีวิตมักจะพบอุปสรรค และความยุ่งอยากอยู่บ่อยๆมักจะถูกผู้ใหญ่กดและให้โทษ ทำให้ชีวิตขึ้นๆลงๆ ไม่แน่นอน บุคคลในเลข 17 นี้ จะมีตำแหน่งสูงแต่มักจะตกจากตำแหน่งได้ง่าย หรือไม่ก็มักจะถูกแย่งตำแหน่ง หน้าที่การงานมักจะไม่ยั่งยืนถาวร เมื่อยามรุ่งโรจน์ต้องอย่าเหลิงเมื่อถึงคราวตกต่ำก็อย่าเสียใจจนเกินกว่าเหตุ ทำใจให้สงบถือว่าเป็นกฎแห่งกรรม เลข 17 มักจะผิดหวังชอกช้ำในเรื่องความรักเสมอเลข 17 รวมกันได้ 8 คือ พระราหู มักจะเป็นคนหูเบาเชื่อคนง่ายค่อนข้างดื้อรั้นเอาแต่ใจตัวเอง เวลาหลงอะไร ก็จะหลงแบบมากๆ ลืมหูลืมตาไม่ขึ้น แถมยังขี้น้อยใจอีกต่างหาก
  ความหมายของเลข 18 ชีวิตมักจะไม่แน่นอน ไม่คงที่คงวา มีการโยกย้ายอยู่บ่อยๆ ชีวิตที่รุ่งโรจน์รุ่งเรือง มักตกต่ำลงอีกเสมอบุคคลในเลข 18 จึงไม่เหมาะกับอาชีพที่ทำงานอยู่กับที่ควรหางานที่ต้องเดินทางจะเหมาะสมกว่า ชีวิตมักจะพบกับสิ่งไม่คาดคิดอยู่เสมอ ควรจะทำอะไรอย่างรอบคอบ ชีวิตมักจะถูกกดดันและถูกคุกคามจากผู้มีอำนาจเร้นลับ จากผู้ไม่เป็นธรรม มักถูกศัตรูปองร้าย ชีวิตครอบครัวมักแตกร้าวการทะเลาะวิวาท ทำให้ชีวิตตกพุ่มหม้าย หรือไร้คู่มักจะพบความขมขื่นในเรื่องความรัก ผิดหวัง หรือต้องพลัดพรากจากกันเสมอ บุคคลในเลข 18 จึงไม่เหมาะกับการทำงานเสี่ยง ควรหลีกเลี่ยง จุดสำคัญของอิทธิพลเลขนี้คือ ปัญหาเรื่องคู่ ปัญหาเรื่องหย่าร้าง ถ้ายังเป็นคู่มักอกไหม้ใส้ตรม
  ความหมายของเลข 19 เป็นกำลังดาวพฤหัสบดี ในด้านดี ชอบศึกษาหาความรู้ ชีวิตมักประสบความสำเร็จ ได้รับความอุปการะจากผู้ใหญ่ เลข 19 ถือว่าเป็นเลขนำโชคเลขหนึ่งส่งเสริมให้ชีวิตประสบความสำเร็จอย่างงดงาม จะได้รับเกียรติอย่างสูงในสังคม ส่งผลดีให้กับอนาคตพบกับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ เลข 19 นี้ไม่เหมาะกับสุภาพสตรี จะทำให้ตกพุ่มหม้ายกำพร้าพ่อก่อนแม่ บางครั้งส่งผลให้สามีตกจากตำแหน่ง หรือถูกแย่งงาน ชีวิตมักมีปัญหาเรื่องคู่ กดดันจนทำให้เป็นคนไร้คู่ หรือไม่ต้องการเป็นเมียน้อย กินน้ำใต้ศอกคนอื่น อิทธิพลของเลข 19 ถึงจะส่งผลดีมากแต่ก็มีจุดเสียคือ มักจะดีไม่ค่อยตลอด จึงควรระมัดระวัง หากทำงานใหญ่ต้องรอบคอบ
  ความหมายของเลข 20 มักมีจินตนาการกว้างไกล ไกลมาก จนบางครั้งเป็นคนเพ้อฝัน ชอบการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงไม่ชอบหยุดนิ่งอยู่กับที่ มีความทะเยอทะยาน เป็นคนมีความกระตือรือร้นอย่างรุนแรง ชอบวิธีการใหม่ โดยไม่ชอบย่ำเท้าอยู่กับที่ กล้าเสี่ยงกล้าลอง เชื่อว่าสิ่งที่ตัวเองจะทำจะต้องสำเร็จ ผู้ตกอยู่ใต้อิทธิพลเลขนี้ จะได้ผู้บังคับบัญชาที่ดี มีความรอบคอบ ชีวิตจะประสบความสำเร็จดีเยี่ยม และหากทำงานด้วยตัวเองมักจะสำเร็จยาก เพราะสิ่งที่คิดมักทำคนเดียวไม่ได้ เป็นนักคิดฝันแต่โครงการใหญ่ๆ ถ้าหากขาดกำลังสนับสนุนย่อมสำเร็จได้ยากตามความคิด
  ความหมายของเลข 21 เป็นเลขแห่งความพลิกเปลี่ยน หมายถึงผู้ได้ทักษานี้เป็นที่รู้จักของสังคมเข้าสังคม มักจะเป็นคนเด่น มีคนยกย่องให้เกียรติ มีคนเคารพยกย่อง นับถือ ดูดีภูมิฐานตลอดเวลา เป็นบุคคลสองลักษณะในตนเองคือ การแสดงออกภายนอก มักจะดูอ่อนแอ แต่จริงๆแล้วสภาพภายในเป็นคนกล้าแข็ง ทะเยอทะยาน ค้นหาความสำเร็จ เป็นคนเด็ดเดี่ยวกล้าตัดสินใจ มักจะมีสิ่งไม่คาดคิดเกิดแบบเฉียบพลันบ่อยๆเช่น การงานที่กำลังรุ่งเรืองต้องมามีเรื่องล้มไม่รู้ตัว อนาคตมัวหมอง อะไรที่เหมือนจะดีกลับต้องพลาดไปกลายเป็นร้าย ชีวิตเหนื่อยอยู่ ต้องดูแลผู้อื่นจนไม่ได้สนใจตัวเอง ได้เลขที่เป็นค่านี้ควรเปลี่ยนชื่อครับ
  ความหมายของเลข 22 เลขแห่งการเพ้อฝัน หมายถึงเจ้าของเลขนี้เป็นคนเพ้อฝันมีอารมณ์อ่อนไหว เป็นคนละเอียดอ่อน เพ่อฝัน ทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอัน ถูกผู้อื่นหลอกลวงได้โดยง่าย ทำให้การงานสิ่งใดไม่ประสบผลสำเร็จ มักเป็นคนชั่งคิดชั่งฝันมากกว่าเป็นนักปฏิบัติ เปลี่ยนใจง่าย แน่นอนไม่ค่อยได้ ทำให้ถูกหลอกลวง อยู่เสมอ ชอบสร้างวิมานในอากาศ เป็นคนหัวแข็ง ไม่รับฟังผู้อื่น ทำอะไรไม่เป็นหลักเป็นฐาน หลงละเมอเพ้อพกแต่สิ่งผิดๆ บางครั้งงมงายอย่างมาก ทำอะไรธุรกิจฝืดเคืองเพราะคิดแต่ไม่ทำจะโดนผู้อื่นตัดหน้าได้ เป็นคนเก็บกด ทุกข์ใจได้ง่าย ชอบเรื่องราวเร้นลับ ไสยศาสตร์มากกว่าทางพระทางเจ้า เชื่อแบบไม่มีเหตุผล ชื่อนี้ควรเปลี่ยนเพื่อให้เป็นคนมีเหตุผลมากขึ้นและรู้จักปฏิบัติมากขึ้นครับ
  ความหมายของเลข 23 บอกถึงความ เป็นคนเข้มแข็ง อดทน ต่อสู้อุปสรรคต่างๆเพื่อให้สำเร็จ ชอบเอาชนะคนอื่นไม่ยอมคน เป็นเลขดีด้านชู้สาว ในด้านความรัก มักเป็นคนเจ้าชู้ถือความรักเป็นใหญ่ เป็นคนสนใจเรื่องการศึกษาหาความรู้ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เป็นคนโกรธง่าย หงุดหงิดง่าย เป็นคนที่โชคดีอย่างมากในเรื่องความรักเพศตรงข้าม มีเสน่ห์ใครๆก็หลง อาจจะเสียการงานเพราะผู้หญิง จะทำให้ชีวิตตกต่ำ หรือคู่ครองมักจะมีมลทิน เป็นคนใจร้อยต้องลดๆลงบ้าง ถ้าทำงานเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้าม หรืองานที่ต้องอาศัยประโยชน์จากเพศตรงข้ามจะดี ชื่อนี้สุภาพสตรีก็จะดีแต่บุรุษอาจจะไม่ดีเท่ามีทั้งดีและร้าย จะเปลี่ยนเพื่อความสบายใจก็ได้ครับ
  ความหมายของเลข 24 หมายถึง ความสำเร็จ เจ้าของเลขนี้เป็นคนมีเพื่อนมาก และเพื่อนฝูงมักจะให้การอุปถัมภ์ค้ำชูเป็นอย่างดี เป็นค่าพลังที่สมบูรณ์มาก มีไหวพริบดี ฉลาด ไม่ถือตัว มีความเป็นมิตรมาก ใครมาขอความช่วยเหลือไม่เคยปฏิเสธ เป็นคนรอบคอบรู้จักวางแผน ประสบความสำเร็จดีมาก มีโอกาสได้ใกล้ชิดด้านศิลปะ จะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงจนถึงข้ามประเทศได้ เป็นคนมีกิริยามารยาท นุ่มนวลเป็นที่รักของคนทั่วไป เป็นคนมีสติปัญญาว่องไวแตกฉานมีเสน่ห์รุนแรง เป็นคนหยั่งรู้การณ์ไกล เข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้อย่างเอาใจเขามาใส่ใจเราได้ดี งานที่ให้ผลดีจะเกี่ยวข้องกับศิลปะ การค้าขาย การเจรจาต่อรอง ต่างๆ แต่ถ้าทางศิลปะจะดีมากๆแต่โดยรวมส่งผลได้เกือบทุกอาชีพเลย ควรทำบุญเสริมบารมีเสมอเพื่อให้ความราบรื่นมีอย่างต่อเนื่อง
  ความหมายของเลข 25 หมายถึง ความสำเร็จต้องผ่านอุปสรรคและการต่อสู้อย่างเหน็ดเหนื่อยก่อน จะต้องพบเจอกับทั้งเรื่องร้ายและดี จุดหมายสำเร็จแต่ก่อนที่จะสำเร็จต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียรมากกว่าคนอื่นๆ และฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ด้วยลำแข้งของตัวเองจึงจะบรรลุความสำเร็จดั่งต้องการ มีคนให้ความช่วยเหลือ มีความสำเร็จคอยอยู่อย่างแน่นอน จะได้คู่ดี เด่น มีหลักฐาน ความรู้ คู่ครองดี เก่งรอบด้าน คู้ครองจะช่วยเหลือกิจการงานใดๆได้เป็นอย่างดี แต่ระวังศัตรูไว้ให้มากเพราะค่านี้เลขศัตรูแรงมาก ระวังเรื่องกระทบกระทั่งเรื่องวาจา ชื่อนี้เกือบดีแต่มีอุปสรรคมากกว่าจะสำเร็จควรปรับชื่ออีกนิดจะดีมาก
  ความหมายของเลข 26 หมายถึงความไม่มั่นคง เจ้าของเลขประกอบ อาชีพการงานไม่มั่นคง เป็นเลขที่ไม่ดี เป็นหลักฐานเก็บเงินทองไม่อยู่ เป็นคนเพ้อฟัน มองโลกในแง่ดี ไว้ใจคนง่าย อาจจะถูกหลอกให้เสียทรัพย์ ต้องระวังเพศตรงข้ามเพราะจะทำให้เสียชื่อเสียงด้วยเรื่องทางเพศ การทำการสิ่งใดจะสำเร็จแต่มักจะมีผู้กลั่นแกล้งสำเร็จได้ไม่นานต้องล้มลง ระวังการคบค้าสมาคมกับใคร ต้องใส่ใจในการคบหา เพราะจะนำพาความพินาศความล้มเหลวในชีวิต มักจะเกิดจากการแนะนำผิดๆ จากเพื่อนฝูง และหุ้นส่วนชื่อที่ถอดค่าได้ตามนี้ควรเปลี่ยนชื่อครับ
  ความหมายของเลข 27 เจ้าของเลขนี้ ชีวิตจะพบกับความสำเร็จได้ สิ่งที่เป็นความสำเร็จเป็นผลมากจากความตั้งใจ วิริยะอุตสาหะ เป็นคนรอบคอบ และนักจัดการที่ดี มักจะมีความคิดเห็นเป็นของตนเอง การดำเนินชีวิตมักจะเป็นไปอย่างรัดกุม เลยส่งผลทำให้เครียดไม่ค่อยมีความสุขกับความสำเร็จเท่าที่ควร ส่วนใหญ่ทุกข์ใจง่าย วุ่นวายกับการสร้างกฎเกณฑ์ต่างๆ ดวงชะตายังคงมีความผิดหวัง ความเศร้าอยู่บ้าง อาจจะต้องระวังการเจ็บป่วยอุบัติเหตุ บ้าง ไม่ควรประมาท ควรเปลี่ยนชื่อครับเพื่อให้ความเครียดส่งผลต่อคุณน้อยลง
  ความหมายเลข 28 หมายถึงความแปรปรวน และผันแปร เจ้าของเลขนี้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบน้อย ทำอะไรจับจด ไม่ได้นาน เบื่อง่าย คิดฝันการงานไว้มากมายแต่ไม่กระทำ ชอบเรื่องการพนัน เสี่ยงดวงทุกรูปแบบ ชีวิตลำบากไม่ประสบความสำเร็จ เป็นคนกล้าได้กล้าเสีย ชอบทำงานใหญ่โดยไม่ไตร่ตรอง ชอบคิดค้นของใหม่ๆ ไม่ชอบย่ำเท้าอยู่กับที่ ไม่ชอบสิ่งที่จำเจ เป็นคนเชื่อมั่นในตัวเอง แต่ไม่ไว้ใจผู้อื่นในชีวิตจึงเต็มไปด้วยความขัดแย้ง ชอบริเริ่มแต่ไม่ชอบรับผิดชอบเรื่องความรักก็ไม่ประสบความสำเร็จ จึงทำให้การดำเนินชีวิตไม่ค่อยเป็น มักจะกำพร้าหรือผิดหวังในเรื่องความรัก ทำให้พัดพรากจากมารดาไปเสี่ยงโชคยังต่างแดนเป็นคนที่มีความทุกข์ซ่อนอยู่ในใจเสมอ การทำอะไรต้องเริ่มใหม่หมดไม่ค่อยมีใครช่วยเหลือให้ความร่วมมือเท่าไหร่ ชื่อที่ได้เลขค่านี้ควรเปลี่ยนนะครับ
  ความหมายเลข 29 เลขทักษานี้ จะส่งผลให้เจ้าของเลขเป็นคนที่มั่นใจจนอวดดี ชอบเหยียดหยามคนอื่นๆ หัวรุนแรง ไม่มีการให้อภัย มีศัตรูมาก และคนปองร้ายเสมอ เป็นคนชอบอาฆาต จนบางครั้งกลายเป็นคนอำมหิต ชีวิตมักจะหักกลาง ถูกปองร้ายจากศัตรู ยิ่งการแข่งขันทางธุรกิจจะยิ่งมีโอกาสสูงในการถูกทำร้ายถึงชีวิต เรื่องความรักก็ไม่ประสบความสำเร็จ จะไปมีชู้และทิ้งคุณไปในช่วงชีวิตอับจน ชีวิตยิ่งจะแย่มากขึ้น การงานไม่มั่นคง มีแต่คนไม่ชอบหน้า ชื่อนี้ควรเปลี่ยนครับ
  ความหมายของเลข 30 ดาวอังคารกับดาวมฤตยุคู่กัน เป็นดาวอุบัติเหตุที่แท้จริง บุคคลเลข 30 มักจะไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ สามารถส่งผลให้รุ่งโรจน์อย่างโลดโผนมากแต่ในขณะเดียวกัน ความรุ่งโรจน์ก็อาจล้มครืนลงมาอย่างฉับพลันเหมือนวิมานพังทลายโดยอาจมาจากสาเหตุของสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดี เกิดล้มเจ็บอย่างกะทันหัน หรือเกิดอุบัติเหตุได้รับอันตรายอย่างปัจจุบันทันด่วน ผู้อยู่ในอิทธิพลเลข 30 ต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุ การผ่าตัด และเหตุร้ายแรงอย่างฉับพลันไม่ควรประมาท เป็นคนคิดทำอะไรง่ายๆ ไม่มองการณ์ไกล จนบางครั้งเป็นคนถอยหลังเข้าคลอง
  การตั้งชื่อและแปลชื่อโดยคุณอุบาสกนพกรณ์
  จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน
  - ของดตอบคำถามเป็นการส่วนตัว
  - ของดการแจ้งลบกระทู้ (โดยไม่มีเหตุอันควร) หลังจากที่ได้คำตอบแล้ว
  - กรุณาตั้งคำถามให้ตรงตามหมวดหมู่อักษร
  - ขอตอบวันละ 3 ชื่อ (กรุณารอคิวหากมีผู้ถามเข้ามามาก)


  ขอชื่อใหม่ต้อง...
  1. แจ้งชื่อนามสกุลหรือทักษาเลข
  2. วันเกิด(จ-อ)
  3. อาชีพ
  4. เหตุผล(เพื่อวิเคราะห์ชื่อมงคล)
 3. รูปส่วนตัว noppakorn

  noppakorn said:

  วิธีตั้งชื่อที่เป็นมงคล ตามหลักโหราศาสตร์

  ความหมายของเลข 31 ชีวิตมักจะโชคร้ายในเบื้องต้นและประสบความสำเร็จในบั้นปลาย บุคคลใต้อิทธิพลเลขนี้ ชีวิตมักจะหักกลาง มักประสบเรื่องสะเทือนใจอย่างแรงในชีวิต มักมีเรื่องเอื้อฉาว ความรักหักกลางคัน ชีวิตสมรสไม่แน่นอน เลข 31 ยังต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุ การผ่าตัด การถูกแย่งชิงตำแหน่งหน้าที่การงานด้วย ทำอะไรมักไม่ค่อยราบรื่น ส่วนมากมักจะมีอุปสรรคมาคอยขัดขวางอยู่เสมอ ใครตกอยู่ใต้อิทธิพลเลขนี้ ต้องรอบคอบระมัดระวังเพราะ ธาตุน้ำกับธาตุไฟ อยู่รวมกันทำอะไรมักจะให้สมดุลกันอยาก
  ความหมายของเลข 32 เป็นดาวคู่ชู้ บุคคลเลขนี้ดี ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพศ บ่งบอกถึงความเป็นคนเจ้าชู้มีเสน่ห์ เป็นคนที่ยึดมั่นในความคิดและอุดมการณ์ของตนเอง งานทุกอย่างหากไม่ทำเอง มักจะประสบความล้มเหลวบุคคลเลข 32 มักจะต้นปลายดี ชีวิตมักจะมีอุบัติเหตุหรือโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอย่างเรื้อรัง ถ้าเป็นชายระวังจะถูกผู้หญิงสร้าง ปัญหาความทุกข์ อย่างร้ายแรงให้ หรือ สุขภาพไม่ค่อยดี มักจะกำพร้ามารดา แต่มีผู้ใหญ่ให้ความอุปถัมภ์ สนใจแสวงหาความรู้ดี
  ความหมายของเลข 33 ดาวอังคาร สองดาว เหมือนแม่น้ำใหญ่สองสายที่มีความรุนแรง เชี่ยวกราดมาพบกัน ดังนั้นบุคคลที่ได้รับอิทธิพลเลขนี้ เป็นคนที่อารมณ์ฉุนเฉียวเร่าร้อนรุนแรงทำอะไรชอบเอาแต่ใจตัวเอง ไม่ยอมยับยั้งใดๆ ทั้งสิ้นจะดันทุรังเอาให้ได้แบบหัวชนฝา เลข 3 เป็นดาวอุบัติเหตุมารวมกันถึงสองดวง ต้องระวังอันตรายแบบฉับพลันมักประสบอุบัติเหตุและมักเกิดอันตรายเกี่ยวกับความเร็วการกระทบกระทั่ง การวิวาท บุคคลในเลข 33 เป็นคนที่บ่งถึงความมีอารมณ์ในโลกีย์รุนแรงมีความปรารถนาอันเร่าร้อน เลข 33 เป็นเลขร้ายถ้าพัวพันกับชีวิตใครจะส่งผลร้าย จึงไม่ควรประมาท
  ความหมายของเลข 34 เป็นคนมีสติปัญญาแตกฉาน ว่องไว มีปฏิภาณดี เป็นบุคคลกล้าหาญ กล้าพูดกล้าทำ เป็นคนเปิดเผย แม้ชีวิตจะพบอุปสรรคมากมาย แต่ก็สามารถเอาตัวรอดไปได้ด้วยสติปัญญาของตัวเองเสมอ ชีวิตในวัยเด็กของบุคคลเลข 34 มักประสบอุบัติเหตุ และโรคฟัน และบาดเจ็บจากเขี้ยวงา และต้องระวังอย่างมากเกี่ยวกับโรคทางประสาท และเกี่ยวกับทางสมอง โดยสมองอาจจะได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงได้
  ความหมายของเลข 35 รวมกันได้เลข 8 พระราหู เป็นเลขที่ไม่น่าไว้วางใจนัก ต้องระวังอันตรายเกี่ยวกับผู้ใหญ่ ผู้ปกครองบุคคลหมายเลข 35 มักจะกำพร้า และอาศัยผู้ใหญ่เป็นเครื่องเชิดชูความเป็นอยู่ของตนเอง เลข 35 ถึงแม้ว่าจะเลขไม่ไว้วางใจแต่ก็ให้คุณในด้านเป็นคนกระฉับกระเฉงคล่องงานรอบตัว มีพรสวรรค์เข้ากับคนได้ทุกระดับชั้นชีวิตบั้นปลายจะประสบความสำเร็จดีจะมีผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ค้ำชู แต่ต้องระวังการหลงผิด หูเบา เชื่อใจคนง่ายอันจะทำให้เป็นส่วนทำให้เสียหายภายหลัง
  ความหมายของเลข 36 เป็นเลขที่หมายถึง ความรัก ความสดชื่นของชีวิต ชีวิตจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีมิตรสหายมาก เพศตรงข้ามมักจะให้ความอบอุ่นเป็นอย่างดี แต่เป็นคนเจ้าอารมณ์ มีความคิดเห็นรุนแรง ชีวิตในวัยแห่งความรักมักจะโลดโผน
  ความหมายของเลข 37 ถือว่าเป็นเลขที่น่ากลัว เป็นเลขร้าย ถ้าเกี่ยวข้องกับผู้ใดให้พึงระวังการทะเลาะวิวาท ความวิบัติอันรุนแรง การขัดแย้งกัน ตลอดจนโรคร้ายทรมาน การผ่าตัดอุบัติเหตุ ความเสียหายอย่างรวดเร็วรุนแรง ชีวิตมีมุมหักเหอยู่ตลอดเวลามักจะขึ้นๆลงๆ ไม่ค่อยราบรื่นนัก มักเกี่ยวข้องกับความตาย
  ความหมายของเลข 38 เป็นเลขร้ายอีกเช่นกัน แสดงถึงถูกอำนาจของความลุ่มหลงโมหะจริตเข้าครอบงำ การใช้อารมณ์ชอบถืออำนาจเป็นธรรม มักพบกับความผันผวนในชีวิตอย่างรุนแรง ชอบคุกคลีอยู่กับนักเลงหัวไม้ ตำรวจ อันธพาล บุคคลเลข 38 ต้องระวังเรื่องวิญญาณและเจ้าที่เจ้าทางค่อนข้างจะรุนแรงเอาการ หากไปลุ่มหลงจะถอนตัวไม่ขึ้น
  ความหมายของเลข 39 ถือเป็นเลขกลาง ๆ มักจะพบกับความยุ่งยากในชีวิติยอยู่บ่อย ๆ และจะพบกับการกระทบกระเทือนใจอย่างรุนแรง ความกดดันจิตใจเมื่อถึงขีดสุดก็อาจจะวิปริตไปได้ง่ายๆ ให้ระวังมือที่สามจะเข้ามาก้าวก่ายในชีวิต บุคคลเลข 39 มักจะมีมิตรสหายมาก และมิตรสนิทจะให้การเกื้อกูลได้เป็นอย่างดี
  ความหมายของเลข 40 ถือเป็นเลขดี เป็นเลขอิทธิพลที่ได้รับจากเลข 0 ความมฤตยูเข้ามาพัวพัน จึงทำให้บุคคลเลข 40 มักจะเพ้อฝันถึงสิ่งแปลก ๆ ชอบสิ่งเร้นลับมหัศจรรย์ มีรสนิยมแปลก ๆ ชอบสร้างความประหลาดใจให้แก่วงสังคมอยู่เสมอ ส่วนใหญ่เชื่อใจคนง่าย มักชอบเดินทาง ชอบเปลี่ยนที่อยู่บ่อย ๆ ชอบคิดชอบค้นของแปลกใหม่ ๆ
  ความหมายของเลข 41 เป็นเลขดีเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ บ่งถึงความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี ผู้ใหญ่มักให้การอุปถัมภ์ สติปัญญาว่องไว มีสมองปราดเปรื่อง ตั้งแต่วัยเด็ก เป็นคนเข้ากับมิตรสหายได้อย่างสนิท แต่จะซ่อนความเป็นคนใฝ่ฝันทะเยอทะยานไว้ไม่ให้ใครเห็น

  ความหมายของเลข 42 เป็นเลขดี แต่ออกจะนิ่มนวล ชอบด้านศิลปะกวีนิพนธ์ มีจิตใจละเอียดอ่อน บอบบาง อ่อนไหวง่าย มีความละมุนละไมในสายเลือด มีหัวทางประดิษฐ์คิดค้น สมองแจ่มใส แต่ค่อนข้างจะเพ้อฝัน ไม่ชอบท่าทีแข็งกร้าว ชีวิตจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีมิตรสหายมากมักเป็นที่รักแก้บุคคลทั้งหลาย ระวังอย่าสร้างวิมานในอากาศก็เป็นพอ
  ความหมายของเลข 43 เป็นเลขร้าย อับโชค เพราะ 43 รวมกันได้ 7 คือดาวเสาร์บ่งบอกถึงความวิปริต มีศัตรูคอยจะกลั่นแกล้งอยู่เบื้องหลังตลอดเวลา และมีทุกข์อยู่เนือง ๆ ชีวิตจะพบแต่อุปสรรค ความทุกข์ ความผิดหวังล้มเหลวอย่าประมาทเป็นอันขาด ชีวิตในวัยเด็กระยะทีนเอท อาจจะประสบอุบัติเหตุได้ง่าย
  ความหมายของเลข 44 เป็นเลขดีเลขหนึ่ง คนเลข 44 มักจะมีผู้อุปถัมภ์ช่วยเหลือ มีความสำเร็จในชีวิตพอสมควร ที่ต้องระวังคืออิทธิพลของราหู ( 4 กับ 4 รวมเป็น 8 ) ทำให้ลุ่มหลง มัวเมา ขาดการเหนี่ยวรั้งใจในบางครั้ง
  ความหมายของเลข 45 เป็นเลขดีเกือบเต็มร้อย คนเลขนี้สติปัญญาเฉียบแหลม รู้ทั้งวิชาการทางโลก และ ชีวิต ทำอะไรก็ได้รับความร่วมมือจากคนอื่น มักสำเร็จอย่างไม่คาดฝันเสมอ ทำอะไรก็ดี
  ความหมายของเลข 46 ดีเช่นเดียวกัน มากไปด้วยมิตรสหายคนรักใคร่ ชีวิตมีแนวโน้มประสบความสำเร็จดี ที่ควรระวังก็คือ มักเป็นคนใจอ่อน อาจตกอยู่ในการครอบงำของคนอื่นได้ง่ายอาจนำไปสู่ความหายนะ
  ความหมายของเลข 47 เป็นเลขดี เข้มแข็งเลขหนึ่งเพราะอิทธิพล เลข 7 ทำให้ชีวิตมีความระทมขมขื่นแอบแฝงอยู่ บุคคลเลข 47 มักจะใจอ่อน และเชื่อใจคนง่าย แต่ถ้าดื้อรั้นขึ้นมาก็ยากที่จะหยุดยั้ง ต้องระวังการหลงผิด จะทำลายอนาคตอันรุ่งเรืองเสียหาย แต่บุคคลเลข 47 เป็นคนขยันมั่นเพียรดี มักได้รับความสำเร็จจากความพยายามอันเหนื่อยยากกว่าจะพบเป้าหมาย ต้องใช้ความอดทนและพยายามมาก
  ความหมายของเลข 48 รวมกันได้12 เป็นกำลังราหู และเลข 12 บวกกันได้ 3 ดาวอังคารเป็นเลขร้าย บาปเคราะห์ จึงเป็นเลขค่อนข้างน่ากลัวควรระวังแต่อย่าเชื่อใจใครง่าย ท่านจะถูกชักจูง และหวาดล้อม จากพวกหลงผิดให้ไปเข้าพวกเข้าฝูง จะทำให้ตกอยู่ในอำนาจ แห่งความหลง กระทำแต่สิ่งไม่ดีและไม่ถูกต้องตลอด ควรระวังในชีวิตจะประสบอุบัติเหตุและเขี้ยวงา มักมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน และได้ทุกข์ทรมานจากโรคร้าย
  ความหมายของเลข 49 บวกกันได้ 13 แน่นอนเป็นเลขไม่ดี ทั้งไทย ทั้งฝรั่ง ถือเป็นเลขร้ายอับโชค มีอุปสรรค ถูกอำนาจมืดคุกคาม ในชีวิตมีมุมหักเหตลอดเวลา ไม่ค่อยจะปกติสุขรู้แค่นี้ก็ใจหายแล้ว
  ความหมายของเลข 50 เป็นเลขดี ดีมากด้วย (5) พฤหัสบดี เป็นตัวสติปัญญา เป็นคนมีคุณธรรม ส่วนดาวมฤตยูทำให้เดินทางต่างประเทศ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ่งถึงโชคในต่างแดน หรือ ผจญชีวิตในแดนไกล บุคคลที่ได้เลขอิทธิพล 50 มักจะไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ หรือได้ไปศึกษาและคบหากับคนต่างชาติต่างภาษาชอบค้นคิด แสวงหาธรรมะ เป็นบุคคลที่เชื่อในความเร้นลับของธรรมชาติ และมีญาณสัมผัสกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้
  ความหมายของเลข 51 บ่งถึงความสำเร็จ มีมิตรสหายมาก มีรสนิยมทางศิลปะ มีฝีมือละเอียดอ่อนประณีต มีอำนาจ มีสติปัญญาแตกฉาน อำนวยให้เกิดความสำเร็จ
  ความหมายของเลข 52 ดูเผินๆ เป็นเลข ดีทำให้ชีวิตได้รับความสำเร็จอย่างดี แต่เลข 52 บวกกันได้เลข 7 ดาวเสาร์ทำให้ชีวิตมีมุมหักเหได้ง่าย มักจะทำให้ความทุกข์ของกรรมเก่าที่มองไม่เห็นมีอุปสรรคใหญ่หลวงรออยู่ข้างหน้า ทำให้ต้องใช้ ความพยายาม และความอดทนมากถึงจะผ่านพ้นไปได้ ถ้าเลข 52 เป็นเลขบุรุษ จะได้รับความเกื้อหนุนจากสตรีอย่างดีเยี่ยม เรียกว่า ดาวนารีอุปถัมภ์
  ความหมายของเลข 53 คนที่ได้เลขนี้ต้องมีใจคอหนักแน่น เป็นเลขกลางๆมีทั้งดีและร้ายกลับกันไปแต่เลข 5 จะนำความสำเร็จในชีวิตมาให้เป็นอย่างดี แต่ต้องระวังเลข 3 จะทำให้อนาคตเบื้องหน้ามีมุมหักเห เปลี่ยนรูปได้ จะมีบุคคลที่ชั่วร้ายบางคนมาเบนชีวิตให้เป็นไปในทางเสื่อม อย่าหูเบาเชื่อใครง่ายนัก และอย่าได้สมาคมกับบุคคลที่ไม่น่าไว้วางใจ ระวังมักจะตกอยู่ในอารมณ์ลุ่มหลงอะไรได้ง่าย
  ความหมายของเลข 54 รวมกันได้ดาวเกตุ (9) เรียกว่ามีองค์รักษา เป็นเลขที่แสดงถึงนิมิตแห่งความสำเร็จ ชีวิตมักจะได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นคนเรียนรู้ง่าย มีสติปัญญาแตกฉาน เข้าใจอะไรได้ง่าย อุปสรรคในชีวิตมีน้อย แต่ต้องระวังอุบัติเหตุจากยานพาหนะ และระวังเกี่ยวกับสายตา
  ความหมายของเลข 55 เป็นเลขดี บ่งถึงความก้าวหน้าของชีวิตอย่างมั่นคง มีความเที่ยงธรรม และรักในคุณธรรมความดี ในใจมักเลื่อมใสในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชอบเดินทางไกล วาระสุดท้ายบั้นปลายของชีวิต จะปลีกตัวออกจากวงสังคมเพื่อความสงบและถือสันโดษ
  ความหมายของเลข 56 ดาวพฤหัสดี คือ ดาวแห่งสติปัญญา ดาวศุกร์ เป็นเรื่องของความสูนทรีดังนั้น เลข 56 เป็นเลขดี แต่เสียที่จิตใจอ่อนไหวง่าย แต่ชีวิตจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี แต่ต้องระวังจิตใจ อย่าไปลุ่มหลงอะไรง่ายๆ เพราะชีวิตถ้าลุ่มหลงอะไรมักจะลุ่มหลงอย่างงมงายจนโงหัวไม่ขึ้น เลข 56 เป็นการผสมผสานระหว่างดาวแห่งโลกีย์และดาวแห่งธรรม จึงทำให้บางครั้งอาจทำให้หลงผิดกลายเป็นคนทรงเจ้าเข้าผี
  ความหมายของเลข 57 ด้วยอิทธิพลของดาว ๗ เสาร์ เป็นคนมีความคิดขัดแย้งในตัวเอง และส่วนรวมค่อนข้างดื้อรั้น เอาแต่ใจตนเอง มักไม่เชื่อใจใคร ทำอะไรมักจะทำแบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ มักเป็นคนกำพร้าและเรียนอะไรไม่สำเร็จครึ่ง ๆ กลาง ๆ แต่อิทธิพลของเลขประธานดาวศุภเคราะห์และดาวบาปเคราะห์ ทำให้ชีวิตจะดำเนินไปอย่างมั่นคง มีความปรารถนาอย่างแรงกล้า
  ความหมายของเลข 58 ด้วยอิทธิพลของดาวราหู 8 เป็นเลขไม่ดี บ่งบอกถึงการชอบหลงผิด เห็นกงจักรเป็นดอกบัว เข้าลักษณะต้นตรงปลายคด จิตใจมักจะวิปริตเฉไฉออกนอกลู่นอกทางชอบคัดค้านด้านศาสนา จิตใจโน้มเอียงไปในด้านเดียรถีย์หรือมิฉะนั้นก็จะเป็นคนหลงศาสนาอย่างงมงายจนไม่มีเหตุผลหลงผิดในพิธีกรรมต่าง ๆ มากกว่าแก่นแท้ของธรรมะ
  ความหมายของเลข 59 ถือเป็นเลขมงคล เป็นคนยึดมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เชื่อถือในศาสนา และศรัทธาความเร้นลับของธรรมชาติ มักเป็นคนหัวเก่า รักความยุติธรรม เชื่อในวิญญาณ ชอบในเรื่องพิธีกรรมและโชคลางต่าง ๆ สนใจในศาสตร์เร้นลับเป็นคนมีลางสังหรณ์ดีเยี่ยม บุคคลเลข 59 จะเป็นคนที่ได้รับความสำเร็จในทางนี้โดยเฉพาะ
  ความหมายของเลข 60 เป็นเลขแห่งศิลป์และความเพ้อฝัน บุคคลที่ตกอยู่ใต้อิทธิพลเลข 60 มักจะล่องลอย อยู่ในโลกแห่งความฝันมากกว่าจะอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง มีส่วนโน้มเอียงไปในทางวิญญาณ และโลกของโอปปาติกะเป็นคนรักความสวยงาม อารมณ์ประณีต ละเมียดละไมชอบความเป็นอยู่อย่างโอ่อ่าและเพ้อฝัน ด้วยอิทธิพลของดาวศุกร์ 6
  ความหมายของเลข 61 ดาวอาทิตย์ 1 กับดาวศุกร์ 6 รวมกันได้ ดาวเสาร์ 7 เป็นคนสองอารมณ์ มีความขัดแย้งในตัวเอง บางครั้งมักจะปล่อยตัวปล่อยใจให้หลงระเริงไปกับแสงสีและสิ่งยั่วยวนของโลกีย์ แต่บางขณะชอบทำตัวเหมือนคนอมทุกข์ หนีสังคมทำให้เป็นคนสันโดษ จึงทำให้ดูเหมือนเป็นคนมีสองลักษณะในตัวเอง ชีวิตมักจะมีมุมหักเหได้ง่ายชอบทำตัวหยิ่งจนคนไม่ชอบหน้า จนบางครั้งวงสังคมไม่ยอมรับ ระวังบั้นปลาย มักจะถูกเบียดเบียน ประสบแต่ความทุกข์ และอุปสรรค โรคภัยไข้เจ็บ
  ความหมายของเลข 62 รวมกันได้ พระราหู 8 เป็นคนชอบปล่อยตัวปล่อยใจล่องลอยไปเรื่อย ๆ หากลุ่มหลงสิ่งใดแล้ว มักไม่มีสติยับยั้ง มักมัวเมาในอารมณ์ หลงผิดได้ง่ายและท้ายที่สุด คือความหายนะ แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งของเลข 62 เป็นเลขดีในด้านมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ มีมิตรสหายมากถ้าเป็นบุรุษมักจะเป็นที่โปรดปรานของเพศตรงข้าม
  ความหมายของเลข 63 เป็นเลขโรแมนติก เป็นดาวคู่มิตร ที่มีเสน่ห์หยิ่ง บ่งบอกถึงความรักอันสมหวังหวานชื่น บุคคลใต้อิทธิพลนี้ จึงเป็นคนมีเสน่ห์ดึงดูดใจเพศตรงข้าม มีมิตรสหายมาก เลข 63 บวกกันได้เลข 9 ในชีวิตจะได้รับความสำเร็จอย่างดี
  ความหมายของเลข 64 เป็นดาวคู่มิตรที่ให้คุณมาก เลข 64 เป็นคนมีรสนิยมสูง มีเสน่ห์ ไม่ชอบหยุดนิ่งอยู่กับที่ ชองแสวงหาสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ ชอบการเปลี่ยนแปลง หารสชาติใหม่ ๆ ของชีวิต แต่ชอบคิดเพ้อฝัน มักใจอ่อน ทำให้ตกอยู่ใต้อิทธิพลผู้อื่นได้ง่าย เลข 64 จะทำให้ชีวิตพบความสำเร็จ มีความสุข มีความราบรื่นแห่งชีวิต

  ความหมายของเลข 65 ดาวพฤหัสบดี ดาวศุภเคราะห์ หมายถึง สติปัญญา ความรอบรู้ ผู้ใหญ่ ดาวศุกร์ ดาวศุภเคราะห์ หมายถึง ความรัก บ่งบอกถึงความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม ได้รับความสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดี หรือมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลืออย่างลับๆ แต่คิดที่เป็นคนช่างฝันและหลงใหลในศิลป์ แต่เลขนี้บางครั้งก็ดูเหมือนเป็นคนนิ่มนวล แต่บางครั้งก็แข็งกร้าว ในด้านความรัก บุคคลใต้อิทธิพล เลข 65 จะเป็นนักรักตัวฉกาจ

  ความหมายของเลข 66 รวมกันได้ 12 ซึ่งเป็นกำลังดาวของพระราหู เลข 66 เป็นคนที่รักอะไรก็รักอย่างลุ่มหลง เป็นคนที่หลงมอมเมาได้ง่าย เพราะไม่ค่อยพิจารณาไตร่ตรองอะไรให้รอบคอบรักอะไรก็มักจะทุ่มเทลงไปทั้งตัว เป็นคนมัวเมาแต่โลกีย์ถือเป็นเลขอันตราย ต้องระมัดระวังให้มาก เพราะใต้อิทธิพลของเลขนี้จะทำให้พัวพันกับสิ่งยั่วเย้าอารมณ์ทั้งปวง

  ความหมายของเลข 67 เป็นเลขแห่งความผิดหวัง ทุกข์เศร้า เพราะดาวเสาร์ (7) รวมกันได้ 13 เป็นเลขไม่ดีอีก มองดูเป็นเลขครึ่งๆกลางๆ จะดีก็ไม่ใช่ จะร้ายก็ไม่เชิง เพราะมีทั้งดาวโภคทรัพย์และดาวแห่งทุกข์ และอุปสรรคมารวมกัน แต่ชีวิตมักพบอุปสรรคมากมาย จะผิดหวังในความรัก ครอบครัวจะแตกร้าว บ้านแตกสาแหรกขาด เป็นเลขที่แสดงออกถึงความขัดแย้งกันเอง อย่างรุนแรง จะตกต่ำในบั้นปลายของชีวิต ระวังอุบัติเหตุด้วย
  ความหมายของเลข 68 เป็นเลขมัวเมาอีกเลขหนึ่ง โดยเฉพาะจะมัวเมาในอุดมคติ หลงใหลปลื้มกับอบายมุข เป็นเลขที่แสดงถึงหลักการมีศรัทธาจริตอันลุ่มหลง บ้าคลั่งในศาสนา หลงตัวเอง หลงในสังคม มักชอบทำตัวให้เด่น
  ความหมายของเลข 69 เป็นเลขที่แสดงถึงความใจอ่อน ชอบเพ้อฝัน หลงละเมอเพ้อพกแต่ความฝันทำให้ตกอยู่ใต้อิทธิพลของคนอื่นได้ง่าย แต่ยังดีที่มีผู้ใหญ่ให้ความอุปถัมภ์ค้ำชูดีอยู่
  ความหมายของเลข 70 เป็นเลขแห่งความทุกโศกอย่างแท้จริง บ่งบอกถึงความอำมหิต โรคประสาท อำนาจเร้นลับ อำนาจมืด โรคภัยร้ายแรง การอัตวินิบาตกรรม การถูกคุมขัง ถูกปล้น และภัยธรรมชาติอย่างร้ายแรง มักถูกปล่อยเกาะไว้อย่างโดดเดี่ยว
  การตั้งชื่อและแปลชื่อโดยคุณอุบาสกนพกรณ์
  จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน
  - ของดตอบคำถามเป็นการส่วนตัว
  - ของดการแจ้งลบกระทู้ (โดยไม่มีเหตุอันควร) หลังจากที่ได้คำตอบแล้ว
  - กรุณาตั้งคำถามให้ตรงตามหมวดหมู่อักษร
  - ขอตอบวันละ 3 ชื่อ (กรุณารอคิวหากมีผู้ถามเข้ามามาก)


  ขอชื่อใหม่ต้อง...
  1. แจ้งชื่อนามสกุลหรือทักษาเลข
  2. วันเกิด(จ-อ)
  3. อาชีพ
  4. เหตุผล(เพื่อวิเคราะห์ชื่อมงคล)
 4. รูปส่วนตัว noppakorn

  noppakorn said:

  วิธีตั้งชื่อที่เป็นมงคล ตามหลักโหราศาสตร์

  ความหมายของเลข 71 เป็นเลขแห่ความหลงผิด บ่งถึงการถูกจำกัดอำนาจการตกจากตำแหน่ง การถูกใส่ร้ายป้ายสี การคุมขัง เป็นเลขแสดงถึงวิบัติ การหลงมัวเมาไปในทางที่ผิด ๆ
  ความหมายของเลข 72 ถึงแม้จะส่งผลให้ชีวิตรุ่งเรือง ดวงชะตาเข็มแข็งเจริญรุ่งเรืองดี แต่มีแต่ความวุ้นวาย บุรุษมักจะได้รับความทุกข์จากเพศตรงข้าม มักจะเคราะห์ร้ายอยู่บ่อย ๆ ระวังจะมีโรคภัยไข้เจ็บอย่างเรื้อรัง ชีวิตวุ้นวายพอสมควร
  ความหมายของเลข 73 ดาวบาปเคราะห์ที่ร้ายแรง ทั้งดาว 7 (เสาร์) และดาว 3 (อังคาร) เป็นเลขร้าย บ่งบอกถึงการแตกหักทำลายชีวิตมักจะหักเหกลางคัน เป็นอุบัติเหตุ การผ่าตัด การล้มละลาย บุคลที่อยู่ภายใต้อิทธิพลเลขนี้อย่าได้จริงจังต่อชีวิตมากนัก เพราะเป็นเลขโทษ ชีวิตมักจะเริ่มต้นร่ำไป
  ความหมายของเลข 74 เป็นดาวคู่ธาตุที่ดี จึงเป็นเลขที่ดีพอสมควร เต็มไปด้วยความกลมกลืนเป็นอย่างดี จึงส่งผลให้ชีวิตพบกับความสำเร็จดีพอสมควร แต่ความก้าวหน้าของชีวิตจะไปไม่ถึงจุดสูงสุด เป็นคนรวนเร หูเบา เชื่อคนง่าย และคิดจะเพ้อฝันอยู่ด้วย เป็นคนที่มักจะวิตกกังวลทุกข์ใจอยู่เสมอ
  ความหมายของเลข 75 ดาวบาปเคราะห์ อยู่ร่วมกับดาวศุภเคราะห์ ชีวิตในการเริ่มต้นมักจะไม่ประสบผลสำเร็จ มีแต่เรื่องยุ่ง ๆ มีแต่เรื่องวุ้นวายโกลาหลต่าง ๆ มากมาย มักจะกำพร้าผู้ใหญ่ มักถูกตำหนิ ผู้ใหญ่ให้โทษ แต่ในบั้นปลายของชีวิตจะรุ่งโรจน์มาก เรียกว่า ชีวิตแบบต้นร้ายปลายดี
  ความหมายของเลข 76 รวมกันได้ ๑๓ เป็นเลขน่ากลัวมาก ผู้อยู่ใต้อิทธิพลเลขนี้ ชีวิตมักจะอับเฉา บ้านแตกสาแหรกขาด ไม่มีความสุข โดยเฉพาะชีวิตคู่มักจะร้างคู่หรือตกพุ่มหม้าย
  ความหมายของเลข 77 ดาวเสาร์ถึงสองตัว เป็นเลขที่บ่งถึงความทุกข์ถึงสองเท่า ชีวิตจะประสบกับชะตากรรมร้าย ๆ คอยขวางอยู่ข้างหน้า จะมีแต่โรคภัยไข้เจ็บคอย เบียดเบียนบั่นทอนอยู่เสมอ แต่อย่างไรก็ตามเลข ๗๗ ก็จะส่งเสริมให้เป็นคนเข้มแข็งอดทน มีคนให้ความยำเกรงดี มีอำนาจทำให้คนเกรงกลัว
  ความหมายของเลข 78 เรียกว่า ดาวคู่มิตรแบบคาเฟีย เป็นเลขที่บ่งถึงความระส่ำระสาย วุ่นวาย โกลาหลของชีวิต ประสบแต่สิ่งร้าย ๆ เป็นคนที่อ่อนแอ มักปล่อยให้คนอื่นชักจูงได้ง่าย ชีวิตต้องระวังอุบัติเหตุและคดีความไว้มากๆ อย่าใจอ่อนเชื่อใครง่าย จะประสบกับความหายนะ
  ความหมายของเลข 79 เป็นเลขดีพอสมควร บ่งบอกถึงการมีมิตรสหายมาก มีกำพืดเผ่าพันธุ์ที่ดี จะได้มรดกเป็นของเก่าแก่ แต่ชีวิจะประสบความสำเร็จอย่างโรจน์โผน แต่ในขณะเดียวกัน ก็จะถูกโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอย่างทรมาน หรือคนใกล้ชิดในครอบครัวจะเคราะห์ร้ายเจ็บอยู่บ่อยๆ เป็นประจำ
  ความหมายของเลข 80 ด้วยอิทธิพลของดาวพระราหู 8 และดาวมฤตยูอันดุร้ายถือเป็นเลขร้ายจะมีภัยพิบัติอันใหญ่หลวง คอยอยู่ข้างหน้า บุคคลใต้อิทธิพลเลขนี้ มักถูกคหรอบงำด้วยอันธพาลถูกข่มเหงรังแกจากคนพาล มักจะตกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี ถูกข่มขู่รอบด้าน ถูกคนใช้อำนาจกดขี่ แถมยังมีวิญญาณร้ายมารบกวนอยู่ตลอดเวลา ชีวิตมักจะพัวพันกับบ้านผีดุหรือคฤหาสน์ร้าง บ้าน วังเก่าๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
  ความหมายของเลข 81 เป็นเลขที่บ่งบอกถึงชีวิต ที่มักกำพร้าขาดหลักประกันของชีวิต พลัดพรากจากบิดา ชีวิตมักมีการโยกย้ายบ่อย ๆ ถ้าเป็นหญิงจะตกพุ่มหม้ายไร้สามีหรือพลัดพรากจากกัน จะเป็นโรคเกี่ยวกับตา แต่บางครั้งการเปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ ก็ทำให้ชีวิตเปลี่ยนเป็นรุ่งเรืองดี
  ความหมายของเลข 82 เป็นเลขกำพร้า ขาดหลักประกันของชีวิต เป็นเลขที่ชีวิตจะหว้าเหว่หงอยเหงาถูกกดดันทางจิตใจ มีผู้คอยเบียดบังคดี ความชอบ ชีวิตมักจะปล่อยตัวลอยละล่องไปตามบุญตามกรรม ไม่ทำใจให้เข้มแข็ง ถ้าเป็นชายก็จะไร้คู่เป็นหม้ายหรือตกพุ่มหม้าย กำพร้ามารดา เป็นคนไม่มีเสน่ห์มักจะมีอารมณ์ลุ่มหลงอะไรได้ง่าย
  ความหมายของเลข 83 คู่ดาวบาปเคราะห์ที่รุนแรง น่ากลัว เป็นเลขร้าย บ่งบอกถึงการทะเลาะวิวาท มักมีเหตุแตกหักเสียหายอยู่เสมอระวังอัคคีภัย และภัยจากฝูงชน จากสิ่งสาธารณะ และอุบัติเหตุร้ายแรง เกี่ยวกับการผ่าตัด มักถูกคุกคามจากนักเลงอันธพาล มักจะโอนอ่อนเชื่อใจคนง่าย จึงมักจะประ-พฤติอะไรผิดอยู่เสมอ
  ความหมายของเลข 84 เป็นเลขร้าย ชีวิตในวัยรุ่นมักจะประพฤติผิดพลาด และได้รับอันตราย ชีวิตในวัยนี้มักจะได้รับความเดือนร้อนและสูญเสียอย่างใหญ่หลวง มักจะประสบชะตากรรมอย่างรุนแรง บาดเจ็บ อุบัติเหตุจากการกลั่นแกล้งจากบุคคลอื่น ระวังถูกคดีความ ผู้คนเกลียดชัง
  ความหมายของเลข 85 รวมกันได้ 13 ผู้ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลเลขนี้ ชีวิตมักจะหลักลอย เพราะมีอุดมคติที่ผิด ๆ เป็นคนชอบหลงผิดได้ง่าย ลืมตัง เอาแต่ใจตนเอง มักเห็นกงจักรเป็นดอกบัว จะพาชีวิตไปสู่หายนะ มักจะกำพร้าและขาดที่พึ่ง หากเป็นพระก็จะเป็นพระทุศีลเพราะอิทธิพลของพระราหู 8 ด้วย
  ความหมายของเลข 86 เป็นเลขแรง เป็นเลขที่ทางโลกจะประสบผลสำเร็จ แต่พ่ายแพ้ทางโลกีย์ชีวิตจะลุ่มหลงมัวเมา แต่เรื่องกิเลส อบายมุข เอาแต่ใจตนเองชอบคบชู้ และเสพอบายมุขทั้งปวง บุคคลใต้อิทธิพลนี้ต้องระวังให้มาก ๆ ชีวิตจะประสบกับหายนะได้
  ความหมายของเลข 87 ดับเบิ้ลบาปเคราะห์ทั้งเสาร์ราหู เป็นเลขที่มีเสน่ห์ แต่อ่อนไหวง่าย เจ้าอารมณ์ อมทุกข์ มักหลงผิด หูเบาเชื่อใจคนง่าย ชีวิตบั้นปลายมักจะตกต่ำ
  ความหมายของเลข 88 ดับเบิ้ลราหู 8 น่ากลัวมาก บุคคลในเลขนี้ ชีวิตจะรุดหน้าไปได้ย่างรวดเร็ว พบกับความสำเร็จอย่างโรจน์โผน แต่ก็ทำให้ลุ่มหลง เอาแต่ใจตนเองเป็นที่ตั้งไม่เห็นใจใครมักจะเห็นผิดเป็นชอบได้ง่าย ไม่ยอมฟังคำเตือนของผู้ใดชีวิตต้องระวังอุบัติเหตุ จะมรณกรรมอย่างผิดปกติ
  ความหมายของเลข 89 เป็นคนหัวไว มีความคิดเฉลียวฉลาด จดจำสิ่งใดได้ง่ายเข้าสังคมได้ทุกระดับ เป็นที่ชอบพอวงสังคม แต่ค่อนข้างขีดเส้นชีวิตของตนเองไว้มากเกินไปจนบางครั้งทำให้เข้ากับคนอื่นไม่ค่อยได้ มักจะเลื่อมใสในศาสตร์เร้นลับ และข้อนข้างจะลุ่มหลงเอาง่าย ๆ ด้วยอิทธิพลพระราหู ๘
  ความหมายของเลข 90 ภาษายุทธจักรเครื่องรางของขลัง เรียกว่าเป็นคนมี "องค์รักษา" เป็นเลขที่บ่งบอกถึงความศักดิ์สิทธิ์ชีวิตมักจะพัวพันกับสิ่งศักสิทธิ์และวิญญาณตลอดเวลา มักจะได้รับความคุ้มครองจากวิญญาณ ในชีวิตจะประสบความสำเร็จพอสมควร
  ความหมายของเลข 91 เป็นเลขบ่งบอกถึงความทะเยอทะยาน ใฝ่หาความก้าวหน้าในชีวิต เป็นคนชอบแสวงหาความแปลกใหม่อยู่เสมอสนใจทางหารค้นคว้า และเลื่อมใสในศาสตร์เร้นลับเป็นคนชอบเก็บตัว มักปลีกตัวเองไปอยู่สันโดษ ชีวิตอมทุกข์ และมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน
  ความหมายของเลข 92 ชีวิตชอบการเดินทางท่องเที่ยว ชอบสิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ สนใจในศาสตร์แปลก ๆ สนใจประวัติศาสตร์ ชอบของโบราณ ชอบศึกษาในขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณอย่างจริงจัง ชอบบทกวีนิพนธ์ และเป็นคนมักจะใจอ่อน
  ความหมายของเลข 93 บอกแล้วว่าดาวอังคาร (3) อยู่ไหน แรงที่นั่น เป็นเลขเข้มแข็ง บ่งบอกถึงความแข็งกร้าว แตกหัก ชีวิตมักจะประสบผลสำเร็จอยู่เสมอทำอะไรมักจะเอาแต่ใจตนเอง มักเป็นโรคแปลก ๆ ระวังการผ่าตัด เป็นคนมุทะลุชอบทะลุกลางปล้องลุ่มหลงมัวเมาตัวเอง
  ความหมายของเลข 94 รวมกันได้ 13 เป็นสัญลักษณ์ของความเสื่อม ความอับโชค ความขัดข้องทั้งปวง แม้ชีวิตก้าวหน้าไปด้วยดีแต่มักจะมีอุปสรรคตามมาเป็นเงาตามตัว ชีวิตมักจะมีมุมหักเหอยู่เสมอ สนใจทั้งจิตและศาสตร์เร้นลับ
  ความหมายของเลข 95 เป็นเลขดีบ่งบอกถึงความสำเร็จ มีญาณพิเศษในตัวเอง เข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณ สนใจในศาสตร์และวิญญาณ เข้ากับผู้ใหญ่ได้ดี สนใจในพิธีการต่าง ๆ มักได้รับการยกย่องจากปวงชน เลข 95 เป็นเลขศักดิ์สิทธิ์ เปรียบเสมือนยันต์คุ้มครองตัวผู้อยู่ภายใต้อิทธิพลเลขนี้
  ความหมายของเลข 96 เป็นเลขที่ไม่มีพลังในตัวเอง ชีวิตสุก ๆ ดิบ ๆครึ่ง ๆ กลาง ๆ บ่งบอกถึงความขัดแย้ง เข้ากันไม่ได้เป็นคนใจอ่อน มักถูกชักจูงให้หลงผิดได้ง่าย เป็นคนลักษณะถ้าคบคนดีก็ดีไป แต่ถ้าคบคนชั่วก็จะชั่วตามไปด้วย พวกมากลากไป
  ความหมายของเลข 97 เป็นเลขแห่งความสำเร็จอีกเลขหนึ่ง ชีวิตจะก้าวหน้ารุ่งโรจน์ดี มีสมัครพรรคพวกเพื่อนฝูงมาก มักเข้มแข็งในหน้าที่การงาน มีสมรรถภาพดีเยี่ยม เป็นหัวหน้าที่ลูกน้องยำเกรง แต่ในชีวิตต้องระวังอุบัติเหตุ อาจถูกทำร้ายจากกรรมเก่า ต้องหมั่นทำบุญ
  ความหมายของเลข 98 เป็นเลขที่ให้คุณอีกเลขหนึ่ง ในทางโลดโผนจะประสบผลสำเร็จดี มีพวกพ้องมาก ชอบทำอะไรแปลก ๆ แหวกแนวเข้ากับใครได้ง่าย มักจะสนใจในสิ่งศักดิ์สิทธิ์จนลุ่มหลง ทำให้หลงผิดกลายเป็นหลอกลวงผู้อื่นไป ต้องระวังอย่าคบคนพาล ถ้าหากพัวพันจะถอนตัวจากสิ่งเลวร้ายได้ยาก
  ความหมายของเลข 99 ดับเบิ้ล 9 มีพลังเร้นลับอยู่ด้วย คนเลขนี้สามารถสัมผัสกับสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปไม่สามารถรู้ได้ มีลางสังหรณ์หรือญาณพิเศษดีเยี่ยม ใบ้หวยแม่น ฝันแม่น สนใจในศาสนา ปรัชญา เรื่องลึกลับทั่วไป อำนาจจิตเข้มแข็ง ออกจะขลัง ๆ อยู่ มักพัวพันกับอดีต
  ความหมายของเลข 100 ถือเป็นเลข แห่งความสมบูรณ์ อำนวยความสำเร็จแห่งชีวิตอย่างเต็มที่ ดับเบิ้ลศูนย์ (00) นั้น บ่งบอกถึงความกว้างไกล ทะยานไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เป็นเลขที่ให้คุณสมบูรณ์
  ความหมายของเลข 101 เป็นเลขต้นดีแต่ตอนปลายย่ำแย่ ทำการใดมักถูกหักหลังฉ้อโกง ทำคุณไม่ขึ้น เพศตรงข้ามหรือมิตรหักหลัง สุขภาพไม่ดี
  ความหมายชองเลข 102 เป็นเลขตกที่นั่งพุ่มมาย มักผิดหวังในความรักและการงาน เปลียนงานบ่อย ถูกทรยศหักหลัง ถูกใส่ร้าย และระวังโรคภัย
  ความหมายชอบเลข 103 เป็นเลขที่ทำหให้มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว พลิกผันง่าย ดีก็ไว ไม่ดีก็รวดเร็ว ใจเรรวน ความรักไม่แน่นอน ผันแปรเสมอ
  ความหมายของเลข 104 เป็นเลขที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง สำเร็จทั้งงานเงินและความรัก ชอบธรรมะ เหมาะกับผู้ชอบติดต่อคนแปลกหน้า ต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์
  ความหมายชองเลข 105 เป็นเลขที่มีเสน่ห์ มีมิตรมาก มีผู้ช่วยเหลือ มีผู้สนับสนุนและมีโชค


  (สำเนาบางส่วนจาก thainameonline.com,และvcharkarn.com)

  การตั้งชื่อและแปลชื่อโดยคุณอุบาสกนพกรณ์
  จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน
  - ของดตอบคำถามเป็นการส่วนตัว
  - ของดการแจ้งลบกระทู้ (โดยไม่มีเหตุอันควร) หลังจากที่ได้คำตอบแล้ว
  - กรุณาตั้งคำถามให้ตรงตามหมวดหมู่อักษร
  - ขอตอบวันละ 3 ชื่อ (กรุณารอคิวหากมีผู้ถามเข้ามามาก)


  ขอชื่อใหม่ต้อง...
  1. แจ้งชื่อนามสกุลหรือทักษาเลข
  2. วันเกิด(จ-อ)
  3. อาชีพ
  4. เหตุผล(เพื่อวิเคราะห์ชื่อมงคล)
 5. รูปส่วนตัว noppakorn

  noppakorn said:

  วิธีตั้งชื่อที่เป็นมงคล ตามหลักโหราศาสตร์

  ชื่อมงคลตามเลขศาสตร์ทักษา ที่ได้บันทึกและตั้งขึ้นใหม่

  ชื่อชาย เกิดวันพฤหัส ทักษาเลข 9
  ปภาณ แปลว่า พูดเก่ง
  กฤศ แปลว่า เล็ก,น้อย
  ทัชช แปลว่า ผู้ให้ (ทัชชะ)
  กฤชกร แปลว่า ผู้สร้างความเฉียบแหลม
  กรฤชา แปลว่า ผ้รักษาธรรมเนียม
  กชการ แปลว่า งานบริสุทธิ์ดุจบัว
  ชื่อทักษา 9 สำหรับหญิง วันอังคาร
  นปภา แปลว่า รุ่งเรืองด้วยความนอบน้อม (นป มาจาก นบ แปลว่า ไหว้ อ่อนน้อม)
  ณปภา แปลว่า เจริญรุ่งเรืองด้วยปัญญา,เจริญรุ่งเรืองด้วยความรู้
  ชื่อที่มีทักษาเลขได้ 9
  กรปภา แปลว่า ผู้มีรัศมีการสร้าง
  ชามา แปลว่า ลูกสาว
  กฤชปภา แปลว่า ผู้มีรัศมีความเฉียบแหลม
  รชต แปลว่า เงิน
  ฤชาภร แปลว่า ผู้เชิดชูผู้รักษาธรรมเนียม
  ชื่อทักษา 9 สำหรับหญิงวันศุกร์
  ปทิดา มาจาก ปทิตตา แปลว่า ผู้รุ่งเรืองแล้ว
  ธฤตา แปลว่า ผู้ตั้งมั่น
  กุมุท แปลว่า ดอกบัวขาว
  ดนุช แปลว่า ผู้เกิดจากตน
  ชนภา แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรือง (ชะนะพา)
  กานดา แปลว่า หญิงสาวผู้น่ารัก
  กชปภาดา แปลว่า ผู้รุ่งเรืองแล้วดังดอกบัว
  ทิพปภา แปลว่า ผู้มีรัศมีเป็นทิพย์(ดุจเทวดา) (ใช้อุตสาหะและมนตรีเป็นหลัก)
  ชามา แปลว่า ลูกสาว
  ทักษาชื่อ 14 สำหรับชาย
  ภูรี แปลว่า แผ่นดิน,ผู้มีปัญญากว้างไกล
  เตชิต แปลว่า ผู้เฉียบแหลม
  กฤติน แปลว่า นักปราชญ์
  ธนเดช แปลว่า ผู้มีทรัพย์เป็นอำนาจ
  ทักษาชื่อ 14 สำหรับชายวันจันทร์
  ธรภณ (ทอนระพน) แปลว่า ผู้ชอบกล่าวที่ทรงไว้
  ณธฤต แปลว่า ผู้รู้ตั้งมั่น
  ธนกร แปลว่า ผู้สร้างทรัพย์
  ธนัท แปลว่า ผู้ร่ำรวย
  ปยุต แปลว่า ผู้ขยันยิ่ง
  ปภังกร แปลว่า ผู้สร้างรัศมี,ผู้รุ่งเรือง
  พชร แปลว่า เพชร,ผู้มีคุณค่า
  สบกฤต แปลว่า ผู้กระทำตามโอกาศที่ดี
  สกล แปลว่า ทั่วทุกสิ่งทุกอย่าง
  ชื่อทักษา 14 สำหรับชายวันอังคาร
  ธนเดช แปลว่า ผู้มีทรัพย์เป็นอำนาจ
  ธนญา แปลว่า ผู้มีความรู้เป็นทรัพย์
  ธนัท แปลว่า ผู้ร่ำรวย
  ธราดร แปลว่า ผู้พ่วงความชำนาญ
  ธัชบดี แปลว่า ผู้ยิ่งใหญ่ที่เป็นธงชัย
  ธรภณ (ทอนระพน) แปลว่า ผู้ชอบกล่าวที่ทรงไว้
  ธมธฤต แปลว่า ผู้ตั้งมั่นคุณความดี
  ทักษาชื่อ 14 สำหรับชายวันพฤหัส
  พชร แปลว่า เพชร,ผู้มีคุณค่า
  สุภภณ (สุบ พน) แปลว่า ผู้มีวาจาและรูปร่างดี
  สุขฤชา แปลว่า ผู้รักษาธรรมเนียมทีมีความสุข
  ศุภกร แปลว่า ผู้สร้างความเป็นมงคล
  สกล แปลว่า ทั่วทุกสิ่งทุกอย่าง
  สกุณ แปลว่า นก,ผู้บินได้ดังนก
  สบกฤต แปลว่า ผู้กระทำตามโอกาศที่ดี
  ชื่อสำหรับคุณสาทินี ทักษา 14
  ภณสา แปลว่า ผู้พอใจในคำพูด
  สารดา แปลว่า ความยินดีอันน่าพอใจ
  สาธกา แปลว่า ผู้ทำความสำเร็จ
  สากฤตา แปลว่า ผู้มีการกระทำอันน่าพอใจ
  สาปภาดา แปลว่า ความรุ่งเรืองอันเหมาะสม
  ชื่อทักษา 14 สำหรับหญิงวันอาทิตย์
  กัตติกา แปลว่า ดาวลูกไก่
  จิดาภา แปลว่า ผู้รุ่งเรืองมาก
  ชนัดดา แปลว่า ผู้ให้กำเนิด
  นิชาภา แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรืองและบริสุทธิ์
  กนกชุดา แปลว่า เรืองรองดังทองคำ
  เกตุญาดา แปลว่า นักปราชญ์ผู้เป็นธงชัย
  ณฤดี แปลว่า ผู้ยินดีในความรู้
  นภาดล แปลว่า ชั้นฟ้า
  รุจาภา แปลว่า ผู้รุ่งเรืองยิ่ง
  อชิดา แปลว่า ผู้ไม่ชนะ (จาก อชิตะ)
  อทิชา แปลว่า ผู้ไม่ได้เกิดสองครั้ง
  รมณ แปลว่า ผู้มีความสุข (ระมน)
  ฤทัย แปลว่า ดวงใจ
  ธมน แปลว่า ผู้มีความสวย (ทะมน)
  ชื่อทักษา 14 สำหรับหญิงวันจันทร์
  รมณ แปลว่า ผู้มีความสุข (ระมน)
  ฤทัย แปลว่า ดวงใจ
  ธมน แปลว่า ผู้มีความสวย (ทะมน)
  ปพร แปลว่า ผู้ประเสริฐยิ่ง (ปะพอน)
  ชพร แปลว่า ผู้เกิดมาประเสริฐ(ชะพอน)
  ชื่อทักษา 14 สำหรับหญิงวันอังคาร
  ชนัดดา แปลว่า ผู้ให้กำเนิด
  ณฤดี แปลว่า ผู้ยินดีในความรู้
  นภาดล แปลว่า ชั้นฟ้า
  นิชาภา แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรืองนาน
  ปทิตตา แปลว่า ผู้รุ่งเรืองแล้ว
  สุกฤตา แปลว่า ผู้สร้างความดี
  รุจาภา แปลว่า ผู้รุ่งเรืองยิ่ง
  อชิดา แปลว่า ผู้ไม่มีใครชนะได้ (จาก อชิตะ)
  อทิชา แปลว่า ผู้ไม่ได้เกิดสองครั้ง
  สุภญา แปลว่า ผู้รู้มงคล,ผู้รู้ความดีงาม
  รมณ แปลว่า ผู้มีความสุข (ระมน)
  ฤทัย แปลว่า ดวงใจ
  ธมน แปลว่า ผู้มีความสวย (ทะมน)
  ทักษา 14 สำหรับหญิง พุธกลางคืน
  กัญญา แปลว่า สาวรุ่น
  กันตา แปลว่า สาวที่น่ารัก
  ณัชชา แปลว่า เกิดมารอบรู้
  ศกุน แปลว่า นก
  นภาดล แปลว่า ผืนแผ่นฟ้า ทักษา 14
  ศกุน แปลว่า นก ทักษา 14
  สกุณ แปลว่า นก ทักษา 14
  อนุภา แปลว่า สายฟ้าแลบ ทักษา 14
  ชื่อทักษาเลข 14 หญิงเกิดวันพฤหัส ศรีนำ
  อุรชา แปลว่า ลูกสาว
  เรณุกา แปลว่า เป็นชื่อเฉพาะ มารดาของปรสุราม
  ฤชาษมา แปลว่า ผุ้อ่อนน้อมอันเลื่องลือ
  อรฤชา แปลว่า นางงามอันเลื่องลือ
  วรปภา แปลว่า ผู้มีรัศมีอันประเสริฐ
  สุรภา แปลว่า ผู้มีรัศมีเป็นทิพย์
  ษมภร แปลว่า ผู้ค้ำจุนการอ่อนน้อม
  สุภาตา แปลว่า หญิงผู้งดงาม
  ศุภกร แปลว่า ผู้ทำความดีงาม
  ศภากร แปลว่า แสงอันสวยงาม (ศภา มาจาก โศภา กร่อนสระโอทิ้ง)
  อุภากร ไม่มีคำแปลครับ เปลี่ยนเป็น อาภากร แปลว่า พระอาทิตย์ (ทักษาเลขได้เท่ากัน)
  สกากร แปลว่า ผู้เล่นสกา (เกมส์ทอดลูกเต๋า)
  ศกาภร แปลว่า ผู้ค้ำจุนยุคสมัย
  ชื่อทักษา 14 สำหรับหญิงวันศุกร์
  กัตติกา แปลว่า ดาวลูกไก่
  จิดาภา แปลว่า ผู้รุ่งเรืองมาก
  ชนัดดา แปลว่า ผู้ให้กำเนิด
  นิชาภา แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรืองและบริสุทธิ์
  สุกฤตา แปลว่า ผู้สร้างความดี
  กษมบดี แปลว่า ผู้ยิ่งใหญ่ที่อดทน , ผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นดิน
  กนกชุดา แปลว่า เรืองรองดังทองคำ
  เกตุญาดา แปลว่า นักปราชญ์ผู้เป็นธงชัย
  ณฤดี แปลว่า ผู้ยินดีในความรู้
  นภาดล แปลว่า ชั้นฟ้า
  ปทิตตา แปลว่า ผู้รุ่งเรืองแล้ว
  ชื่อทักษา 14 สำหรับหญิงวันเสาร์
  ภาวนา แปลว่า ธรรมที่ควรทำให้เจริญขึ้น
  กวิตา แปลว่า กาพย์กลอน
  จารุภา แปลว่า ผู้งามผุดผ่อง,ผู้มีรัศมีงาม
  ปทิตตา แปลว่า ผู้รุ่งเรืองแล้ว
  ภาวิดา แปลว่า ผู้ฝึกฝนมาดีแล้ว
  ชื่อหญิงเกิดวันเสาร ทักษา 14
  กัตติกา แปลว่า ดาวลูกไก่
  จิดาภา แปลว่า ผู้รุ่งเรืองมาก
  ชนัดดา แปลว่า ผู้ให้กำเนิด
  นิชาภา แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรืองและบริสุทธิ์
  สุกฤตา แปลว่า ผู้สร้างความดี
  กษมบดี แปลว่า ผู้ยิ่งใหญ่ที่อดทน , ผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นดิน
  กนกชุดา แปลว่า เรืองรองดังทองคำ
  เกตุญาดา แปลว่า นักปราชญ์ผู้เป็นธงชัย
  ชื่อทักษา 15 สำหรับหญิงวันพุธกลางวัน (เนื่องจากทักษาเลขต่ำ อาจไม่ได้ครบดังใจครับ)
  เกสรา แปลว่า เกสรดอกไม้
  กิรณา แปลว่า ผู้มีรัศมีเรืองรอง
  ปาลิกา แปลว่า ผู้คุ้มครอง
  กฤศรดา แปลว่า ผู้ยินดีเพียงแต่น้อย
  เขมรดา แปลว่า ผู้ยินดีแล้วในความสุข
  กนกรตา แปลว่า ผู้ยินดีในทองคำ
  ชื่อทักษาเลข 15 หญิงเกิดวันพฤหัส(ที่ขึ้นด้วยสระเป็นศรี)
  ญาธิป แปลว่า ผู้เป็นใหญ่เพราะความรู้
  ญาณัท แปลว่า ผู้ให้ความรู้
  กชกมล แปลว่า ผู้มีใจบริสุทธิ์ดังดอกบัว
  เบญญาภา แปลว่า ผู้รุ่งเรืองด้วยปัญญา
  เกสรา แปลว่า เกสรดอกไม้
  เปมิกา แปลว่า ผู้เป็นที่รัก
  ชัญญา แปลว่า ผู้รู้อันประเสริฐ
  ปาลิกา แปลว่า ผู้คุ้มครอง
  สุชญา แปลว่า ผู้มีความรู้ดี
  อุชุกร แปลว่า ผู้สัตย์ชื่อที่รุ่งเรือง
  อุรุชา แปลว่า ผู้เกิดมาเป็นใหญ่
  ณฐพร แปลว่า ผู้ประเสริฐด้วยความรู้ -26
  ณภัทร แปลว่า ผู้ฉลาดและดีงาม
  ณฤทัย แปลว่า ผู้อยู่ในดวงใจ -19
  ณหทัย แปลว่า ผุ้อยู่ในดวงใจ
  ดาริน แปลว่า ดวงดาว ทักษา 15
  รุ่งนภา แปลว่า ฟ้าวันใหม่ ทักษา 15
  รัชญา แปลว่า ผู้รอบรู้ความเป็นพระราชา -15
  ชื่อทักษา 15 สำหรับหญิงวันศุกร์ มีศรีและมนตรีในชื่อ
  ปทิตภาชา แปลว่า ผู้เกิดมามีรัศมีอันรุ่งเรืองยิ่ง
  ณัทชุดา แปลว่า ผู้รุ่งเรืองในการให้ความรู้
  กนกบงกช แปลว่า ดอกบัวทองคำ
  ณัชปภา แปลว่า ผู้รุ่งเรืองในการให้ความรู้
  ณิชบดี แปลว่า ผู้ยิ่งใหญ่ที่บริสุทธิ์
  ทักษา 15 สำหรับหญิง วันศุกร์
  กฤติมา แปลว่า นักปราชญ์
  กนกนุช แปลว่า หญิงที่มีคุณค่าดังทองคำ
  เขมิกา แปลว่า ผู้มีความสุขสำราญ
  ชนานาถ แปลว่า ผู้เป็นที่พึ่งของหมุ่ชน (ศรีนำ)
  ชิดชนก แปลว่า ผู้ใกล้ชิดบิดา (ศรีนำ)
  ชนิดาภา แปลว่า ผู้มีรัศมีในการเกิด (ศรีนำ + มนตรี)
  ญาธิป แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ด้วยความรู้ (ศรีนำ+มนตรี)
  สุชญา แปลว่า ผู้รอบรู้ดี
  นงนุช แปลว่า ผู้หญิง
  ชื่อทักษา 15 สำหรับหญิงวันศุกร์ (มีศรีนำและมีมนตรี)
  ชนะปภา แปลว่า รัศมีแห่งชัยชนะ
  ฌานปภา แปลว่า แสงสว่างแห่งการเพ่งพิศ
  ชนิดาภา แปลว่า รัศมีของผู้ให้กำเนิด
  ทักษา 15 สำหรับหญิง วันศุกร์
  กฤติมา แปลว่า นักปราชญ์
  กนกนุช แปลว่า หญิงที่มีคุณค่าดังทองคำ
  เขมิกา แปลว่า ผู้มีความสุขสำราญ
  ชนานาถ แปลว่า ผู้เป็นที่พึ่งของหมุ่ชน (ศรีนำ)
  ชิดชนก แปลว่า ผู้ใกล้ชิดบิดา (ศรีนำ)
  ชนิดาภา แปลว่า ผู้มีรัศมีในการเกิด (ศรีนำ + มนตรี)
  ญาธิป แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ด้วยความรู้ (ศรีนำ+มนตรี)
  สุชญา แปลว่า ผู้รอบรู้ดี
  นงนุช แปลว่า ผู้หญิง
  ชนะปภา แปลว่า รัศมีแห่งชัยชนะ (ศรีนำ+มนตรี)
  ฌานปภา แปลว่า แสงสว่างแห่งการเพ่งพิศ (ศรีนำ+มนตรี)
  ชนิดาภา แปลว่า รัศมีของผู้ให้กำเนิด(ศรีนำ+มนตรี)
  ชื่อทักษา 15 สำหรับหญิงพุธกลางคืน
  โชติกา แปลว่า ผู้รุ่งเรือง
  กนกนุช แปลว่า หญิงผู้มีค่าดังทองคำ
  ชลญาดา แปลว่า หญิงนักปราชญ์แห่งสายน้ำ
  ชัญญา แปลว่า ผุ้ประเสริฐ
  นงนุช แปลว่า น้องหญิง
  นรากร แปลว่า บ่อเกิดแห่งคน,ผู้สร้างคน
  อุรุชา แปลว่า ผู้เกิดมายิ่งใหญ่
  ทักษาเลข 15
  วฤณดา แปลว่า หญิงของเทวดา
  วฤณภา แปลว่า ความรุ่งเรืองจากเทวดา
  รภัทภร แปลว่า ผู้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ
  ชื่อทักษาเลข 15 สำหรับวันจันทร์
  จงกล แปลว่า บัว,บัวสาย
  ณภัทร แปลว่า ผู้ดีงามด้วยความรู้
  ทัดทอง แปลว่า ผู้ประดับทอง
  ภรภัทร แปลว่า ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ
  ภัทรภร แปลว่า ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ


  ชื่อที่มีทักษาเลข 15 (เกิดวันพฤหัส มีสระเป็นศรี ชื่อเลือกศรีขึ้นต้นให้ครับ)
  เขมิกา แปลว่า ผู้มีความสุขสำราญ
  เกสรา แปลว่า เกสรดอกไม้
  เบญญาภา แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรืองด้วยปัญญา
  เปมิกา แปลว่า ผู้เป็นที่รัก
  อุรุชา แปลว่า ผู้เกิดมายิ่งใหญ่
  แสงแข แปลว่า แสงจันทร์
  ชัญญา แปลว่า ผู้ประเสริฐ (อุตสาหะนำ)
  ปาลิกา แปลว่า ผู้คุ้มครอง (บริวารนำ)
  ปุณณภา แปลว่า ผู้มีรัศมีเต็ม (บริวารนำ)
  สุชญา แปลว่า ผู้มีความรู้ดี (เดชนำ)
  ชื่อที่มีทักษา 15 สำหรับชายวันอังคาร
  จงธาดา แปลว่า ต้องเป็นผู้สร้าง
  จดุรชา แปลว่า เกิดสี่หน ,เกิดมาฉลาด
  จำธฤต แปลว่า ผู้เฝ้าตั้งมั่น
  จตุเดช แปลว่า ผู้อำนาจทั้งสี่ทิศ
  นฤชิต แปลว่า ผู้ชนะ
  ภาคิน แปลว่า ผู้มีโชค
  ภาวัต แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรือง
  ชื่อชาย เกิดวันพฤหัส ทักษาเลข 15
  ศุภัช แปลว่า เกิดมาดีงาม
  กมลภู แปลว่า ผู้เป็นใหญ่
  ชวาล แปลว่า ผู้รุ่งโรจน์
  ประภาณภณ แปลว่า ผู้พูดผู้เล่าเก่ง
  กฤชปภพ แปลว่า ผู้นำที่เฉียบแหลม
  อรุษ แปลว่า ผู้ไม่โกรธ
  อัชชา (อัชฌา) แปลว่า ผู้มีกริยาดี
  ชื่อสำหรับชายเกิดวันพฤหัส ทักษาเลข 15
  ศุภัช แปลว่า ผู้เกิดมาดีงาม
  กมลภู แปลว่า ผู้เป็นใหญ่,ชื่อของพระพรหม
  ชวาล แปลว่า ผู้โชติช่วง,ผู้รุ่งเรือง
  อรุษ แปลว่า ผู้ไม่โกรธ
  พฤฒา แปลว่า ผู้ควรเคารพ
  ประภาณภณ แปลว่า ผูพูดเก่งมาก
  กฤชปภพ แปลว่า ผู้นำที่เฉียบแหลม
  ชื่อทักษา 20 สำหรับหญิงเกิดวันศุกร์
  กันติชา แปลว่า ผู้เกิดด้วยความรัก
  กานติมา แปลว่า ผู้งามด้วยความรัก
  จินตภา แปลว่า ผู้สว่างทางความคิด
  ธัญชนก แปลว่า ผู้เกิดความโชคดี
  นิพาดา แปลว่า ผู้นอบน้อมถ่อมตน
  ปัณฑิกา แปลว่า ผู้รอบรู้และฉลาด
  อภิญญา แปลว่า ผู้มีความรู้อันยิ่งใหญ่,ผู้มีปัญญาเลิศ
  ชื่อสำหรับชาย วันพฤหัส ทักษาเลข 23
  สรสิช แปลว่า ดอกบัว
  กลวชิร แปลว่า ดูจเพชรที่งดงาม
  ชวัลกร แปลว่า ผู้สร้างความรุ่งเรือง
  วัลลภ แปลว่า คนโปรด
  ชยังกูร แปลว่า เชื้อสายผู้มีชัยชนะ
  จิรภาส แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรืองนาน
  ดลจิณณ์ แปลว่า ผู้ประพฤติดีแล้วเป็นพื้นฐาน (อายตนะ 7)
  (ต่อกระทู้ต่อไป)

  การตั้งชื่อและแปลชื่อโดยคุณอุบาสกนพกรณ์
  จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน
  - ของดตอบคำถามเป็นการส่วนตัว
  - ของดการแจ้งลบกระทู้ (โดยไม่มีเหตุอันควร) หลังจากที่ได้คำตอบแล้ว
  - กรุณาตั้งคำถามให้ตรงตามหมวดหมู่อักษร
  - ขอตอบวันละ 3 ชื่อ (กรุณารอคิวหากมีผู้ถามเข้ามามาก)


  ขอชื่อใหม่ต้อง...
  1. แจ้งชื่อนามสกุลหรือทักษาเลข
  2. วันเกิด(จ-อ)
  3. อาชีพ
  4. เหตุผล(เพื่อวิเคราะห์ชื่อมงคล)
 6. รูปส่วนตัว noppakorn

  noppakorn said:

  วิธีตั้งชื่อที่เป็นมงคล ตามหลักโหราศาสตร์

  ทักษาเลข 24
  วฤณพร แปลว่า พรจากเทวดา
  วฤณทารรดา แปลว่า ความยินดีของเทวดา (วะ ริน ทาน ระ ดา)
  วฤณอรภา แปลว่า ผุ้มีรัศมีงามดุจเทวดา (วะ ริน ออน ระ พา)
  วฤนท์ภา แปลว่า ผู้มีรัศมีมากมาย
  สกุลปาล แปลว่า ผู้รักษาตระกูล
  ชื่อทักษา 24 สำหรับหญิงเกิดวันศุกร์ (ห้าม ย ร ล ว)
  มธุภาณี แปลว่า ผู้พูดจาไพเราะอ่อนหวาน
  ณิชธฤดี แปลว่า ผู้ตั้งมั่นในความบริสุทธิ์
  ณิชนิตา แปลว่า ผู้ได้รับการอบรมอย่างดีและบริสุทธิ์
  เกษมณี แปลว่า ดวงแก้วที่มีคุณค่าอันสวยงาม
  ธัญธิตา แปลว่า ลูกสาวผู้โชคดี
  มนสิชา แปลว่า ผู้เกิดมาดีงามด้วยดวงใจ,ความรัก
  เจนนิชา แปลว่า ความชำนาญที่เป็นของต้นเอง
  จินตปภาดา แปลว่า ผู้รุ่งเรืองด้วยความคิด
  จินตญดา แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีความไตร่ตรอง
  จิณณปภา แปลว่า ผู้มีรัศมีอันประพฤติดีแล้ว
  จินตนา แปลว่า ผู้มีความคิด
  ทักษา 24 สำหรับหญิงวันเสาร์
  กัลยากร แปลว่า ผู้สร้างความเป็นสิริมงคล,ผู้สร้างความสมบูรณ์พูนสุข
  สุภัคชญา แปลว่า ผู้รู้ที่มีโชคอันดีงาม
  ธารภาคิน แปลว่า ผู้มีโชคที่ดำรงไว้
  ธัญกมล แปลว่า หัวใจแห่งโชค
  ภครมตี แปลว่า กามเทพแห่งโชค
  ธัญญรตา แปลว่า ผู้ยินดีใชค
  ภัคปพน แปลว่า ผู้บริสุทธิ์ที่มีโชค
  กฤตชนะชล แปลว่า สายน้ำผู้ได้ชัยชนะแล้ว,ผู้ได้ทำชัยชนะด้วยน้ำ
  กฤตพัตตา แปลว่า ผู้กระทำการและปฏิบัติตนอยู่ในศีล (พัตตา มาจาก บาลีว่า พตต แปลว่า พรต)
  ชื่อที่ทักษาเลขได้ 24
  ธรรมนาถ แปลว่า ที่พึ่งแห่งคุณความดี
  ธัญพร แปลว่า ผู้มีโชคอันประเสริฐ
  นัทธมน แปลว่า ผู้มีใจผูกพัน
  นลชลกร แปลว่า เมฆผู้เปล่งแสง
  ธฤตชลธร แปลว่า ทะเลที่ตั้งมั่น , เมฆที่ตั้งมั่น
  กรวรรณ แปลว่า ผู้มีผิวพรรณงดงาม
  กฤตัชญ์ แปลว่า ผู้มีความกตัญญู (กริ- ตัด) ( การันต์ หมายถึงไร้โรคภัย)
  กฤตาณัฐ แปลว่า ผู้ถูกสร้างให้เป้นปราชญ์
  กัลยกร แปลว่า ผู้สร้างสิริมงคล
  นันทิญา แปลว่า ผู้มีความรู้และมีความสุข
  ทักษาเลขที่มี 24 ดังนี้ครับ
  ธรรมนาถ แปลว่า ที่พึ่งแห่งคุณความดี
  ธัญพร แปลว่า ผู้มีโชคอันประเสริฐ
  นงนภัส แปลว่า หญิงผู้งามดุจนางฟ้า
  นัทธมน แปลว่า ผู้มีใจผูกพัน
  นลชลกร แปลว่า เมฆผู้เปล่งแสง
  ธฤตชลธร แปลว่า ทะเลที่ตั้งมั่น,เมฆที่ตั้งมั่น
  ทักษา 24 สำหรับหญิง วันจันทร์
  จันทธฤต แปลว่า ผู้ตั้งมั่นในความงาม (จัน ทะ ทริด)
  จันตฤณ แปลว่า ต้นหญ้าบนดวงจันทร์
  ชื่อ ทักษาเลข 24 สำหรับคนเกิดวันพฤหส
  ปฎิญญา แปลว่า ผู้ให้คำมั่นสัญญา สรสิช แปลว่า ดอกบัว
  อาวิภัช แปลว่า ผู้ทำความกระจ่าง
  อิษฏา แปลว่า น่าปรารถนา
  คณิศร แปลว่า ผุ้เป็นใหญ่ในหมู่คน
  ชยพล แปลว่า ผุ้มีกำลังชัยชนะ
  ชาคริยา แปลว่า ผู้มีความเพียร
  ปภินวิช แปลว่า ผู้มีความรู้แตกฉาน
  พิรชับ แปลว่า นักรบผู้เก่งกล้า
  ทักษา 24 สำหรับหญิงวันอาทิตย์
  ยลภัทร แปลว่า ผู้มีความดีงามอันน่ามอง
  จิตภัทรา แปลว่า ผู้มีใจดีงาม
  ภูริปฐมา แปลว่า ผู้เป็นที่หนึ่งของแผ่นดิน
  ยลธิดา แปลว่า ลูกสาวผู้น่ารักน่ามอง
  ชื่อทักษา 24 สำหรับหญิงวันจันทร์
  กมลพร แปลว่า ผู้มีใจอันประเสริฐ
  กรวรรณ แปลว่า ผู้มีผิวพรรรณงาม
  กัลยกร แปลว่า ผู้สร้างสาวงาม
  ชนุตร์ แปลว่า ผู้ดีกว่าคนทั้งหลาย
  นงนภัส แปลว่า นางสวรรค์(นางฟ้า)
  นัทธมน แปลว่า ผู้มีใจผูกพัน
  อรชพร แปลว่า ผู้บริสุทธิ์ยิ่ง (อะ ร ะชะ พน)
  ณัชชวกร แปลว่า ผู้ปราดเปรื่องที่เกิดมาให้ความรู้ (นัด ชะ วะ กอน)
  รตนลภน แปลว่า ผู้มีลาภอันประเสริฐ (ระ ตะ นะ ละ พน)
  ธัญญชนก แปลว่า ผู้กำเนิดโชค,ผู้กำเนิดสิ่งอันประเสริฐ
  ธัญกมล แปลว่า หัวใจแห่งโชค
  ธัญปวร แปลว่า ผู้สูงส่งทางโชคดี
  ธัญรตน แปลว่า ผู้รุ่งเรืองทางโชค,ดวงแก้วแห่งโชค
  ธนัญกนก แปลว่า ผุ้มีความรู้เรื่องทองคำและทรัพย์สิน
  ธนัญดล แปลว่า ผู้มีหลักฐานและความรู้ทางทรัพย์
  ธนัชญภร แปลว่า ผู้ค้ำจุนและสร้างทรัพย์
  ธัญลภน แปลว่า ผู้มีลาภและโชค,ผู้ได้รับโชค
  ณัชชวกร แปลว่า ผู้มีเชาว์และรอบรู้
  ชื่อที่มีทักษา 24 เหมาะกับหญิงวันพุธกลางวัน
  ธัญกมล แปลว่า หัวใจแห่งโชค
  ภครมตี แปลว่า กามเทพแห่งโชค
  ธัญญรตา แปลว่า ผู้ยินดีในโชค
  ภัคปพน แปลว่า ผู้บริสุทธิ์ทีมีโชค
  แพรธารา แปลว่า หยาดน้ำที่งามระยิบระยับดังไหมแพร,ลำธารที่งามวาวราวผ้าแพร
  ชื่อที่มีทักษา 24 สำหรับหญิงวันพฤหัส
  ษมาภูรี แปลว่า ผู้มีปัญญากว้างไกลและนอบน้อมถ่อมตน
  อิษฏา แปลว่า ผู้น่าปรารถนา
  สกุลปาล แปลว่า ผู้รักษาตระกูล
  ศริญญา แปลว่า ผู้มีความรู้เป็นมงคลอันประเสริฐ
  พริมาภา(มาจาก พร +อิม+อาภา) แปลว่า แสงสว่างอันประเสริฐ,รัศมีความงามอันประเสริฐ (พริม บางท่านแปลว่า เรียบร้อย)
  หัสชากร แปลว่า ผู้ทำให้เกิดความร่าเริง
  ชื่อทักษา 24 สำหรับหญิงเกิดวันพฤหัส (สระ เป็นศรี รวม อ )
  เกษมณี แปลว่า ดวงแก้วมณีอันสวยงาม
  เขมจิรา แปลว่า ผู้มีความสบายใจตลอดกาล,ผู้มีความสงบอันยั่งยืนนาน(ในหนังสือแปลชื่อแปลว่า มีความปลอดภัยตลอดกาล)
  เขมรุจิ แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรืองและเป็นสุข(หนังสือแปลชื่อ แปลว่า ผู้ชอบความปลอดภัย "เขม แปลว่า สงบ,สบายใจ,รุจิ แปลว่า รุ่งเรือง,ความงาม)
  เบญญพร แปลว่า ผู้มีความประเสริฐทางปัญญา
  เปรมกุลชา แปลว่า ผู้เกิดมาในตระกูลที่เปี่ยมด้วยความรัก
  ไปรยา แปลว่า ผู้เป็นที่รัก
  อรอุรชา แปลว่า ลูกสาวที่งดงาม
  ชื่อทักษา 24 สำหรับหญิงวันศุกร์ (วิกานดา ดวงมณี ทักษา 26 รวม 50)
  ศกุณสุภา แปลว่า ผู้ดีงามดังนก
  ศตกันตา แปลว่า ผู้สวยเต็มร้อย
  ศศิปภาดา แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรืองดังดวงจันทร์
  ศศินา แปล่ว่า ดวงจันทร์
  ศุภขจี แปลว่า ผู้งามสดใสและดีงาม
  ศุภขจิต แปลว่า ผู้ประดับแล้วด้วยความงาม
  โศภิตชุดา แปลว่า ผู้รุ่งเรืองด้วยความงาม
  ศกุณสุภา แปลว่า ผู้ดีงามดังนก
  อินทกันตา แปลว่า ความน่ารักของผู้ยิ่งใหญ่
  อินทุชญา แปลว่า ผู้มีความรู้งามดังดวงจันทร์
  อิงอุษา แปลว่า ยามเช้าที่น่าพึ่งพา
  อิงคกันตา แปลว่า ความน่ารักอันน่าอัศจรรย์
  ทิพปทิตา แปลว่า ผู้รุ่งเรืองแห่งสวรรค์ (ปทิต+สระอา)
  ทิพธามา แปลว่า ผู้มียศศักดิ์แห่งสวรรค์ (ธาม + สระอา)
  ทิพกษมา แปลว่า แผ่นดินสวรรค์ (กษม+สระอา)
  ทิพชานาภา แปลว่า ผู้รุ่งเรืองแห่งสวรรค์
  ชื่อทักษา 24 สำหรับหญิงวันศุกร์
  ชนนภัส แปลว่า ผู้งามจากเชื้อสาย
  ชัญญษมา แปลว่า ผู้อ่อนน้อมที่มีความประเสริฐ
  ชินปฐมา แปลว่า ผุ้เป็นที่หนึ่งในชัยชนะ
  ชวมัทนา แปลว่า ผู้ย่ำยีความชั่วด้วยความฉลาดมีไหวพริบ
  ทักษาเลข 24
  หฤษฏิ์ แปลว่า ผู้ที่น่าชื่นชมยินดี
  สกลญาณ แปลว่า ผู้หยั่งรู้สรรพสิ่ง
  คณิสร แปลว่า ผู้ยิ่งใหญ่ในหมู่คน
  ครองลาภ แปลว่า ผู้มีโชคอยู่เนือง
  สรสิช แปลว่า ดอกบัว
  ภูมิปวร แปลว่า ผู้ประเสริฐในแผ่นดิน
  อาวิภัช แปลว่า ผู้ทำความกระจ่าง
  อิษฏา แปลว่า น่าปรารถนา
  คณิศร แปลว่า ผุ้เป็นใหญ่ในหมู่คน
  ชยพล แปลว่า ผุ้มีกำลังชัยชนะ
  ชาคริยา แปลว่า ผู้มีความเพียร
  ปฎิญญา แปลว่า ผู้ให้คำมั่นสัญญา
  ปภินวิช แปลว่า ผู้มีความรู้แตกฉาน
  พิรชับ แปลว่า นักรบผู้เก่งกล้า
  ชื่อทักษาเลข 24 สำหรับชายวันอาทิตย์
  จตุรภัทร แปลว่า ผู้ดีงามด้วยอายุ วรรณะ สุข พละ
  จักรภพ แปลว่า ประเทศที่รวมกลุ่มกัน,แวดวงของแผ่นดิน
  จักริน แปลว่า พระราชา
  จิรเวช แปลว่า ผู้มีความรู้ที่ยั่งยืน
  จิรภัทร แปลว่า ผู้มีความดีงามตลอด
  จิรายุ แปลว่า ผู้มีอายุยืน
  จุฑาภวิล แปลว่า ผู้มีความเป็นอยู่เป็นยอด
  ชื่อชายทักษา 24 เกิดวันจันทร์ มูละนำ
  ปัณณทัต แปลว่า ผู้ให้ความรู้
  ปัณณธร แปลว่า ผู้ทรงความรู้
  ปวรกมล แปลว่า หัวใจอันประเสริฐ
  ปฐมชนน แปลว่า เชื้อสายอันเป็นที่หนึ่ง
  บวรลภน แปลว่า ลาภอันล้ำเลิศ
  ภัทรพล แปลว่า ผู้มีกำลังอันดีงาม
  ภวัตวร แปลว่า ผู้ประเสริฐและเจริญ
  มนภวัต แปลว่า ผู้เจริญทางใจ
  ปณตธนัท แปลว่า ผู้ร่ำรวยที่อ่อนน้อม
  ชื่อทักษาเลข 24 สำหรับชายวันอังคาร
  จตุรภัทร แปลว่า ผู้ดีงามด้วยอายุ วรรณะ สุข พละ
  จิรเวช แปลว่า ผู้มีความรู้ที่ยั่งยืน
  จิรภัทร แปลว่า ผู้มีความดีงามตลอด
  จิรายุ แปลว่า ผู้มีอายุยืน
  ชนัตธาม แปลว่า ผู้มีเกียรติจากฝูงชน
  ชลัชปณต แปลว่า การไหว้เหมือนดอกบัว
  ชัยปทิต แปลว่า ผู้รุ่งเรืองแล้วด้วยชัยชนะ
  ชยปยุต แปลว่า ผู้ขยันขันแข็งในชัยชนะ
  ชื่อชายที่มีทักษาเลข 24
  กฤตัชญ์ (กริด ตัด) แปลว่า ผู้รู้คุณคน,ผู้กตัญญู
  กฤชนพัต แปลว่า การริเริ่มใหม่ด้วยความเฉียบแหลม
  กฤชนนท์ แปลว่า ผู้เป็นที่ชื่นชอบเพราะความฉลาดเฉียบแหลม
  จงกฤตเมธ แปลว่า ต้องมีปัญญาแน่นอน
  เกริกชนน แปลว่า ผู้มีเชื้อสายที่เลื่องลือ
  ชื่อทักษาเลข 24 สำหรับชายวันอังคาร
  จตุรภัทร แปลว่า ผู้ดีงามด้วยอายุ วรรณะ สุข พละ
  จิรเวช แปลว่า ผู้มีความรู้ที่ยั่งยืน
  จิรภัทร แปลว่า ผู้มีความดีงามตลอด
  จิรายุ แปลว่า ผู้มีอายุยืน
  ชนัตธาม แปลว่า ผู้มีเกียรติจากฝูงชน
  ชลัชปณต แปลว่า การไหว้เหมือนดอกบัว
  ชัยปทิต แปลว่า ผู้รุ่งเรืองแล้วด้วยชัยชนะ
  ชยปยุต แปลว่า ผู้ขยันขันแข็งในชัยชนะ
  ชื่อทักษาเลข 24 สำหรับชายวันอาทิตย์
  จตุรภัทร แปลว่า ผู้ดีงามด้วยอายุ วรรณะ สุข พละ
  จักรภพ แปลว่า ประเทศที่รวมกลุ่มกัน,แวดวงของแผ่นดิน
  จักริน แปลว่า พระราชา
  จิรเวช แปลว่า ผู้มีความรู้ที่ยั่งยืน
  จิรภัทร แปลว่า ผู้มีความดีงามตลอด
  จิรายุ แปลว่า ผู้มีอายุยืน
  จุฑาภวิล แปลว่า ผู้มีความเป็นอยู่เป็นยอด
  ชื่อที่มีทักษาเลข 24 มีเดชและศรีอยู่และนำหน้า
  กฤตัชญ์ (กริด ตัด) แปลว่า ผู้รู้คุณคน,ผู้กตัญญู
  กฤชนพัต แปลว่า การริเริ่มใหม่ด้วยความเฉียบแหลม
  กฤชนนท์ แปลว่า ผู้เป็นที่ชื่นชอบเพราะความฉลาดเฉียบแหลม
  จงกฤตเมธ แปลว่า ต้องมีปัญญาแน่นอน
  เกริกชนน แปลว่า ผู้มีเชื้อสายที่เลื่องลือ
  ชื่อทักษา 24 สำหรับชาย วันเสาร์ ขี้นด้วย ชิน
  ชินโชติ แปลว่า ความรุ่งเรืองของผู้ชนะ
  ชินทยุต แปลว่า ความสว่างชัดแจ้งของผู้มีชัยชนะ
  ชินนคร แปลว่า ผู้ยิ่งใหญ่ที่มีชัยชนะ
  ชินบัญชา แปลว่า ผู้ได้เป็นใหญ่ด้วยชัยชนะ
  ชินภูริช แปลว่า แผ่นดินของผู้ชนะ
  ชินภูธิป แปลว่า ราชาผู้ชนะ
  ชินวิภู แปลว่า ผู้เป็นเจ้าผู้ชนะ
  ชินชวกร แปลว่า ผู้มีเชาวน์และมีชัยชนะ
  ชื่อทักษา 24 สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์
  ญาณธนกร แปลว่า ผู้สร้างทรัพย์ด้วยความรู้
  ญานณาธร แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้
  ญานธนัท แปลว่า ผู้ร่ำรวยด้วยความรู้
  ญาณันกร แปลว่า ผู้สร้างความยินดีด้วยความรู้
  จิตตธร แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งความคิด
  ชื่อชายทักษา 24 เกิดวันจันทร์ มูละนำ
  ปัณณทัต แปลว่า ผู้ให้ความรู้
  ปัณณธร แปลว่า ผู้ทรงความรู้
  ปวรกมล แปลว่า หัวใจอันประเสริฐ
  ปฐมชนน แปลว่า เชื้อสายอันเป็นที่หนึ่ง
  บวรลภน แปลว่า ลาภอันล้ำเลิศ
  ภัทรพล แปลว่า ผู้มีกำลังอันดีงาม
  ภวัตวร แปลว่า ผู้ประเสริฐและเจริญ
  มนภวัต แปลว่า ผู้เจริญทางใจ
  ปณตธนัท แปลว่า ผู้ร่ำรวยที่อ่อนน้อม
  ชื่อทักษา 24 สำหรับชายวันศุกร์
  กฤตัชญ์ (กริด ตัด) แปลว่า ผู้รู้คุณคน,ผู้กตัญญู
  กฤชนพัต แปลว่า การริเริ่มใหม่ด้วยความเฉียบแหลม
  กฤชนนท์ แปลว่า ผู้เป็นที่ชื่นชอบเพราะความฉลาดเฉียบแหลม
  หฤษฏิ์ แปลว่า ผู้ที่น่าชื่นชมยินดี
  อิษฏา แปลว่า น่าปรารถนา
  ศุภกิตติ แปลว่า ผู้มีชื่อเสียงดีงาม
  กฤตกานต์ แปลว่า ผู้เป็นที่พอใจในการกระทำ
  ศุภปพน แปลว่า ผู้บริสุทธิ์ที่มีความดีงาม
  กฤตปณิธิ แปลว่า ผู้มีความตั้งใจในการกระทำ
  ชื่อทักษา 24 แก้ไขจากชื่อเดิม สำหรับชายเกิดวันจันทร์
  ธรรมปกร แปลว่า ผู้สร้างคุณงามความดี
  ธรรมปภร แปลว่า ผู้เลี้ยงดูค้ำจุนด้วยความดีงาม
  ชื่อทักษา 24 สำหรับชายวันอังคาร
  เหมภูมิ แปลว่า แผ่นดินทองคำ
  พรปวร แปลว่า ผู้สุดประเสริฐ
  รตนลภน (ระตะนะละพน) แปลว่า ผู้มีลาภอันประเสริฐ
  ภูมิมนู แปลว่า รักแผ่นดินดังดวงใจ
  ธฤตอนณ แปลว่า ผู้ไม่มีหนี้ที่มั่นคง
  หัสธร แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งความร่าเริง,ผู้รักษาความสนุกสนาน
  ภัสพร แปลว่า ผู้ประเสริฐและรุ่งเรือง
  เนธิศดา,เนธิสดา แปลว่า หญิงผู้ยิ่งใหญ่แห่งขุมทรัพย์
  ชื่อหญิงทักษา 24 วันจันทร์
  กชพรรณ แปลว่า ผิวพรรณงามดังดอกบัว
  กมลพร แปลว่า ผู้มีจิตใจประเสริฐ
  กรวรรณ แปลว่า ผู้มีผิวพรรณงดงาม
  กัลยกร แปลว่า ผู้สร้างสิริมงคล
  ธัญพร แปลว่า ผู้ประเสริฐและมีโชค
  ปัทมพร แปลว่า ผู้ประเสริฐดังดอกบัว
  วรฤทัย แปลว่า ผู้มีใจอันประเสริฐ
  วรณัน แปลว่า ผู้ได้รับการสรรเสริญ
  ทักษาชื่อ 24 หญิงวันอังคาร พยัญชนะ ศรี นำหน้า
  บุณยนุช แปลว่า หญิงสาวผู้มีบุญวาสนา
  ปราญชลี แปลว่า ผู้อ่อนน้อมถ่อมตน
  ปิยมน แปลว่า ผู้มีใจอันเป็นที่รัก
  ภัณฑิลา แปลว่า ผู้มีลาภ,ผู้มีความสุข
  ภัทรวดี แปลว่า ผู้มีความเจริญและดีงาม
  มธุภาณี แปลว่า ผู้พูดจาไพเราะอ่อนหวาน
  ชื่อทักษา 24 สำหรับหญิงวันอังคาร
  มีนญาดา แปลว่า นักปราชญ์หญิงแห่งเดือนมีนาคม
  มีนนภา แปลว่า ท้องฟ้าเดือนมีนาคม
  มีนาภร แปลว่า ผู้เลี้ยงดูเดือนมีนาคม
  มีนรชา แปลว่า สมบัติแห่งเดือนมีนาคม
  ชื่อที่มีทักษา 24 หญิงวันพุธกลางคืน
  ศริญญา แปลว่า ผู้มีความรู้อันเป็นมงคลประเสริฐ
  อนัญญา แปลว่า ผู้เป็นหนึ่งไม่มีสอง
  นวิยา แปลว่า ผู้สดชื่นเสมอ
  ชโนทัย แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรือง
  เตโชทัย แปลว่า ผู้รุ่งเรืองด้วยอำนาจ
  กนกรวี แปลว่า ผู้รุ่งเรืองดังทองคำ
  ดลรวี แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรืองเป็นพี้นฐาน
  ชื่อทักษา 24 สำหรับหญิง เกิดวันศุกร์
  จิตตนาถ แปลว่า ผู้เป็นที่พึ่งแห่งใจ,เจ้าหัวใจ
  ฐาปณี แปลว่า ผู้ดำรงมั่น
  ณัฐกฤตา แปลว่า ผู้ถูกสร้างให้เป็นนักปราชญ์
  ธัญธิตา แปลว่า บุตรสาวผู้โชคดี
  นัทธมน แปลว่า ผู้มีใจผูกพัน
  มธุกันตา แปลว่า ผู้งามและอ่อนหวาน
  มธุภาณี แปลว่า ผู้พูดจาอ่อนหวาน
  ชื่อทักษา 24 มี ช นำสำหรับหญิงวันศุกร์ (มีเดช หรือมนตรี ร่วม) บังคับพยัญชนะและตัวร่วมจะหาชื่อยากหน่อยครับ
  ชุติกันตา แปลว่ ผู้สวยงามและรุ่งเรือง
  ชามาขจี แปลว่า ความงามสดใสของบุตรสาว
  ชัญญเขมา แปลว่า ผู้มีความสุขในความรอบรู้
  ชินปณิดา แปลว่า ผู้ได้รับการยกย่องในชัยชนะ
  ชัชมัทนา แปลว่า นักรบผู้ทำลายความชั่วฃ
  โชติณิช แปลว่า ผู้บริสุทธิ์และรุ่งเรือง
  ชิษณุดลา แปลว่า ทำให้เกิดชัยชนะ
  ชิติปมุต แปลว่า ผู้หลุดพ้นที่ได้รับชัยชนะ
  ชินิปทุม แปลว่า ดอกบัวแห่งชัยชนถ
  ชื่อทักษา 24 สำหรับหญิงวันอาทิตย์
  ณัชชวกร แปลว่า ผู้ปราดเปรื่องที่เกิดมาให้ความรู้ (นัด ชะ วะ กอน)
  ณัฐกฤตา แปลว่า ผู้ถูกสร้างให้เป็นนักปราชญ์
  ณิชนิตา แปลว่า ผู้ได้รับการอบรมมาอย่างบริสุทธิ์
  ณกานต์ แปลว่า ผู้เป็นที่รักที่มีความรู้
  ณนรมน แปลว่า ผู้เป็นที่รักของผู้มีความรู้
  ณีรนุช แปลว่า หญิงสาวผู้บริสุทธิ์ผุดผ่อง
  การตั้งชื่อและแปลชื่อโดยคุณอุบาสกนพกรณ์
  จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน
  - ของดตอบคำถามเป็นการส่วนตัว
  - ของดการแจ้งลบกระทู้ (โดยไม่มีเหตุอันควร) หลังจากที่ได้คำตอบแล้ว
  - กรุณาตั้งคำถามให้ตรงตามหมวดหมู่อักษร
  - ขอตอบวันละ 3 ชื่อ (กรุณารอคิวหากมีผู้ถามเข้ามามาก)


  ขอชื่อใหม่ต้อง...
  1. แจ้งชื่อนามสกุลหรือทักษาเลข
  2. วันเกิด(จ-อ)
  3. อาชีพ
  4. เหตุผล(เพื่อวิเคราะห์ชื่อมงคล)
 7. รูปส่วนตัว noppakorn

  noppakorn said:

  วิธีตั้งชื่อที่เป็นมงคล ตามหลักโหราศาสตร์

  สำหรับผู้หญิง เกิดวันศุกร์ พยัญชนะกาลกิณีคือ ย ร ล ว ชื่อทักษาเลข 35 มีดังนี้
  ชุดาทัพพ์ แปลว่า สมบัติอันเรืองรอง
  ชามาติณณ์ แปลว่า ลูกสาวผู้ผ่านพ้นความทุกข์
  ชามาธมนต์ แปลว่า ลูกสาวผู้ไร้มลทิน
  ชมพูขัมน์ แปลว่า ต้นหว้าที่อดทน
  ชนะฐาปนี แปลว่า ผู้ดำรงมั่นในความไม่พ่ายแพ้
  ชนนสินี แปลว่า นางงามผู้สืบเชื้อสาย
  ชนุตต์นิชา แปลว่า ตนเองเป็นผู้สูงสุด
  สำหรับชาย เกิดวันอังคาร มีเดชนำ พยัญชนะกาลกิณีคือ ก ข ค ฆ ง ชื่อทักษาเลข 35 มีดังนี้
  ตรึงมนัส แปลว่า เป็นที่ติดตาตรึงใจผู้อื่น
  ทินรัตน์ แปลว่า ผู้มีแสงอาทิตย์,แก้วที่มีค่าดังอาทิตย์
  ธนพนธ์ แปลว่า ผู้รวบรวมทรัพย์
  ธนสิษฐ์ แปลว่า ผู้ร่ำรวยทรัพย์สิน
  ธีร์จุฑา แปลว่า ยอดนักปราชญ์
  ธีรสิทธิ แปลว่า ผู้มีความสำเร็จของนักปราชญ์
  ธรรมนัฐ แปลว่า ผู้รอบรู้ในพระศาสนา,ผู้รอบรู้คุณความดี
  ธีร์วรา แปลว่า ผู้ประเสริฐดังปราชญ์
  นาถวัฒน์ แปลว่า ผู้มีความเจริญเป็นที่พึ่ง
  นรพนธ์ แปลว่า ผู้ผูกใจคน
  นราวิชญ์ แปลว่า ผู้รอบรู้กว่าคนอื่น
  นิทธันต์ แปลว่า ผูไม่มีมลทินตลอดกาล
  นรวีร์ แปลว่า ผู้กล้าหาญกว่าคนอื่น
  นราวิชญ์ แปลว่า ผู้รอบรู้เหนือหมู่คน
  นิพนธ์ แปลว่า นักประพันธ์
  นิพัทธ์ แปลว่า ผู้นิรันดร
  ชื่อทักษา 24 สำหรับชายวันอังคาร (ชื่อคิดให้ใหม่)
  ภาวัตวิทย์ แปลว่า ผู้มีความรู้อันเจริญ
  ภูรีวิทย์ แปลว่า ผู้มีวิชาความรู้และปัญญากว้างไกล
  พชรวิทย์ แปลว่า ผู้มีความรู้ที่มีคุณค่าดุจเพชร
  ดรัณวิทย์ แปลว่า ผู้มีความรู้ที่สามารถข้ามพ้น
  ธนัทวิทย์ แปลว่า ผู้มีความรู้ที่ร่ำรวย
  ธมนวิทย์ แปลว่า ผู้มีความรู้ที่ไร้มลทิน
  ทักษาเลข 36 สำหรับหญิง
  วรรณวรี แปลว่า ผู้มีเชื้อสายอันประเสริฐ,ผิวพรรณงามเหมือนแก้ว
  วิตราลัย แปลว่า ผู้มีแหล่งสมบัติ (วิด - ตรา - ลัย)
  วิศัลยา แปลว่า ผู้ไม่มีทุกข์โศกในใจ
  สุขิมาล แปลว่า ผู้มีตระกูลสูง
  ลภัสปาลิน แปลว่า ผู้รักษาลาภ
  ยุพาลภัส แปลว่า ลาภของหญิงสาว
  ลภัสยุพา แปลว่า หญิงสาวทีมีลาภ
  สุภัทรธนัน แปลว่า ผู้มีทรัพย์ที่เจริญรุ่งเรือง
  อนันตาพร แปลว่า มีพรมากมาย
  เหมนิลยา แปลว่า ผู้มีที่อยู่อาศัยเป็นทองคำ,ที่อยู่อาศัยอันร่ำรวยเงินทองมากมาย
  ลภณไปรยา แปลว่า ผู้เป็นที่รักอันมีโชคลาภ
  สธนรุจยา แปลว่า ผู้น่ารักและร่ำรวย
  รติรัตน์ แปลว่า แก้วที่น่ายินดี,ผู้มีคุณค่าน่ายินดี
  ชื่อทักษา 36 สำหรับหญิงวันจันทร์
  ธัญวลัย แปลว่า กำไลแห่งโชคดี
  นงลักษณ์ แลว่า ผู้มีลักษณะสมเป็นหญิงสาว
  ณัทธมนต์ แปลว่า ผู้ไร้มลทินที่ให้ความรู้
  นลรัตน์ แปลว่า แก้วที่เปล่งแสง
  ธรณ์ฤทัย แปลว่า ดวงใจแห่งแผ่นดิน,หัวใจที่น่าจดจำ
  นภัสวรรณ แปลว่า ผู้มีผิวผุดผ่องดั่งท้องฟ้า
  นภัสนฏกร แปลว่า ผู้สร้างนักรำแห่งท้องฟ้า
  นภัสนรมน แปลว่า ผู้เป็นดวงใจของชนบนท้องฟ้า(เทวดา)
  นภัสนรวร แปลว่า ผู้ประเสริฐบนท้องฟ้า
  นภัสภรณ์ แปลว่า ผู้ประดับท้องฟ้า
  ทักษา 36 สำหรับหญิงเกิดวันจันทร์ คล้องจองเป็นคู่ๆ ตามสี
  กมลนันท์ แปลว่า ผู้เป็นที่ยินดีแห่งดวงใจ
  กันต์ฤทัย แปลว่า ดวงใจอันเป็นที่รัก
  ชวัลพัชร แปลว่า ผู้มีคุณค่าที่ทอแสงประกาย,เพชรที่ทอประกายแสง
  วัชรธวัล แปลว่า ผู้บริสุทธิ์ดังเพชร
  ธัญวลัย แปลว่า กำไลที่ดีเลิศ
  วลัยพร แปลว่า กำไลที่งดงาม
  วัชร์นล แปลว่า เพชรที่เปล่งแสง
  อมลวรรณ แปลว่า ผู้มีผิวพรรณบริสุทธิ์
  ชื่อสำหรับคนเกิดวันจันทร์ หญิง ทักษาเลข 36
  ธัญวลัย แปลว่า ผุ้มีโชคหมุนเวียน,กำไลที่ดีเลิศ
  นงลักษณ์ แปลว่า ผู้หญิงสาวที่มีลักษณะดี
  นวรัตน์ แปลว่า แก้วมีค่า 9 ประการ
  มนพัทธ์ แปลว่า ผู้ผูกพันทางใจ
  ธนันฉัตร แปลว่า ผู้เป็นร่มเงาที่มีทรัพย์
  หทัยฉัตร แปลว่า ผู้เป็นร่มเงาแห่งหัวใจ
  ชนัตรฉัตร แปลว่า ผุ้เป็นร่มเงาเป็นเลิศ (ชะ นัด ฉัด)
  ณัฐฉัตร แปลว่า ผุ้เป็นร่มเงาที่มีความรู้ยิ่ง
  นวัตฉัตร แปลว่า ผู้เป็นร่มเงาแห่งใหม่
  ชื่อทักษา 36 สำหรับหญิงวันอังคาร (ปัญญาริน แช่กี้ ทักษา 20 ทักษารวม 56)
  ธรรศปวัน แปลว่า ผู้บริสุทธิ์ที่เชื่อมั่นในตนเอง (ทัด ปะ วัน)
  พรหมฤทัย แปลว่า ผู้เป็นที่รักของพรหม,ผู้เป็นหัวใจอันประเสริฐ
  ปณิธิ์รตา แปลว่า ผู้ยินดีในความตั้งใจ (ปะ นิด ระ ตา)
  จิตรยมล แปลว่า คู่ใจที่งดงามและปรานีต
  ขวัญนลิน แปลว่า ดอกบัวที่เป็นขวัญมงคล
  ฉัตรรุจยา แปลว่า ผู้น่ารักที่ร่มเย็นเป็นสุข
  ณาลัลน์ แปลว่า สาวสวยที่มีความรู้
  ชื่อทักษา 36 สำหรับหญิงวันอังคาร (ปัญญาริน แช่กี้ ทักษา 20 ทักษารวม 56)
  ธรรศปวัน แปลว่า ผู้บริสุทธิ์ที่เชื่อมั่นในตนเอง (ทัด ปะ วัน)
  พรหมฤทัย แปลว่า ผู้เป็นที่รักของพรหม,ผู้เป็นหัวใจอันประเสริฐ
  ปณิธิ์รตา แปลว่า ผู้ยินดีในความตั้งใจ (ปะ นิด ระ ตา)
  จิตรยมล แปลว่า คู่ใจที่งดงามและปรานีต
  ขวัญนลิน แปลว่า ดอกบัวที่เป็นขวัญมงคล
  ฉัตรรุจยา แปลว่า ผู้น่ารักที่ร่มเย็นเป็นสุข
  ณาลัลน์ แปลว่า สาวสวยที่มีความรู้
  สุภัคภรณ์ แปลว่า ผู้ค้ำจุนโชคที่ดี
  มนพัทธ์ แปลว่า ผู้ผูกพันทางใจ
  ธนันฉัตร แปลว่า ผู้เป็นร่มเงาที่มีทรัพย์ -34
  ฉัตรหทัย แปลว่า ผู้เป็นร่มเงาแห่งหัวใจ-34
  จารุนันท์ แปลว่า ผู้มีความสุขในความงาม
  จิตตามัย แปลว่า มีความสำเร็จดังใจ -34
  จีรวรรณ แปลว่า ผู้สวยอย่างยั่งยืน
  ชลพินทุ์ แปลว่า หยดน้ำ,หยาดน้ำ
  ชุติมันต์ แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรือง
  ชวัลพัชร แปลว่า เพชรที่มีประกายเรืองรอง
  ธรินทร์ญา แปลว่า ผู้รู้ที่ทรงความเป็นผู้ยิ่งใหญ่
  ธัญญาภรณ์ แปลว่า เครื่องประดับอันเป็นมงคล
  ธุวานันท์ แปลว่า ผู้มีความสุขยั่งยืน
  นวรัตน์ แปลว่า แก้วเก้าประการ
  นีรนลิน (นิน นะ ลิน) แปลว่า งามดังดอกบัวน้ำ
  นนท์อรณา แปลว่า ผู้บริสุทธิ์เป็นที่ชื่นชอบของผู้อื่น
  ดังพิณพร แปลว่า เสมือนเสียงพิณอันไพเราะ
  ดังวรัชญ์ แปลว่า เช่นกับผู้รู้สิ่งอันประเสริฐ
  ชื่อทักษา 36 สำหรับหญิงวันพุธกลางคืน ขึ้นต้นด้วยศรี
  กนกลักษณ์ แปลว่า ผู้มีลักษณะดีดังทองคำ
  กรพินธุ์ แปลว่า ผู้สวยงามดังทับทิม
  กันต์ฤทัย แปลว่า ดวงใจอันเป็นที่รัก
  กานต์รวี แปลว่า งดงามดังอาทิตย์
  กิตตินันท์ แปลว่า ผู้ยินดีในเกียรติ
  คณพิชญ์ แปลว่า ผู้มีความรู้ในคณะ
  ธีรชญาน์ แปลว่า ผู้มีความรู้ทีเกิดเป็นนักปราชญ์
  ชื่อทักษา 36 สำหรับหญิงวันพฤหัส
  จิรจรรยา แปลว่า ผู้มีความประพฤติดีตลอดกาล
  จีรวรรณ แปลวว่า ผู้มีผิวพรรณสวยงาม
  จิรชัชลี แปลว่า นักรบผู้ยั่งยืน
  จิรปณาลี แปลว่า สายน้ำอันยืนยง
  จิรรมัย แปลว่า ผู้ยินดีตลอดกาล
  จีรยุพา แปลว่า หญิงสาวตลอดกาล
  อัญญยุพา (อัน ยะ ยุ พา) แปลว่า หญิงสาวผู้มีความรู้ยิ่ง
  อัญญ์ชามา (อัน ชา มา) แปลว่า ลูกสาวผู้มีความรู้ยิ่ง
  อัณณปิยภา (อัน นะ ปิ ยะ พา) แปลว่า ผู้มีประกายความรักดังห้วงน้ำ
  อมลญาณ์ แปลว่า ผู้มีความรู้บริสุทธิ์
  เหมไปรยา (เหมมะ ปรัย ยา) แปลว่า ผู้เป็นที่รักที่ร่ำรวยยิ่ง
  ไปรยาพร (ปรัย ยา พอน) แปลว่า ผู้ประเสริฐอันเป็นที่รัก
  ชื่อทักษา 36 สำหรับหญิงวันศุกร์
  ชุติมันต์ แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรือง
  นพัตอนณ แปลว่า ผู้ไม่มีหนี้ที่มีความคิดริเริ่ม
  ศกุนกันต์ แปลว่า ผู้น่ารักดังนก
  โฉมนพิน แปลว่า ผู้สาวเสมอและหน้าตาดี
  ฐิตธนัน แปลว่า ผู้มีทรัพย์ที่มั่นคง
  ธิติพาณี แปลว่า ผู้มีวาจาที่อดทน
  ขวัญนพัต แปลว่า ผู้มีความริเริ่มอันเป็นมงคล
  นนท์ภาณิน แปลว่า นักพูดที่เป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วไป
  ดังอัณณ์ แปลว่า เสมือนแม่น้ำ
  กันต์ฤทัย แปลว่า ดวงใจอันเป็นที่รัก
  มนพัทธ์ แปลว่า ผู้ผูกพันทางใจ
  ปานณัฐมน แปลว่า ผู้เปรียบดังดวงใจของนักปราชญ์
  ดังปีตมณี แปลว่า ผู้เหมือนแก้วมณีสีเหลือง (ปีตมณี=บุษราคัม)
  จินต์กันตา แปลว่า ผู้น่ารักดังคำนึง
  ชื่อทักษา 36 สำหรับหญิงวันเสาร์
  ยศรมัย แปลว่า ผู้ยินดีในเกียรติ
  สุธาสินี แปลว่า หญิงงามปานน้ำทิพย์
  ศรียุพา แปลว่า หญิงสาวที่มีมงคล
  ศรีอวิกา แปลว่า เพชรที่เป็นมงคล
  สิริญานี แปลว่า ผู้มีความรู้อันเป็นมงคล
  สรนรียา แปลว่า สตรีผู้แกล้วกล้า
  ศศิดนยา แปลว่า ลูกสาวพระจันทร์
  สุทธสินี แปลว่า หญิงงามผู้บริสุทธิ์
  สุดารมย์ แปลว่า ลูกสาว(หญิงสาว)ที่มีความสุข
  ศุภธยาน์ แปลว่า ผู้มีปัญญาพิจารณาความเป็นมงคล
  ศรีอวิกา แปลว่า ผู้มีคุณค่าดังเพชรอันประเสริฐ
  สุขศศิธร แปลว่า ดวงจันทร์อันเป็นสุข
  ศศิพัชรา แปลว่า เพชรแห่งดวงจันทร์
  ศรณ์นารา แปลว่า ผู้มีรัศมีรุ่งเรืองแห่งเรือน
  พีรมัญชู แปลว่า ผู้สวยงามที่แกล้วกล้า (พีระมันชุ)
  พริมปพน แปลว่า ผู้บริสุทธิ์และมีความประเสริฐ,บริสุทธิ์และสวย
  พริ้มอรชา แปลว่า ผู้บริสุทธิ์และสวยงาม
  พริมมธุรา แปลว่า ผู้อ่อนหวานและมีความสวยอันประเสริฐ
  อิชย์ญาดา แปลว่า นักปราชญ์ผู้น่านับถือ
  อิชย์ญาภา แปลว่า แสงสว่างในความรู้ที่น่านับถือ
  อมลญาน์ แปลว่า ผู้มีความรู้บริสุทธิ์
  อรุษรมัย แปลว่า ผู้ยินดีในความไม่โกรธ
  ชื่อทักษา 36 สำหรับชายวันจันทร์
  ชยพัทธ์ แปลว่า ผู้ผูกพันชัยชนะ
  กษมชลธร แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งน้ำของแผ่นดิน (กะ สม ชน ละ ทอน)
  ชวนวัต แปลว่า ผู้ริเริ่มใหม่ที่มีความฉลาดเฉลียว (ชะ วะ นะ วัด)
  ชวธนัน แปลว่า ผู้มีทรัพย์ที่มีความฉลาดเฉลียว (ชะ วะ ทะ นัน)
  ชลภัสส์ แปลว่า รัศมีแห่งน้ำ
  ฉัตรกฤษณ์ แปลว่า ใต้ร่มเงาพระกฤษณะ (ฉัด กริด)
  ฉัตรธวัล แปลว่า ฉัตรอันบริสุทธิ์ (ฉัด ทะ วัน)
  ฉัตรพลัช แปลว่า ฉัตรที่เกิดจากพลังศักดิ์สิทธิ์ (ฉัดพะ ลัด)
  ชื่อทักษา 36 สำหรับชายวันจันทร์
  กรัณย์กร แปลว่า ผู้สร้างการงาน
  ธัชธรรม์ แปลว่า ผู้เป็นดังธงแห่งความดี
  ชวัลพัชร แปลว่า ผู้เข้มแข็งและรุ่งเอง,ผู้มีคุณค่าดังเพชรอันรุ่งเรือง
  ญานทัศน์ แปลว่า ผู้เห็นได้ด้วยปัญญา
  ณัฐชนม์ แปลว่า ผู้มีความเป็นอยู่ดังนักปราชญ์
  ธนวัฒน์ แปลว่า ผู้เจริญด้วยทรัพย์
  ดลพัฒน์ แปลว่า ผู้เจริญด้วยพื้นฐานดี
  ชื่อทักษา 36 ชายวันอังคาร เดชนำ
  ธีรธัชช์ แปลว่า ธงแห่งความดีงามของนักปราชญ์
  ถิรวัฒน์ แปลว่า ผุ้เจริญอย่างมั่นคง
  นนท์ธนิต แปลว่า เสียงอันเป็นที่ชื่นชมของคนทั่วไป
  ธวัลฉัตร แปลว่า ร่มเงาแห่งความบริสุทธิ์
  ธวัชฐิติ แปลว่า ความมั่นคงเป็นธงที่เชิดชู
  นีรธาวิน แปลว่า ผู้บริสุทธิ์ดังน้ำ
  ชื่อสำหรับชาย วันพฤหัส ทักษาเลข 36
  รุจวรงค์ แปลว่า ผุ้มีเมตตาจิตที่รุ่งเรือง
  ภูมิจักษ์ แปลว่า ผู้ดูแผ่นดิน
  อภิวิชญ์ แปลว่า ผู้รู้ยิ่ง
  หสิตธรรม แปลว่า ผู้รื่นเริงในธรรม
  กรัรณย์กร แปลว่า ผู้สร้างการงาน
  ยศวริศ แปลว่า ผู้ยิ่งใหญ่ด้วยยศ
  กัณฑ์อเนก แปลว่า ผู้มีทรัพย์นับไม่ถ้วน
  ศุภจักขณ์ แปลว่า ผู้รู้ถึงความดีงาม
  ชื่อทักษา 36 สำหรับชาย วันศุกร์
  ปุณณนัทธ์ แปลว่า ผู้ผูกพันความสมบูรณ์,ผู้มีแต่ความบริสุทธิ์
  ปฐมนพัต แปลว่า ผู้มีความริเริ่มเป็นที่หนึ่ง
  พัฒน์ภาม แปลว่า ผู้มีอำนาจอันเจริญ
  ธฤตอนนต์ แปลว่า ผู้ไม่สิ้นสุดความมั่นคง
  ธนิษฐ์ แปลว่า ชื่อของดาวฤกษ์
  กฤษติพงษ์ แปลว่า เชื้อสายผู้มีหน้าทีอันพึงกระทำ
  ชื่อทักษา 36 สำหรับชายเกิดวันเสาร์
  ชินาวงศ์ แปลว่า ตระกูลผู้ชนะ
  ชิตะวรรธน(ชิตะวัดทะนะ) แผลว่า ผู้เจริญด้วยชัยชนะ
  วชิราภัทร์ แปลว่า ดีงามและมีคุณค่าดังเพชร
  ยชน์บูชิต แปลว่า ผู้บูชาแล้วด้วยการบูชา
  ชิชยนนท์ แปลว่า ผู้เป็นที่ชื่นชอบของผู้คนที่ไม่เป็นหนี้
  ชิรเวธน์ แปลว่า ผู้มีปัญญาเฉียบแหลมว่องไว
  ชิรพงศ์ แปลว่า ตระกูลที่เก่ง
  ชิรพัทธ์ แปลว่า ผู้ผูกพันความเก่ง
  ชโยธรณ์ แปลว่า ผู้ทรงชัยชนะ,แผ่นดินแห่งชัยชนะ
  ชื่อทักษา 40 สำหรับชาย วันอังคาร
  ธีร์ธวัช แปลว่า ธงแห่งนักปราชญ์
  นริฏฐ์ แปลว่า ความพอใจของคน,ความปราถนาของคน
  ชื่อทักษา 40 สำหรับชายวันพฤหัส
  เลอพงศ์ แปลว่า ผู้มีตระกูลสูงส่ง
  สิรวัชญ์ แปลว่า นักปราชญ์ผู้เป็นยอด
  ศุภอดุลย์ แปลว่า ผู้ไม่มีอะไรเปรียบในความดีงาม
  ณัฏฐวี แปลว่า ผู้ฉลาดดังปราชญ์
  วิปัศย์ แปลว่า ผู้มีความรู้
  ชื่อทักษาเลข 40 สำหรับหญิงวันจันทร์
  กันต์หทัย แปลว่า ดวงใจอันเป็นที่รัก,ที่รักดังดวงใจ
  กัลย์กมล แปลว่า ผู้มีหัวใจที่สามารถ,ดวงใจที่เป็นสุข
  ญาณศรณ์ แปลว่า ผู้เป็นที่พึ่งที่มีความรู้
  นันทรัตน์ แปลว่า ดวงแก้วที่สวยงาม
  พนัชพรรณ แปลว่า ชื่อดอกบัว,ผู้มีผิวงามดั่งดอกบัว
  ภัควลัญช์ แปลว่า ผู้เป็นทางแห่งโชคลาภ,ผู้เป็นเครื่องหมายแห่งโชค
  มนต์ณัฐ แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีเวทมนต์
  อมรรัตน์ แปลว่า เพชร,แก้วสวรรค์
  ชื่อทักษา 40 สำหรับหญิงเกิดวันเสาร์
  สรณีย์ แปลว่า ผู้ควรรำลึกถึง
  ศรันยกมล แปลว่า หัวใจอันเป็นที่พึ่ง
  ศรันยนิชา แปลว่า ผู้มีตนเองเป็นที่พึ่ง
  สรารัญชน์ แปลว่า ผู้ยินดีในความกล้าหาญ
  สิริรมัย แปลว่า ผู้ยินดีในความเป็นมิ่งมงคล
  สิริโศภิน แปลว่า ผู้มีความสวยงามอันเป็นมงคล
  วีรินทร์ แปลว่า ผู้ยิ่งใหญ่ที่แกล้วกล้า
  ภัควลัญช์ แปลว่า ผู้มีลักษณะมีโชค
  การตั้งชื่อและแปลชื่อโดยคุณอุบาสกนพกรณ์
  จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน
  - ของดตอบคำถามเป็นการส่วนตัว
  - ของดการแจ้งลบกระทู้ (โดยไม่มีเหตุอันควร) หลังจากที่ได้คำตอบแล้ว
  - กรุณาตั้งคำถามให้ตรงตามหมวดหมู่อักษร
  - ขอตอบวันละ 3 ชื่อ (กรุณารอคิวหากมีผู้ถามเข้ามามาก)


  ขอชื่อใหม่ต้อง...
  1. แจ้งชื่อนามสกุลหรือทักษาเลข
  2. วันเกิด(จ-อ)
  3. อาชีพ
  4. เหตุผล(เพื่อวิเคราะห์ชื่อมงคล)
 8. รูปส่วนตัว noppakorn

  noppakorn said:

  วิธีตั้งชื่อที่เป็นมงคล ตามหลักโหราศาสตร์

  ชื่อทักษา 41 สำหรับหญิง
  ณักษ์ลภัส แปลว่า ผู้มีลาภอันก้าวหน้า
  เปรมกัลย์ แปลว่า หญิงงามที่อิ่มใจ,หญิงงามที่สุขสบาย
  รมณ์ยุพา แปลว่า หนุ่มสาวที่รื่นเริง
  พรปวีณ์ แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
  จันทร์ณิชา แปลว่า ผู้บริสุทธิ์ที่เป็นยอด
  พัชชานันท์ แปลว่า ผู้ยินดีในการพูด
  พิชชานันท์ แปลว่า ผู้ยินดีในความรู้
  ยชญ์หทัย แปลว่า หัวใจที่บูชา
  ชยินธรณ์ แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งชัยชนะ
  ญาณ์อรณี แปลว่า ผู้มีความรู้อันรุ่งเรืองดังอาทิตย์
  ดรณ์พิทยา แปลว่า ผู้มีความรู้ในการข้ามพ้นทุกข์
  ตรัยธันยา แปลว่า ผู้มีโชคสาม
  กานต์ยุพน แปลว่า ความสาวที่น่ารัก
  ชื่อทักษา 41 สำหรับหญิงวันจันทร์
  ณักษ์ลภัส แปลว่า ผู้มีลาภอันก้าวหน้า
  ปัณณรัตน์ แปลว่า ผู้เป็นดวงแก้วของหนังสือ
  ปัณฑ์ธนัน แปลว่า ผู้มีทรัพย์ที่รงปัญญา
  ปัญญ์ชยธร แปลว่า ผู้ทรงชัยชนะด้วยปัญญา
  รัฐนันท์ แปลว่า ผู้มีความสุขในประเทศ
  ยชญ์หทัย แปลว่า หัวใจที่บูชา
  ชื่อทักษา 41 สำหรับหญิงวันอังคาร
  เพราพิลาส แปลว่า เยื้องกรายน่ามอง
  จารุนันท์ แปลว่า ผู้งามดุจทองคำ
  ปัณณรัตน์ แปลว่า ผู้เป็นดวงแก้วของหนังสือ
  ปิยจิต แปลว่า ผู้มีใจอันเป็นที่รัก
  รสสุคนธ์ แปลว่า ชื่อดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม
  วรินรำไพ แปลว่า ผู้งามและประเสริฐ
  ยมลธรณ์ แปลว่า แผ่นดินคู่ดวงใจ
  ปรียนลิน แปลว่า ดอกบัวอันเป็นที่รัก
  นีรศรณ์ (นีน ระ สอน) แปลว่า ที่พึ่งแห่งน้ำ
  ปริชญ์ปณยา (ปริด ปะนะ ยา) ผู้กำไรด้วยปัญญา
  ปัณณ์ธารี แปลว่า ผู้ทรงไว้ซี่งหนังสือ,ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้ความฉลาด
  ปัณฑ์ธนัน แปลว่า ผู้มีทรัพย์ที่รงปัญญา
  ปัญญ์ชยธร แปลว่า ผู้ทรงชัยชนะด้วยปัญญา
  จรัญจริยา แปลว่า ผู้มีมารยาทดีงามที่ยั่งยืน
  พัชราธรณ์ แปลว่า ผู้ทรงไว้ด้วความมีคุณค่าดังเพชร
  พัชญาธรณ์ แปลว่า ผู้อยู่ในกรอบ
  ชยินธรณ์ แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งชัยชนะ
  ญาณ์อรณี แปลว่า ผู้มีความรู้อันรุ่งเรืองดังอาทิตย์
  ดรณ์พิทยา แปลว่า ผู้มีความรู้ในการข้ามพ้นทุกข์
  ตรัยธันยา แปลว่า ผู้มีโชคสาม
  ชื่อทักษา 41 สำหรับหญิงวันอังคาร ส นำ
  สิตาธนัตถ์ แปลว่า ผู้กำไรทรัพย์อันขาวสะอาด
  สิวธนัทฐา แปลว่า ผู้ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์อันรุ่งเรือง
  สิราธนัญธร แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้ทางทรัพย์ที่สุด
  สิริธนิยา แปลว่า ผู้ปรารถนาในทรัพย์อันเป็นมงคล
  สินีธนัน แปลว่า หญิงงามผู้มีทรัพย์
  ชื่อทักษา 41 สำหรับหญิงวันอังคาร มีอายุนำ
  ณิชมนต์ธร แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งความขลังอันบริสุทธิ์
  ณิสาปารย์ แปลว่า ผู้เหมาะสมที่งามดังดวงจันทร์
  ณฐาธยาน์ แปลว่า ผู้มีปัญญยาเพ่งพิจด้วยความมั่นคง
  ณิศชเนตร์ แปลว่า แม่ผู้มีความรู้เป็นใหญ่
  ณชลพินทุ์ แปลว่า หยาดน้ำแห่งความรู้
  ณิชชานัทธิ์ แปลว่า ผู้เกิดมาผูกพันแน่นเหนียวกับความบริสุทธิ์
  ชื่อทักษา 41 สำหรับหญิงพุธกลางวัน ศรีนำหน้า
  รสสุคนธ์ แปลว่า ชื่อไม้ดอกเป็นเถามีกลิ่นหอม
  รัฐนันท์ แปลว่า ผู้มีความสุขในประเทศ
  วรินรำไพ แปลว่า ผู้งามและประเสริฐ
  ยมลธรณ์ แปลว่า แผ่นดินคู่ดวงใจ
  คนึงรัตน์ แปลว่า แก้ว 3 ประการที่ควรระลึก
  ณัฏฐิฏา แปลว่า ปราชญ์ผู้ให้
  รมัยปวีณ แปลว่า ผู้ฉลาดและมีเสน่ห์
  กันตินันท์ แปลว่า ผู้ยินดีในความน่ารัก
  ศุภณพิชญ์ แปลว่า นักปราชญที่ประเสริฐ (หลีก ช ไม่ได้ครับ)
  ศกุนพัฒนี แปลว่า ความเจริญที่บินได้
  ชื่อทักษา 41 สำหรับหญิงวันศุกร์ ศรีนำ
  จินต์ภาณี แปลว่า ผู้พูดด้วยความคิด
  ชัญญาพัทธ์ แปลว่า ผู้ผูกพันความประเสริฐ
  จิตนิฏฐา แปลว่า ผู้สำเร็จด้วยใจ
  ญานพัณณิน แปลว่า ผู้มีผิวพรรณดีด้วยความรอบรู้
  จิณณ์ณิชา แปลว่า ผู้ประพฤติดีแล้วด้วยความบริสุทธิ์
  ชื่อทักษา 41 สำหรับชาย
  กันต์รพี (กร่อนสระอะออก) ทักษา 41
  กนต์ระพี (กร่อนไม้หันอากาศออก) ทักษา 41
  ชื่อทักษา 41 สำหรับชายวันจันทร์
  ฉัตรวรงค์ แปลว่า ความสูงสุดแห่งฉัตร,สูงสุดใต้ร่มเงา (ฉัด วะ รง)
  รัตนฉัตร์ แปลว่า ใต้ร่มเงาอันมีคุณค่า,ฉัตรแก้ว (รัด ตะ นะ ฉัด)
  ฉัตรนฤรงค์ แปลว่า ฉัตรอันเป็นที่รักของคน (ฉัด นะ รึ รง)
  นามสกุลทักษา 41 ชายวันอังคาร
  นพัตธนพร แปลว่า มีทรัพย์ใหม่อันประเสริฐ (นะ พัด ทะ นะ พอน)
  นิธิศอมล แปลว่า ผู้บริสุทธิ์และเป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์ (นิ ทิด อะ มน)
  นิมิตปารวี แปลว่า มีจุดหมายได้ดังคิด (นิ มิด ปา ระ วี)
  จรัสอัครภา แปลว่า รัศมีอันยิ่งใหญ่และรุ่งเรือง (จะ หรัด อัค คะ ระ พา)
  รักษ์นรธิป แปลว่า ผู้เป็นใหญ่และคุ้มครองหมู่คน (รัก นอ ระ ทิบ)
  ชื่อทักษา 41 สำหรับชายวันพฤหัส
  ฉัตรวรงค์ แปลว่า ความสูงสุดแห่งฉัตร,สูงสุดใต้ร่มเงา (ฉัด วะ รง)
  ณัชวิมุทร์ แปลว่า ผู้บานแล้วด้วยความบริสุทธิ์
  ณประวีร์ แปลว่า ผู้กล้าหาญยิ่งที่มีความรู้
  ฐิฏสิริ แปลว่า ผู้เจริญก้าวหน้าอันมั่นคง
  ปารย์พิชชา แปลว่า ผู้มีความรู้อันเหมาะสม
  พิชญ์พชร แปลว่า ผู้มีคุณค่าดังเพชรที่มีความรอบรู้
  ทัพพ์ปภพ แปลว่า ผู้นำทรัพย์
  เลขทักษา 42 สำหรับหญิง
  นัจกรจรัส แปลว่า ผู้รุ่งเรืองทางฟ้อนรำ
  ถัมป์ธัญมน แปลว่า ผู้มีใจดียิ่งที่สนับสนุน
  ธรณ์กัชชรส แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งน้ำอมฤต
  นนท์มนพร แปลว่า ผู้มีใจอันประเสริฐเป็นที่ชื่นชอบของผู้อื่น
  ธรรศชวัลกร แปลว่า ผู้มีเชาว์และเชื่อมั่นตนเอง
  ดรณ์นวพร แปลว่า ผู้มีความประเสริฐ 9 ประการที่ข้ามพ้นทุกข์
  ชื่อทักษา 42 สำหรับหญิงวันจันทร์
  ปวันรัตน์ แปลว่า ผู้มีคุณค่าอันบริสุทธิ์
  พัชรวลัย แปลว่า กำไลเพชร
  อมลรัตน์ แปลว่า ผู้มีคุณค่าอันปราศจากมลทิน,แก้วที่ไม่มีมลทิน
  จรัสพรรณ แปลว่า ผู้มีผิวพรรณอันเรืองรอง
  ปรรณพัชร์ แปลว่า คุณค่าของหนังสือ,ปีกเพชร,คุณค่าของความรู้
  ปัณณพัทธ์ แปลว่า ผู้ผูกพันความรู้
  พัณณพรรษ แปลว่า ผู้ได้รับการสรรเสริญตลอดปี
  ฉัตรธมนต์ แปลว่า ผู้ไร้มลทินใต้ร่มเงา
  พัชญ์ชัญญา แปลว่า ผู้ประเสริฐที่อยู่ในกรอบ
  วรรณนภนต์ แปลว่า ขอบฟ้าอันงดงาม
  วรัตม์รมณ แปลว่า ผู้ยินดีในความประเสริฐสุด
  ชื่อ 42 สำหรับหญิง วันจันทร์ ศรีนำ
  นันทน์ณภัค แปลว่า ผู้มีโชคด้วยความรู้ที่น่ายินดี
  นพนันทน์ แปลว่า ผู้มีความยินดีใหม่,ผู้มีความสุขใหม่
  ธรณพัฒน์ แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งความเจริญและความรู้
  ธนธัญรมัย แปลว่า ผู้ยินดีในโชคและทรัพย์
  ธรณ์ธวัล แปลว่า ผู้บริสุทธิ์แห่งแผ่นดิน,ผู้ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์
  ธรรม์นลัท แปลว่า ดอกไม้อันดีงาม
  ธัญญพัทธ์ แปลว่า ผู้ผูกพันความโชคดี
  นภัสศรณ์ แปลว่า ที่พึ่งแห่งฟ้า
  ชื่อที่มีทักษา 42 สำหรับหญิงวันอังคาร
  ปุณยวีร์ แปลว่า ผู้กล้าหาญอันประเสริฐ
  ปิยะนันท์ แปลว่า ผู้ยินดีในสิ่งที่ตนรัก
  พัชรวลัย แปลว่า กำไลเพชร,วงกลมอันมีคุณค่า
  พิมพ์มาดา แปลว่า ผู้เหมือนมารดา
  พิมพ์รตา แปลว่า ผู้ยินดีที่เป็นแบบอย่าง
  ชื่อทักษา 42 สำหรับหญิงวันอังคาร
  เนตรนิษฐา แปลว่า ผู้สามารถสำเร็จด้วยตา
  ธิติพิชญ์ แปลว่า นักปราชญ์ผู้พากเพียร
  ฉัตรธมนต์ แปลว่า ผู้ไร้มนธินที่ร่มเย็น
  พิชญ์ชัญญา แปลว่า ผู้ประเสริฐในความเป็นนักปราชญ์
  นิยาอุรวี แปลว่า แผ่นดินที่เป็นของตน
  ทิพย์นิชา แปลว่า เกิดเป็นของเทวดานิรันดร
  รยานันทน์ แปลว่า ผู้มีควายินดีในความรวดเร็ว
  เปรมนิตย์ แปลว่า ตลดดเวลามีแต่ความชื่นใจ ,ผู้ชื่นใจตลอดเวลา
  กานต์ระพี แปลว่า ดวงอาทิตย์อันเป็นที่รัก
  พิชญนันท์ แปลว่า ผู้ยินดีในความรอบรู้
  ชนุตต์สิริ แปลว่า ผู้มีมงคลซึ่งเป็นคนเหนือคน
  ธารณ์สิริ แปลว่า ผู้มีความเป็นมงคลค้ำจุน
  พิมพ์ชนก แปลว่า ผู้เหมือนพ่อ
  ชื่อทักษา 42 สำหรับหญิงวันอังคาร (ทักษา62รวม 104)
  เนตรนิษฐา แปลว่า ผู้สามารถสำเร็จด้วยตา
  ธิติพิชญ์ แปลว่า นักปราชญ์ผู้พากเพียร
  ฉัตรธมนต์ แปลว่า ผู้ไร้มนธินที่ร่มเย็น
  พิชญ์ชัญญา แปลว่า ผู้ประเสริฐในความเป็นนักปราชญ์
  นิยาอุรวี แปลว่า แผ่นดินที่เป็นของตน
  ทิพย์นิชา แปลว่า เกิดเป็นของเทวดานิรันดร
  รยานันทน์ แปลว่า ผู้มีควายินดีในความรวดเร็ว
  เปรมนิตย์ แปลว่า ตลดดเวลามีแต่ความชื่นใจ ,ผู้ชื่นใจตลอดเวลา

  ชื่อทักษา 42 สำหรับหญิงวันพุธกลางวัน-วันพฤหัส
  ณัฐวลัย แปลว่า กำไลนักปราชญ์
  บุณยวีร์ แปลว่า ผู้กล้าหาญที่ประเสริฐ
  ปุณยวีร์ แปลว่า ผู้กล้าหาญที่ประเสริฐ
  สิรารมย์ แปลว่า ผู้มีความสุขที่สุด
  ศศิวิรัล แปลว่า ผู้งามดังดวงจันทร์
  พัชรวลัย แปลว่า กำไลเพชร,วงกลมอันมีคุณค่า
  เรืองรำไพ แปลว่า พระอาทิตย์อันเรืองรอง
  พิมลวรรณ แปลว่า ผู้มีผิวพรรณอันงามไร้ที่ติ
  มณีมัญชุ์ แปลว่า ผู้มีหีบมุกมณี
  กานต์ระพี แปลว่า ดวงอาทิตย์อันเป็นที่รัก
  ชื่อทักษา 42 สำหรับหญิงวันเสาร์
  ศศิวิรัล แปลว่า ผู้งามดังดวงจันทร์
  สิรารมย์ แปลว่า ผู้มีความสุขที่สุด
  สิริชนุตต์แปลว่า ผู้เป็นคนเหนือคนที่มีมงคล
  สุคนธ์รสา แปลว่า กลิ่นหอมของไม้เถา
  ชื่อทักษา 42 สำหรับชายวันจันทร์
  ธรรม์ธวัช แปลว่า ธงแห่งความดีงาม
  อนณธนัตถ์ แปลว่า ผู้สำเร็จด้วยทรัพย์ที่ไม่มีหนี้
  วงศ์จรัญ แปลว่า ผู้ยั่งยืนแห่งตระกูล
  ฉัตรพงศ์ แปลว่า ผู้เป็นร่มเงาแห่งตระกูล
  ตรัยยชญ์ แปลว่า ผู้ได้รับการยกย่องจากโลกทั้งสาม
  ชื่อที่มีทักษา 42 สำหรับชายวันจันทร์
  กันตพัฒน์ แปลว่า ผู้เจริญในความน่ารัก
  ฉันทวัฒน์ แปลว่า ผู้เจริญด้วยความใฝ่ดี
  ธรรมรัตน์ แปลว่า ผู้มีคุณธรรมล้ำเลิศ,ผู้มีคุณค่าแห่งความดี
  ยศวัฒน์ แปลว่า ผู้เจริญด้วยเกียรติและยศศักดิ์
  วรรณพงษ์ แปลว่า ผู้มีตระกูลร่ำรวย
  อรรถพันธ์ แปลว่า ผู้ผูกพันธ์ประโยชน์และทรัพย์
  ชื่อทักษา 42 สำหรับชายวันอังคาร
  นาทย์ธนัน แปลว่า ผู้มีทรัพย์ที่น่ายินดี
  ณัฐนาทย์ แปลว่า ผู้อิ่มเอิบในความรู้
  นนท์ธรณ์ แปลว่า ผู้เป็นที่ชื่นชอบของคนในแผ่นดิน
  ธันย์ปวร แปลว่า ผู้ประเสริฐและมีโชค
  ธรรมรัตน์ แปลว่า ผู้ล้ำเลิศทางคุณความดี
  ชื่อทักษา 42 สำหรับชายเกิดวันพฤหัส
  กรัณย์กริช แปลว่า ผู้แหลมคมในการงาน,ผู้รู้ทั้งสองด้านทางการงาน
  ปารย์ชวัล แปลว่า ผู้รุ่งเรืองที่เหมาะสม
  ปุณณ์ปวีณ แปลว่า ปราชญ์อันประเสริฐ,ผู้เต็มไปด้วยความฉลาดรอบรู้
  ศรณ์เสรี แปลว่า ผู้มีอิสระในการเป็นที่พึ่ง
  ปรุฬห์เลิศ แปลว่า ผู้สุดยอดในความเจริญ
  ชื่อทักษา 42 สำหรับชายวันเสาร์
  กรองเกียรติ์ แปลว่า เส้นทางเกียรติยศ
  กวีวัธน์ แปลว่า ผู้เจริญด้วยความเป็นกวี
  จิรกีรติ์ แปลว่า ผู้มีชื่อเสียงยืนนาน
  ธรรมรัตน์ แปลว่า ผู้มีคุณค่าความดีอันล้ำเลิศ
  ยศวัฒน์ แปลว่า ผู้เจริญด้วยยศศักดิ์
  ศุภธนิศร์ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ดัวทรัพย์อันเป็นมงคล
  อธินชนุตต์ แปลว่า ผู้อยู่สูงสุดที่คนเชื่อฟัง
  กานต์สินี แปลว่า หญิงงามผู้น่ารัก
  ชื่อทักษาเลข 42 ชายเกิดวันอาทิตย์
  จิรกีรติ์ แปลว่า ผู้มีชื่อสียงยั่งยืนนาน
  จิรัฏฐ์ แปลว่า ผู้ดำรงมั่น
  ฉันทวัฒน์ แปลว่า ผู้เจริญด้วยความใฝ่ดี
  ชัยโรจน์ แปลว่า ผู้รุ่งเรืองในชัยชนะ
  ปัตถ์ชวัล แปลว่า ผู้รุ่งเรืองอันเหมาะสม
  ปรานต์ณัฐ แปลว่า นักปราชญ์ผู้เป็นที่สุด
  จรัญปารย์ แปลว่า ผู้เหมาะสมในความรุ่งเรือง
  การตั้งชื่อและแปลชื่อโดยคุณอุบาสกนพกรณ์
  จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน
  - ของดตอบคำถามเป็นการส่วนตัว
  - ของดการแจ้งลบกระทู้ (โดยไม่มีเหตุอันควร) หลังจากที่ได้คำตอบแล้ว
  - กรุณาตั้งคำถามให้ตรงตามหมวดหมู่อักษร
  - ขอตอบวันละ 3 ชื่อ (กรุณารอคิวหากมีผู้ถามเข้ามามาก)


  ขอชื่อใหม่ต้อง...
  1. แจ้งชื่อนามสกุลหรือทักษาเลข
  2. วันเกิด(จ-อ)
  3. อาชีพ
  4. เหตุผล(เพื่อวิเคราะห์ชื่อมงคล)
 9. รูปส่วนตัว noppakorn

  noppakorn said:

  วิธีตั้งชื่อที่เป็นมงคล ตามหลักโหราศาสตร์

  ชื่อทักษาเลข 44 สำหรับหญิงวันอังคาร มีพยัญชนะ ศรี นำ
  พนิตนันท์ แปลว่า ผู้มีความร่าเริงและสวยงาม
  ภวิษย์พร แปลว่า ผู้ประเสริฐในอนาคต
  ภัควลัญชญ์ แปลว่า ผู้มีลักษณะมีโชค
  มณฑาทิพย์ แปลว่า ผู้ประเสริฐและสวยงาม
  ชื่อทักษา 44 หญิงวันอังคาร นำหน้าด้วย ภ
  ภวิลพิชญ์ แปลว่า ผู้ทรงความรู้ที่ดำรงไว้ตลอดกาล
  ภัศร์ปวีณ แปลว่า นักปราชญ์ผู้ฉลาดและรุ่งเรือง
  ภัสร์ฌาน์ แปลว่า ผู้มีรัศมีอันรู้แจ้งในสมาธิ
  ภัทร์วิชญ์ แลว่า นักปราชญ์ผู้ดีงาม
  ภัสสรชญาน์ แปลว่า ปราชญ์ผู้มีรัศมี (พัด สะ ระ ชะ ยา)
  ชื่อทักษา 44 หญิงเกิดวันเสาร์
  เพ็ญพิชญา แปลว่า นักปราชญ์ผู้สมบูรณ์
  เพลินพิชญา แปลว่า นักปราชญืผู้ชื่นชม
  พนิตนันท์ แปลว่า ผู้ยินดีและน่ารัก
  วิมพ์วิภา แปลว่า ผู้มีรูปงาม
  ภัควลัญชญ์ แปลว่า ผู้มีลักษณะมีโชค
  ณิชาภัสสร์ แปลว่า ผู้มีรัศมีบริสุทธิ์
  ชื่อทักษา 44 สำหรับหญิง วันอังคาร
  สุชลพินทุ์ แปลว่า หยาดน้ำที่ดี
  สุถาวรีย์ แปลว่า ผู้มีความมั่นคงดี
  สุธีรัตม์ แปลว่า ผู้ฉลาดที่สุดและดี
  สุประวีร์ แปลว่า ผู้กล้าหาญอันดียิ่ง
  สุปารณีย์ แปลว่า ผู้สามารถทำให้สำเร็จด้วยดี
  ชื่อทักษา 44 สำหรับหญิงวันอังคาร ขึ้นด้วย อ
  อรพิมพ์ แปลว่า ผู้มีรูปงาม (จากหนังสือคุณวรกาญจน์)
  อัทธนีย์ แปลว่า ผู้อยู่ได้นาน (จากหนังสือคุณวรกาญจน์)
  อาชว์อารยา แปลว่า ผู้ซื่อตรงอันปรเสริฐ
  อัทธ์นลิน แปลว่า ผู้งามดังดอกบัวตลอดกาล
  อรุณวรรณ์ แปลว่า สีแสงยามเช้า,สีแสงเงินแสงทองยามเช้า
  ชื่อทักษา 44 สำหรับหญิงวันพฤหัส
  ภวิลพิชญ์ แปลว่า ผู้ทรงความรู้ที่ดำรงไว้ตลอดกาล
  ภัศร์ปวีณ แปลว่า นักปราชญ์ผู้ฉลาดและรุ่งเรือง
  พัชร์ภวิล แปลว่า ผุ้ดำรงอยู่อันมีคุณค่าดังเพชร
  พัชรพิรัล แปลว่า ผู้งามดังเพชร
  ชื่อทักษา 45 สำหรับหญิงเกิดวันจันทร์
  ธวัลรัตน์ แปลว่า แก้วมีค่าที่บริสุทธิ์
  ธัญญลักษณ์ แปลว่า ผู้มีลักษณะหน้าตาดีมีราศรี
  นันท์ชญาน์ แปลว่า ผู้มีความรู้และยินดี
  นพัตศรณ์ แปลว่า ผู้ให้พึ่งพิงที่มีความริเริ่ม
  นัทธิพัชร์ แปลว่า ผู้มีคุณค่าที่ผูกพัน
  ชื่อทักษา 45 หญิง วันจันทร์
  จันทรรัตน์ แปลว่า ไข่มุก (จัน ทระ รัด)
  จันทรัสม์ แปลว่า เทียมเทียบดวงจันทร์ (จัน ทะ รัด)
  ชญาน์นันท์ แปลว่า ผู้ยินดีในความรู้
  ธวัลรัตน์ แปลว่า แก้วมีค่าที่บริสุทธิ์
  ธัญญลักษณ์ แปลว่า ผู้มีลักษณะหน้าตาดีมีราศรี
  มนัสนันท์ แปลว่า ผู้สุขใจ
  ธัญญลักษณ์ แปลว่า ผู้มีลักษณะดีมีราศรี
  ณัฐพัชญ์ แปลว่า ผู้อยู่ในกรอบของนักปราชญ์
  ณัฐพัชร์ แปลว่า ผู้มีความรู้เหมือนเพชร
  ศรณ์นพัต แปลว่า ผู้ริเริ่มเป็นที่พึ่งพิง
  สรัญพรน์ แปลว่า ผู้มีความรู้อันประเสริฐในการพูด
  ฉัตรนันทน์ แปลว่า ผู้มีความยินดีใต้ร่มเงา (ฉัด ตระ นัน)
  ชื่อทักษา 45 สำหรับหญิงวันอังคาร
  ธีร์ชญาน์ แปลว่า ผู้มีความรู้ที่เกิดเป็นนักปราชญ์
  ภิยโยปวีณ แปลว่า ผู้ฉลาดและเจริญยิ่ง (พิน โย ปะ วิน)
  ภรลาวัลย์ แปลว่า มีความสวยงามค้ำจุน
  ภณจรัสศรี แปลว่า มีความรุ่งเรืองและประเสริฐทางการพูด
  ภาพจมาลย์ แปลว่า ผู้มีคำพูดอันดีงามเป็นรัศมี
  ภูรีพิมุกต์ แปลว่า ผู้หลุดพ้นที่มีปัญญากว้างไกล
  ภัสร์วลัญ แปลว่า รูปรอยแห่งความเรืองรอง
  ภัสร์วรัญช แปลว่า ผู้ยินดีในรัศมีความเรืองรอง
  ภัสวรัญชญ์ แปลว่า ผู้รู้และยินดีในความเรืองรอง
  ภานุชวลัญชญ์ แปลว่า ผู้มีลักษณะฉลาดและเรืองรอง
  ภัสสรมณฑ์ แปลว่า เครื่องประดับที่มีรัศมีความเรืองรอง
  ภัสวริญชญ์ แปลว่า ผู้รู้สิ่งประเสริฐอันเรืองรองยิ่ง
  พลอยนภัส แปลว่า ผู้ทำตามสวรรค์, ฟ้างามดังแก้วสี (ทักษา 45)
  พัฒธาวินท์ แปลว่า ผู้ได้รับการทรงไว้ซึ่งความเจริญ
  นนท์นรียา แปลว่า สตรีผู้เป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วไป
  นลณัฐินี แปลว่า หญิงผู้เปล่งแสงความฉลาด
  ทักษาชื่อ 45 สำหรับหญิงวันอังคาร มี ภ กลุ่มศรี ขึ้นต้น
  ภุมรินรัตน์ แปลว่า ผึ้งที่งดงาม
  ภัททิยารัตน์ แปลว่า ผู้มีคุณค่าความเจริญ
  ภณฐานีย์ แปลว่า ผู้ตั้งอยู่ในคำพูดที่กล่าว
  ภัทราเรืองริน แปลว่า ผู้สว่างและเจริญเสมอๆ
  ภูรีวรัตม์ แปลว่า ผู้ประเสริฐสุดในแผ่นดิน
  ภูรีวรัมพร แปลว่า ท้องฟ้าที่ประเสริฐเหนือแผ่นดิน
  ธัญญลักษณ์ แปลว่า ผู้มีลักษณะโชคดี,ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ
  ชื่อทักษา 45 สำหรับหญิงวันพุธกลางคืน ไม่มีกาลกิณีวันพฤหัส
  คณิศร์ณิชา แปลว่า ผู้บริสุทธิ์และเป็นใหญ่ในหมู่คน
  เสาวลักษณ์ แปลว่า ผู้มีลักษณะดี
  ขจีพรรณ์ แปลว่า ผู้มีผิวพรรณสดใส
  กรันฑณัฏฐา (กรัน ทะ นัด ถา) แปลว่า ผู้มีความรู้ที่พึงกระทำ
  ศิวรรจน์ แปลว่า คำสรรเสริญอันเป็นมงคล ทักษา 45
  บุณญรัศมิ์ แปลว่า รํศมีแห่งความดีอันประเสริฐ,รัศมีแห่งบุญวาสนา
  ชื่อทักษา 45 สำหรับหญิงวันพฤหัส ศรีนำ
  เสาวลักษณ์ แปลว่า ผู้มีลักษณะดี
  อัญญ์ยุพา แปลว่า หญิงสาวผู้มีความรู้ยิ่ง
  เรืองปารย์ แปลว่า ผู้เหมาะสมที่แตกฉาน,ผู้เหมาะสมที่สุกสว่าง
  แวววรัมพร แปลว่า ผู้มีเค้าเหมือนฟ้าอันประเสริฐ
  เฟื่องสิริ แปลว่า ผู้มีชีวิตที่มีชื่อเสียงไกล
  ชื่อทักษา 45 สำหรับหญิง เกิดวันศุกร์
  กนิษฐ์นิตา แปลว่า น้องผู้ได้รับการอบรมอย่างดี
  กณิกณัฐินี แปลว่า นักปราชญ์หญิงผู้ละเอียดอ่อน
  กาจน์สินี แปลว่า หญิงงามแห่งป้อมปราการ
  กาญจน์พัชญา แปลว่า ผู้อยู่ในกรอบทอง
  กัญญ์ชนุตต์ แปลว่า หญิงสาวที่อยู่สูงสุด
  กันต์สินี แปลว่า หญิงงามผู้น่ารัก
  กฤตฐปนีย์ แปลว่า ผู้มีความตั้งมั่นที่ได้กระทำแล้ว
  กิตติ์พนิตา แปลว่า หญิงสาวผู้ได้รับการสรรเสริญ
  ชื่อทักษาเลข 45 หญิงเกิดวันศุกร์
  ชนันต์ญาต์ แปลว่า คนใกล้ชิดที่เกิดมากมาย , คนคุ้นเคยที่เกิดไม่สิ้นสุด
  ชญาน์นันท์ แปลว่า ผู้ยินดีในความรู้
  ชนุตม์นนท์ แปลว่า ผู้สูงสุดที่เป็นที่ชื่นชอบทั่วไป
  เจตน์กานติมา แปลว่า ผู้มีความคิดงามน่ารัก
  เจตน์จินตภา แปลว่า ผู้มีความคิดและเจตนาอันเจิดจ้า
  ชามาณัฎฐ์ แปลว่า ลูกสาวนักปราชญ์
  จิณณาหฤษฏ์ แปลว่า ผู้ปฎิบัติอันน่าสรรเสริญ
  จิณณะมนัส แปลว่า ผู้ปฎิบัติได้ดังใจ
  ฐิติชนุตม์ แปลว่า ผู้อยู่สูงสุดที่มั่นคง
  ชื่อทักษา 45 สำหรับหญิงวันศุกร์
  กันต์สินี แปลว่า สาวงามผู้น่ารัก
  ชญาน์นันท์ แปลว่า ผู้ยินดีในความรอบรู้
  นันทืพนิดา แปลว่า สาวงามผู้มีความสุข
  ดังพจนินท์ แปลว่า เหมือนกับเจ้าแห่งการพูดดี
  ชนันต์ญาต์ แปลว่า คนใกล้ชิดที่เกิดมากมาย,คนคุ้นเคยที่เกิดไม่สิ้นสุด
  ชนุตม์นนท์ แปลว่า ผู้สูงสุดที่เป็นที่ชื่นชอบทั่วไป
  เจตน์กานติมา แปลว่า ผู้มีความคิดงามน่ารัก
  เจตน์จินตภา แปลว่า ผู้มีความคิดและเจตนาอันเจิดจ้า
  ชามาณัฎฐ์ แปลว่า ลูกสาวนักปราชญ์
  จิณณาหฤษฏ์ แปลว่า ผู้ปฎิบัติอันน่าสรรเสริญ
  จิณณะมนัส แปลว่า ผู้ปฎิบัติได้ดังใจ
  ทักษาเลข 45 หญิงวันศุกร์
  ชนันต์ญาต์ แปลว่า คนใกล้ชิดที่เกิดมากมาย,คนคุ้นเคยที่เกิดไม่สิ้นสุด
  ชญาน์นันท์ แปลว่า ผู้ยินดีในความรู้
  ชนุตม์นนท์ แปลว่า ผู้สูงสุดที่เป็นที่ชื่นชอบทั่วไป
  เจตน์กานติมา แปลว่า ผู้มีความคิดงามน่ารัก
  เจตน์จินตภา แปลว่า ผู้มีความคิดและเจตนาอันเจิดจ้า
  ชามาณัฎฐ์ แปลว่า ลูกสาวนักปราชญ์
  จิณณาหฤษฏ์ แปลว่า ผู้ปฎิบัติอันน่าสรรเสริญ
  จิณณะมนัส แปลว่า ผู้ปฎิบัติได้ดังใจ
  ชื่อทักษา 45 หญิงเกิดวันอาทิตย์
  ชนันต์ญาต์ แปลว่า ผู้มีคนใกล้ชิดมาก
  ชญาน์นันท์ แปลว่า ผู้มีความสุขในความรู้
  ณัฐปวินท์ แปลว่า ผู้ได้รับความเป็นปราชญ์
  ณัฐประพิณ แปลว่า ผู้ฉลาดดังนักปราชญ์
  ณภัทร์พาณี แปลว่า ผู้มีวาจายิ่งใหญ่และดีงามด้วยความรู้
  ณภัทร์พีรดา แปลว่า ผู้มีความกล้าหาญและดีงามด้วยความรู้
  นัทธิ์ปภาณิน แปลว่า ผู้มีความจำจากการท่องอันแน่นเหนียว
  นัทธิ์ปภานัน แปลว่า ผู้มีใบหน้าสวยงามอันแน่นอน
  ชื่อทักษาเลข 45 สำหรับชาย
  สรรค์นิธิ แปลว่า ผู้สร้างขุมทรัพย์
  อนุศิษฎ์ แปลว่า ผู้ได้รับการสั่งสอน
  สุวิจักขณ์ แปลว่า ผู้ฉลาดยิ่ง
  กิตตน์ธวัล แปลว่า ผู้แสดงความบริสุทธิ์
  เธียรธาวิน แปลว่า ผู้บริสุทธิ์ดังนักปราชญ์
  สรณ์จรัล แปลว่า ที่พึ่งพิงของผู้เที่ยวป่า
  ศุษิรสรณ์ แปลว่า ที่พี่งทีดีเด่นดัง
  ยศกรวิชญ์ แปลว่า ผู้รอบรู้ที่รุ่งเรืองด้วยเกียรติยศ
  อนลโรจน์ แปลว่า ผู้รุ่งเรืองดังไฟของเทวดา
  ศีตทิวัตถ์ แปลว่า ผู้มีความสำเร็จเป็นเลิศที่เยือกเย็น
  ชื่อทักษาชื่อ 45 สำหรับชายเกิดวันจันทร์
  กรัณย์พล แปลว่า ผู้มีพลังในหน้าที่การงาน
  ณัฐวัฒน์ แปลว่า ความเจริญของนักปราชญ์
  พรมพัฒน์ แปลว่า ผู้เจริญในความสุข
  พลัฏฐ์ แปลว่า ผู้ตั้งอยู่ในกำลัง
  ธรรศพัทธ์ แปลว่า ผู้ผูกพันความเชื่อมั่นในตนเอง
  พลกรัณย์ แปลว่า ผู้มีกิจและกำลัง,ผู้พึงกระทำที่มีกำลัง
  ฉัตรพัฒน์ แปลว่า ความเจริญรุ่งเรืองแห่งฉัตร (ฉัด ตระ พัด)
  ฉัตรวรมน์ แปลว่า ผู้มีจิตใจประเสริฐใต้ร่มเงา (ฉัด วะ รม)
  ทักษา 45 สำหรับชาย วันพุธกลางวัน
  นิธิปวีร์ แปลว่า ผู้กล้าหาญที่มีขุมทรัพย์ (นิ ทิ ปะ วี)
  นิธิวรทย์ แปลว่า ผู้มีความกรุณาอันประเสริฐเป็นขุมทรัพย์ (นิ ทิ วะ รด)
  นิธิสรรค์ แปลว่า ผู้เลือกขุมทรัพย์
  นิธิอนนต์ แปลว่า ผู้มีขุมทรัพย์อันไม่สิ้นสุด
  นิธิวรุตม์ แปลว่า ผู้ประเสริฐสุดเป็นขุมทรัพย์
  ชื่อทักษา 45 มี ก เป็นอักษรนำ สำหรับชายวันพฤหัส
  กฤษณ์วรงค์ แปลว่า ส่วนที่ประเสริฐสุดของพระศิวะ (กริด วะ รง)
  กรัญญ์กรณ์ แปลว่า ผู้ชำนาญที่มีความรู้ใหม่,ผู้ฉลาดที่มีความรอบรู้ใหม่ (กรัน กอน)
  กัณฑ์ยชญ์ แปลว่า ผู้ได้รับเกียรติตามขั้นตอน,ผู้ได้รับเกียรติและมีทรัพย์ (กัน ยด)
  กุลศรัณย์ แปลว่า ผู้เป็นที่พึ่งของตระกูล (กุน สะ รัน)
  การณ์ปริชญ์ แปลว่า ผู้รอบรู้ลักษณะ,ผู้รอบรู้เค้ามูล (กาน ปะ ริด)
  ชื่อทักษา 45 สำหรับชายวันศุกร์
  พันธ์ธิติ แปลว่า ผู้มีความรู้มั่นคง
  พฤทธ์พิบูล แปลว่า ผู้สมบูรณ์ด้วยความฉลาด
  พฤฒินันทน์ แปลว่า ผู้มีความยินดีในความเจริญ
  ภาษณ์วิชญ์ แปลว่า ผู้มีความรู้ในการพูด
  ศิษฏ์ชนน แปลว่า เชื้อสายผู้มีความรู้
  ศุภณัฏฐ์ แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีความดีงาม
  สุทธิ์สมิต แปลว่า ผู้มีใจเบิกบานอันบริสุทธิ์
  สัณห์ปพน แปลว่า ผู้บริสุทธิ์และเรียบร้อย
  อนุศิษฎ์ แปลว่า ผู้ได้รับการสั่งสอน
  นิธิพัฒน์ แปลว่า เจริญด้วยขุมทรัพย์
  กิตติ์ทัพพ์ แปลว่า ผู้มีทรัพย์สมบัติและชื่อเสียง
  อิทธิพัทธ์ แปลว่า ผู้มีความสำเร็จอันมั่นคง
  กิตตน์นพัต แปลว่า ผู้ริเริ่มที่ได้แสดง
  อิษฏ์ชานน แปลว่า ความรู้ที่น่าปราถนา
  อัณณ์อธิป แปลว่า ผู้เป็นใหญ่แห่งแม่น้ำ
  อิงคพจน์ แปลว่า ผู้พูดจามีความรู้
  ชื่อทักษา 45 สำหรับชาย วันศุกร์
  กันต์นภนต์ แปลว่า สุดขอบฟ้าอันงดงาม
  กฤตย์ชานนท์ แปลว่า ผู้เพลิดเพลินในความรู้ที่พึงกระทำ
  กิตติ์ธีธัช แปลว่า ผู้มีปัญญาเป็นธงชัยอันมีเกียรติ
  กิตติทัพพ์ แปลว่า ทรัพย์สมบัติอันมีเกียรติ
  กฤษณ์ปัณณ์ แปลว่า ผู้มีความรู้พระกฤษณะ
  กิตตน์นนท์ แปลว่า ผู้เป็นที่ชื่นชอบของคนจากการแสดง
  ทักษาเลข 45 ชายวันเสาร์
  รัญชน์วรัตถ์ แปลว่า ผู้มีเจริญอันน่ายินดียิ่ง
  วรุตม์ธยาน์ แปลว่า ผู้มีญานอันประเสริฐสุด
  ลักษม์กวิน แปลว่า ผู้มีลักษณะดีงาม
  ยุทธ์พรหม แปลว่า ผู้ประเสริฐในการรบ
  วงศ์วริศ แปลว่า ผู้ยิ่งใหญ่อัน
  ชื่อทักษา 46 สำหรับหญิงวันอังคาร
  ธัญเรืองริน แปลว่า มีความสุขสว่างทางโชคมาเรื่อยๆ
  ธัญไพจิตร แปลว่า มีความสวยงามดีเลิศ
  ธัญธมลวรรณ แปลว่า ผู้มีผิวพรรณสวยงามเป็นเลิศ
  ธัญจิตจรัส แปลว่า ผู้มีความคิดอันรุ่งเรืองเป็นโชค
  ธัญญ์ธนพร แปลว่า ผุ้มั่งมีด้วยทรัพย์อันประเสริฐ
  ธัญญ์จรัส แปลว่า ผู้รุ่งเรืองและมั่งมี
  ธัญญ์นันทนา แปลว่า ผู้เป็นที่ชื่นชอบของคนเป็นเลิศ
  ธัญญ์ปณาลี แปลว่า สายน้ำแห่งโชค

  ชื่อที่มีทักษา 46 สำหรับหญิงวันเสาร์หรืออาทิตย์
  กวินทิพย์ แปลว่า ผู้วิเศษยิ่ง,ผู้ประเสริฐยิ่ง
  ขวัญทิพย์ แปลว่า ผู่มีจิตวิญญานเป็นสิริอันประเสริฐ
  นันท์นพิน แปลว่า ผู้มีความสุขเสมอ
  พิมพ์พร แปลว่า ผู้มีความประเสริฐเป็นแบบอย่าง
  รมย์นลิน แปลว่า ดอกบัวอันมีความสุข
  สรัลรัตน์ แปลว่า ผู้มีคุณค่าซื่อตรง
  ชื่อทักษา 46 สำหรับหญิงวันเสาร์ ศรีนำ
  ศันย์ธฤดี แปลว่า ผู้ตั้งมั่นที่น่าสรรเสริฐ
  ศรณ์โศภิน แปลว่า ผู้มีความสวยงามเป็นที่พึ่ง
  สร้อยสิริ แปลว่า ผู้มีความเป็นมงคลประดับคอ
  ศุทธินันทน์ แปลว่า ผู้มีความยินดีอันบริสุทธิ์
  ศานต์นิยตา แปลว่า ผู้มั่นคงและเยือกเย็น
  ชื่อที่มีทักษา 46 สำหรับชายวันจันทร์
  ณัฐสรรค์ แปลว่า ผู้สร้างนักปราชญ์
  พลวรรธน์ แปลว่า ผู้เจริญด้วยอำนาจ,ผู้เจริญในกำลัง
  พลัชธมนต์ แปลว่า ผู้ไร้มลทินด้วยพลังอันศักดิ์สิทธิ์
  นวัชวรมน์ แปลว่า ผู้มีใจประเสริฐที่เยาว์วัย
  กันต์หฤษฎ์ แปลว่า ผู้น่าชืนชมยินดีเป็นที่น่าพอใจ
  ขัมน์ปกรณ์ แปลว่า ผู้มีคัมภีร์แห่งความอดทน
  ชื่อทักษา 46 สำหรับชายวันอาทิตย์
  ณัฏฐฤทธิ์ แปลว่า ผู้มีเดชอำนาจดังนักปราชญ์
  ณรงค์ฤทธิ์ แปลว่า ผู้มีเดชอำนาจในการรบ
  ณัฐพีร์ แปลว่า นักปราชญ์ผู้กล้า
  พลวรรธน์ แปลว่า ผู้เจริญด้วยอำนาจ,ผู้เจริญในกำลัง
  พลัชธมนต์ แปลว่า ผู้ไร้มลทินด้วยพลังอันศักดิ์สิทธิ์
  นวัชวรมน์ แปลว่า ผู้มีใจประเสริฐที่เยาว์วัย
  ขัมน์ปกรณ์ แปลว่า ผู้มีคัมภีร์แห่งความอดทน
  ชื่อทักษา 46 สำหรับชายวันอาทิตย์ เดชนำ
  ฉัตรชนินทร์ แปลว่า ผู้ยิงใหญ่เหนือหมู่คนที่อยู่ใต้ร่มเงา
  ชัญญ์ชานนท์ แปลว่า ผู้ยินดีที่เกิดมามีความรู้อันประเสริฐ
  ชวัลวรุตม์ แปลว่า ผู้ประเสริฐสุดที่รุ่งเรือง
  ชยุตม์ธนิน แปลว่า ผู้มีทรัพย์ที่ได้รับชัยชนะอันสูงสุด
  การตั้งชื่อและแปลชื่อโดยคุณอุบาสกนพกรณ์
  จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน
  - ของดตอบคำถามเป็นการส่วนตัว
  - ของดการแจ้งลบกระทู้ (โดยไม่มีเหตุอันควร) หลังจากที่ได้คำตอบแล้ว
  - กรุณาตั้งคำถามให้ตรงตามหมวดหมู่อักษร
  - ขอตอบวันละ 3 ชื่อ (กรุณารอคิวหากมีผู้ถามเข้ามามาก)


  ขอชื่อใหม่ต้อง...
  1. แจ้งชื่อนามสกุลหรือทักษาเลข
  2. วันเกิด(จ-อ)
  3. อาชีพ
  4. เหตุผล(เพื่อวิเคราะห์ชื่อมงคล)
 10. รูปส่วนตัว noppakorn

  noppakorn said:

  วิธีตั้งชื่อที่เป็นมงคล ตามหลักโหราศาสตร์

  ชื่อชาย ทักษาเลขได้ 50เธียรวิชญ์ แปลว่า นักปราชญ์
  ณรงค์ฤทธิ์ แปลว่า ผู้มีฤทธิ์ในการรบ
  ณัฐวรรธน์ แปลว่า ปราชญ์ผู้เจริญ
  นิพพิชฌน์ แปลว่า ผู้มีปัญญา
  ปกรณ์เกียรติ แปลว่า ผู้มีเกียรติยศและชื่อเสียง
  วิริทธิ์พล แปลว่า ผู้มีทัศนะอันสงบ
  ชื่อทักษา 50 สำหรับชายวันอังคาร มี มนตรีและมูละ
  เธียรวิชญ์ แปลว่า นักปราชญ์
  ณรงค์ฤทธิ์ แปลว่า ผู้มีฤทธิ์ในการรบ
  ณัฐวรรธน์ แปลว่า ปราชญ์ผู้เจริญ
  ปกรณ์เกียรติ แปลว่า ผู้มีเกียรติยศและชื่อเสียง
  วิริทธิ์พล แปลว่า ผู้มีทัศนะอันสงบ
  ณัฏฐ์ภูรี แปลว่า นักปราชญ์แห่งแผ่นดิน , ผู้มีปัญญากว้างไกลดุจนักปราชญ์
  หัสเตมีย์ แปลว่า ผู้มีเดชอำนาจที่ร่าเริง
  ฉัตรวเรณย์ แปลว่า ผู้ประเสริฐสุดใต้ร่มเงา
  ชื่อทักษา 50 สำหรับหญิงวันพุธ กลางวัน
  ฐิติพรรณ์ แปลว่า ผู้มีผิวพรรณงามมั่นคง
  พิมพศรณ์ แปลว่า ผู้เป็นที่พึ่งอันเป็นแบบอย่าง
  พิมพ์ภาวดี แปลว่า ผู้มีแสงสว่างอันเป็นแบบอย่าง,ผู้ประดับความเป็นแบบอย่าง
  ชื่อที่มีทักษา 50 สำหรับหญิงวันพุธกลางคืน มีศรีนำ
  กรณ์กรวีร์ แปลว่า ผู้มีความกล้าหาญในการกระทำ
  กฤษณ์ณิชกานต์ แปลว่า ผู้เป็นที่รักอันบริสุทธิ์ของพระกฤษณะ
  กัลย์ชยนี (กันชะยะนี) แปลว่า หญิงงามผู้มีความรู้
  กาญจน์วรินทร (กานวะรินทอน) แปลว่า ผู้ยิ่งใหญ่ที่ประเสริฐดังทองคำ
  กาญจน์อุรวี (กานอุระวี) แปลว่า แผ่นดินทอง
  กิตติ์อรียา แปลว่า ผู้ประเสริฐและมีชื่อเสียง
  กิตติ์วีรยา แปลว่า ผู้มีความเพียรที่มีชื่อเสียง
  กัญญ์ณัฐฐา แปลว่า นักปราชญ์หญิง
  คณิศร์ฐิตา แปลว่า ผู้คงมั่นในการเป็นผู้นำของหมู่คน
  ชือทักษา 50 สำหรับหญิงวันพฤหัส (ชื่อจะมีน้อยมากเพราะติดอักษรกาลกิณี)รมณ์อัยยา แปลว่า ผู้ยิ่งใหญ่ที่มีความสุข
  พัชร์พัชยา แปลว่า ผู้มีคำพูดประดุจเพชร
  ม้ญชุ์สรัล แปลว่า ผู้งามแท้
  ปารณ์จิณณ์ แปลว่า ผู้ประพฤติดีเป็นที่น่าพอใจ
  กรณ์กรวีร์ แปลว่า ผู้มีความกล้าหาญในการกระทำ
  อาชว์วีรยา แปลว่า ผู้มีความเพียรอันซื่อตรง
  ปารย์ปรุฬห์ แปลว่า ผู้เจริญอันเหมาะสม
  ชื่อทักษา 50 สำหรับหญิงวันเสาร์
  ปรานต์กลทีป์ แปลว่า ผู้เปรียบดังแสงสว่างที่ชอบที่สุด
  ปารย์ธมนต์ แปลว่า ผู้ปราศจากมลทินที่เหมาะสม
  ชื่อทักษา 50 สำหรับหญิงวันศุกร์
  เพ็ญนีติ์ แปลว่า แสงจันทร์ผู้นำทาง
  ชื่อที่มีทักษาเลข 51 วันอังคาร
  อภิณภัสฌาย์(อะ พิ นะ พัด ชา) แปลว่า ผู้เพ่งพิศท้องฟ้าอันยิ่งใหญ่ ทักษา51
  จันทร์ทีปต์ แปลว่า ความรุ่งเรืองของดวงจันทร์ ทักษา 51
  ฉัตรจารีย์ แปลว่า ผู้มีความประพฤติดีในร่มเงา ทักษา 51
  ณัฏฐอุรวี แปลว่า แผ่นดินนักปราชญ์ ทักษา 51
  พิมพ์พิชชา แปลว่า ผู้มีความรู้เป็นแบบอย่าง
  ณัฐวรีย์ แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
  พัฒน์พรหม แปลว่า ผู้ประเสริฐและเจริญ
  กันต์พัณณี แปลว่า ผู้อธิบายอันเป็นที่รัก
  กัณฑ์พัณณี แปลว่า ผู้อธิบายได้เป็นวรรคเป็นตอน
  หิริเฉลียว แปลว่า ผู้คิดได้ถึงการไม่ทำชั่ว
  ณักษ์ปวีร์ แปลว่า ผู้กล้าที่จะก้าวไปข้างหน้า
  ยชญ์ปวีร์ แปลว่า ผู้กล้าหาญในการให้เกียรติ์
  ชื่อทักษา 51 สำหรับหญิงวันพุธกลางวัน
  กฤษณ์วรรณพร แปลว่า ผู้มีผิวพรรณอันประเสริฐดุจพระกฤษณะ
  กันต์พิณพร แปลว่า พิณที่ไพเราะและน่ารัก
  ณักษ์ปวีร์ แปลว่า ผู้กล้าที่จะก้าวไปข้างหน้า
  สุปารย์ภรณ์ แปลว่า ผู้ค้ำจุนที่เหมาะสมดี
  สิฏฐ์ภพร (สิด พะ พอน) แปลว่า ผู้ประเสริฐที่มีแสงแห่งความงดงาม
  สิริเปรมภรณ์ แปลว่า ผู้เลี้ยงดูที่ชื่นใจในความประเสริฐ
  กัลย์สิณี แปลว่า สาวน้อยผู้สวยงาม
  ณัฐธนิฏฐา แปลว่า ดาวฤกษ์ดวงที่ 23 ของนักปราชญ์
  ศกุนต์นันท์ แปลว่า ความสุขดังนก
  ปัณณ์ชนุตม์ แปลว่า ผู้สูงสุดที่มีความรู้เต็มเปี่ยม
  ชื่อทักษาเลขที่ได้ 51 สำหรับหญิงเกิดวันพฤหัส
  พิมพ์พิชชา แปลว่า ผู้มีความรู้เป็นแบบอย่าง
  สุรางค์พิมล แปลว่า นางฟ้าผู้บริสุทธิ์
  กฤษณ์วรรณพร แปลว่า ผู้มีผิวพรรณอันประเสริฐดุจพระกฤษณะ
  ปวีณวรรณพร แปลว่า ผู้มีผิวพรรณอันประเสริฐและเฉลียวฉลาด
  พิมพ์ภคพร แปลว่า ผู้มีโชคเป็นแบบอย่างอันประเสริฐ
  ชื่อที่มีทักษา 51 สำหรับหญิงวันพฤหัส
  กัลย์ระพี แปลว่า ความรุ่งเรืองของหญิงสาว
  กัณห์วิชยา แปลว่า ชัยชนะในความมืดมน
  กุสุม์อัยยา แปลว่า เจ้าแห่งดอกไม้
  กุณช์วิรวรรณ แปลว่า ผิวพรรณงามดังงาช้าง
  กัญญ์อรรพี แปลว่า ความงามดังพระอาทิตย์ของหญิงสาว
  กัญญ์อิฏฐา แปลว่า หญิงผู้น่ารัก
  ชื่อทักษา 51 สำหรับหญิงวันพฤหัส
  สุปารย์ภรณ์ แปลว่า ผู้ค้ำจุนที่เหมาะสมดี
  สิฏฐ์ภพร (สิด พะ พอน) แปลว่า ผู้ประเสริฐที่มีแสงแห่งความงดงาม
  สิริเปรมภรณ์ แปลว่า ผู้เลี้ยงดูที่ชื่นใจในความประเสริฐ
  สุภาพลัชภรณ์(สุ พา พัด พอน) แปลว่า ผู้ค้ำจุนจากความศักดิ์สิทธิ์ทีมีแสงแห่งความดี
  ชื่อทักษาเลข 51 หญิงเกิดวันอาทิตย์
  ชนิตร์นันท์ แปลว่า แหล่งกำเนิดความยินดี
  ณัฏฐนันท์ แปลว่า ความยินดีของนักปราชญ์
  พิมพ์พิชชา แปลว่า ผู้มีความรู้ป็นแบบอย่าง
  ณัฏฐ์ทยิดา แปลว่า ผู้เป็นที่รักของนักปราชญ์
  ณัฏฐ์มธุรา แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีเสน่ห์
  ณิชกุลโรชา แปลว่า ความรุ่งเรืองของเชื้อสายผู้บริสุทธิ์ (โรชา มาจากรากศัพท์ โรจน์ ที่แปลว่า รุ่งเรือง)
  ชัญญาณัฏฐ์ แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
  ชื่อทักษา 51 สำหรับ ชายวันจันทร์
  กฤตย์พัฒน์ แปลว่า ผู้เจริญรุ่งเรืองในการกระทำ (กริด พัด)
  กฤตย์วรัชญ์ แปลว่า ผู้รู้สิ่งประเสริฐอันมีเกียรติ (กริด วะ รัด)
  กฤษฏ์ณรงค์ แปลว่า ผู้ตั้งมั่นในความสำเร็จ (กริด นะ รง)
  กัณฑ์ชัยนันท์ แปลว่า ผู้ยินดีในขั้นตอนแห่งชัยชนะ (กัน ชัย นัน)
  กันทร์วรัตถ์ แปลว่า ผู้มีความเจริญยิ่งทางน้ำ
  ชื่อทักษา 51 สำหรับชายวันอังคาร
  ธวัลชวินทร์ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ที่ฉลาดและบริสุทธิ์
  ถัมป์ชยันต์ แปลว่า ผู้ชนะที่มีผู้สนับสนุน
  นนท์กรวีร์ แปลว่า ผู้กล้าหาญในการทำงานที่คนชื่นชอบ
  นนท์ธวัฒน์ แปลว่า ผู้รุ่งเรืองด้วยทรัพย์ทีมีผู้คนนับถือ
  เตชน์จุฑา แปลว่า ผู้สูงส่งที่ฉลาด
  ทัพพ์จรัส แปลว่า ผู้รุ่งเรืองด้วยทรัพย์สมบัติ
  ทัพพ์หิรัญ แปลว่า ผู้มีเงินเป็นทรัพย์สิน
  ธรณ์เสถียร แปลว่า ผู้มั่นคงที่ทรงไว้
  ธรณ์พัฒน์ แปลว่า ผู้รุ่งเรืองที่อยู่ในความทรงจำ
  ธันยาพัฒน์ แปลว่า ผู้รุ่งเรืองและโชคดี
  นิพิฐปกรณ์ แปลว่า ผู้มีหลักการที่มั่นคง
  ชื่อทักษา 51 สำหรับชาย พุธกลางวันและวันจันทร์
  พงศ์ศรณ์ แปลว่า ที่พึ่งของตระกูล
  พงศ์สรณ์ แปลว่า ที่พึ่งของตระกูล
  พงศ์วรงค์ แปลว่า ผู้ประเสริฐสุดของตระกูล
  อัณณ์ธรณ์ แปลว่า แผ่นดินแห่งแม่น้ำ
  พรหมพัฒน์ แปลว่า ผู้รุ่งเรืองและประเสริฐ
  นนท์ธวัฒน์ แปลว่า ผู้เจริญด้วยทรัพย์สมบัติและเป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วไป
  หัสต์ยุทธ์ แปลว่า มือดีในการรบ
  ชื่อทักษา 51 สำหรับชาย วันพฤหัส มี ก นำหน้า
  กฤษฏ์ณรงค์ แปลว่า ผู้ตั้งมั่นในความสำเร็จ (กริด นะ รง)
  กัณฑ์คุณัชญ์ แปลว่า ผู้รู้บทตอนแห่งความดี
  กมลหิรัณย์ แปลว่า ผู้ร่ำรวยเงินทองด้วยหัวใจ
  กรณ์ณพิชญ์ แปลว่า นักปราชญ์ผู้ชำนาญ,นักปราชญ์ผู้ฉลาด
  กฤษฏิ์ยชญ์ แปลว่า ผู้ให้เกียรติความฉลาด
  ชื่อทักษา 51 สำหรับชายวันศุกร์
  กฤษฏ์จินต์ แปลว่า ผู้ไตร่ตรองจนสำเร็จ
  กิจพสุพัทธ์ แปลว่า ผู้เกี่ยวข้องในสมบัติที่ต้องกระทำ
  กิตติณัฏฐ์ แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียงดี
  กิตติ์จินต์ แปลว่า ผู้คำนึงถึงการสรรเสริญ
  กานต์อนันต์ แปลว่า ผู้มีมากมายในความน่ารัก
  อัณณ์นิพิท แปลว่า ผู้รู้แจ้งด้านตัวหนังสือ
  อิษฏ์สุธี แปลว่า ผู้มีปัญญาดีและน่ารัก
  อิทธิอนันต์ แปลว่า ผู้มีความสำเร็จอันมากมายไม่หมด
  กฤษณ์อดุลย์ แปลว่า ไม่มีอะไรเทียบพระกฤษณะ
  นามสกุลทักษา 51
  หลิวจักรขจี แปลว่า ต้นหลิวที่หมุนเวียนความงามสดใส
  หลิวธนัชปพน แปลว่า หลิวที่มีร่ำรวยทรัพย์บริสุทธิ์
  หลิวศยสถิต (หลิว สะ ยะ สะ ถิด) แปลว่า หลิวที่ตั้งหมั่นอยู่ในความสุขตลอดเวลา
  หลิวปวรุตม์ แปลว่า หลิวผู้ประเสริฐสุด
  หลิวอัครณี แปลว่า หลิวผู้เป็นใหญ่
  หลิวณิชกานต์ แปลว่า เป็นที่รักอันบริสุทธิ์ของสกุลหลิว
  ชื่อทักษา 53 สำหรับหญิงวันจันทร์
  รัฏฐพัชญ์ แปลว่า นักปราชญ์แห่งรัฐ
  รัชต์พัณณิน แปลว่า ผู้มีผิวพรรณดีและมีเงิน
  วรัฏฐ์อร แปลว่า หญิงงามผู้มีความประเสริฐแปดประการ
  วรัตม์มนพร แปลว่า ผู้มีใจประเสริฐและบริสุทธิ์ (วะ รัด มะ นะ พอน)
  ณัฏฐ์ปวัล แปลว่า นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
  ชื่อทักษา 54
  ฐิติยารัตน์ แปลว่า คุณค่าของหญิงผู้มีฐานะมั่นคง ทักษา 54
  ณัฏฐ์ณริน แปลว่า ไหลมาดังความรู้ของนักปราชญ์ ทักษา 54
  ณัฏฐรินทร์ แปลว่า เจ้าแห่งนักปราชญ์ ทักษา 54
  ณัฐชาวรินทร์ แปลว่า ผู้ยิ่งใหญ่ที่เกิดมารอบรู้ ทักษา 54
  ณัฐชานรีย์ แปลว่า สตรีที่เกิดมารอบรู้ ทักษา 54
  ชื่อทักษาเลข 54
  พลัชอรนันท์ แปลว่า ผู้งดงามมีสุขที่เกิดจากพลังศักดิ์สิทธิ์
  เจียมจิตร์ แปลว่า ผู้รู้ประมาณใจ
  เพียงอัมพร แปลว่า เสมอฟ้า
  พิมพ์อารยา แปลว่า ผู้เป็นแบบอย่างความประเสริฐ
  พิชญ์วิชยา แปลว่า ชัยชนะของนักปราชญ์
  ศกุนต์อนาวิล แปลว่า นกที่มีความผ่องใส
  พนิตพิมพ์ แปลว่า ผู้มีรูปร่างน่ารัก,ผู้มีรูปแบบน่ารัก (อายตนะ 9)
  พันธ์อัมพา แปลว่า หญิงผู้มีเชื้อสายดี (อายตนะ 9)
  ชื่อกลุ่มที่เป็นเลข 54 วันจันทร์
  จันทรจรรยพร แปลว่า ผู้มีกริยาประเสริฐและนุ่มนวลดุจดวงจันทร์
  ธวัลอรนันท์ แปลว่า สตรีผู้มีความสุขและบริสุทธิ์
  ธวัลอรนัญช์ แปลว่า ผู้ไม่มีโทษและขาวสะอาด
  อรรจน์วรมน แปลว่า ผุ้มีใจประเสริฐเป็นเครื่องบูชา
  นลณัฐรัตน์ แปลว่า ผุ้มีคุณค่าที่มีประกายความรอบรู้
  ชื่อ ทักษาเลข 54 หญิงวันอังคาร ส่วนใหญ่เป็นเดชนำ
  พันธ์อัมพา แปลว่า ผู้มีสกุลดี
  เจียมจิตร์ แปลว่า ผู้รู้จักประมาณใจตน
  ชื่อทักษา 54 สำหรับหญิงวันพุธกลางวัน
  ภูริช์พเยีย แปลว่า พวงดอกไม้แห่งแผ่นดิน
  เพียงอัมพร แปลว่า เสมอฟ้า
  พนิตพิมพ์ แปลว่า ผู้เป็นแบบอย่างที่น่ารัก
  พรรณวรินทร์ แปลว่า ประเสริฐและยิ่งใหญ๋ด้วยผิวพรรณ
  พัทธ์พีรยา แปลว่า ความพากเพียรที่ผูกพัน(เกียวเนื่อง)
  อาชว์อัครณี แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ที่ซื่อตรง
  สัณห์สีลตา แปลว่า ผู้สุภาพและเยือกเย็น
  อรรจน์กัลยา แปลว่า หญิงงามที่น่าบูชา
  เจตน์จิรวิน แปลว่า ผู้มีอายุยืนดังตั้งใจ
  กัญจน์ชเนตร์ แปลว่า ผู้กำเนิดทอง
  ชื่อทักษา 54 สำหรับหญิงพุธกลางคืนและพฤหัส
  วริฏฐ์อรชา แปลว่า ผู้เกิดมาเป็นหญิงงามกล้าหาญและน่ารัก
  ณัฏฐ์ฑาห์ แปลว่า ผู้มุ่งมันในความดีของนักปราชญ์
  สิภณัฏฐาณ์ (สิ ภะ นัด ถา) แปลว่า ความหนักแน่นของนักปราชญ์ผู้รุ่งเรืองดี
  ชื่อทักษา 54 สำหรับหญิงวันพุธกลางวัน
  พรหมพเยีย แปลว่า พวงดอกไม้อันประเสริฐ
  ภูริช์พเยีย แปลว่า พวงดอกไม้แห่งแผ่นดิน
  เพียงอัมพร แปลว่า เสมอฟ้า
  พนิตพิมพ์ แปลว่า ผู้เป็นแบบอย่างที่น่ารัก
  พรรณวรินทร์ แปลว่า ประเสริฐและยิ่งใหญ๋ด้วยผิวพรรณ
  พัทธ์พีรยา แปลว่า ความพากเพียรที่ผูกพัน(เกียวเนื่อง)
  ชื่อทักษา 54 สำหรับหญิงว้นศุกร์
  ไอศ์สุนันท์ แปลว่า ผู้น่ารักอันยิ่งใหญ่
  ไอศัศพัตฌา แปลว่า ผู้มีการพิจารณาอันไม่รู้จบในความเป็นใหญ่
  ชื่อทักษา 54 สำหรับหญิงวันเสาร์
  ศันส์อุษา แปลว่า ยามเช้า(การเริ่มต้น)ที่น่าสรรเสริญ
  ศศิชลพินทุ์ แปลว่า หยาดน้ำจากดวงจันทร์
  ศังข์วิมลิน แปลว่า ผู้ปราศจากมลทินดังหอยสังข์ (สัง วิ มะ ลิน)
  สุนทร์ธยาน์ แปลว่า ผู้รู้จักพินิจความดี
  ศยาไรวินท์ แปลว่า ผู้มีทรัพย์และที่อยู่
  ชื่อทักษา 54 สำหรับหญิงเกิดวันอาทิตย์ ศรีนำ
  ณัฏฐธยาน์(นัด ทะ ทะ ยา) แปลว่า ผู้มีปัญญาเพ่งพิจดังนักปราชญ์
  ฐนิย์ชลธี(ทะ นิ ชน ละ ที) แปลว่า สายน้ำที่ตั้งมั่น,ทะเลที่ตั้งมั่น
  ฑัยห์นรียา แปลว่า สตรีผู้ชอบทำความดี
  ณัฏฐ์ปุลิน แปลว่า ผู้มากมายความรู้
  พนิตพิมพ์ แปลว่า แบบอย่างอันน่ารัก
  เพียงอัมพร แปลว่า เสมอฟ้า
  ชื่อทักษา 54 สำหรับชาย วันศุกร์
  นัทธ์นิพัทธ์ แปลว่า ผู้ผูกพันนิรันดร
  คมน์พิมุกต์ แปลว่า ผู้หลุดพ้นที่ได้ดำเนินไป
  สิษฐ์กันต์ แปลว่า ผู้น่ารักและประเสริฐ
  ปัณณ์พัฒน์ แปลว่า ผู้รุ่งเรืองทางหนังสือ
  ติณณ์อนนต์ แปลว่า ผู้ข้ามพ้นความทุกข์อันไม่สิ้นสุด
  ชื่อทักษา 54 สำหรับชาย
  นนท์ณรงค์ แปลว่า การต่อสู้อันเป็นที่ชื่นชมของคนทั่วไป
  ปรานต์ปกรณ์ แปลว่า คัมภีร์ที่ดีที่สุด
  ปัถย์ธวัล แปลว่า ผู้บริสุทธิ์ที่เหมาะสม
  วงศ์ปวีณ แปลว่า ปราชญ์ผู้ฉลาดของตระกูล
  อาชว์นวิน แปลว่า คนหนุ่มผู้ซื่อตรง
  ชื่อที่มีทักษา 55 สำหรับชายเกิดวันอังคาร
  เจตน์จารีย์ แปลว่า ผู้ประพฤติงามโดยเจตนา
  จรณ์ณพิชญ์ แปลว่า ผู้ประพฤติเป็นนักปราชญ์
  จรัสวเรณย์ แปลว่า ผู้ประเสริฐสุดและรุ่งเรือง
  จิตรธาวัลย์ แปลว่า ผู้บริสุทธิ์ที่วาดหวัง
  รมย์รวินท์ แปลว่า ดอกบัวงาม,ผู้มีดอกบัว
  วิชญ์วิสิฐ แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
  รมย์รวินท์ แปลว่า บัวงาม,บัวที่รื่นรมย์
  ทิพย์รัตน์ แปลว่า ผู้มีคุณค่าอันวิเศษ,แก้วมณีของเทวดา
  วรียะปรุฬห์ แปลว่า ผู้เจริญอันเป็นสุดที่รัก (วะ ริ ยะ ปะ รุน)
  วรุตม์ธยาน์ แปลว่า ผู้มีปัญญาพินิจพิจารณาอันประเสริฐ
  ณัฐรินีย์ แปลว่า ผู้มีความรู้ดังแก้วอันวิเศษ
  ชื่อที่มีทักษา 55 สำหรับชายเกิดวันอังคาร
  เจตน์จารีย์ แปลว่า ผู้ประพฤติงามโดยเจตนา
  จรณ์ณพิชญ์ แปลว่า ผู้ประพฤติเป็นนักปราชญ์
  จรัสวเรณย์ แปลว่า ผู้ประเสริฐสุดและรุ่งเรือง
  จิตรธาวัลย์ แปลว่า ผู้บริสุทธิ์ที่วาดหวัง
  รมย์รวินท์ แปลว่า ดอกบัวงาม,ผู้มีดอกบัว
  วิชญ์วิสิฐ แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
  ทักษาเลข 55 หญิงวันอังคาร
  รมย์รวินท์ แปลว่า บัวงาม,บัวที่รื่นรมย์
  ทิพย์รัตน์ แปลว่า ผู้มีคุณค่าอันวิเศษ,แก้วมณีของเทวดา
  วรียะปรุฬห์ แปลว่า ผู้เจริญอันเป็นสุดที่รัก (วะ ริ ยะ ปะ รุน)
  วรุตม์ธยาน์ แปลว่า ผู้มีปัญญาพินิจพิจารณาอันประเสริฐ
  ณัฐรินีย์ แปลว่า ผู้มีความรู้ดังแก้วอันวิเศษ
  ณัฏฐปวีร์ แปลว่า ผู้กล้าหาญยิ่งที่มีความรอบรู้
  พรหมพเยีย แปลว่า พวงดอกไม้อันประเสริฐ
  การตั้งชื่อและแปลชื่อโดยคุณอุบาสกนพกรณ์
  จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน
  - ของดตอบคำถามเป็นการส่วนตัว
  - ของดการแจ้งลบกระทู้ (โดยไม่มีเหตุอันควร) หลังจากที่ได้คำตอบแล้ว
  - กรุณาตั้งคำถามให้ตรงตามหมวดหมู่อักษร
  - ขอตอบวันละ 3 ชื่อ (กรุณารอคิวหากมีผู้ถามเข้ามามาก)


  ขอชื่อใหม่ต้อง...
  1. แจ้งชื่อนามสกุลหรือทักษาเลข
  2. วันเกิด(จ-อ)
  3. อาชีพ
  4. เหตุผล(เพื่อวิเคราะห์ชื่อมงคล)