หน้า 64 จากทั้งหมด 64 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 1454626364
สรุปผลการค้นหา 631 ถึง 639 จากทั้งหมด 639

กระทู้: บ้านใหม่เรือนธรรม ลานกลอน

 1. #631

  รายนามผู้บริจาคปัจจัย
  ธรรมะวันละบท

  จะไร้ใจ ไร้จันทร์ มันก็เหงา
  หากคิดเฝ้า แต่สร้างฝัน อันสดใส
  เมื่อมีรัก ก็กล้ารัก ประจักษ์ใจ
  กลัวไปไย ใจต้องเหงา เศร้าร้าวรอน
  ความเจ็บช้ำ มันยามเกิด กำเนิดขึ้น
  ใจขมขื่น ใยไปเก็บ เจ็บเกินถอน
  ไม่โทษฟ้า ไม่โทษจันทร์ ให้บันทอน
  ใยต้องซ่อน เมือผิดหวัง ชั่งมันเทอญ
  ...

  12-10-57
  การตั้งชื่อและแปลชื่อโดยคุณอุบาสกนพกรณ์
  จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน
  - ของดตอบคำถามเป็นการส่วนตัว
  - ของดการแจ้งลบกระทู้ (โดยไม่มีเหตุอันควร) หลังจากที่ได้คำตอบแล้ว
  - กรุณาตั้งคำถามให้ตรงตามหมวดหมู่อักษร
  - ขอตอบวันละ 3 ชื่อ (กรุณารอคิวหากมีผู้ถามเข้ามามาก)


  ขอชื่อใหม่ต้อง...
  1. แจ้งชื่อนามสกุลหรือทักษาเลข
  2. วันเกิด(จ-อ)
  3. อาชีพ
  4. เหตุผล(เพื่อวิเคราะห์ชื่อมงคล)

 2. #632
  ธรรมะวันละบท

  จันทราเพื่อมเลื่อมส่ายสายน้ำไหว
  เปรียบดังใจไม่สงบพบปัญหา
  ช่างวุ่นวายใจไม่นิ่งวิ่งไปมา
  มากปัญหาใจยิ่งวุ่นขุ่นทรวงใน
  ใจเปรียบดังบ้านหลังใหญ่ไร้คนอยู่
  ยากมองดูให้ถ้วนถี่ดีหรือไม่
  บ้านก็รกสกปรกยิ่งกว่าสิ่งใด
  ต้องหาใครมาช่วยปาดกวาดบ้านกัน
  เปรียบดังใจที่สับสนปนปัญหา
  ยากจะพาให้สงบพบสุขสันต์
  ทั้งเรื่องงานเรื่องครอบครัวมัวพัวพัน
  ทุกๆวันจิตวุ่นวายยากคลายปม
  เป็นเช่นนี้หากรู้ทางปล่อยวางได้
  สงบใจใช้ปัญญามาสร้างสม
  ค่อยๆแก้ค่อยๆคลายสลายตรม
  ทุกข์ที่จมก็ว่างไปใจพบทาง....

  19-10-57
  การตั้งชื่อและแปลชื่อโดยคุณอุบาสกนพกรณ์
  จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน
  - ของดตอบคำถามเป็นการส่วนตัว
  - ของดการแจ้งลบกระทู้ (โดยไม่มีเหตุอันควร) หลังจากที่ได้คำตอบแล้ว
  - กรุณาตั้งคำถามให้ตรงตามหมวดหมู่อักษร
  - ขอตอบวันละ 3 ชื่อ (กรุณารอคิวหากมีผู้ถามเข้ามามาก)


  ขอชื่อใหม่ต้อง...
  1. แจ้งชื่อนามสกุลหรือทักษาเลข
  2. วันเกิด(จ-อ)
  3. อาชีพ
  4. เหตุผล(เพื่อวิเคราะห์ชื่อมงคล)

 3. #633
  ธรรมะวันละบท

  กาลหมุนเปลี่ยนเวียนผ่านมานานช้า
  กาลเวลามิสดุดมิหยุดนิ่ง
  ชีวิตล่วงผ่านผันละมิประวิง
  คงความจริงสิ่งที่มีทิวาวาร
  ปีเก่าสิ้นปีใหม่ผุดพิสุทธิ์ศรี
  ทุกนาทีล้วนมีค่ามหาศาล
  สร้างความดีดีมิหยุดสุดสิ้นกาล
  ดียืนนานโลกสรรเสริญเจริญใจ
  พุทธรักษาธรรมรักษาชีวาสุข
  ที่มีทุกข์วางทุกข์ได้ใจสุกใส
  ที่ระเริงหลงกิเลสสร้างเพทภัย
  ปล่อยวางได้ใจย่อมสุขทุกนาที
  ปีใหม่แล้วขอเทวาสุรารักษ์
  จงปกปักมวลมิตรจิตสุขศรี
  ขอไตรรัตน์ประทานพรบวรมี
  ทั้งราตรีทั้งทิวาผาสุกเทอญ.....


  28/12/57
  การตั้งชื่อและแปลชื่อโดยคุณอุบาสกนพกรณ์
  จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน
  - ของดตอบคำถามเป็นการส่วนตัว
  - ของดการแจ้งลบกระทู้ (โดยไม่มีเหตุอันควร) หลังจากที่ได้คำตอบแล้ว
  - กรุณาตั้งคำถามให้ตรงตามหมวดหมู่อักษร
  - ขอตอบวันละ 3 ชื่อ (กรุณารอคิวหากมีผู้ถามเข้ามามาก)


  ขอชื่อใหม่ต้อง...
  1. แจ้งชื่อนามสกุลหรือทักษาเลข
  2. วันเกิด(จ-อ)
  3. อาชีพ
  4. เหตุผล(เพื่อวิเคราะห์ชื่อมงคล)

 4. #634
  ธรรมะวันละบท

  อันมนุษย์เกิดมาพาบุญผล
  บ้างบางคนมากับสุขไร้ทุกขา
  บ้างลำบากยากจนข่นแค้นมา
  มีแค่แขนมีแคขาพาดำรง
  เมื่อชีวิตเกิดมาแล้วอย่าแคล้วพลาด
  อย่าประมาทใช้ชีวิตจิตใหลหลง
  ความชั่วดีมีให้ทำจงจำจง
  ยามชีพคงจะรวยจนตนเลือกทำ
  ด้วยคนเราเกิดเป็นคนพ้นทุกข์ชาติ
  เพียงจนยากตามวิบากที่ฝากย้ำ
  มีบุญญาวาสนาพาผลกรรม
  ตั้งใจทำเกิดชาติใหม่จะได้ดี...


  นพกรณ์1/3/58
  การตั้งชื่อและแปลชื่อโดยคุณอุบาสกนพกรณ์
  จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน
  - ของดตอบคำถามเป็นการส่วนตัว
  - ของดการแจ้งลบกระทู้ (โดยไม่มีเหตุอันควร) หลังจากที่ได้คำตอบแล้ว
  - กรุณาตั้งคำถามให้ตรงตามหมวดหมู่อักษร
  - ขอตอบวันละ 3 ชื่อ (กรุณารอคิวหากมีผู้ถามเข้ามามาก)


  ขอชื่อใหม่ต้อง...
  1. แจ้งชื่อนามสกุลหรือทักษาเลข
  2. วันเกิด(จ-อ)
  3. อาชีพ
  4. เหตุผล(เพื่อวิเคราะห์ชื่อมงคล)

 5. #635
  ธรรมะวันละบท

  อันมนุษย์บางคนยากพ้นหลุด
  เกินจะฉุดพ้นวงกรรมด้วยธรรมศรี
  แม้ฐานะจะร่ำรวยด้วยบารมี
  แต่ใจสิกลับติดหล่มยังจมกรรม
  ยิ่งร่ำรวยคิดสร้างบุญหนุนศักดิ์ศรี
  หวังได้ดีในชาติหน้าอย่ามองข้าม
  ไม่หลงตนทนงจิต
  คิดหลงธรรม
  ใจเหยียดหยามคนด้อยกว่าน่าละอาย
  นั่นคือกรรมที่ติดบ่วงห้วงความคิด
  ในใจจิตควรเมตตาอย่าแหนงหน่าย
  เมื่อจิตงามศีลกำเนิดเกิดละอาย
  เมื่อยามตายเกิดชาติใหม่ได้ใช้บุญ..

  นพกรณ์2/3/58
  การตั้งชื่อและแปลชื่อโดยคุณอุบาสกนพกรณ์
  จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน
  - ของดตอบคำถามเป็นการส่วนตัว
  - ของดการแจ้งลบกระทู้ (โดยไม่มีเหตุอันควร) หลังจากที่ได้คำตอบแล้ว
  - กรุณาตั้งคำถามให้ตรงตามหมวดหมู่อักษร
  - ขอตอบวันละ 3 ชื่อ (กรุณารอคิวหากมีผู้ถามเข้ามามาก)


  ขอชื่อใหม่ต้อง...
  1. แจ้งชื่อนามสกุลหรือทักษาเลข
  2. วันเกิด(จ-อ)
  3. อาชีพ
  4. เหตุผล(เพื่อวิเคราะห์ชื่อมงคล)

 6. #636
  ธรรมะวันละบท

  เรือชีวิต ต่างพาย แหวกว่ายแล่น
  มิเหมือนแม้น แต่ชีวิต จิตมุ่งหมาย
  ต่างจำฝ่า คลื่นลมฝัน อันมิกลาย
  มิผันคลาย แจวเรือฝ่า มิล้าแรง
  บ้างพายตรง บ้างพายอ้อม สุดออมพัก
  ใช่ใจรัก แต่นาวา พาใจแกร่ง
  จะท้อเหนื่อย จะท้อล้า มิราแรง
  ผูกใจแข็ง เพิ่มแรงพาย อย่าคลายคลา
  เป็นวัฏฏะ ที่หมุนเวียน มิเปลี่ยนผัน
  ชีวิตนั้น จำแหวกว่าย สอดส่ายหา
  ถึงที่สุด ชีวิตสิ้น ชีวินลา
  ปล่อยนาวา ให้หยุดพัก ในสักวัน.......
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดย noppakorn : 09-21-2015 เมื่อ 03:23 PM
  การตั้งชื่อและแปลชื่อโดยคุณอุบาสกนพกรณ์
  จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน
  - ของดตอบคำถามเป็นการส่วนตัว
  - ของดการแจ้งลบกระทู้ (โดยไม่มีเหตุอันควร) หลังจากที่ได้คำตอบแล้ว
  - กรุณาตั้งคำถามให้ตรงตามหมวดหมู่อักษร
  - ขอตอบวันละ 3 ชื่อ (กรุณารอคิวหากมีผู้ถามเข้ามามาก)


  ขอชื่อใหม่ต้อง...
  1. แจ้งชื่อนามสกุลหรือทักษาเลข
  2. วันเกิด(จ-อ)
  3. อาชีพ
  4. เหตุผล(เพื่อวิเคราะห์ชื่อมงคล)

 7. #637
  ธรรมะวันละบท

  ถึงวันนี้ใกล้เข้ามาเวลาสิ้น
  ฝึกให้ชินกับความตายมิหมายหมอง
  หลับก็ตายตื่นก็ฟื้นชื่นใจปอง
  ควรทดลองฝึกเอาไว้ใจมั่นคง
  ทุกๆคนมิเคยตายวายชีวี
  ฝึกให้ดีสร้างจิตใจมิไหวหลง
  ถึงเวลาสติดีมีใจปลง
  มิงวยงงตั้งจิตได้ไปที่ดี
  เขาว่าไว้จิตสุดท้ายหมายแน่วแน่
  หากปรวนแปรจิตผกผันพลันเปลี่ยนที่
  จะไปสุขกลับเปลี่ยนทุกข์สุขมิมี
  จะไปดีฝึกตายไว้ใจมั่นคง  นพกรณ์5/3/58
  การตั้งชื่อและแปลชื่อโดยคุณอุบาสกนพกรณ์
  จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน
  - ของดตอบคำถามเป็นการส่วนตัว
  - ของดการแจ้งลบกระทู้ (โดยไม่มีเหตุอันควร) หลังจากที่ได้คำตอบแล้ว
  - กรุณาตั้งคำถามให้ตรงตามหมวดหมู่อักษร
  - ขอตอบวันละ 3 ชื่อ (กรุณารอคิวหากมีผู้ถามเข้ามามาก)


  ขอชื่อใหม่ต้อง...
  1. แจ้งชื่อนามสกุลหรือทักษาเลข
  2. วันเกิด(จ-อ)
  3. อาชีพ
  4. เหตุผล(เพื่อวิเคราะห์ชื่อมงคล)

 8. #638
  ธรรมะวันละบท

  เพียงจุดเล็กจุดหนึ่งซึ่งโดดเดี่ยว
  ท่ามคลื่นเชี่ยวเกลียวคลื่นม้วนลื่นไหล
  มรสุมโหมกระหน่ำย้ำดวงใจ
  เพียงจุดใยในเสี้ยวก้อยด้อยนิดเดียว
  ดูด้อยค่าดังธุลีมีค่าน้อย
  เรือเจ้าลอยแหวกไปในแสร์เชี่ยว
  มุ่งมั่นไปฝ่าคลื่นโหมโถมแนวเกลียว
  หลบหลีกเลี้ยวตามจังหวะมหานที
  ชีวิตคนก็เช่นนี้มีล้มลุก
  มีสุขทุกข์คละเคล้าเศร้าสุขศรี
  ผ่านรวยจนทนสู้ทุกข์หาสุขมี

  14/4/58
  การตั้งชื่อและแปลชื่อโดยคุณอุบาสกนพกรณ์
  จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน
  - ของดตอบคำถามเป็นการส่วนตัว
  - ของดการแจ้งลบกระทู้ (โดยไม่มีเหตุอันควร) หลังจากที่ได้คำตอบแล้ว
  - กรุณาตั้งคำถามให้ตรงตามหมวดหมู่อักษร
  - ขอตอบวันละ 3 ชื่อ (กรุณารอคิวหากมีผู้ถามเข้ามามาก)


  ขอชื่อใหม่ต้อง...
  1. แจ้งชื่อนามสกุลหรือทักษาเลข
  2. วันเกิด(จ-อ)
  3. อาชีพ
  4. เหตุผล(เพื่อวิเคราะห์ชื่อมงคล)

 9. #639
  ธรรมะวันละบท

  ทำบาปหรือทำบุญ

  ตื่นเช้าเหงาท้องร้องหิวๆ
  เดินตัวปลิวชมตลาดวาดภาพฝัน
  วันพรุ่งนี้วันพระอย่าลืมกัน
  ใส่บาตรมั่นเข้าวัดจัดทำบุญ
  เข้าตลาดเห็นคนแต่งกายคล้ายกับพระ
  เห็นจะๆหมุนเวียนเปลี่ยนกันหมุน
  รอรับบาตรไม่ไปไหนรอใบบุญ
  จะได้บุญหรือได้บาปหยาบธัมมา
  มองๆไปให้สะทกอกสะท้อน
  แต่เก่าก่อนพระใส่ใจได้ศึกษา
  พระวินัยบัญญัติไว้ไม่รอรา
  ห้ามยืนหาอยู่กับที่รีรอทาน
  ผิดวินัยที่กำหนดจดบัญญัติ
  ต้องอาบัติทำผิดกฏที่โจษขาน
  ใช้ผ้าเหลืองมุ่งหากินหมิ่นศีลทาน
  แล้วทุกท่านใส่บาตรไปได้บุญฤา
  ท่านใส่บาตรเสริมพระไว้ให้ผิดกฏ
  ที่กำหนดท่านบาปไหมให้ศึกษา
  อยากใส่บาตรใส่พระท่านเดินผ่านมา
  มีบุญญาให้รับไว้ได้เต็มบุญ...

  16/8/58
  การตั้งชื่อและแปลชื่อโดยคุณอุบาสกนพกรณ์
  จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน
  - ของดตอบคำถามเป็นการส่วนตัว
  - ของดการแจ้งลบกระทู้ (โดยไม่มีเหตุอันควร) หลังจากที่ได้คำตอบแล้ว
  - กรุณาตั้งคำถามให้ตรงตามหมวดหมู่อักษร
  - ขอตอบวันละ 3 ชื่อ (กรุณารอคิวหากมีผู้ถามเข้ามามาก)


  ขอชื่อใหม่ต้อง...
  1. แจ้งชื่อนามสกุลหรือทักษาเลข
  2. วันเกิด(จ-อ)
  3. อาชีพ
  4. เหตุผล(เพื่อวิเคราะห์ชื่อมงคล)

ถ้าท่านชอบใจก็ไลค์ โลด...
หน้า 64 จากทั้งหมด 64 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 1454626364

Bookmarks

กฎการโพสต์ข้อความ

 • คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ได้
 • คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ได้
 • คุณ ไม่สามารถ แก้ไขข้อความโพสต์ได้
 •  
 • BB code สถานะ เปิด
 • Smilies สถานะ เปิด
 • [IMG] สถานะ เปิด
 • [VIDEO] สถานะ ปิด
 • HTML สถานะ ปิด