ดูให้เป็นอุทาหรณ์ เตือนใจ ไม่ประมาทกันนะค่ะ

กระทู้: ดูให้เป็นอุทาหรณ์ เตือนใจ ไม่ประมาทกันนะค่ะ

ป้ายกำกับ: ไม่มี
 1. รูปส่วนตัว Butsaya

  Butsaya said:

  ดูให้เป็นอุทาหรณ์ เตือนใจ ไม่ประมาทกันนะค่ะ

  ดูให้เป็นอุทาหรณ์ เตือนใจ ไม่ประมาทกันนะค่ะ
  อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ง่าย หากไม่ระมัดระวังนะค่ะ
  ------------------------------------------


  ธรรมมีทุกหย่อมหญ้า.......สำหรับผู้มีปัญญา
   
 2. รูปส่วนตัว Butsaya

  Butsaya said:

  Re: ดูให้เป็นอุทาหรณ์ เตือนใจ ไม่ประมาทกันนะค่ะ
  ธรรมมีทุกหย่อมหญ้า.......สำหรับผู้มีปัญญา
   
 3. รูปส่วนตัว Butsaya

  Butsaya said:

  Re: ดูให้เป็นอุทาหรณ์ เตือนใจ ไม่ประมาทกันนะค่ะ
  ธรรมมีทุกหย่อมหญ้า.......สำหรับผู้มีปัญญา
   
 4. รูปส่วนตัว Butsaya

  Butsaya said:

  Re: ดูให้เป็นอุทาหรณ์ เตือนใจ ไม่ประมาทกันนะค่ะ

  ธรรมมีทุกหย่อมหญ้า.......สำหรับผู้มีปัญญา
   
 5. รูปส่วนตัว Butsaya

  Butsaya said:

  Re: ดูให้เป็นอุทาหรณ์ เตือนใจ ไม่ประมาทกันนะค่ะ

  ธรรมมีทุกหย่อมหญ้า.......สำหรับผู้มีปัญญา
   
 6. รูปส่วนตัว Butsaya

  Butsaya said:

  Re: ดูให้เป็นอุทาหรณ์ เตือนใจ ไม่ประมาทกันนะค่ะ
  ธรรมมีทุกหย่อมหญ้า.......สำหรับผู้มีปัญญา
   
 7. รูปส่วนตัว Butsaya

  Butsaya said:

  Re: ดูให้เป็นอุทาหรณ์ เตือนใจ ไม่ประมาทกันนะค่ะ

  ธรรมมีทุกหย่อมหญ้า.......สำหรับผู้มีปัญญา
   
 8. รูปส่วนตัว Butsaya

  Butsaya said:

  Re: ดูให้เป็นอุทาหรณ์ เตือนใจ ไม่ประมาทกันนะค่ะ

  ธรรมมีทุกหย่อมหญ้า.......สำหรับผู้มีปัญญา
   
 9. รูปส่วนตัว Butsaya

  Butsaya said:

  Re: ดูให้เป็นอุทาหรณ์ เตือนใจ ไม่ประมาทกันนะค่ะ

  ธรรมมีทุกหย่อมหญ้า.......สำหรับผู้มีปัญญา
   
 10. รูปส่วนตัว Butsaya

  Butsaya said:

  Re: ดูให้เป็นอุทาหรณ์ เตือนใจ ไม่ประมาทกันนะค่ะ
  ธรรมมีทุกหย่อมหญ้า.......สำหรับผู้มีปัญญา