วิธีhackระบบเกิด แก่ เจ็บ ตาย

กระทู้: วิธีhackระบบเกิด แก่ เจ็บ ตาย

ป้ายกำกับ: ไม่มี
 1. lek said:

  วิธีhackระบบเกิด แก่ เจ็บ ตาย

  วิธีhackระบบเกิด แก่ เจ็บ ตาย

  มีระบบ(system)อยู่ระบบหนึ่ง ได้วางโปรแกรมเอาไว้ดังนี้
  มนุษย์ทั้งหลาย ท่านต้องเกิด ท่านต้องแก่ ท่านต้องเจ็บ ท่านต้องตาย
  ระบบนี้หมายรวมเอาไปถึงสัตว์ทุกชนิด สิ่งมีชิวิต เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย มนุษย์ กุ้ง หอย ปู ปลา ไรน้ำ แมลงทุกชนิด ตลอดไปจนถึงสิ่งมีชึวิตขนาดใหญ่เช่น ไดโนเสาร์
  ไม่มีใครเลยที่หลุดรอดออกจากระบบที่ยิ่งใหญ่อันนี้ไปได้

  พระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญบารมีมา4อสงไขยแสนกัลป์ หมายถึง พระพุทธเจ้าได้ทำความดีมาทุกอย่าง ทั้งให้ทาน รักษาศึล เจริญภาวนา(นั่งสมาธิเข้าฌาณ) ตลอดเวลาที่โลกธาตุบังเกิดขึ้น

  แล้วก็แตกสลายเป็นจำนวนครั้งนับได้ 4อสงไขยกับอีก1แสนครั้ง เพื่อหาวิธีที่จะหลุดพ้นจากระบบที่ยิ่งใหญ่อันนี้ให้ได้


  พระอรหันต์ hackระบบเกิด แก่ เจ็บ ตายที่ยิ่งใหญ่อันนี้ได้ เรียกว่า ทำลายทั้งระบบเลย ถ้าเป็นสมัย2500ปีก่อนเรียกว่า ทำลายสังสารวัฏหรือ สังสารวัฏหักโค่น

  พระปัจเจกพุทธเจ้า hack ระบบเกิด แก่ เจ็บ ตายที่ยิ่งใหญ่อันนี้ได้ แต่ไม่สอนใคร เพราะว่ามันอธิบายยาก เข้าใจยาก

  พระพุทธเจ้า hack ระบบเกิด แก่ เจ็บ ตาย ที่ยิ่งใหญ่อันนี้ได้ ตอนแรกว่าจะไม่สอนใคร ท้อพระทัย เพราะว่ามันอธิบายยาก เข้าใจยาก แต่ก็สอนให้สรรพสัตว์บรรลุธรรมเป็นจำนวนมาก

  ในที่สุดพระองค์ก็ค้นพบวิธีhackระบบที่ยิ่งใหญ่อันนี้ได้ ซึ่งเราสามารถเรียกการค้นพบที่ยิ่งใหญ่นี้ได้หลายอย่าง จะเรียกว่า


  1.ถ้าเป็นสมัยนี้ต้องเรียกว่า ความลับของจักรวาล จักรวาลก็มีความลับเช่น มนุษย์เกิดมาทำไม ใครเป็นคนสร้างมนุษย์ ภพสาม(กามภูมิ รูปภูมิ อรูปภูมิ)ใครเป็นคนสร้างแล้วมีภพสามไว้ทำไม ตายแล้วไปไหน วิญญาณมีจริงหรือไม่ ตายแล้วสูญหรือไม่สูญ นรกสวรรค์มีจริงหรือไม่

  2.ถ้าเป็นสมัย2500ปีก่อน ฤาษี พราหมณ์ นักบวช เจ้าลัทธิเยอะแยะเต็มไปหมดเรียกว่า การบำเพ็ญจิตให้บริสุทธ์ สมัยนั้นมนุษย์มองเห็นแต่สิ่งต่างๆในโลก ไม่เคยเห็นสิ่งต่างๆนอกโลก

  3.ธรรมอันยิ่งใหญ่ หรือ สุดยอดพลังงานอันยิ่งใหญ่ สิ่งนี้เรียกได้ว่า สิ่งนี้อยู่เหนีอ สสาร พลังงานแต่ไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไร แต่สิ่งนี้มีอยู่จริง ถ้าเป็น2500ปีก่อนเรียกว่า สี่งนี้อยู่เหนือ รูป นาม สิ่งนี้มีอยู่จริงแต่ไม่รู้จะเรียกว่าอะไร ขอเรียกว่าเต๋าก็แล้วกันเป็นต้นกำเนิดของลัทธิเต๋า


  สิ่งที่พระองค์ค้นพบนั้น แม้พระองค์จะบำเพ็ญบารมีมากถึง 4อสงไขยแสนมหากัลป์ หมายถึง โลกธาตุสร้างแล้วก็ถูกทำลายไปถึง4อสงไขยกับอึกแสนครั้ง พระองค์พิจารณาแล้วว่ารู้ตามได้ยาก

  เห็นตามได้ยาก พระองค์ท้อพระทัยตั้งแต่วันที่พระองค์ตรัสรู้ ถ้าเป็นสมัยนี้เรียกว่า สอนยาก เข้าใจยากเอาใครมาสอนก็สอนไม่ได้ อธิบายลำบาก
   
 2. lek said:

  Re: วิธีhackระบบเกิด แก่ เจ็บ ตาย

  วิธีhack ระบบเกิด แก่ เจ็บ ตาย

  อันดับแรก ต้องมีศึล5 อันนี้เป็นbasicเลย เพราะว่าถ้าไม่มีศึล5 กรรมมันจะบังตา เรียกว่า ความชั่วบังตาทำให้ไม่สามารถhackระบบอันยิ่งใหญ่นี้ได้

  ศีล5ข้อสำหรับมนุษย์ทุกคน เพราะว่ามีศึล5จึงได้เกิดเป็นมนุษย์

  1.ห้ามฆ่าสัตว์ กรรมชั่วอะไรที่ให้ผลรุนแรงที่สุด แบบว่าทันตาเห็น กรรมนั้นคือการฆ่าสัตว์ อย่างเบาเลือดตกยางออก อย่างหนักคือเสียชีวิต
  2.ห้ามลักทรัพย์
  3.ห้ามประพฤติผิดในกาม
  4.ห้ามพูดโกหก
  5.ห้ามเสพของมึนเมา สุราทุกชนิดห้าม

  อันดับสอง ให้พิจารณาธรรมอันนี้ เลือกเอาเลย วิธีhack มีหลายวิธี มีทั้งหมด24วิธี

  1.พิจารณาขันธ์5 ความคิด ความจำ ความเห็น ความรู้ ร่างกายทั้งหมด ทุกอย่างที่เป็นตัวเราไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ของๆเรา ให้ปล่อยวางอย่ายึดติด

  2.พิจารณารูป นาม อันนี้ใช้เมื่อ2500ปีก่อน สมัยนั้นมนุษย์ยังมองไม่เห็นจักรวาล มองเห็นแต่สิ่งต่างๆบนโลก จึงกล่าวว่า โลกคือสิ่งสมมุติ ทุกอย่างเป็นของสมมุติ รูปคือสิ่งที่มองเห็น นามคือสิ่งที่มองไม่เห็นแต่มีอยู่จริง รูปไม่เที่ยง นามไม่เที่ยง อย่ายึดมั่นถือมั่น ให้ปล่อยวาง วิธีนี้เหมาะที่สุดกับชาวบ้านทั่วไป

  3.พิจารณาอาการ32 หรือเรียกว่า พิจารณาอวัยวะทั้งหมดในร่างกายเราเองทั้ง32อย่าง ปอด ตับ ไต ม้าม หัวใจ เลือด สมอง แขน ขา ท้อง ศีรษะ ทั้งหมดไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ของเรา

  4.ถ้าเป็นสมัยนี้ ให้พิจารณา สสาร พลังงาน ตามหลักไอน์สไตน์สุดยอดนักวิทยาศาสตร์เอกของโลก ไอน์สไต์มองเห็นแต่ทุกสิ่งในจักรวาลคือ สสาร พลังงาน ไอน์สไตน์ไม่ได้มองตัวเองว่าคือ สสาร พลังงานด้วย แล้วก็ต้องปล่อยวางทั้งหมด ไม่ใช่ตัวเรา ไม่มีอะไรที่เป็นของๆเราเลย ทุกอย่างทั้งร่างกายเป็นของขอยืมมา เข้าใจอันนี้ได้ บรรลุโสดาบัน แต่สิ่งที่ไอน์สไตน์มองไม่เห็น คือทั้งหมดที่เป็นสสาร พลังงาน ไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ของๆเรา อันนี้ไอน์สไตน์มองไม่เห็น
  ถ้ายังมีตัวเรา เป็นของๆเรา นี่คือตัวเรา อันนี้ยังไม่บรรลุ ระบบยังไม่ถูกhack ระบบทำงานไปตามปกติ อันนี้เรียกว่า อัตตา
  ถ้าไม่มีตัวเรา ไม่ใช่ของๆเรา นี่ไม่ใช่ตัวเรา ไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยสักอย่างเดียว อันนี้ บรรลุโสดาบัน ระบบถูกhackแล้ว ระบบรวน ระบบทำงานผิดพลาดแล้ว ระบบเกิด แก่ เจ็บ ตายอันยิ่งใหญ่ทำงานขัดข้องแล้ว program error อันนี้เรียกว่า อนัตตา

  5.พิจารณาธรรม อันนี้ สิ่งทั้งหลายมีเกิดก็ย่อมมีดับเป็นธรรมดา ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น พระอัญญาโกณฑัญญะพิจารณาธรรมอันนี้แล้ว บรรลุโสดาบัน


  6.พิจารณาธรรมอันนี้ จิตหลุดพ้นเพราะการไม่ยึดมั่นถือมั่น

  7.พิจารณาธรรมอันนี้ พระอรหันต์หลุดพ้นเพราะว่าไม่ยึดมั่นถือมั่น

  8.พิจารณาธรรมอันนี้ ทั้งหมดที่เป็นตัวเรา ไม่ใช่ของๆเรา ทุกสิ่งไม่เที่ยง ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น

  9.พิจารณาไตรลักษณ์ ทุกสิ่งในจักรวาลไม่เที่ยง ทนอยู่ได้ยากต้องเสื่อมสลาย ไม่ใช่ตัวตน เรียกว่า อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

  10.พิจารณาธรรมอนัตตา ธรรมอันนี้เข้าใจยาก ถ้าเข้าใจธรรมอันนี้ได้ เข้าใจจักรวาล

  11.อันนี้ท่านโพธิธรรมสอน โพธิธรรมก็คือปรมาจารย์ตั้กม้อ
  มีลุกศิษย์คนนึงมาหาท่าน บอกให้ท่านช่วยสอนธรรมที่ท่านบรรลุให้ทีเราเป็นศิษย์อาจารย์กัน

  อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวก่อนให้รอก่อน ลุกศิษย์คนนั้นจึงได้ตัดแขนข้างซ้ายให้ อยากรู้ว่าจิตบริสุทธิ์เป็นยังไง

  อาจารย์ตั้กม้อจึงกล่าวว่า งั้นท่านเอาจิตของท่านมาให้เราดูหน่อยซิ เราจะได้นำมันมาทำความสะอาด เอามาขัดถูให้มันสะอาด

  เพียงเท่านี้เอง ลูกศิษย์ที่ตัดแขนข้างซ้ายให้ก็บรรลุธรรม

  12.พิจารณาตัวเรา คือธาตุ6 ได้แก่ ดิน น้ำ ลม ไฟ อากาศ วิญญาณ แล้วพิจารณาทั้งหมดที่เป็นตัวเรา ความจริงมันไม่ใช่ตัวเรา อันนี้เราจะบรรลุสัจธรรมคือ ความจริงอันยิ่งใหญ่

  ธาตุดิน คือ ของแข็งในร่างกาย ได้แก่ กระดูก แขน ขา
  ธาตุน้ำ คือ ของเหลวในร่างกาย ได้แก่ เลือด น้ำดี น้ำหนอง
  ธาตุลม คือ ลมที่วิ่งอยู่ในร่างกายเราทำให้เลือดไหลเวียน
  ธาตุไฟ คือ ความอบอุ่นในร่างกาย
  ธาตุอากาศ คือ ช่องว่างต่างๆในร่างกาย

  วิญญาณ คือ จิตใจ หรือที่เรียกว่าพลังงานในร่างกายคนเรานี่แหละ  13.พิจารณาธรรมอันนี้
  เปรียบเทียบมนุษย์กับ computer
  กาย เปรียบเหมือน hardware
  จิต เปรียบเหมือน software

  hardware กับ software ต้องมีทั้ง2อย่างcomputerจึงทำงานสมบูรณ์ ขาดอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้

  มีกายก็ต้องมีจิต มีจิตก็ต้องมีกาย
  กายกับจิตทั้งหมดให้ปล่อยวาง มันไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ของเรา
  เปรียบเหมือน ให้ hardware กับ software ทำงานไปอย่างงั้นแหละ ปล่อยให้computerทำงานสมบูรณ์


  14.พิจารณาธรรมอันนี้
  สิ่งทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ของเรา อย่ายึดติด ให้ปล่อยวาง ปล่อยวางทั้งหมดได้ก็บรรลุธรรม

  15.อันนี้อาจารย์นิกายเซนสอนมา ให้เราท่องในใจ "วู" แปลว่าไม่มีอะไร ท่องไว้ตลอดอริยาบท4 ยืน นั่ง นอน เดินท่องทั้งวันทั้งคืน เมื่อจิตว่างก็จะบรรลุธรรม
  เคยมีพระได้เอาวิธีนี้ไปใช้ดู ท่านท่องอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืน 3วัน3คืน จนรุ่งเช้าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ท่านก็เบื่อหน่าย จิตปล่อยวาง พอดีแมงมุมตกใส่ขาท่าน แล้วแมงมุมเดินหนี ท่านหยุดพิจารณา ท่านก็ได้บรรลุธรรม

  16.อันนี้เป็นการบรรลุธรรมของพระอานนท์ เมื่อพระอานนท์จะล้มตัวลงนอน ตอนนั้นจิตของท่านปล่อยวางทั้งหมดแล้วท่านก็ได้บรรลุธรรมขณะท่านล้มตัวลงนอน

  17.ให้พิจารณาธรรมอันนี้
  เห็นสักแต่ว่าเห็น ตาเหมือนตาไม้
  ได้ยินสักแต่ว่าได้ยิน หูเหมือนหูกะทะ
  รู้สักแต่ว่ารู้
  ได้กลิ่นสักแต่ว่าได้กลิ่น
  สัมผัสสักแต่ว่าได้สัมผัส
  ลิ้มรสสักแต่ว่าลิ้มรส
  นั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์

  18.อันนี้เป็นวิธีของผมเอง การบรรลุธรรมเกิดขึ้นขณะผมนั่งพิจารณาprogramที่ผมทำขึ้นมาเอง programที่ผมทำขึ้นมาเองถูกhack
  ผมก็นั่งพิจารณาทุกprogramย่อมมีจุดบกพร่อง ผมเอามาเปรียบเทียบกับ การเกิด แก่ เจ็บ ตาย มนุษย์ต้องเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นระบบที่ถูกสร้างขึ้น
  พระพุทธเจ้าได้ค้นพบวิธีหลุดพ้นจากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ทุกระบบย่อมมีช่องโหว่ ผมนั่งดูตัวเองนี่หรือตัวเรา จริงๆแล้วไม่ใช่ตัวเรา ไม่มีอะไรสักอย่างเดียว
  ที่เป็นของตัวเรา เพียงเท่านี้ ก็ได้บรรลุธรรมทันที

  19.การบรรลุธรรมในสมัยก่อนเกิดขึ้นขณะนั่งฟังธรรมพระเทศน์ แล้วนั่งพิจารณาธรรมให้มองเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริง อย่ายึดติดให้ปล่อยวาง เปลี่ยนจากตัวเราเป็นไม่ใช่ตัวเรา

  21.อันนี้สำหรับ คนที่อ่านหนังสือท่านพุทธทาส อ่านแล้วไม่เข้าใจ ยิ่งอ่าน ยิ่งมึน อะไรก็ไม่รู้ ตัวกู ของกู ถ้าไม่ใช่ตัวกู แล้วมันจะเป็นใคร ยิ่งอ่านยิ่งงง ท่านพุทธทาสสอนให้ท่านละวางตัวกู(ego)ปล่อยวางทั้งหมดได้ก็บรรลุธรรม

  20.อันนี้เหมาะสำหรับคนหมดหวัง ยังไงก็ไม่เข้าใจ ให้ดูนี่เลย มีตารางมาให้ดู
  ก่อนบรรลุธรรม สสาร พลังงาน ตัวกู
  หลังบรรลุธรรม สสาร พลังงาน
  จากตารางจะเห็นได้ว่าสิ่งที่หายไปหลังจากการบรรลุธรรมก็คือ ตัวกู ตามตารางจะเป็นแบบนี้  22.พิจารณาตามสูตรนี้เลยก็ได้ ทุกสิ่งไม่เที่ยง อย่ายึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง อย่ายึดติด ไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ของเรา

  23.ใครเป็นคนสร้างระบบ เกิด แก่ เจ็บ ตาย อันยิ่งใหญ่ อันนี้เป็นคำถามเดียวกับ ใครเป็นคนสร้างสสาร พลังงาน hacker (ผู้บรรลุธรรม)พิจารณาทั้งระบบแล้ว ทั้งระบบมีแต่สสาร และพลังงาน

  24.วิธีนี้เป็นวิธีสุดท้ายไม่ขอแนะนำ แต่อ้างอิงมาจากตำรา คิดแล้วสยอง วิธีนี้ก็คือ การเพ่งพิจารณาศพ นั่นมันเมื่อ2500ปีก่อน แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้ว
  แค่ดูรูปศพก็เข้าใจแล้ว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่รักสวยรักงาม พิจารณาสังขารไม่เที่ยง ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น เลือกเอา ศพ3วัน ศพ7วัน


  ทันทีที่ระบบเกิด แก่ เจ็บ ตายอันยิ่งใหญ่ถูกhack ผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาคือ 0 ซึ่งสามารถเรียกได้หลายอย่างเช่น 0 null("") ความว่าง กดปุ่มspacebar สุญญตา ศูนย์ ไม่มีอะไรเลย zero
  เมื่อระบบprogramอันยิ่งใหญ่ วางระบบเอาไว้ให้มนุษย์ต้องเกิด แก่ เจ็บ ตาย ถูกhackแน่นอน program รวนแล้ว เกิดการทำงานผิดพลาด เกิดerror สิ่งเหล่านี้จะตามมา

   
 3. lek said:

  Re: วิธีhackระบบเกิด แก่ เจ็บ ตาย

  จิตในตัวเรา จิตสีขาวจะแบ่งแยกกับจิตสีดำ จิตสีขาวจะคอยเตือนคุณให้ระวังทุกฝีก้าวกับการทำงานของระบบที่เกิดerror ตอนนี้ระบบเริ่มทำงานผิดพลาด

  คุณจะได้เจอสุดยอดเรื่องบังเอิญ ความคิดของเราจะกลายเป็นเสียงของอีกคนหนึ่ง ความคิดของเราจะกลายเป็นการกระทำของอีกคนหนึ่ง ให้วางเฉย อย่าลืม ดูได้แต่อย่าจับ มันdangerous
  คุณจะได้เจอสุดยอดนักวางยา เปิดไฟ ไฟก็เสีย(หลอดขาดพอดี)ซื้อหลอดใหม่มาเปลี่ยน จะอาบน้ำ น้ำก็ไม่ไหล วันนี้ประปาปิดซ่อมแซม

  คุณจะได้เจอสุดยอดนักวางกับดัก ความคิดของคุณจะหลอกตัวคุณเอง สิ่งที่คุณอยากได้จะปรากฏให้คุณเห็น แต่มันจะไม่ใช่ของคุณ คุณจะได้แต่มองเฉยๆห้ามจับเด็ดขาด อันตราย

  การเปลี่ยนแปลงของสสาร รถที่วิ่งอยู่รอบตัวเราจะมีแต่สีขาวกับดำ ให้ตายเหอะ รถสีอื่นมันหายไปไหนหมด
  การเปลี่ยนแปลงของเสียง จะมีเสียงแปลกๆให้เราได้ยินบ่อยๆ
  การเปลี่ยนแปลงของพลังงาน สิ่งที่เราคิดจะกลายเป็นเสียงของอีกคนหนึ่ง สิ่งที่เราคิดจะกลายเป็นการกระทำของอีกคนหนึ่ง อันนี้มันก็แปลกดี

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคิดเรื่องทฤษฏีที่ว่า เวลาหยุดเดิน เมื่อคุณคิดแล้วหันไปมองนาฬิกา นาฬิกาจะหยุดเดินทันที เมื่อคุณจับนาฬิกาปรากฏว่า นาฬิกาถ่านหมด

  คุณจะอยู่ระหว่างโลกของสสารและพลังงาน(วิญญาณ)
  คุณจะเข้าใจกฏแห่งกรรมได้รวดเร็วมาก เพราะว่าสิ่งรอบตัวคุณจะแสดงให้คุณดูเลย แบบว่าlive หมดความสงสัยเลยเรื่องกฏแห่งกรรม
  ทุกอย่างจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

  วิธีรับมือกับระบบที่ทำงานผิดพลาด แล้วระบบส่งอะไรมาให้เราก็ไม่รู้ เราไม่ได้ต้องการสักหน่อย คือการเจริญสมถะกรรมฐาน

  สมถะกรรมฐานมีทั้งหมด40วิธี
  เลือกเอาที่ถูกใจเรา ที่popularก็มี เพ่งกสิน10(วิธีนี้ใช้เมื่อ2500ปีก่อน) วิชชาธรรมกาย(อันนี้ popupar) มโนยิทธิ(cool) พุทโธ(hot) ยุบหนอพองหนอ(old) เพ่งดวงแก้ว เพ่งองค์พระ เพื่อให้จิตสงบตั้งมั่น สติปัฏฐาน4(top hit)มีสติตลอดอริยาบททั้ง4 ยืน นั่ง นอน เดิน รู้ตัวเองตลอดเวลา

  สมถะกรรมฐานเจริญไว้ เพื่อให้จิตสงบ ตั้งมั่น ไม่วอกแวก มีสติสัมปชัญญะ ตลอดอริยาบท4 ยืน นั่ง นอน เดิน ถ้าแบบเก่าก็ นั่งก็นั่งหนอ ยืนก็ยืนหนอ เดินก็เดินหนอ นอนก็นอนหนอ รู้ตัวเองตลอดเวลา
   
 4. lek said:

  Re: วิธีhackระบบเกิด แก่ เจ็บ ตาย

  ความดีที่มนุษย์ควรกระทำ

  1.หมั่นเลี้ยงดูพ่อ แม่ มีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี ถึงแม้เราจะเอาพ่อ แม่ มาแบกใส่บ่า กิน นอน ถ่ายอุจาระ ปัสสาวะ อยู่บนบ่า ทำอยู่อย่างนั้นสัก100ปีก็ไม่อาจทดแทนบุญคุณท่านได้หมด พ่อแม่คือพระอรหันต์ของลูก

  ถ้าคุณอ่านถึงบรรทัดนี้แล้วคุณยังไม่สามารถบรรลุธรรมได้ ให้อ่าน พระเวชสันดรชาดก ปริศนาธรรมซ่อนอยู่ในพระเวชสันดรชาดก

  เนื้อเรื่องพระเวชสันดรชาดกโดยย่อ มีดังนี้ มีพระมหากษัตรืย์ยินดีในการบริจาคทรัพย์มาก มีทรัพย์สมบัติมหาศาล พระองค์มีของวิเศษ1อย่าง มีพระมเหสี1คน มีลูกชาย1คน มีลูกสาว1คน

  สิ่งต่างๆที่ว่านี้มีคนมาขอจากพระองค์ไปทีละอย่าง อย่างแรกคือทรัพย์สมบัติ ตามมาด้วย ของวิเศษ พระมเหสี ลูกชาย ลูกสาว ให้จนหมดไม่มีอะไรเหลือแล้ว เหลือแต่ตัวเองนั่งปฏิบัติธรรมอยู่คนเดียว
  คุณธรรมเบื้องต้นของมนุษย์
  มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐที่สุดในจักรวาล เพราะว่ามนุษย์สามารถทำความดีได้ ต่างจากสัตว์เดรัจฉาน
  สัตว์เดรัจฉานไม่สามารถทำความดีอะไรได้ สัตว์เดรัจฉานพูดได้อยู่2-3อย่างเช่น สุนัข พูดได้แต่ โฮ่งๆ เอ๋งๆ โฮ่งๆ2ทีคือขออาหาร โฮ่ง1ทีคือทักทาย
  แมวก็พูดได้2-3อย่าง เช่น เหมียวๆคือ ขออาหาร หง่าวๆ คือแมวง่วงนอน
  ลิงก็พูดได้นิดหน่อย เช่น เจี้ยกๆ คือขอกล้วย
  สัตว์เดรัจฉานเหล่านี้ทำความดีอะไรไม่ได้เลย ต่างจากมนุษย์
  มนุษย์ทำความดีได้หลายรูปแบบ ทำได้หลายวิธี
  เช่น ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา(นั่งสมาธิ)

  เกิดเป็นมนุษย์ต้องมีศึล5 เพราะว่ามีศึล5จึงได้เกิดเป็นมนุษย์
  ศึล5ข้อมีดังนี้
  1.ห้ามฆ่าสัตว์
  2.ห้ามลักทรัพย์
  3.ห้ามประพฤติผิดในกาม
  4.ห้ามพูดโกหก
  5.ห้ามเสพของมึนเมา

  เมื่อเกิดเป็นมนุษย์ควรหมั่นเลี้ยงดูพ่อ แม่ เรียกว่า มีความกตัญญูต่อบุพพการี

  ศาสดาศาสนาคริสต์ จุติมาเพื่อสอนให้มนุษย์ทำความดี พระเจ้ารักมนุษย์ทุกคน ไม่ว่ามนุษย์คนนั้นจะผิวขาว ดำ ผิวสี จะเป็นคนรวย หรือว่าเป็นคนจน
  ศาสดาศาสนาอิสลาม จุติมา เพื่อสอนให้มนุษย์ทำความดี มีการถือศึลอด คือ ช่วงเทศกาลถึอศึลอดนั้นกินอาหารได้มื้อเดียว มีหลักการคือว่า ให้เราคิดถึงคนที่อดข้าวไม่มีอาหารจะกินนั้นรู้สึกอย่างไร มนุษย์นี้กินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน
  ศาสนาพราหมณ์ เก่าแก่มากที่สุดมีอายุ 5000ปี สอนมนุษย์ทำความดี สอนการทำจิตให้บริสุทธิ์ด้วยการนั่งสมาธิ เข้าฌาณ
  ศาสนาพุทธ สอนมนุษย์ทำความดี สอนเรื่องการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด
  เจ้าแม่กวนอิม สอนมนุษย์ทำความดี ให้มีจิตเมตตาต่อสรรพสัตว์ กตัญญูต่อบุพพการี
   
 5. lek said:

  Re: วิธีhackระบบเกิด แก่ เจ็บ ตาย

  กรรมติดจรวดadd gprs

  กรรมชั่วอะไรที่ให้ผลรุนแรงที่สุด แบบว่าทันตาเห็น เรียกว่า กรรมติดจรวด add gprs กรรมนั้นคือการฆ่าสัตว์ อย่างเบาเลือดตกยางออก อย่างหนักคือเสียชีวิต

  กรรมจากการเลี้ยงสัตว์แล้วทอดทิ้งเช่น เลี้ยงสุนัข แมว ปลาสวยงาม นกสวยงาม แล้ววันนึงคุณเบื่อแล้ว คุณก็ทอดทิ้งปล่อยให้สัตว์เหล่านั้นตาย คุณจะได้รับกรรมดังนี้

  คุณเลี้ยงสุนัขไว้แล้วคุณไปต่างจังหวัด7วัน ผลปรากฏว่า สุนัขตัวนั้นอดตาย ด้วยกรรมอันนี้ คุณจะปวดท้องอย่างรุนแรง ปวดจนคุณต้องอยู่นิ่งขยับตัวไม่ได้ คุณจะปวดท้องจนคุณขาดใจตาย

  ถ้าคุณเลี้ยงสุนัขไว้เมื่อคุณเบื่อมันแล้ว เอามันไปปล่อยตามยถากรรม ไม่ดูดำดูดี ปล่อยมันไปตามเวรตามกรรม จนมันผอมตาย เป็นโรคเรื้อนตาย ด้วยกรรมอันนี้ คุณจะพรัดพรากจากของที่คุณรัก คุณจะเสียใจร้องไห้อยู่3วัน3คืนอันนี้เป็นอย่างเบา

  ถ้าอย่างรุนแรงคุณจะเลือดตกยางออกถึงขั้นสุญเสียอวัยวะ อย่างหนักมาก คุณจะตายด้วยอุบัติเหตุแบบคาดไม่ถึง

  การรักษาโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้

  ถ้าคุณเป็นคนป่วยเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ คุณได้พยายามทุกวิถึทาง ไปหาแพทย์ฝรั่ง แพทย์จีนซินแส แพทย์ไทย ก็ยังไม่หาย

  ไปหาหมอไสยศาสตร์ หมอผี คนทรง ก็ยังหมดทางแก้ ทรมานมาก จะเรียกว่าโรคอะไรดี เรียกว่า โรคเวรโรคกรรมก็แล้วกัน ให้ทำดังนี้


  ให้คนป่วยใส่บาตรพระ1รูป อาหารที่ใส่ให้เป็นอาหารธรรมดา ไม่ต้องพิเศษ เช่น ข้าวเปล่า1ถุง ปลากระป๋อง1กระป๋อง ถ้าปลากระป๋องแพงไป

  ให้เปลี่ยนเป็นไข่ดาว2ใบ แล้วก็น้ำเปล่า1ขวด เตรียมขันใบใหญ่สำหรับกรวดน้ำ1ใบ แก้วน้ำใช้ไม่ได้ เล็กไป
  เมื่อใส่บาตรพระเสร็จให้พูดดังนี้ ทานที่ข้าพเจ้าทำนี้ ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลให้สัตว์ที่ข้าพเจ้าทำให้เสียชีวิต
  เมื่อกรวดน้ำก็ให้พูดว่า ทานที่ข้าพเจ้าทำนี้ ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลให้สัตว์ที่ข้าพเจ้าทำให้เสียชีวิต
  จากนั้นก็ให้ดูอาการคนป่วย3วัน7วัน ถ้าดีขึ้น ก็ให้ใส่บาตรแบบเดิม ใส่บาตรตามศรัทธา ให้ทำแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาดูอาการไปเรื่อยๆจนกว่าจะดีขึ้น


  ถ้าคนป่วยอาการโคม่า ใส่บาตรพระไม่ได้ก็ให้คนอื่นใส่ให้ก็ได้ เมื่อใส่บาตรพระเสร็จให้พูดดังนี้ ทานที่ข้าพเจ้าทำนี้ ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลให้สัตว์ ที่คุณแสนดี มีน้ำใจ (ชื่อคนป่วย นามสกุลคนป่วย) ทำให้เสียชีวิต
  เมื่อกรวดน้ำก็ให้พูดว่า ทานที่ข้าพเจ้าทำนี้ ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลให้สัตว์ ที่คุณแสนดี มีน้ำใจ (ชื่อคนป่วย นามสกุลคนป่วย) ทำให้เสียชีวิต

  วิธีนี้คนที่ดวงตกอย่างแรงก็ใช้ได้เหมือนกัน
  ทำนายอนาคต
  อยากรู้ไหม ภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว สึนามิ อุกาบาตตกใส่โลก พายุทอร์นาโด พายุไซโคลน น้ำท่วมใหญ่ แผ่นดินยุบตัว โลกถูกดูดเข้าหาดวงอาทิตย์ เขาทำกันยังไง

  ให้ดูตัวอย่างอันนี้

  มีรถทัวร์หนึ่งคัน รถทัวร์มี100ที่นั่ง ในรถมีคนดี90คน คนชั่ว10คนนั่งจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ ผลปรากฏว่า รถเกิดอุบัติเหตูเฉี่ยวชน คนในรถไม่เป็นอะไร
  มีรถทัวร์หนึ่งคัน รถทัวร์มี100ที่นั่ง ในรถมีคนดี50คน คนชั่ว50คนนั่งจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ ผลปรากฏว่า เกิดอุบัติเหตุรถชนกัน รถหมุน3ตลบแต่คนในรถบาดเจ็บนิดหน่อย
  มีรถทัวร์หนึ่งคัน รถทัวร์มี100ที่นั่ง ในรถมีคนดี20คน คนชั่ว80คนนั่งจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ ผลปรากฏว่า เกิดอุบัติเหตุรถชนกัน ตายสยอง10ศพที่เหลือบาดเจ็บพอประมาณ
  มีรถทัวร์หนึ่งคัน รถทัวร์มี100ที่นั่ง ในรถมีคนชั่ว100คนนั่งจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ ผลปรากฏว่า เกิดอุบัติเหตุรถลื่นไถลตกเหว ตายสยอง100ศพ

  มีรถทัวร์หนึ่งคัน รถทัวร์มี100ที่นั่ง ในรถมีคนดี99คนนั่งจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ แต่คนขับรถเป็นคนชั่ว1คน เมาตั้งแต่เช้ายันค่ำ เรียกว่า ปีศาจสุรา ผลปรากฏว่า ตกเหวตายสยอง100ศพเหมือนกัน

  คนชั่วจะมีแรงดึงดูดสิ่งไม่ดีเข้าหาตัว
  คนชั่วแม้ยีนอยู่เฉยๆ จะเกิดปรากฏการณ์ดังนี้ ถูกฟ้าผ่าตอนกลางวัน ชั่วหนักมากที่สุดแผ่นดินจะยุบตัวแล้วแยกออกจากกัน แล้วคนชั่วจะเสียหลักตกลงไปเอง
  กุญแจสู่การตรัสรู้โดยฉับพลัน
  การตรัสรู้ธรรมสามารถเกิดขึ้นได้ในทันทีขณะ ยืน นั่ง นอน เดิน เช่น
  การตรัสรู้ธรรมสมัยพุทธกาล เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก เกิดขึ้นขณะนั่งฟังพระเทศน์ เช่นฟังธรรมจนบรรลุโสดาบัน
  การตรัสรูธรรมของพระอัญญาโกณทัญญะเกิดขึ้นขณะนั่งพิจารณาธรรม สิ่งใดเกิดขึ้น สิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น
  การตรัสรู้ธรรมของพระอานนท์เกิดขึ้นขณะล้มตัวลงนอน
  การตรัสรู้ธรรมของพระอรหันต์ตาบอดรูปหนึ่งสมัยพุทธกาลเกิดขึ้น ขณะเดินจงกรมทั้งวันทั้งคืน รุ่งเช้าก็บรรลุธรรม เดินจนบรรลุธรรม
  การตรัสรู้ของผมเกิดขึ้นขณะนั่งเขียนโปรแกรม แล้วพิจารณาธรรม เปรียบเทียบการเขียนระบบprogram กับระบบเกิด แก่ เจ็บ ตาย programถูกhackครับ


  การตรัสรู้ธรรมจะบังเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณเป็นคนมีศึล5เป็นความดีเบื้องต้น ถ้าไม่มีสิ่งนี้ก็ยากจะบรรลุธรรม ถ้าไม่มีศึล5ความชั่วจะมาปิดกั้นไม่ให้คุณมองเห็น


  ถ้ามีศีล5แล้วก็ให้พิจารณาธรรมดังนี้
  ทุกสิ่งไม่เที่ยง อย่ายึดมั่นถือมั่น ให้ปล่อยวาง เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องธรรมชาติเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ของๆเรา ไม่มีอะไรเป็นของเราเลย

  ตัวเราประกอบไปด้วยสสาร และพลังงาน มันปรุงแต่งของมันอยู่อย่างนั้น ให้ปล่อยวาง สสาร และพลังงานนั้นซะ ถ้าท่านเข้าใจธรรมอันนี้ท่านก็จะบรรลุธรรม

  ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ทุกบทความสามารถนำไปเผยแพร่ โดยไม่ต้องขออนุญาต
  ขอบพระคุณคุณvini และที่มาhttp://variety.teenee.com/saladharm/32592.html
   
 6. Lady said:

  Re: วิธีhackระบบเกิด แก่ เจ็บ ตาย

  โมทนาสาธุ เจ้าคะ
   
 7. horaizon1 said:

  Re: วิธีhackระบบเกิด แก่ เจ็บ ตาย

  สอนธรรมมะแบบอิเล็กทรอนิกส์
   
 8. jobtohome said:

  Re: วิธีhackระบบเกิด แก่ เจ็บ ตาย

  ยอดเยี่ยมมากครับ นี่คือสิ่งที่ประเสริฐที่สุด เป็นวิธีที่ควรจะเผยแพร่เป็นอย่างยิ่ง
   
 9. palungjit said:

  Re: วิธีhackระบบเกิด แก่ เจ็บ ตาย

  อนุโมทนาครับ

  ขออนุญาติไปเผยแผ่ต่อนะครับ

  อ่านแล้วน่าสนใจดี ควรแก่การนำไปบอกต่อ..อิอิ