อุบัติเหตุจากยานยนตร์และพาหนะ

http://www.youtube.com/v/RJVoKOxGuQc?fs=1&hl=th_TH