ดินแดน อมตะนคร

กระทู้: ดินแดน อมตะนคร

ป้ายกำกับ: ไม่มี
 1. เท่ห์ said:

  ดินแดน อมตะนคร

  ขอ...เจริญธรรม อนุโมทนาบุญ แด่สาถุชนคนใจบุญ ขอบารมีแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โปรดประทานพรให้ท่านทั้งหลายมีสุข หลุดพ้นจากวัฏสงสาร เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ด้วยธรรมตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ

  ผมจะขอนำเรื่องที่ผมได้รับเป็นประสบการณ์จริงระฆังทองสถาน อมตะนคร

  เวลา: เช้าวันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม พุทธศักราช 2553 ตรง (วันวิสาขบูชา)
  มีใจความว่า

  มนุนษ์เกิดมาจากบุญและกรรมที่เราจะต้องสร้างให้แก่ดวงจิต
  ดวงจิตที่ดีสะอาดและใส ไม่มีหมอกควันของกิเลส (คือนิวรทั้งหลาย)
  ต้องมาชำระด้วยศีลให้ปราศจากเครื่องปรุงแต่ง เพื่อหนีกิเลสทั้งมวลเพื่อหลีกหนีจากการกระทำ
  ที่ก่อให้เกิดการเบียดเบียน ผลของการเบียดเบียนก็คือกรรมที่จะติดดวงจิตไป
  เหมือนพาตัวเองล่องไปในสายน้ำ ร่างกายก็จะปะทะในส่วนที่เห็นและไม่เห็น
  ทำให้เกิดความทุกข์ ถ้าเป็นบุญกุศล จะค่อยๆลอยตามน้ำเย็นฉ่ำสบายไม่เจอคลื่นน้ำและแรงปะทะ
  แต่ถ้าเป็นกรรม ล่องไปตามน้ำแต่ถูกแรงปะทะจากสิ่งต่างๆ
  บ้างเช่น ก้อนหินบ้าง ตลิ่งบ้าง จิตที่ปรุงแต่งให้เกิดความรู้สึกอยากได้
  ในเมื่อเราได้สิ่งเหล่านั้นแล้ว เราก็จะมีความสุขอยู่ในสิ่งนั้นไม่นาน
  แล้วก็จะเกิดกิเลสในความอยากได้ขึ้นมาอีก ส่งผลให้เกิดกรรม จากการเบียดเบียน

  ขอ...จงสุขเกษมสำราญ ทั่วกันเทอญ ยาสธรรมทั้งหลาย
   
 2. rooodman said:

  Re: ดินแดน อมตะนคร

  อนุโมทนาจ้า