เว็บไซต์คุณธรรมได้เปิดบริการทดสอบธรรมะแบบออนไลน์

เชิญชวนผู้สนใจสามารถเข้าทดสอบได้ฟรี ที่

http://www.kundham.com/quiz-2

ซึ่งหากเป็นบุคคลทั่วไป จะมีให้เลือก 10 ข้อ

พร้อมแล้ว คลิกกันเลย