พิจารณาด้วยสติน่ะคับ กายใจไม่เที่ยงแท้แน่นอน ความตายไม่รู้จะมาหาเราในรูปแบบไหน
เพราะฉะนั้น รีบเร่งทำความดี มุ่งทำแต่กุศลเอาไว้เป็นที่พึ่งทางใจกันครับ เป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาท


http://www.youtube.com/v/RDRMK-BevnA?fs=1&hl=th_TH