จังหวัดชัยนาทกำหนดจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ทุก 3 ปี โดยทุกครั้งจะตรงกับการจัดงานลอยกระทง แต่ปีนี้ประสบปัญหาอุทกภัยจึงเลื่อนกำหนดการจัดงานเป็นวันที่ 26-30 ธันวาคม 2554 เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ของชาวตลาด จังหวัดชัยนาท ที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานจนถึงปัจจุบัน และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนชัยนาท สำหรับองค์สมมุตติเจ้าแม่กวนอิมปีนี้ ได้แก่ น.ส.พิชชา จิราวัฒนพงษ์ (น้องตวง) อายุ 16 ปี เป็นบุตรของนายนที จิราวัฒนพงษ์ เป็นชาวตลาดจังหวัดชัยนาท โดยในปีนี้จะมีการติดตั้งโคมไฟ 2,000 ดวง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานบนถนนทุกสายในเขตตลาดเทศบาล อีกทั้งเชิญชวนร้านค้าทุกแห่งในตลาดติดโคมไฟมงคลหน้าร้านด้วย


กำหนดการในวันที่ 26 ธันวาคม เวลา 18.00 น. ขบวนแห่กลางคืน เริ่มพิธีโซยโกย (ล้างถนน) อันเป็นประเพณีเก่าแก่ดั้งเดิม เพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายต่างๆให้หมดไป โดยขบวนสิงโตทอง มังกรทอง เอ็งกอ เป็นขบวนนำไปตามถนนสายต่างๆในตลาดเขตเทศบาลเมืองชัยนาท และมีการแสดงโชว์มังกรทอง สิงโตทอง เอ็งกอพะบู๊ ล่อโก้ว ตามจุดต่างๆที่กำหนด ส่วนวันที่ 27 ธันวาคม 08.00 น. พิธีเปิดงานที่บริเวณหน้าศาลเจ้าชั่วคราวเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยนายจำลอง โพธิ์สุข ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธาน จากนั้นเป็นการแห่กลางวันไปตามถนนสายต่างๆ และอัญเชิญเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ขึ้นที่ประทับ ณ ศาลเจ้าชั่วคราวฯ ช่วงค่ำจัดเลี้ยงโต๊ะจีนและการแสดงบนเวที ระหว่างวันที่ 28-29 เปิดประมูลสิ่งของมงคลเจ้าพ่อ เจ้าแม่เพื่อความเป็นสิริมงคล และขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสักการะเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ จังหวัดชัยนาทเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวได้ทุกวันจนถึงวันที่ 30 ธันวาคมนี้