ตั้งพระธรรมโกศาจารย์นั่งมส.รูปใหม่

กระทู้: ตั้งพระธรรมโกศาจารย์นั่งมส.รูปใหม่

ป้ายกำกับ: ไม่มี
 1. pikulkaew said:

  ตั้งพระธรรมโกศาจารย์นั่งมส.รูปใหม่  เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า สมเด็จพระพุฒาจารย์
  ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้ลงนามในพระบัญชาแต่งตั้งพระธรรมโกศาจารย์ ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ. 9, Ph.D.)
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เจ้าคณะภาค 2 เจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร และในฐานะคณะเลขานุการประธานคณะผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) รูปใหม่ แทนตำแหน่ง พระพรหมโมลี
  (สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ. 9) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม กรรมการ มส. และเจ้าคณะใหญ่หนกลาง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏในราชทินนาม สมเด็จพระพุทธชินวงศ์

  นายนพรัตน์ กล่าวว่า ทั้งนี้สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชจะเป็นประธานมอบพระบัญชาแต่งตั้ง พระธรรมโกศาจารย์ เป็นกรรมการ มส. อย่างเป็นทางการที่ตำหนักสมเด็จ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ในวันที่ 20 ธันวาคม นี้


  ขอบคุณ ข้อมูลดีๆ จาก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
   
 2. chai_kmutnb said:

  Re: ตั้งพระธรรมโกศาจารย์นั่งมส.รูปใหม่

  รับแซ่บจร้า พิกุลแก้ว งิงิ