สัจจะอธิษฐานแห่งชีวิต : พระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี)

กระทู้: สัจจะอธิษฐานแห่งชีวิต : พระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี)

ป้ายกำกับ: ไม่มี
 1. รูปส่วนตัว Butsaya

  Butsaya said:

  สัจจะอธิษฐานแห่งชีวิต : พระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี)


  สัจจะอธิษฐานแห่งชีวิต
  พระครูเกษมธรรมทัต
  (สุรศักดิ์ เขมรังสี)


  ข้าพเจ้าขอตั้งปณิธานอธิษฐานจิต

  ข้าพเจ้าจะละความชั่ว จะตั้งตัวไว้โดยชอบ
  จะประกอบแต่กรรมดี จะทำชีวิตนี้ให้มีสาระ
  จะเอาชนะความเห็นแก่ตัว จะไม่เกลือกกลั้วอบายมุข
  จะมีความสุขอยู่กับการให้ จะไม่มั่วกาม
  จะไม่ทำตามความเห็นผิด จะพยายามรักษาจิตให้บริสุทธิ์
  จะหยุดความทะเยอทะยานอยาก จะทำให้มากด้วยความดี

  แผ่เมตตา เพื่อแก้ปัญหาความโกรธ
  พิจารณาให้เห็นโทษ ว่าความโกรธนำมาซึ่งความทุกข์
  แผ่มุทิตา เพื่อความอิจฉาหมดไป
  ฝึกฝนจนเข้าใจ เพื่อแก้ไขความเห็นผิด
  ฝึกอ่อนน้อมถ่อมตน เพื่อหลุดพ้นความเย่อหยิ่งถือตัว
  เอาชนะความเห็นแก่ตัว ต้องไม่กลัวการเสียสละ
  ฝึกขันติเป็นตบะ เพื่อเอาชนะความอ่อนแอ
  ฝึกการหมั่นให้ เพื่อแก้ไขความตระหนี่
  ฝึกสั่งสมความดี เพื่อหลีกหนีความชั่ว
  อาศัยความเป็นมนุษย์ เพื่อมาทำที่สุดแห่งทุกข์
  อาศัยเกิดเป็นคน เพื่อมาฝึกฝนตนเอง
  อาศัยความเกิด เพื่อมาแก้กิเลส
  อาศัยความแก่ เพื่อพบจริงแท้แห่งสังขาร
  อาศัยความตาย เพื่อสลายตัวตน
  อาศัยความเป็นคน เพื่อค้นสัจจธรรม
  อาศัยประสบประการณ์ร้าย เพื่อให้กลับกลายเป็นการดี
  อาศัยความพลัดพราก เพื่อให้มากด้วยธรรมสังเวช
  อาศัยความสูญเสีย เพื่อเสริมสร้างการสร้างสรรค์
  อาศัยความลำบาก เพื่อให้มากด้วยความอดทน
  อาศัยความจน เพื่อสร้างคนขยัน
  อาศัยถูกเย้ยหยัน เพื่อสานฝันให้เป็นจริง
  อาศัยถูกทอดทิ้ง เพื่อพบความจริงประจักษ์แจ้งว่าเป็นเช่นนั้นเอง
  อาศัยความขัดสน เพื่อค้นเจอความพอเพียง
  อาศัยความยาก เพื่อให้มากด้วยความสามารถ

  ขอบคุณความทุกข์ ที่ทำให้ถึงธรรม
  ขอบคุณปัญหา ที่ทำให้ปัญญาบรรเจิด
  ขอบคุณอุปสรรค ที่ทำให้เป็นนักต่อสู้
  ขอบคุณศัตรู ที่ทำให้เป็นอยู่อย่างไม่ประมาท

  ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐาน
  ด้วยบุญกุศลนี้ จงเป็นพลวปัจจัย
  เป็นนิสัยตามส่ง ให้เกิดปัญญาญาณ
  ทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่ง
  จนถึงทางพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทอญ
  คลิกเพื่อฟังและดาวน์โหลด  เสียงอ่านโดย
  ดีเจสายซอ สมาชิกเว็บไซท์วัดเกาะวาลุการาม
  จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดย D E V : 05-26-2012 เมื่อ 03:16 PM

  ธรรมมีทุกหย่อมหญ้า.......สำหรับผู้มีปัญญา
   
 2. รูปส่วนตัว oubasika

  oubasika said:
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดย oubasika : 10-06-2012 เมื่อ 08:32 PM


  *กิจโฉ มนุสสปฏิลาโภ การเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นแสนยากส์
  *