ขอเชิญร่วมงาน ทักษิณานุปาทาน เพื่ออุทิศกุศล ให้อดีตเจ้าอาวาสทุกรูปที่มรณภาพไปแล้ว ในวันที่ 25 มีนาคม ที่จะถึงนี้
เวลา 9 นาฬิกา - 12 นาฬิกา ณ ศาลาสุเวทกิตติคุณ
กำหนดการ ดังนี้
09.00 น. บูชาพระรัตนตรัย และอาราธนาศีล 5
09.45 น. พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
10.00 น. พระสงฆ์สวดธรรมนิยาม
10.30 น. ถวายจตุปัจจัยไทยทานแด่พระสงฆ์
11.00 น. ถวายภัตตาหาเพลแด่พระสงฆ์
12.00 น. สาธุชนร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เสร็จพิธี