เนื่องในวันวิสาขบูชา ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมฉลองปีพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ณ ประเทศศรีลังกา ระหว่างวันที่ 3-8 พฤษภาคม 2555 สัมผัสวิถึชาวพุทธ ที่ยังคงมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่น

ด่วน...รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้น

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่...

คุณยุพาวดี ชูศิริ
โทร. 0813684895
email : [email protected]