ลิงไหว้พระอาทิตย์

กระทู้: ลิงไหว้พระอาทิตย์

ป้ายกำกับ: ไม่มี
 1. รูปส่วนตัว oubasika

  oubasika said:

  ลิงไหว้พระอาทิตย์

  ลิงไหว้พระอาทิตย์


  คลิกเพื่อรับฟังและดาวน์โหลด

  เสียงอ่านโดย
  ดีเจสายซอ สมาชิกเว็บไซท์วัดเกาะวาลุการาม
  จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน  *กิจโฉ มนุสสปฏิลาโภ การเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นแสนยากส์
  *


   
 2. รูปส่วนตัว Sri Visuthi Mongkol

  Sri Visuthi Mongkol said:
  ดีมากๆ เลยครับ
  อนุโมทนา
  จิตฺเต อสงฺกิลิฏฺเฐ สุคติ ปาฏิกงฺขา
  เมื่อจิตไม่เศร้าหมอง สุคติเป็นอันหวังได้
  (ม.มู. ๑๒/๖๔)