พระธรรมเทศนา
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี (3)

คลิกเพื่อรับฟังและดาวน์โหลดเสียงอ่านโดย
คุณณัฐปภัสร์
จาก กรุงเทพมหานคร
จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน