ใจที่มีเมตตา


มีเมตตาต่อเขาผู้เป็นทุกข์นั้นดีนัก..แต่อย่าลืมเมตตาตน


ตนเอง..ปล่อยให้ใจตัวเองเป็นทุกข์เพราะเมตตาเขา

ไม่มีอำนาจใด..จะไปสู้กับอำนาจกับ..อำนาจกรรมของใครได้

เมื่อเชื่อในเรื่องอำนาจกรราเช่นนี้.......

ใจที่มีเมตตาก็จะเป็นการมีเมตตาอย่างถูกต้องอย่างมีปัญญา

ไม่พาใจตนเองไปสู่ความเร่าร้อน...ด้วยความเมตตาที่ไม่ถูกต้อง


ธรรมะจาก


สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก


เสียงอ่านโดย
ดีเจดาว จากจังหวัด ขอนแก่น
ดีเจเสียงธรรมสถานีวิทยุวัดเกาะฯ ออนไลน์
จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน