ตัวโกรธ

มีคราวนึง..หลวงปู่บุดดาท่านได้รับนิมนต์

ให้ไปเทศน์คู่กับท่านเจ้าคุณรูปหนึ่ง..ซึ่งเป็นเปรียญธรรม๙ ประโยค
ท่านเจ้าคุณรูปนั้นคงเห็นหลวงปู่เป็นพระบ้านนอก
จึงอยากลองภูมิหลวงปู่ได้ถามหลวงปู่ว่า... จะเทศน์เรื่องอะไร ?
หลวงปู่ตอบว่า.....เรื่องตัวโกรธ กิเลสตัณหา
ท่านเจ้าคุณซักต่อว่า......ตัวโกรธเป็นอย่างไร ?
หลวงปู่ตอบสั้นๆว่า.....ส้นตีนไงล่ะ
ท่านเจ้าคุณโกรธหัวฝัดหัวเหวี่ยง....
หลวงปู่จึงอธิบายว่า......ตัวโกรธมันเป็นอย่างนี้เองนะ มันหน้าแดงๆนี้แหละ


ธรรมะจาก

หลวงปู่บุดดา ถาวโร วัดกลางชูศรีเจริญสุข

เสียงอ่านโดย
ดีเจดาว จากจังหวัด ขอนแก่น
ดีเจเสียงธรรมสถานีวิทยุวัดเกาะฯ ออนไลน์
จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน