ปราบโรคทางใจ


พวกแพทย์พวกหมอเขาปรุงยาปราบโรคทางกาย


จะเรียกว่า...สรีระโอสถก็ได้

ส่วนธรรมของพระพุทธเจ้านั้นใช้ปราบโรคทางใจ

เรียกว่า..ธรรมโอสถ

ดังนั้นพระพุทธเจ้าของเรา จึงเป็นแพทย์ปราบโรคทางใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก


ธรรมะจาก


หลวงปู่ชาสุภัทโท วัดหนองป่าพง

เสียงอ่านโดย
ดีเจดาว จากจังหวัด ขอนแก่น
ดีเจเสียงธรรมสถานีวิทยุวัดเกาะฯ ออนไลน์
จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน