คบกับธรรม

คนเราที่เห็นกันนานๆแทนที่เราจะเห็นกันเฉยๆ รู้จักหน้าตากันเฉยๆ

มันไม่ใช่แค่นั้นมันเกี่ยวข้องกันมากกว่านั้นอีก

มันจะเข้าไปรับผิดชอบไปปกป้อง ไปคุ้มครอง ไปช่วยเหลือ

เช่น สามีภรรยาแต่ก่อนก็เป็นลูกคนอื่น ลูกสาวคนอื่น ลูกชายคนอื่น

พอมาอยู่ด้วยกันนานๆก็เหมือนเป็นคนคนเดียวกัน

เราจะปกป้องคุ้มครองป้องกันรักษา ไม่ต้องขอร้อง แต่เป็นหน้าที่

ธรรมก็เหมือนกันถ้าเราคบกับธรรม หรือคบกับความรู้สึกตัวนานๆ

มันจะเป็นอย่างนั้นนี่คือหลักของ..ภาวนา


ธรรมะจาก


หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ วัดป่าสุคะโต

เสียงอ่านโดย
ดีเจดาว จากจังหวัด ขอนแก่น
ดีเจเสียงธรรมสถานีวิทยุวัดเกาะฯ ออนไลน์
จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน