หวังเต๊ะ.jpeg

แด่..บรมครูลำตัด ...คุณครูหวังเต๊ะ


จากไปแล้วบรมครูผู้ยิ่งใหญ่
ผู้ใส่ใจเพลงลำตัดเคร่งครัดยิ่ง
ผู้สืบสานตำนานไทยให้เป็นจริง
สืบทอดสิ่งสำคัญพื้นบ้านไทย
ไม่มีใครยืนยงคงคู่ฟ้า
ย่อมจากลาตามวัฏฏาหาพ้นได้
คงเหลืออยู่แต่ความดีที่ทำไป
ขออาลัยบรมครูผู้สุนทร.....


ทำนองลำตัด..แด่ครูหวังเต๊ะ

ชะ..โอ่...ละโอ้ง..เอ๊ย..เออง..น่อ.น้อย..นอยแม่

วันนี้มีความเศร้าเอามาบอก...(ซ้ำ) ไม่ได้ลวงหรอก จะบอกให้
คุณครูหวังเต๊ะ ที่เรานับถือ..(ซ้ำ) ไม่ใช่ข่าวลือ ท่านจากเราไป
ช่างเสียดายอาลัยนัก..(ซ้ำ) ท่านเป็นที่รัก ของเราชาวไทย
จะเป็นจะตาย พรหมท่านลิขิต..(ซ้ำ) ยามมีชีวิต ควรทำดีไว้
ดังเช่นท่าน บรมครู (ซ้ำ) ไม่หล่อสุดหรู แต่คงคู่ไทย
ด้วยท่านสืบสาน ผลงานพื้นบ้าน..(ซ้ำ) ชาตินี้สวรรค์ จึงมารอรับไป....เห่ช้าชัดช้า ช้า ฉ่า ช้า นอยแม่.....