การบำเพ็ญทาน


การบำเพ็ญทานรักษาศีล เจริญภาวนา


ถ้าไม่มุ่งหวังที่จะทำลายกิเลสตัณหา..ให้หมดให้สิ้นไปแล้ว

ก็ไม่มีทางพ้นไปจากทุกข์ พ้นไปจากโลกนี้ได้

ถ้าเราบำเพ็ญทาน ศีล ภาวนา

มุ่งหวังที่จะทำลายกิเลสอย่างเดียวให้หมดให้สิ้นไป

คือพ้นไปจากโลกเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรม อันที่ดับทุกข์โดยแท้

ไม่ต้องมีความ...สงสัยเลย


ธรรมะจาก


พระอาจารย์จวนกุลเชฏโฐ วัดเจติยาคีรีวิหาร

เสียงอ่านโดย
ดีเจดาว จากจังหวัด ขอนแก่น
ดีเจเสียงธรรมสถานีวิทยุวัดเกาะฯ ออนไลน์
จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน