การเจริญกรรมฐาน


การเจริญกรรมฐาน ต้องการให้เกิดความอบอุ่น

ผู้ใดมีปัญญาในตัว...ผู้นั้นอบอุ่น

เหมือนมีกระแสไฟในตัว มันจะอบอุ่นอยู่เสมอ

มันจะไม่ไร้สาระ อบอุ่นใจ

คนที่อบอุ่นใจ..มีร่มโพธิ์ร่มไทรเป็นที่พึ่ง

คือ สมาธิ มีสติแก้ปัญหาได้

ยากดีมีจนประการใด..ก็มีสุขตลอดไป


ธรรมะจาก

หลวงพ่อจรัญวัดอัมพวัน

เสียงอ่านโดย
ดีเจดาว จากจังหวัด ขอนแก่น
ดีเจเสียงธรรมสถานีวิทยุวัดเกาะฯ ออนไลน์
จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน