น่าเสียดาย


น่าเสียดายว่า...นิทาน นิยาย เพลง ละคร ฯลฯ พากันล้างสมองเราว่า..

สิ่งเดียว ที่จะให้ความสุขอย่างนี้แก่เราได้...คือความรัก

คนหนุ่มสาวจึงสัญญากันว่า..จะรักกันจนดินฟ้าทลาย

แต่ความจริงปรากฏว่า...ความรักอมตะของหลายๆคู่

แต่งงานกันไปไม่กี่ปีหรือไม่ทันถึงปีก็ร่อแร่เต็มที...

ดินฟ้ายังคงเดิมอารมณ์ทลายไปก่อน


ธรรมะจาก

ท่านชยสาโร ภิกขุ

เสียงอ่านโดย
ดีเจดาว จากจังหวัด ขอนแก่น
ดีเจเสียงธรรมสถานีวิทยุวัดเกาะฯ ออนไลน์
จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน