เป็นอิหยังก็ได้แม้นบ่ได้...เป็นเขาอันสูงใหญ่ เป็นเนินดินก็ได้ให้เด็กเล่น


แม้นบ่ได้...เป็นวันพระจันทร์เพ็ญ เป็นหิ่งห้อยให้คนเห็นก็คือกั๋น

แม้นบ่ได้...เป็นไก่เคเอฟซีที่ขึ้นห้าง เป็นไก่ย่างข้างถนนก็สุขสันต์

เป็นอิหยังก็ได้...บ่สำคัญ เป็นคนดีก็แล้วกันเท่านั้นพอ...เด้อ

เราไม่ต้องเป็นอะไรที่ใหญ่โต เราเป็นเล็กๆแต่อยู่ได้...ด้วยตนเอง


ธรรมะจาก


พระอาจารย์ประสงค์ปริปุณโณ วัดป่าชิคาโก

เสียงอ่านโดย
ดีเจดาว จากจังหวัด ขอนแก่น
ดีเจเสียงธรรมสถานีวิทยุวัดเกาะฯ ออนไลน์
จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน