เสียงไม่ดี...อย่าฟัง

หูมีไว้สำหรับรับเสียงที่เขาพูดให้เราฟังและให้เราทำดีตามเสียงนั้น
ถ้าเสียงไม่ดีฟังแล้วไม่สบายใจ ไม่เป็นประโยชน์แก่เรา....

ก็อย่าใช้หูฟัง............


ธรรมะจาก


หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ

เสียงอ่านโดย
ดีเจดาว จากจังหวัด ขอนแก่น
ดีเจเสียงธรรมสถานีวิทยุวัดเกาะฯ ออนไลน์
จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน