การศึกษาธรรม


การศึกษาธรรมด้วยการอ่าน การฟัง


สิ่งที่ได้ก็คือ...สัญญา(ความจำได้)

การศึกษาธรรมด้วยลงมือปฏิบัติ

สิ่งที่เป็นผลของการปฏิบัติคือ...ภูมิธรรม


ธรรมะจาก


หลวงปู่ดูลย์ อตุโล วัดบูรพาราม

เสียงอ่านโดย
ดีเจดาว จากจังหวัด ขอนแก่น
ดีเจเสียงธรรมสถานีวิทยุวัดเกาะฯ ออนไลน์
จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน