หลวงพ่อภัททันตะธัมมานันทมหาเถระ อัครมหาบัณฑิตะ มรณภาพแล้ววันนี้
ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า หลวงพ่อวัดท่ามะโอผู้เป็นที่เคารพรักยิ่งของเราทั้งหลาย ได้มรณภาพอย่างสงบในเวลา ๕.๕๐ น. ของเช้าวันนี้ (๕ กค. ๒๕๕๕) ขอให้เราทั้งหลายจงเจริญมรณัสสติระลึกถึงความตายของสัตว์ทั้งหลาย และร่วมกันบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศส่วนบุญให้ท่าน

ในเวลา ๑๕.๐๐ น. จะมีพิธีรดน้ำศพโดยคณะสงฆ์จังหวัดลำปาง และในเวลา ๑๙.๐๐ น. จะมีพิธีรดน้ำศพอีกครั้งหนึ่งโดยคณะศิษยานุศิษย์จากต่างจังหวัด ส่วนในเวลา ๒๐.๐๐ น. จะมีพิธีสวดพระอภิธรรม และจะตั้งศพท่านไว้อย่างน้อย ๑๕ วัน