บทกลอน...แม่ผู้อยู่ในใจลูกตลอดเวลา
ประพันธ์โดย ดร.กรองแก้ว บูรณะกิจแม่คือผู้ยิ่งใหญ่ให้ชีวิต แม่ใกล้ชิดแต่ภาวะปฏิสนธิ์

แม่คอยคุ้มอุ้มท้องประคองตน แม่อดทนเพื่อลูกทุกเวลา
แม่ให้นมให้น้ำประจำมื้อ แม่ยึดถือลูกต้องอิ่มยิ้มหรรษา
แม่หิวแสบท้องบ้างในบางครา แม่ทำหน้ายินดีลูกมีกิน
สำนึกบุญคุณแม่มาแต่น้อย แม่ผู้คอยห่วงใยใฝ่ถวิล
ลูกเป็นอย่างไรใคร่ยลยิน ไม่เคยสิ้นใจงามความการุณ
ลูกขอมอบความดีที่ทำไว้ ดั่งมาลัยกราบที่ตัก..รักอบอุ่น
แม่อยู่ในใจลูกผูกพันบุญ เทิดพระคุณคู่ชีวิตจิตวิญญาณ.
เสียงอ่านโดย
ดีเจดาว จากจังหวัด ขอนแก่น
ดีเจเสียงธรรมสถานีวิทยุวัดเกาะฯ ออนไลน์
จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน