น้องบอยพูดถึงคุณแม่


คลิกเพื่อรับฟังและดาวน์โหลด

เสียงพูดถึงพระคุณของแม่เนื่องในวันแม่
โดย น้องบอย อายุ 11 ขวบ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จากจังหวัดเชียงใหม่