พระธรรมเทศนา
สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปรินายก


คลิกเพื่อรับฟังและดาวน์โหลด
เสียงอ่านโดย
คุณณัฐปภัสร์
จาก กรุงเทพมหานคร
จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน